Teisėjas A. Pažarskis: Labai dėkoju prezidentei – aš toks esu ir būsiu dar ilgai

Seimas antradienį slaptu balsavimu naujais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjais paskyrė Alę Bukavinienę ir Artūrą Pažarskį. Už A. Bukavinienės kandidatūrą balsavo 91 Seimo narys, prieš – 11, susilaikė 4 parlamentarai, už A. Pažarskio kandidatūrą balsavo 61 Seimo narys, prieš – 33, susilaikė 12 Seimo narių.

Skaitytojų dėmesiui siūlome Seimo posėdžio, kuriame buvo svarstoma teisėjo A.Pažarskio kandidatūra, stenogramą. Tiesos.lt primena, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas A. Pažarskis kartu su kolegomis dalyvavo Valstybės saugumo departamento (VSD) inicijuotame, Rusijos Federacijos Federalinės saugumo tarnybos (FST) ir Lietuvos Generalinės prokuratūros vykdytame Lietuvos pilietės Eglės Kusaitės persekiojime (daugiau skaityti ČIA).

* * *

Seimo nutarimo „Dėl Artūro Pažarskio skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ projektas Nr. XIIP-2465 (svarstymas ir priėmimas)

PIRMININKAS.Svarstome kito Seimo nutarimo „Dėl Artūro Pažarskio skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ projektą. Kviečiu pranešėją J. Sabatauską. Svarstymo stadija.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis pirmininke. Gerbiamieji kolegos, Teisės ir teisėtvarkos komitetas svarstė A. Pažarskio kandidatūrą į Aukščiausiojo Teismo teisėjus. Komitetas bendru sutarimu pritarė minėto asmens kandidatūrai. Ačiū.

PIRMININKAS. Dėkoju. Diskutuoti yra užsirašę du Seimo nariai. N. Puteikis. Prašau, jums tribūna.

N. PUTEIKIS (MSNG). Norėčiau atkreipti Seimo narių dėmesį, kad gerbiamasis A. Pažarskis yra nagrinėjęs E. Kusaitės bylą, yra priėmęs sprendimą pripažinti E. Kusaitę norėjusią susprogdinti Rusijoje karinę bazę. Prokuratūra šitą kaltinimą atsiėmė ir pati pripažino, kad jokių duomenų apie E. Kusaitės norą sprogdinti karinę bazę nėra. Šiuo konkrečiu atveju, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad, mano asmeniniu vertinimu, teisėjas A. Pažarskis pademonstravo bendražmogišką pažiūrą apie tai, kaip Lietuvos Respublika turėtų elgtis su savo piliečiais, kurie provokuojami Valstybės saugumo departamento, kaip pasisakė aukštesnysis teismas, buvo bandomi įtraukti į įvairių čečėnų ir Rusijos specialiųjų tarnybų rezgamas operacijas, susijusias su Lietuvos kompromitavimu tarptautinėje bendruomenėje, teigiant, kad Lietuvoje laisvai yra verbuojami savanoriai į čečėnų karo zoną ir palaikyti čečėnų pusę prieš Rusiją.

Aš spėju, man šitas teisėjo priimtas sprendimas, mano galva, rodo, kad teisėjas A. Pažarskis galvoja, kad Lietuva turėtų aktyviai padėti Rusijos specialiosioms tarnyboms kovoti su tais žmonėmis, kurie galvoja kovoti Čečėnijos fronte su Rusija. Aš manau, kad teisėjas A. Pažarskis tokiu atveju neturėtų dirbti Aukščiausiajame Teisme, nes, mano galva, jo asmeninės pažiūros pradeda trukdyti bendrai Lietuvos valstybės raidai ir mūsų norui būti NATO ir Europos Sąjungos nare. Todėl aš agituoju dėl asmeniškai mano spėjamų A. Pažarskio pažiūrų neskirti Aukščiausiojo Teismo teisėju.

PIRMININKAS. Kviečiu į tribūną V. Vasiliauską.

V. VASILIAUSKAS (TTF). Ačiū, pone pirmininke. Gerbiamieji Seimo nariai, aš tikiu, kad teisėjas A. Pažarskis yra priėmęs daugybę teisingų sprendimų ir nuosprendžių. Tačiau aš norėčiau priminti Seimo nariams vieną visiškai neseną 2013 m. spalio 12 d. jo dalyvaujamos kolegijos sprendimą, kur gerbiamasis A. Pažarskis buvo pranešėjas, t. y. svarbiausias kolegijos narys. Ta nutartimi Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų kolegijos buvo paliktas galioti Vilniaus apylinkės teismo sprendimas dėl buvusių Ūkio ministerijos pareigūnų Neringos Pažūsienės ir Aniceto Ignoto nuteisimo dėl gamtinių dujų terminalo. Tai nebuvo eilinė byla, ji turėjo strateginę reikšmę mūsų valstybei ir mūsų visiems žmonėms, jų gerovei. Tai kartu buvo viena tamsiausių bylų, kurią pradėjo tuometinis Valstybės saugumo departamentas, kai jis dar buvo ikiteisminė įstaiga, ten buvo Trečioji ekonominių nusikaltimų valdyba. Šitą bylą pratęsė Specialiųjų tyrimų tarnyba, globojo Vilniaus apygardos prokuratūra ir galiausiai ji baigėsi kaltinamaisiais nuosprendžiais.

