Saulius Lapėnas. Gana manipuliacijų – siekime lengvatinio 5 proc. PVM tarifo visoms kuro rūšims, naudojamoms patalpoms šildyti

„Galiausiai, PVM … sumoka galutinis vartotojas“, –
(EC PVM Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos)*

Neseniai vienoje iš viešumoje surengtų diskusijų, svarstant, kaip lengvatinio PVM tarifo už šildymą naikinimas turės įtakos Lietuvoje gyvenančių vidutiniškai pasiturinčių žmonių finansinei padėčiai, laidos vedėjas išreiškė nuomonę, kad dauguma „liaudies“ pritaria lengvatinio PVM tarifo panaikinimui.

Iš esmės tai primena balaganą sovietiniais laikais, kai laikraštyje „Pravda“ buvo publikuojami pranešimai apie tai, kad „liaudis karštai pritaria partijos ir vyriausybės sprendimams“. Bet mūsų dienomis, „liaudis“ sveikina ne tautų perkėlimą į Sibiro platybes, o pritaria eiliniam mokesčių padidinimui, kuris skaudžiai atsilieps pačiai „liaudžiai“.

Vertimo problema?

Tokia populiari mūsų dienomis negatyvi žodžio „lengvata“ reikšmė mažai ką turi bendro su terminu „lengvatinis PVM tarifas“, kuris greičiausiai pas mus atsirado iš anglų kalbos. Bet visuose oficialiuose ES dokumentuose, jis vadinamas „Reduced rates of VAT“, o tai pažodžiui verčiant su žodynu iš anglų į lietuvių kalbą reiškia „sumažintas PVM tarifas“. (Taip pat jis vadinamas vokiečių ir prancūzų kalbose). Tai yra, nėra net minties apie lengvatas, o paprasčiausiai kalbama apie tarifo dydį, kad jo nemaišytų su kitais tarifais.

Bet problema – ne vertimo tikslumas (tai ne mano, o kalbos specialistų rūpestis), o sąvokos supratimas. Sumažintas tarifas PVM („lengvatinis PVM tarifas“) šildymui, dujomis, elektra, malkomis ir kitiems pirmo būtinumo produktams – plačiai taikomas visose ES šalyse (net ir krizės apimtoje Graikijoje!) ir tai yra apmokestinimo norma, kuri užfiksuota ES dokumentuose. Štai keletas citatų iš tebegaliojančio ES dokumento „Bendroji pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema („PVM direktyva“)“:

„Standartinis PVM tarifas yra tam tikras procentas nuo apmokestinamosios vertės, kuris iki 2015 m. gruodžio 31 d. turi būti ne mažesnis nei 15 %.

ES valstybės gali taikyti vieną arba du lengvatinius tarifus (angl. two reduced rates), kurie turi būti ne mažesni kaip 5 %. ES valstybės taip pat gali taikyti lengvatinį tarifą (angl. reduced rate) gamtinėms dujoms, elektros energijai ir centralizuotam šildymui. Galiausiai, nukrypstant nuo įprastų taisyklių, tam tikros ES šalys tam tikrose teritorijose turi teisę taikyti lengvatinius, tarp jų mažesnius nei minimalius ir nulinius, tarifus.“ (Tie, kas norės sužinoti daugiau, ras papildomų nuorodų straipsnio pabaigoje.)*

Perskaičius šiuos dokumentus, kiekvienam darosi aišku, kad kai kalbame apie planus naikinti „lengvatinį PVM tarifą“, kalba eina ne apie kovą su kokiomis nors „neteisingomis lengvatomis“ išrinktiesiems, o apie valdžios sprendimą padidinti mokestinę naštą Lietuvos gyventojams. Tuo pačiu, kai kitose šalyse niekas neskuba to daryti, ar galima tikėtis, kad tokia drąsi Lietuvos iniciatyva galutinai neišgąsdins galimų investuotojų? Kam norėsis mokėti daugiau už šildymą, jei gretimose ES šalyse viskas bus pigiau?

