S. Nijolė Sadūnaitė. Prašykime atsakomybės dvasios

Perduodame Tiesos.lt skaitytojams skirtą sesers Nijolės Sadūnaitės žodį.

Visiems Tiesos judėjimo žmonėms Šventų Kalėdų proga linkiu Jo Tiesos ir Šviesos.

O visiems, kurie dar laikosi nuošaly, – kad mes visi prisimintume Kristaus Meilės įsakymą. Mus visus egzaminuos iš jo – Jam rūpės ne tai, ko nepadarėm bloga, o tai, ką padarėme gera. Kristus klaus: buvau alkanas, buvau nuogas, buvau nekaltai skriaudžiamas, buvau kalėjime, buvau persekiojamas. O tu – kur tu buvai? Kodėl neatėjai… Tada Jėzus ir sakys: eik šalin nuo manęs, aš nepažįstu tavęs.

O mes dabar tik „guodžiamės“: aš juk nieko neužmušiau, nieko nepavogiau… Bet juk to maža – mes juk atsakysime ir už tai, kad esame neaktyvūs, nejautrūs kito skausmui, neteisybei. Kad vis dar pilni sovietinio raugo – vis dar negalime išsijudinti, įveikti savo abejingumo, išeiti iš savo kiauto – savo būsto, savo šeimos reikalų…

Tad prašykime kūdikėlio Jėzaus atsakomybės dvasios. Ir tiesos, ir šviesos – mūsų himno žodžiai tokie nuostabūs. Ir taikos. Ten nėra taikos, kur nėra teisingumo. Tai, kas kad dar mūsų nešaudo, netraiško tankais, lyg Ukrainoje, bet kai nėra teisingumo, tai nėra ir taikos.

Prašykime Dievo malonės – kad atsakomybę jaustų ir valdžioje esantys. Kol Dievo malonė mūsų nepaliečia, tol mes kaip akli kačiukai – baksnojame į mamos pilvuką ir nieko toliau jo nematome.

O jūsų darbas yra šventas, linkiu, kad Dievas jūsų gretas pagausintų. Kad Tiesos, Jo tiesos būtų daugiau ir kad mylėtume vienas kitą taip, kaip Jėzus mus mylėjo – ant kryžiaus atidavė savo gyvybę už mus, už kiekvieną iš mūsų.

Linkiu, kad Naujieji metai būtų palaimingi, kad mylėtume vieni kitus, kaip Kristus mus mylėjo. O Jis laukia kiekvieno mūsų atsivertimo. Ir mes, kai sakome Tiesos žodį, mylime – juk tiesą sakome ne iš neapykantos, o iš meilės: perspėjame žmogų „Žmogau, tu stovi ant bedugnės, atsitokėk – dar žingsnis ir tu nudardėsi“. Tokie juk ir Kristaus patarimai: klystantį perspėk, abejojančiam patark, bloga darantį sudrausmink.

Tada ir to tikro džiaugsmo, laimės žmonėse būtų daugiau.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Audra

Teissipildo visi Jusu,brangioji musu sese,linkejimai.Aciu Jums.

Linkime

ir jums,brangi sese,Dievo palaimos.

ACIU

Mieloji Sese Nijole,aciu uz ismintingus palinkejimus,Dievo ispejimus,isminti,meile zmonems,Jus esate dangaus spindulelis,dangaus piliete,ambasadore,nesanti siluma,dziaugsma,gailestinguma ir Dievo sviesa musu Lietuvai.

Canada

Aciu sesei Nijolei. Jumis Lietuva gali didziuotis pasaulyje.

dėkojame Jums už meilę

Mums daug drąsiau gyventi, kaip jaučiame, jog esate šalia mūsų. Būkime visi kartu. Ačiū Jums. Šv. Kalėdų proga linkime Jums daug sveikatos.

Jūsų

buvimas šalia mus stiprina.Ačiū.

Aleliuja!