Šita byla tęsėsi nuo 2008 m., atkreipkite dėmesį, iki 2014 m. Vadinasi, šešerius metus buvo žalojami nekaltų žmonių likimai, šešerius metus buvo stabdoma valstybės pažanga. Ir tik 2014 m. šioje byloje iš dalies padėjo tašką Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija, kuri visiškai išteisino šiuos nekaltai nuteistus žmones ir kartu pasakė savo nuomonę tiek apie Vilniaus apylinkės teismą, tiek Vilniaus apygardos teismą.

Aukščiausiojo Teismo kolegija iš tiesų pažymi, kad nepaisant to, jog apylinkės teismo nuosprendis surašytas 24 lapuose, jo motyvuojamoji dalis dėl N. Pažūsienės ir A. Ignoto nuteisimo sudaro tik 1,5 lapo. Apygardos teismas, atsakydamas į nuteistųjų apeliacinio skundo motyvus, nors kur kas daugiau vietos paskyrė ir įrodymų vertinimo, ir nuteisimo pagrindimo klausimams, vėl iš esmės perrašė apylinkės teismo nuosprendį. Svarbiausia, kas yra, ką konstatavo Aukščiausiasis Teismas, kad reali žala buvo padaryta ne kasatorių veiksmais, o tuo, kad šis projektas nebuvo įgyvendintas ir Lietuva iki šiol neturi suskystintų gamtinių dujų terminalo. Primenu, kad dėl šito atvejo A. Butkevičiaus Vyriausybė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, tačiau, manau, atsakymas iš anksto žinomas, nes ten dabar dirba I. Mikelionis, kuris tuo metu buvo Vilniaus apygardos vyriausiojo teismo pavaduotojas ir kuravo šitą bylą.

Manau, šita klaida per daug Lietuvai kainavo, kad mes iš karto po metų teisėją, kuris yra atsakingas, kad nebuvo ištaisyta ši klaida, skirtume į Aukščiausiąjį Teismą. Manau, jam reikia duoti laiko, kad jis įrodytų, kad ši klaida buvo atsitiktinumas, o ne dėsningumas. Ačiū už dėmesį.

PIRMININKAS. Dėkoju. Gal teisėjas norės pasisakyti?

(Balsai salėje) Dėkojame, nenori.

Gerbiamieji kolegos, motyvai už, prieš po svarstymo. A. Matulas už, motyvai dėl priėmimo.

A. MATULAS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, aš asmeniškai nepažįstu nei pono A. Pažarskio, nei kitų teisėjų, dėl kurių mes nebalsavome prieš dvi savaites ir neskyrėme jų Aukščiausiojo Teismo teisėjais. Bet mane stebina, kolegos, kai kurie mūsų teisuoliai – ir N. Puteikis, ir V. Vasiliauskas, kurie iš konteksto ištraukia vieną bylą, visiškai neįsigilina į motyvus, dėl ko vienaip ar kitaip ta byla buvo nagrinėjama, priimtas ar nepriimtas sprendimas, ir siūlo parlamentui atmesti kandidatūras, dėl kurių priekaištų, matyt, mes neturime. Nė vienas mes čia nesame šventas ir prisikabinti prie tam tikrų gyvenimo momentų galime.

Todėl aš, kolegos, siūlyčiau nebūti mums kerštautojais, netapti kerštautojų institucija, nes kitaip bet kuris teisėjas, kuriam bus priskirta tam tikros sistemos, ne pirmininko, o tam tikros sistemos byla, turės nenagrinėti tos bylos, jeigu tai bus susiję su kokiu nors rezonansiniu dalyku arba su Seimo nariu, arba jo giminaičiais. Todėl manau, kad jokio pagrindo nebalsuoti už šią siūlomą kandidatūrą tikrai mes neturime. Aš asmeniškai balsuosiu už ir pritarsiu.

PIRMININKAS. Ačiū. N. Puteikis – prieš.