Manipuliacijos lozungais

Viskas būtų suprantamiau, jei toje laidoje, nuo kurios pradėjau straipsnį, paklaustų tiesiai: „Jūs sutinkate su mokesčių padidinimu?“. Nė vienas žmogus, būdamas sveikos nuovokos, tam nepritars ir nepalaikys tokios idėjos. Todėl norint priversti žmones „laisvanoriškai“ pritarti tokiems valdžios ketinimams, būtina sukelti sumaištį sąvokose, kad vietoj diskusijos kiltų noras vienas kitam „perkąsti gerklę“.

Siekiant šio tikslo, užtenka netiesioginio mokesčio už šildymą padidinimą pavadinti „lengvatinio PVM tarifo panaikinimu“, o po to, supainiojus dvi sąvokas, pakreipti pokalbį apie lengvatas socialiai remiamiems gyventojams. O kartu pastoviai kurstyti visuomenės neapykantą jiems skleidžiant gandus apie nesuskaičiuojamus turtus tų, kurie gauna pašalpas.

Tada tereikia tik užsiminti, kad „kažkur, kažkas“ atvažiavo pašalpos su savo automobiliu, kad liaudis, kupina neapykantos, sušuktų – „niekam jokių lengvatų!“ – ir laisva valia pasikabintų sau ant kaklo naują mokesčių padidinimą.

Bet tai dar ne viskas

Šiam tikslui naudojamos šios „sprogstančios“ tezės, pagimdytos nesveikos fantazijos arba sąmoningo noro apgauti Lietuvos gyventojus:

Manipuliacija 1: Sukuriama iliuzija, kad „lengvatinis PVM tarifas už šildymą“ – tai lengvata verslui. „Gana maitinti verslą, – atimkim iš jo pinigus valstybės naudai.“ Taip pažadinama neapykanta grobuoniškiems kapitalistams. O iš tiesų bandoma paslėpti paprastą tiesą, kad lengvata buvo ne verslui, o piliečiams, kurie iš esmės ir sumoka šį PVM už prekes ir paslaugas. O verslininkai tik surenka šiuos pinigus, kad perduotų juos į valstybės biudžetą.

Dažnai kartojamos „sąmokslo teorijos apie blogų kėslų turintį verslą“ liudija tai, kad arba tie, kurie tai skelbia, nieko nesupranta ekonomikoje ir apie PVM prigimtį, arba sąmoningai klaidina žmones.

Apie tai esu rašęs anksčiau savo straipsniuose: „Ar ne laikas panaikinti PVM – piliečių suteikiamą lengvatą valstybei?“, „Kodėl konservatoriai* prieš PVM?“, „Anglijoje už būtiniausius produktus gyventojai PVM nemoka!“, „Netiesioginių mokesčių augimas pavojingesnis už progresinių mokesčių mitą, arba auksinis PVM pirkėjo akimis“.

Kai kam gal ir neįdomus mano požiūris ir faktai, pateikti šiose publikacijose. Bet kaip galima ignoruoti Europos Sąjungos direktyvas? Kada šie gerbiami ponai susipažins su ES oficialiais dokumentais ir nustos juos ignoruoti? Tuo labiau, kad daugelis šių dokumentų yra publikuoti lietuvių kalba. Štai kas nedviprasmiškai nurodyta 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos Direktyvoje 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos: „Galiausiai, PVM, kaip prekės ar paslaugos galutinės kainos procentinį priedą, sumoka galutinis vartotojas.“*

Neleiskite save apgaudinėti! Tik Jūs mokate PVM, kuris yra įskaičiuotas į Jūsų perkamų prekių ar komunalinių paslaugų kainą, o gamintojas, gavęs iš Jūsų šiuos pinigus, privalo atiduoti valstybei. Todėl šis mokestis ir vadinamas „netiesioginiu“ mokesčiu (kaip ir akcizai), kurį moka kiekvienas gyventojas, o pardavėjas ar gamintojas jį tik perduoda į valstybės biudžetą.

Todėl turime suprasti, kad kai mums kalba apie „PVM lengvatos panaikinimą“, iš esmės kalbama apie valdžios norus padidinti mokesčius, giliau įlendant į Jūsų kišenę.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenys rodo, kad skolos už šildymą kasmet didėja. Rugsėjo pradžioje jos siekė 278,9 mln. litų – 3 mln. litų daugiau nei pernai. Vien tik man mielame ir brangiame Jurbarko rajone, ši skola siekia 1,5 mln. litų.