Taigi, su Šventom Kalėdom, brangute! Bernelis gimė Betlehem Gimė Betlehem Dėl to džiaugias Jaruzaleem Aleliuuja! Aleliuuja! . Čia nū jisap gul ėdžiosiu Gul ėdžiosiu Kursai karaliaus ant amžių Aleliuuja! Aleliuuja! . Pažino jautis ir asils Jautis ir asils Jog bernelis wsr Viešpatis Aleliuuja! Aleliuuja! . Karaliai Sabos jam davė Sabos jam davė Auksą, kodylą ir myrą Aleliuuja! Aleliuuja! . Tame užgimimo džiaugsme Užgimimo džaugsme Ponui Dievui būki liaupse Aleliuuja! Aleliuuja! . Štai tokia Tyklės ansamblio atgaminta lietuvninkų iš 16 a Karaliaučiaus krašto giesme (gaila, kad nesigirdi melodijos, kuri gražesnė net už Tyli naktis) sveikinam ir Tave, sese Nijole, ir linkim Dievo palaimos, laimės, meilės, nes visa tai ir taip Tau priklauso. Tereikia priimti, ką, sese, Tu moki, nes neatstumi nei… Skaityti daugiau »

grumstas

Ir Jus, Sesute Nijole, sveikiname su Šv. Kalėdomis. Linkim Jums geros Sveikatos . Jūs esate Tiesos ir Sąžinigumo,altruistiškos Meilės indikatorius: visada žinau, kad kai abejoju, dera paklausti sesers Nijolės – kaip elgtis, ką daryti , kur Tiesa ,o kur papudruotas melas…Štai dėl ko Jūs esate mums reikalinga šiame rafinuočiausio melo amžiuje…
Tepadeda mums ir Jums Visagalis Dievas.

Pater Noster

Taip taip, Kristus klaus – ką padarėt bent vienam iš mažulėlių, man padarėt… Kone 90 procentų Lietuvoj laiko save kriksčionimis, kuriems Jėzus paliko maldą TĖVE MŪSŲ. Ar atidžiai įsiklausom į kiekvieną žodį? Kad ir į patį pirmąjį? Kas į tėvą kreipiasi, jei ne sūnus, duktė? Argi tai nėra tikroji mūsų tapatybė? Argi ne Tėvo – Sūnaus Valios vienybę liudija ši malda? O kai prašome Duonos kasdieninės, sveikatos ir visų kitų gėrybių, kurias mums Tėvas duoda per savo malonę ir taip dovanai, argi galime jas priimti, kol turime bent vieną artimą savo kaltinimais surakinę ir tuo atkirtę nuo Dievo meilės, nuo savo meilės,,, tuo pačiu ir save atkirsdami nuo Gyvybės Medžio, nuo Meilės Šaltinio? „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir… Skaityti daugiau »

Pater Noster

Ką turėjo omeny Jėzus, sakydamas, kad jis yra „ne iš šio pasaulio”? Argi šis pasaulis ne Dievo sukurtas ir sukurtas tobulai? Tai gal jis kalbėjo apie tą pasaulį, kurį mes sukūrėm? kurį mato mūsų kūno akys – pagimdytą iš klaidos, iš atakų prieš Dievą, iš minties apie atsiskyrimą nuo Jo ir nuo kitų… o ką tokia atsiskyrimo mintis gali palikt, jei ne kaltės jausmą? Ir kas dėl to kilusio kaltės jausmo?.. Ogi kaltė prašosi bausmės… Atsiskyrusiems protams jos nesinori, tad protas ja bando nusikratyt labai racionaliai. Psichologai tai vadina veidrodiniu mąstymu arba savo kaltės projekcija į kitus. Tokiam ego protui nekaltas atrodo kaltas. Taip buvo apkaltintas Jėzus, net ir tapęs žmogumi, savo prote neturėjęs nieko, kas ne nuo Dievo. Bet… Skaityti daugiau »

tiesūs ir teisingi

žodžiai. Ačiū, brangi sese, labai gera kiekvienąkart Jus išgirsti. Širdis sušyla, skaitant Jūsų straipsnius. Ir visgi man labai skauda dėl dabartinės Lietuvos padėties, krikščioniškų vertybių nutolimo. Malda visagalė. Ir supranti, kaip reikia mums tokiems laikytis kartu, kad sustiprintumėme, palaikytume vieni kitus.
Stiprybės, sveikatos, energijos, gerų darbų ir kloties, Dievo pagalbos linkiu Jums, išmintingoji ir drąsioji sese.