N. PUTEIKIS (MSNG). Aš tikėjausi, kad gerbiamasis teisėjas atsakys į priekaištus dėl jo pažiūrų ir dėl to, ką išgirdo iš Seimo nario V. Vasiliausko lūpų. Bet mane iš tikrųjų stebina, kad teisėjas turbūt yra taip smarkiai įsitikinęs tuo, kad bus išrinktas, jog nemato reikalo atsakyti.

Man tai primena bendrąją Lietuvos teismų sistemą, kai dalis teisėjų nemato reikalo viešai paaiškinti savo motyvų, nors jie yra labai svarbūs rezonansinėse ir visuomenei labai svarbiose bylose. Aš tai drįsčiau pavadinti dalies teisėjų arogancija. Aš nežinau, ar teisėjas A. Pažarskis šiuo atveju vadovavosi kokiu nors motyvu, kodėl jis nematė reikalo atsakyti į jam reikštus priekaištus, bet vis dėlto manyčiau, kad tai yra eilinis įrodymas, man taip atrodo, kad tai yra eilinis įrodymas, kad teisėjų sistema Lietuvoje yra pernelyg uždara, pernelyg atitrūkusi, ir jie nemato reikalo visuomenei ir politikams aiškintis dėl savo sprendimų arba savo kokių nors įsitikinimų, jie nemato reikalo viešinti tų dalykų, atsakyti į klausimus. Beje, tai pastebi ir tarptautinės organizacijos pažymėdamos, kad Lietuvos teismų sistema yra viena pačių uždariausių ir atsiribojusi nuo visuomenės.

Todėl aš raginu kolegas vis dėlto atsižvelgti į tai, kad mums reikalingi vieši teisėjų biografijų, sprendimų, motyvų ir pažiūrų nagrinėjimai, šito mums labai trūksta. Ir atsižvelgiant į tai, kad gerbiamasis A. Pažarskis nematė reikalo atsakyti, papildomai, manau, tai yra argumentas balsuoti prieš.

PIRMININKAS. Dėkojame. Už – R. Žemaitaitis.

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Ačiū, gerbiamasis posėdžio pirmininke. Gerbiamieji kolegos, aš jau aną kartą pasisakiau. Aš nesuprantu, ar mes esame Seime, ar dar kur nors? Mes esame Seimo nariai, turime iniciatyvos teisę, na, tai siūlykite ir keiskite, kad jie atviresni būtų. Bet jeigu kažkokia Kanados organizacija violetinė [Seimo stenogramoje šis žodis praleistas – red. past.] revoliucija reiškia kokį nors nepasitenkinimą, tai yra jos asmeninė problema. Tai vienas dalykas.

Kitas dalykas. Dabar spręsti apie teisėją pagal vieną išnagrinėtą bylą, tinkamas ar netinkamas, tai yra visiška nekompetencija. Ko gero, kiekvienas iš mūsų gyvenime esame suklydę po 20–30 kartų, ir tai rinkėjai mums atleidžia, tėvai ar dar kas nors atleidžia. Dabar pasiimti vieną bylą ir dėl to daryti piarą… Gerbiamieji, ketveri metai ant to paties važiuojam, važiuojam, važiuojam, tai kiek čia gali tęstis? Baikime vieną kartą žaisti šiuos žaidimus. Jeigu norite, eikite į televiziją, pasisamdykite į kokią nors laidą ir ten balbatuokite, bet ne Seime.

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, primenu Statuto 20 straipsnio 2 dalį, paskaitykite. V. A. Matulevičius – prieš.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Gerbiamieji kolegos, aš ne tiek norėčiau pasisakyti prieš, kiek vis dėlto kviesčiau kandidatą į Aukščiausiojo Teismo narius išdėstyti savo poziciją dėl tos kritikos, kuri čia nuskambėjo. Ta kritika iš tikrųjų yra labai…

Aš suprantu, kad teisėjai tarsi turi nesiteisinti iš principo dėl savo sprendimų, bet jūs, gerbiamasis teisėjau, esate Lietuvos Seime, Lietuvos Respublikos parlamente, kuris spręs jūsų tolesnį likimą, tai aš nematau jūsų atsisakymo logikos. Norėčiau pridurti, kad tai, ką pasakė kolega V. Vasiliauskas, aš irgi stebėjau ir seniai sekiau, tik nežinojau, kad šis klausimas šiandien bus iškeltas. Jūs, be abejo, aš tikiu, kad turėjote savo rimtų motyvų priimdamas tą sprendimą, susijusį su neįgyvendintu terminalo projektu.