O jei įvertinsime šiuo metu esantį gyventojų įsiskolinimą šilumos tiekėjams, tai lengva suvokti, kad šis mokesčio pakėlimas padidins skolininkų skaičių ir atvejus, kai žmonės fiziškai nesugebės pakelti tokio mokesčio padidėjimo. Ar tai pagerins Lietuvos gyventojų socialinę padėtį? NE. Ir, neabejotinai, šios „PVM lengvatos“ panaikinimas, smogs bet kuriam vidutiniškai pasiturinčio sluoksnio atstovui ir jo šeimos nariams, negavusiems už tai jokios kompensacijos.

Tarp kitko, mus skuba nuraminti, kad tiems, kas nesugebės sumokėti, – valstybė skirs kompensacijas. Bet leiskite paklausti, jei valstybė ir anksčiau padėdavo nepasiturintiems, tai kodėl tokie dideli įsiskolinimai? Nepakankamai rėmė? Ar ne tiems davė? Arba mūsų biurokratija paprasčiausiai nesugeba disponuoti biudžeto lėšomis?

Pasinaudodama žmonių neišmanymu, nomenklatūra eilinį kartą lygioje vietoje supriešina žmones su verslu. Šis socialinės priešpriešos kurstymas lemia pilietinės visuomenės skaldymą, o tai iš esmės yra veiksmai prieš valstybę. „Skaldyk ir valdyk“ – mėgstamiausias visų diktatorių lozungas.

Manipuliacija 2: „Visiems vienodai taikoma PVM šildymui lengvata … nėra taikoma tiems, kurie šildosi individualiai, nors tarp tų gyventojų irgi yra daug mažas pajamas gaunančiųjų“ (LSDP frakcijos pranešimas).

Po tokių pareiškimų biurokratams nieko nebereikia daryti. Supjudžius daugiabučių ir individualių namų savininkus, jie gali ramiai su savo šypsenomis nuošalyje lukterėti, kol vieni kitiems „perkąs gerkles“ ir reikalaus („iš pykčio“) panaikinti bet kokias lengvatas. Nors individualių namų savininkams logiškiau būtų kovoti už lengvatas visoms kuro rūšims. Tačiau kovos įkarščio pagautas, žmogus to jau nebesuvokia.

Valdžia, pasirinkusi netiesioginių mokesčių didinimo kryptį, neatsižvelgia nei į piliečių poreikius ir interesus, nei į ekonomikos dėsnius, nei į kitų ES šalių patirtį.

Anglijoje be jokių „pilietinių kovų“ kurstymo jau senai buvo nuspręsta siekti palaikyti vidutiniškai pasiturinčio sluoksnio gyvybingumą ir šalies ekonomikos vystymąsi. Ten veikia vieningas tarifas visiems šildymo būdams – 5 proc. PVM. Kaip nurodoma vyriausybiniame puslapyje www.gov.uk, lengvatinis penkių procentų PVM Anglijoje naudojamas šioms prekėms ir paslaugoms: už elektrą, dujas, šildymą ir kietą kurą buitiniams gyventojų poreikiams; už medžiagas, taupančias energiją gyvenamosiose patalpose… (VAT rates on different goods and services – Power, utilities, energy and energy saving, heating).

Negi lietuviai turtingesni nei gyventojai Anglijoje?

Neabejotinai atsiras norinčių paprieštarauti: „Anglija – turtinga šalis ir jos negalima net lyginti su Lietuva“. Bet kaip tik todėl ji ir tapo turtinga šalimi, kad nedusina savo piliečių be ribų didinamais mokesčiais. Todėl kad jų politikai ir ekonomistai atsimena Adamo Smitho perspėjimą apie liūdną likimą tų šalių, kuriose vyriausybės beprotiškai ir negailestingai didina mokesčius pirmo būtinumo prekėms (tarp jų – ir už gyvenamo būsto šildymą), engdami savo žmones ir tuo būdu naikindami bet kokią galimybę vystytis valstybei.