VaidasVDS

Tik dabar perskaičiau šiuos labai gerus sesės Nijolės palinkėjimus. Gal kiek norėčiau vis tik patikslinti išsireiškimą, kad Jėzus ant kryžiaus atidavė savo gyvybę už mus, už kiekvieną iš mūsų. Iš tiesų Jėzus ant kryžiaus atidavė savo gyvybę dėl mūsų, dėl kiekvieno iš mūsų. Mes labai dažnai virkaujame, kaip mums sunku, kaip mes kenčiame dėl savo nepriteklių. Jėzus daug mokė prieš savo nukryžiavimą, bet vis tiek Jo mokymus net ir Jo apaštalai nesugebėdavo suvokti iki galo. Tad Jėzui beliko pasielgti taip, kad savo mirtimi, savo kančia ir prisikėlimu pademonstruoti, kad stiprus yra ne tas, kas galingas, kas turi valdžią, bet tas, kuris myli ir moko meilės. Pats Dievo Sūnus, turėdamas didelę galią, fiziškai nesipriešino nužmogėjusiems fariziejams ir dogmatikams, ir, būtent fiziniu… Skaityti daugiau »

Nekenčiu

apsimetėlių pranašų, apsišaukėlių „neklystančių”, „visažinių” teisėjų. Tokių kaip N. Sadūnaitė. Tai – Šėtono agentai mūsų tarpe.

internauts Valdui

gerai čia parašėt.Tikrai, net apaštalai neiškart suprato Jėzaus mokymą ir tada kai Petras, norėdamas kardu apginti Jėzų, nukirto ausį sargybiniui, o vėliau Jo tris kartus atsižadėjo, ir tada, kai kažkuris leptelėjo neva Jėzų sakius „aš ne ramybės atėjau atnešti’, matyt suinterpretavo kažkurio iš jų ego, o ir Pauliaus, Stepono žudiko, ne visi žodžiai turi išliekamą vertę, nes susiję su laiko mada, one amžinybe, pvz., draudimas moterims į šventyklą eit neprisidengus galvos.
Aplamai Knyga nėra skaitoma pažodžiui. Tam buvo „rašto aiškintojai”.

Beatričė

Ir vėl Kalėdos.
Lauke taip romantiškai sninga…
– Ko džiaugies?
– Kad sniegas baltas, baltas…
– Užklojo nuorūkas ir šiūkšles.
– Kūdikėlis gimė…
– Ko džiaugies? Jį nukryžiuos. Žiauriai!
– Ko liūdi? Jis prisikels!
– Ko gi vėl džiaugies? .. O tu, ar prisikelsi?!

***

Vos tik užgimę puolam mokytis, augti…
Dieve, Dievuli brangiausias, ar nepavargai laukti?..

***

užteks su likimu derėtis.
o kur viltis? Pabusk ir būk smagus,
jei neturi, ką žemėje mylėti, –
visad dar lieka atviras Dangus.

***

dar nėė karto nematytas,
dar nė karto negirdėtas,
per naktį ieškotas lig ryto,
tikėtas tikėtas tikėtas…
Save kitiems išdalinęs;
Visagalis, o šitiek kentėjęs,
sieloj rožę auginęs,
mylėjęs mylėjęs mylėjęs…

to nekenciu

tu pats tikriausias setonas.Tik gaila tavo palikuoniu,kurie kentes del taves neismanelio ir niekso.

vaje,

kokios gražios eilės. Greičiausiai Beatričės Klimavičiūtės.

Ka pasakyti..?

Su dideliu malonumu perskaiciau si laiska-linkejima.

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top