Bet mane tada iš tikrųjų pribloškė, kad geras sumanymas, pirminis sumanymas dėl suskystintųjų dujų terminalo, kuriame norėjo dalyvauti verslininkas, mokantis milžiniškus mokesčius Lietuvos valstybei, kadangi jis užsiimdavo verslu, susijusiu su dujomis, aš turiu omeny buvusį „Achemos“ savininką, ir jis norėjo dalyvauti projekte tik 20 % turėdamas akcijų ir investuoti, tai logiška. Valstybės kapitalas, privatus kapitalas, ir tam buvo užkirstas kelias. Tai man irgi kilo klausimas kodėl? Man kilo įtarimas, kas per jėgos veikia mūsų valstybėje, kurios blokuoja strateginius projektus.

Ačiū. Aš tik norėjau išsakyti savo abejones, bet gaila, kad, ko gero, neišgirsime, niekas jų neišsklaidys. Ačiū.

PIRMININKAS. E. Gentvilas – už.

E. GENTVILAS (LSF). Kiekvienas teisėjas savo biografijoje yra priėmęs turbūt šimtus sprendimų, dalyvavęs juose. Dabar mums apie teisėją A. Pažarskį yra pasakyta apie du sprendimus, kurių sprendime jis vienaip ar kitaip yra dalyvavęs. Aš, pavyzdžiui, galėčiau turėti kitą nuomonę.

Mano manymu, valstybės pareigūnai neteisėtai organizavo tą konsorciumą, na, ką gi, Aukščiausiasis Teismas nusprendė kitaip. Ir noriu pasakyti, kad tik nuo tos dienos galima kalbėti, kad teisėjas A. Pažarskis žemesnėje instancijoje buvo priėmęs kažkam netinkamą sprendimą. Viskas reliatyvu, sprendžia teismai, o ne čia sėdintys Seimo nariai, kurie kartais turi kokių nors ir asmeninių sąsajų arba yra turėję asmeninių sąsajų, pavyzdžiui, su „Achema“, kurios interesai buvo pažeisti pirmos, antros instancijos teismų sprendimuose. Tai viskas subjektyvu, ir aš manau, kad teisėjas čia neturi dėl vieno ar kito Seimo nario pasisakymo, suabejojimo eiti į tribūną ir aiškintis. Nei tai teisėjo prievolė, nei tai teisėjo garbės reikalas.

Kita vertus, pasižiūrėkime, kieno mes čia girdime dėstomus argumentus. Tų žmonių, kurie diegia visai Lietuvai N. Venckienės nekaltumą, šventumą. Ir ką mes šiandien turime? Kažkam ir šiandien turbūt atrodo, kad N. Venckienė štai šių žmonių padedama šventus darbus darė. Žiūrėkite, praeis kiek laiko, mes pamatysime, kaip Lietuvos teismai vertins. Ir vėl galbūt šie žmonės kals prie kryžiaus tuos teisėjus, jeigu jie priims N. Venckienės ir jų atžvilgiu neteisingus sprendimus. Kiekvienas turime savo supratimą.

Mano supratimas yra toks: teisėjas, jeigu ir yra padaręs klaidų, o turbūt yra padaręs klaidų, negali būti šalinamas iš karjeros galimybių dėl vieno ar antro Seimo nario, dėl vieno ar antro galimai abejotino sprendimo.

PIRMININKAS. Labai ačiū. Paskutinis – K. Masiulis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Gerbiamieji kolegos, aš čia žvelgiu per petį, klausinėju, apie kurį teisėją mes kalbame, aš, tiesą sakant, nežinau, kaip jis atrodo. Bet man nepatinka tas kalbėjimo tonas, kai žmonės ima ir aiškina, kaip teismas turėjo vienoje ar kitoje byloje pasielgti, nes mes kuriame labai blogą precedentą. Jeigu iš tikrųjų tokios kalbos ką nors nulemtų, tai teisėjai turėtų gręžiotis į parlamentą ir čia lėkti derinti vienos ar kitos bylos eigą, nes priešingu atveju jiems užsidarytų visos karjeros galimybės.

Aš manau, kad ne mums aiškinti ir bandyti paaiškinti, kokia byla kaip turėjo baigtis. Juo labiau kad kai kurie iš tų, kurie aiškina, dirbo institucijose, kurias čia jie bando užstoti. Manyčiau, kad mes turime daryti vienintelį dalyką, tai ginti teisėjų nepriklausomumą ir įvairiais būdais padėti jiems, kad patikėjimas teismais visuomenėje augtų ir didėtų. Valstybę stiprinti reikia ir šitoje srityje, ir žmonių pasikliovimas teismais turi būti didžiulis. Mes be reikalo čia bandome vaizduoti, kad išmanome bylos aplinkybes labiau negu teisėjai.