Savo veikale „Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrinėjimas“ jis primygtinai rekomendavo, kad siekiant ekonominio stabilumo ir stiprios valstybės, būtina visiškai atsisakyti pirmo būtinumo prekių apmokestinimo. Jis pateikia pavyzdžius, kaip tokie apmokestinimai veda ne tik prie reguliaraus kainų kilimo, bet atneša nuostolių ir gamintojams ir mažai pasiturintiems žmonėms. Toks apmokestinimo būdas sunaikina ekonominius pasiekimus net labai išsivysčiusiose ir ekonomiškai stipriose šalyse.

Adamas Smitas ypatingai pabrėžė, kad toks apmokestinimas įmanomas tik karo metu, kai būtina ekstra sąlygomis papildyti šalies iždą. Kitais atvejais tai baigiasi kapitalo išvežimu iš šalies, masine emigracija ir gimstamumo lygio sumažėjimo neišvengiamumu. (Adam Smith – An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Book V., Chapter II, Part II. „Of Taxes“).

Faktai, tai, kas vyksta šiandien Lietuvoje, akivaizdžiai patvirtina šių tezių tiesą ir aktualumą.

Manipuliacija 3: „Lengvatinio PVM tarifo už šildymą panaikinimas bus kompensuojamas socialiai pažeidžiamiems sluoksniams“, tačiau visuomenėje pastoviai kartojama nuomonė apie tai, kad tuo neteisėtai naudojasi ir „turčiai“.

Bet leiskite paklausti, kokie faktai tai patvirtina ir kiek tokių atvejų buvo? Tokios statistikos man neteko surasti. Tai, kas nepatvirtinta faktais ir skaičiais, yra tik svaičiojimai ir socialinės nesantaikos kurstymas valstybės viduje. Ir žinant, kad pašalpų išmokėjimas yra valdžios rankose, tai liudija arba apie valdininkų nesugebėjimą vykdyti savo funkcijas, arba apie korupcijos augimą.

Bet kuriuo atveju, jei jie nesugeba sukontroliuoti biudžetinių lėšų panaudojimo kompensacijoms, tai kas pasikeis panaikinus PVM lengvatą šildymui? Gavę daugiau pinigų savo poreikių tenkinimui, juos teisingai paskirstys ir panaudos? Kodėl mes turime tuo patikėti?

Tik dėl to, kad būtų įgyvendintas tikslas – skaldyti ir valdyti?

Manipuliacija 4: „Šildymo kainos dėl PVM lengvatos panaikinimo nedidės“.

Tai jau visai netelpa į ekonomikos ir sveikos nuovokos ribas. Bet kurio netiesioginio mokesčio didinimas: ar tai būtų PVM mokestis už šildymą, ar akcizas už degalus – įjungia kainų didinimo visoms prekėms ir paslaugoms mechanizmą. Ar kas nors matė veikiančią duonos kepyklą ar gamyklą be šildymo? Ką bandoma apgauti?

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) vertinimu, per anksti kalbėti apie PVM lengvatos centralizuotai tiekiamai šilumai panaikinimą, kol valstybė neišsprendė pagrindinių energetinių problemų. Skaičiuojama, kad panaikinus lengvatą, šiluma pabrangtų apie 11 procentų. […] Skaičiuojama, kad dėl PVM didėjimo 11 procentų užauginta šilumos kaina kiekvienam standartiniam 60 kv. m. butui senos statybos nerenovuotame daugiabutyje lemtų apie 250 litų papildomų išlaidų per šildymo sezoną. Šie pinigai atitektų šalies biudžetui.“

Išvada: Kuo daugiau piliečiai atiduoda mokesčių valdančiai nomenklatūrai, tuo mažiau tikimybės, kad esant neskaidriam „socialistiniam“ gautų pajamų į biudžetą valdymui ir paskirstymui, nomenklatūra atsakingai vykdys savo funkcijas ir vystys šalies ekonomiką. Vienintelis būdas išsigelbėti krizės sąlygomis, kuriai pabaigos dar nematyti, tai apriboti valdžios apetitą, gaunamiems netiesioginiams mokesčiams nuo vartojimo.