Be to, kai kurios bylos gali baigtis nesėkmingai ar pasikeisti dėl įrodymų stokos ir trūkumo, o ne todėl, kad tie žmonės, kurie ten buvo vienaip ar kitaip teisiami, nepadarė nusikaltimo. Aš manyčiau, čia ne teiskime, o spręskime balsuodami.

PIRMININKAS. Dėkoju. Gerbiamieji kolegos, balsuosime slaptai 14.00 val.

Reikia patvirtinti slapto balsavimo biuletenius, skaitau: „Dėl Seimo nutarimo „Dėl Artūro Pažarskio skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“. Kaip visada yra trys langeliai: už, prieš, susilaiko. Paliekame tą, kuriam pritariate. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritariame.

Replika, Vytautai?

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Gerbiamieji kolegos, aš tik norėčiau išreikšti nuostabą, kad mes patys tarpusavyje pradedame kvestionuoti savo teisę išsakyti abejonę. Dabar, kolega Eugenijau, ką, vadinasi, jeigu čia ateina kandidatas į labai svarbias valstybės pareigas, mes turime tiktai patylėti, susakyti komplimentus, ar ne? Ar mes turime tas abejones pasakyti garsiai ir viešai? Tai yra mūsų pareiga, jeigu kolega V. Vasiliauskas ar kolega N. Puteikis turi abejonių, jie sąžiningai elgiasi, jeigu nesivadovauja kokiais nors slaptais interesais, o jas pasako viešai.

PIRMININKAS. Gerbiamasis Vytautai, nutraukiu diskusijas. Eikite dviese pašnekėkite rūkykloje. Mes jau ir taip vėluojame.

Gerbiamieji, mes supratome mintį, Vytautai, nes dabar jau trys stovi. Aš siūlau visiems trims nueiti ten pasišnekėti. Prašau. Atsiprašau, ne tą. Prašau.

E. GENTVILAS (LSF). Ačiū, kad sudarėte galimybę atsakyti. Gerbiamasis kolega Vytautai, be abejo, kiekvienas Seimo narys gali pasakyti savo abejones, nuogąstavimus, bet man nelabai priimtina, kad jūs stebitės, kodėl teisėjas, reaguodamas į jūsų abejones, neina į tribūną, o sėdi kaip kelmas štai ten? Aš manau, kad neprivalo teisėjas dėl kiekvieno Seimo nario abejonių lipti ant bačkos ir aiškintis jums.

PIRMININKAS. Kadangi visi trys neišėjo, tai… Prašom. N. Puteikis.

N. PUTEIKIS (MSNG). Aš stengiuosi įsivaizduoti, kas ištiktų Anglijos, Kanados ar Amerikos parlamento narį, baigusį teisę, kuris diskusiją dėl Aukščiausiojo Teismo teisėjų paskyrimo pavadintų balbatavimu. Aš čia konkrečiai R. Žemaitaičiui. Nuostabu – Lietuvos Seimas nenori svarstyti savo skiriamo į Aukščiausiąjį Teismą teisėjo pažiūrų. Nuostabu, iki ko prisigyvenom per 20 metų!

PIRMININKAS. Suprantu, kad…

R. ŽEMAITAITIS (TTF). Galima? Ačiū, gerbiamasis… žinot, kai šitie vadinamieji pedofilų klano gynėjai, arba elitiniai revoliucionieriai, bando daryti valstybėje perversmą, ypač kai bandė teisinį perversmą, siūlau prisiminti, ką jūs darėte, ir bandote Seime plauti savo mundurą, parsivilkę iš kažkur sąžiningai ir Popiežiaus vos nepaskelbtas šventuoju, tai reikėtų pačiam ir patylėti…

PIRMININKAS. Gerbiamieji kolegos, šiandien visą dieną kartoju: paimkite Statutą, atsiverskite 20 straipsnį, paskaitykite tik 2 dalį ir užteks. 20 straipsnis. Specialiai Eugenijui.

Šaltinis: lrs.lt

* * *

Seimo nutarimo „Dėl Artūro Pažarskio skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ projektas Nr. XIIP-2465(2) (priėmimo tęsinys)

PIRMININKAS. Balsų skaičiavimo protokolas dėl Seimo nutarimo „Dėl Artūro Pažarskio skyrimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju“ (projekto Nr. XIIP-2465(2). Priėmimas.

Šio nutarimo priėmimas: išduota 111 biuletenių, rasta – 111, galiojančių – 106, negaliojančių – 5.

Už – 61, prieš – 33, susilaikė 12. Pagal protokolą matome, kad A. Pažarskis skiriamas Aukščiausiojo Teismo teisėju. (Gongas) (Plojimai)

A. PAŽARSKIS. Ačiū jums. Naudodamasis proga norėčiau labai padėkoti Lietuvos Respublikos Prezidentei, kuri pateikė mano kandidatūrą. Ačiū jums visiems už jūsų išreikštą nuomonę – tiek palaikiusiems mano kandidatūrą Seimo nariams, tiek Seimo nariams, turėjusiems savo nuomonę dėl mano tinkamumo būti Aukščiausiojo Teismo teisėju. Aš visada stengiausi ir dirbau sąžiningai, preciziškai laikydamasis įstatymų reikalavimų. Mano sprendimai buvo visada labai apgalvoti, išmąstyti, priimti taip, kaip man sakė teisininko sąmonė, įvertinus visas bylos aplinkybes. Aš toks esu ir tikiuosi, kad toks būsiu dar ilgai. (Plojimai)

Šaltinis: lrs.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
45 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Vatnikas

Labai patyko Žemaitaičio gylus mastimas!!. Tik jis ir dar Gentwylas suprato, čia esmė ne Požarskis ir ne Mininas, bet Križiavyčius, todėl drasei stojo i kovą ir užkirto kelią violetiniam perversmui! Ir Masiulis dar jiems prytarė (bet nesuprato kodėl, nias negali taip gylei mastiti). Tik labai gaila, kad Seimo stenografistės suklastojo Žemaitaičio dvi istorines gylias kalbas, iš pirmos kalbos pašalino patį drasiausią žodį „fioletinė”, o iš antros dalies – ezoterinį žodį „žynai”, kurį jis panaudojo trys kartus. Žmonės, netikėkite populistams, balsokite tik už Žemaitaitį ir Giantwylą! Nepraeis Kanados fioletinės revoliucijos organizacijos tankai! No pasarán!

tikiuosi būti toks dar ilgai

kai žmogelis planuoja, Dievas juokiasi

Dolgorukijus Maskviškis

Cinin i Požarskij išvaduos Severozapadnoj krajų nuo aborigenų norų ieškoti Tie-SOS.

eilini karta

kalta Venckiene. Bjauru.

Zemaitaitis, K.Masiulis, Gentvilas -

Lietuvos Seimo nariai?! Neturi laiko isklausyti kitos puses nuomone ar nenori, bijo?! Lobistai? Issigando, kad atsiskleis negrazus ju paciu biografijos puslapis del Klaipedos suskyst. duju statybos terminalo suzlugdymo. Gal ir pats Gentvilas prikises nagus. Kada nors, tikekimes, kam prireike staigios Lubio mirties.Na, o jau Venckienes baime- ohoho!!!! Pedofilu ausys kyso LR Seime.

kaip sake

Palmyra ,kiekviebas turi savo karma,tad palauksim ir pamatysim.kokia turi teisejas,Gentvila,Žemaitaitis ir Masiulus,nuomone

Gal

Dievas neleis tokiu buti ilgai,ilgai.

Kodėl Gentvilas už?

Gentvilas vadovaudamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai paskandino 9 milijonus litų atgaivindamas Šventosios uostą. Taip šį uostą atgaivino, kad uostas funkcionavo vos 10 parų, nes per tą laiką buvo užneštas smėliu, o 9 milijonai tiu tiu. Kad tie 9 milijonai jam neatsirugtų visada reikia balsuoti už. Taip daro visi konservai ir liberastai ir tie kurie prisidirbę.

Beta

A. MATULAS: „N. Puteikis, ir V. Vasiliauskas, kurie iš konteksto ištraukia vieną bylą, visiškai neįsigilina į motyvus, dėl ko vienaip ar kitaip ta byla buvo nagrinėjama, priimtas ar nepriimtas sprendimas”. Motyvai tai aiškūs- nurodymai iš viršaus.
TS-LKDF ir Žemaitaičio švonderizmas jau seniai nestebina, bet Gentvilas anksčiau toks nebuvo. Neveltui sakoma: su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi. 😉

mama iš kaimo

Turbūt, tiesa, kad, pasėdėję seime, nenukvanka tiktai nedaugelis tikrai morališkai stiprių. \juk \žemaitaitis prieš gal porą metų buvo visai normalus, turintis vidionės kultūros.Kas gi jam atsitiko? Gentvilas, aišku, visada buvo toks. Deja…