Turime juos priversti vykdyti atsakingą politiką panaudojant mūsų valstybės biudžeto lėšas, kurių atsiranda iš mūsų sumokamų mokesčių. Reikia mažinti biurokratų skaičių, o ne piliečių gebėjimą išgyventi.

Būtina vystyti šalies ekonomiką pagal sektinus pavyzdžius, o ne stumti Lietuvos piliečius ir šalį į skolų prarają. Mums nereikia išmaldos nuo biurokratų stalo. Gana švaistyti liaudies sumokėtus mokesčius. Pats laikas nomenklatūrai, apriboti savo apetitą.

Pasinaudokime Anglijos patirtimi ir siekime lengvatinio 5 proc. PVM tarifo visoms kuro rūšims, naudojamoms patalpų šildymui.

Gana manipuliacijomis priešinti žmones – tai ne šunidė, o kol kas dar nepriklausoma Lietuva!

—————————————

* „PVM Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos“: „Galiausiai, PVM, kaip prekės ar paslaugos galutinės kainos procentinį priedą, sumoka galutinis vartotojas.“
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_lt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_en.htm
Čia pilnas sąrašas prekių ir paslaugų, kurioms taikomas sumažintas tarifas (kartu su ES Komisijos paaiškinimais): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-03-149_en.htm?locale=en

O čia galima rasti dokumentą, kuriame išvardinti PVM tarifai skirtingose šalyse:
http://pvmdeklaracija.lt/pvmd/pvm-es/49-pvm-tarifai-es-salyse.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.htm

slapenas.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
13 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
juk Dalia

Kubilius ir Butkevicius susitare,kad liaidis dar gerai gyvena,tad reik kazka sugalvoti,nabo nuo mone

Mix

Ačiū autoriui Kuo skubiau šias tiesas reikia išplatinti valdžiasėdžiams bei seimūnams, nes daugelis iš jų teisės aktų neskaito arba jų nesupranta. Pavyzdžių tai nuomonei pagrįsti yra ne vienas, tad nėra tikslo kartoti. Pagalvokite ir prisiminsite net kuriozinius atvejus.

skaitytojas

Argunentuotas, pagrįstas stipriais argumentais straipsnis. Nuoširdžiausia padėka autoriui. Visa Lietuvos nelaimė, kad visuose aukščiausiuose valdžios sluoksniuose įsitvirtino tie, kuriuos kitaip kaip parazitais pavadinti negalima. Ar normaliai funkcionuojančioje valstybėje būtų galima įsivaizduoti, kad iš dirbančiųjų pensininkų ir apskritai iš pensininkų nugvelbtos lėšos, teisinantis ekonomine krize, ne tik kad nesugrąžintos, bet ir pensijos per šešerius metus nebuvo didinamos nei centu. Tuo tarpu tie, kurie gauna atlyginimus dešimtimis tūkstančių, sugebėjo pasidinti savo atlyginimus KT pasišlykštėtinu sprendimu tūkstančiais. O maisto produktų kainos, ypač dabar, pries euro įvedimą, pastoviai didėja ne centais, bet litais. Ir tos kalbos apie PVM šildymui padidinimą iki 21 procento, — tai didžiausias pasityčiojimas iš žmonių, beribis valdžios parazitų cinizmas. Matyt, parazitai siekia, kad pensininkai greičiau išmirtų, o sutaupytus pinigus pasidalintų… Skaityti daugiau »

skaitytojas

Atsiprašau, — turėjo būti bibliotekininkai, o ne taip, kaip parašyta komentare.

socialinio teisingumo vardan

mainais i visuomenes papildoma apmokestinima „is lempos” (atseit „lengvatu panaikinima”) butina panaikinti tokiems „lengvatu naikintojams-kirsintojams” Gazpromo ir Lubiankos agentu lengvatas imti dar ir antra, – Lietuvos valstybes valdininku alga.

Š.Keserauskas

labai aristokratiškas ir meniškas žmogus.Talentas.Įdomu,kaip jis suvirškins valdžios veidmainiškumą ir lobizmą.

ruta

Aciu Autoriui uz informacija .
Pasiseke Lietuvos politikams , kad dauguma zmoniu Lietuvoje, bukiai , prisitaikeliai , vergai , kitaip nors truputi mastytu priimdama viena , ar kita istatyma .