Vatnikas

Skaudu girdėti iš Seimo tribūnos tokį teisinį nigilizma, kaip Gentvilos ar Masiulio. Tai kaip dabar jaustis Ūso šalininkams, kai Gentvila sako, kad teismų sprendymai subjektyvūs ir kad jis laikosi kitokios nuomonės dėl LAT išteisintų Ignoto su Pažūsiene, ir kad jis vis vien mano, kad ten viskas buvo daroma neteisėtai. O Masiulis sako, kad jei teismas išteisino, tai dar nereiškia, kad „tie žmonės, kurie ten buvo vienaip ar kitaip teisiami, nepadarė nusikaltimo”, nes „bylos gali baigtis nesėkmingai ar pasikeisti dėl įrodymų stokos”. Žmonės, nepasiduokite šitam teisiniam nigilizmui, tikėkite sąžiningais teisėjais kaip Cininas ar Požarskis, o ne politikierais, kaip Masiulis ar Gentvyla! Dar kažkaip įdomiai pasisakė Žemaitaitis, bet labai jau gyliai reiškia myntis, tai nesupratau, geras jis ar blogas, labai jau mislingai… Skaityti daugiau »

SherLoks... kas naujo?

sužinojau, kad kelios teisėjų kandidatūros jau buvo atmestos. Nėr iš ko rinktis? Sužinojau, kad buvo rasti ir teisiami kalti dėl Lubio terminalo statymo sužlugdymo. Gal kas žinote, kam Lubio terminalas labiausiai kliudė? Labai jau mįslinga ta Lubio mirtis „ilsintis Druskininkuose” perskaičiau visus nekrologus, visi straipsniai slepi kur buvo apsistojęs lubys. Pamenu, kad Miliūtės vyras,VSD karininkas, irgi ilsėjosi Druskininkuose, vieno liberalcentristo, gydytojo, privatizavusio garsiausias sanatorijas, kaimo turizmo sodyboj, kai jam,jaunam vyrui, netikėtai sustojo širdis kaip ir Lubiui. Kalio chloridas sustabdo širdį ir be pėdsakų išgaruoja per parą….jokie skrodimai nebesuseka.. Kas Lubio priešai, konkurentai? Kas prichvatizavo jo medija, kuri dabar varo rusiškas programas? MG Baltic, valdanti LNK pasidalino akcijomis su Amber Baltic, rusiska kompanija susijusia su Pakso zentu ir valdancia „MAlsena” malunus… Skaityti daugiau »

ha ha

vadinasi, Komskių ir Rusijos GRU Borisovo draugui Pakso verslams nebeužtenka teisininko Žemaitaičio?

papildymas dėl Amber Trast Baltic

Liuksemburge registruotas rusiškas investicijų fondas „Amber Trust“ šiuo metu valdo 20% UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ (LNK) akcijų. Likusi LNK akcijų dalis priklauso koncernui „MG Baltic“. Koncernas akcijas valdo per žiniasklaidos bendrovę „MG Baltic Media“. Dar pernai buvo planuojama skelbti „MG Baltic Media“ pirminį akcijų platinimą (angl. IPO) biržoje, ir tai būtų pirmas atvejis Lietuvoje, kai žiniasklaidos bendrovė yra kotiruojama vertybinių popierių biržoje. Tuomet fondas tikėjosi parduoti ir turimas LNK akcijas, tačiau dabar šių planų LNK akcininkai atsisako. „Akcijų niekas neperka. Visa akcijų rinka kritusi apie 40%, – teigia Martynas Česnavičius, „Amber Trust“ patarėjas. – Manome laukti, kol pasitaisys rinkos, kada tai bus, niekas nežino.“ Akcijas parduoti bendrovei „MG Baltic Media“ taip pat neketinama, mat „niekas neprašo“. VŽ (2008 01… Skaityti daugiau »

visi keliai į Amber Trast

Pasak „Amber Trust II” patarėjo Martyno Česnavičiaus, fondui nusprendus didinti savo investicijas Baltijos šalyse, daugiau jų turėtų tekti ir Lietuvai, rašo „Verslo žinios”. Jis neatskleidžia, į kurias bendroves dabar krypsta „Amber Trust II” žvilgsnis, tačiau vardija, kad fondą Lietuvoje domina investicijos į žemės ūkį, gamybą, infrastruktūrą, paslaugas. „Žemės ūkio produktų pas mus, palyginti su ES, suvartojama kur kas mažiau”, – pabrėžė patarėjas. „Amber Trust II” domisi įmonėmis, kurių apyvarta didesnė nei 10 mln. eurų (34,5 mln. litų), o lemiamas kriterijus, pagal kurį renkasi, kur investuoti, yra investicijų grąža. Šių metų kovą fondas pradėjo veiklą valdydamas 125 mln. eurų (128,5 mln. litų). Lietuvoje jis jau investavo į mažmeninės prekybos tinklą „Iki” valdančią bendrovę „Palink” (kartu su pasaulio finansų grupės „Citigroup” padaliniu… Skaityti daugiau »

primityviai kalbant

Rusijos labai neskaidri kompanija įsiregistruoja Liuksenburge gražiu pavadinimu Amber Trast ir ateina į Lietuvą ir Latviją kaip Europos kompanija, talkinat Pakso žentui Stumbrui, ir perka čia žemes, malūnus, mediją… buria tarp snaudžiančių politikų sau „stogą”, kurie prakištų savą net į Auksčiausio teisėjo postą? Ar aš teisingai supratau?
Kas pasiūlė prezidentei šią kandidatūrą kaip ir aišku – tie, kurie už jį balsavo.

primityviai kalbant

aiškėja kodėl mes vis daugiu ir daugiau šeremi burliokiškais rusiškais filmais ir programomis… tik dabar supratau.