Kritikas Pikčiurna

Visais atžvilgiais puikus straipsnis. Sunku ką nors be pridurti. Verta pabrėžti, kad ši „lengvatų” naikinimo vajų pradėjo socdemai, kurie savo partinėje programoje pasižadėjo įvesti progresinius mokesčius, o vietoje to juos verčia dar labiau regresiniais. PVM yra vartojimo mokestis, o šeimos biudžeto struktūroje vartojimas siekia, o neretai net viršija (prasiskolinama) 100% gaunamų pajamų tiktai silpniausiuose visuomenės sluoksniuose. Turtingiausiose šeimose jis te sudaro kelis ar keliolika procentų nuo visų gaunamų pajamų. Štai kur reikia įgyvendinti socialinį teisingumą, kad turtingesnieji už didesnę sėkmę (jei ne už šešėlinę veiklą!) turi labiau prisidėti prie viešų valstybės reikmių finansavimo. Visais laikais auka, parama, labdara buvo ir yra investicija į valstybę ir jos ateitį ir turtingųjų garbės reikalas investuoti į tai, kas jiems atveria galimybes lobti ir… Skaityti daugiau »

gerbiamam

Sauliui Lapėnui galima tikrai dėkoti,kad nesirenka lengviausio kelio ,bet siekia suteikti žmonėms informaciją ir moko atsakomybės už savo būties ir orumo išsaugojimą.Reikėtų žmonėms daugiau domėtis,aiškintis,suprasti,ne tik mokėti,mokėti,mokėti kažkam ,net nesigilinant už ką ir kodėl.Mačiau močiutė parduotuvėje pirko vieną svogūną,vieną morkytę,nes daugiau neišeina.

Liepa

Lietuvos informacinėje erdvėje karaliauja bankų tarnų- mauricų, nausėdų,mačiulių ir į juos panašių-itin subjektyvios ir vienpusės ekonominės prognozės ir diagnozės.Apie tokių asmenų kaip vasiliauskai ir šadžiai autoritetą finansų”išmanymą” irgi nėra abejonių: ko vertas žmogus, pareigūnas, jei jam tikrosios vertybės yra tik”dimensijos” ?// Tad Sauliaus Lapėno straipsnis apie šią itin skaudžią ir brangią apsirūpinimo šiluma problemą- tarsi gaivaus oro gurkšnis.

jie

valdžiažmogiai, patikrino mūsų sąskaitas bankuose, susumavo ir tapo jiems labai pavydu – tiek pinigėlių guli, vadinasi dar ne visai „liaudis” nustekenta, reikia jai padėti išsituštinti. O kad žmonės taupo ligai, dantų protezams, atidėdami paskutinius grašius, nepoilsiaudami, neprivalgydami, tai jiems nė motais. Reikia atimti ir tiek.
tai baisi valdžia, kuri nesirūpina tauta. jai vistiek ateis galas, nes Dievas nekenčia neteisybės, o ypač vargstančiųjų skriaudėjų.

Dana

ponas Sauliau, šitas jūsų straipsnis turi gulti ant prezidentės, premjero ir Semo pirmininkės stalo. Jie turi skaityti jį 10 kartų. Tai kas, kad mes, tiesos.lt skaitytojai, jį skaitome. Mes galime visa širdimi ir protu pritarti jūsų mintims ir pateiktiems faktams, bet, jei valdžioje (tiksliau tarnystėje tautai) esantys nekreips į tai dėmesio, tautai nebus jokios naudos.

LR pilietis

Aš taip pat na niekaip nesuprantu prietaiso (t.y. premjero) argumentacijos girdi šildymo kaina neišaugs panaikinus „lengvatinį” pvm tarifą. Kas čia per demagogija? Tai kad dujų kaina dabar yra nukritusi nereiškai kad ji nepakils metų bėgyje. Juk dauguma Lietuvos gyventojų gyvena butuose, tai liečia daugumą gyventojų, o gyventojai tyli… Veršių tauta.

13
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top