VaidasVDS

Na va turime naują naujadarą: „teisininko sąmonė”. Ir kas gi tai yra? Tą vis tik reikėtų išsiaiškinti išsamiau. Kas formuoja būtent teisininko sąmonę. Aišku, kad ją labiausiai formuoja teisinis išsilavinimas. Visų pirma teisės teorija, įstatymai ir praktika. O kaip gi yra su morale? O kaip yra su dvasingumu? Na moralė lyg ir turėtų būti teisininko sąmonės sudedamoji dalis, bet juk vienas labai garsus teisininkas, prezidentės komandos narys, labai aiškiai pareiškė, kad moralė yra ne šio pasaulio dimensija. Tad visiškai neaišku, ar galima šiais laikais priskirti moralę teisininko sąmonei. Čia jau daug kas nuo švietimo mokslo įstaigose, ruošiančiuose teisininkus, priklauso. Dar priklauso nuo tų lektorių, kurie jiems kvalifikaciją kelia. Juk šiaip sau toks ganėtinai jaunas teisininkas nei iš šio, nei iš… Skaityti daugiau »

to>primityviai kalbant

Pagal tamstą burliokiški rusiški filmai tai gera auklėjama tema Lietuvos teisėsaugai ir policijai. Gaila kad jie tų filmų nežiūri, kaip ir tamsta primityvas.

hmm...

„mama iš kaimo” teisingai pastebejo – nukvanka jie tame seime per ilgai uzsisedeje…
arba otkatu sistema suveikia…

bet ir VSD geriau dirbt turetu… issisaiskinant kas ir su kuo susije… Gal visgi reiktu sugrazint Laurinku? Grina kazkos bekiausis… Laurinkus isryskino Pakso rysius su Rusijos GRU. O jis ir toliau varo ta pati, tik dar didesniu frontu…
Ar Zemaitatis Venskiene jau is Cikagos i Kanada iskele? Koks paksistu vaidmuo Garliavos istorijoj, reiktu dar isiaiskinti.

 R.Pakso žentas dirba rusų verslinin

Rusijos verslininkai ir politikai Rolando Pakso žento Aivaro Stumbro vadovaujamos įmonės vardu supirkinėja nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir sostinės rajone. Tai rodo DELFI gauta informacija apie tikruosius UAB „Amberinvest“ savininkus. Šaltinių teigimu, pagrindinis šios bendrovės akcininkas yra Rusijos federacijoje, Maskvoje registruota statybos bendrovė „Stroižilinvest”. Šios bendrovės vadovas Aleksejus Kalinovas yra ir bendrovės „Amberinvest” valdybos narys. A. Kalinovas tai pat yra partijos „Rodina” („Tėvynė“) vienas lyderių. Be jo, A. Stumbro vadovaujamos bendrovės valdyboje yra dar du Rusijos piliečiai, vienas iš jų – Vasilijus Fedorinas – valdybos pirmininkas. DELFI žiniomis, bendrovei „Amberinvest” šiuo metu priklauso 6 žemės sklypai Vilniaus rajone: Kreivėnuose, Girdiškėse, Bezdonyse ir Ąžuolinės kaime. Šiai bendrovei taip pat priklauso 4 butai naujos statybos name sostinės centre esančioje Olimpiečių gatvėje. Butai šiame… Skaityti daugiau »

 R.Pakso žentas

„Respublika“ išsiaiškino, kad prieš tai Rusijos įmonės valdomos bendrovės „Amberinvest“ generaliniu direktoriumi dirbo Albinas Jurevičius. Jis yra verslininko, bendrovės „Restako“ direktoriaus Algirdo Drakšo, per kurį R. Paksą paspausti bandė Jurijus Borisovas, giminaitis, jo žmonos brolis. A. Drakšo žmonos brolį R. Paskas pats buvo priėmęs į darbą, kai vadovavo „Restako“

 nemalk

„Labai įdomus faktas yra tai, kad tiek R.Paksas, tiek A.Stumbras visiems aiškina, jog žento verslo reikalai nėra susiję su pačiu R.Paksu. Tačiau infomacija liudija ką kita. UAB „Amberinvest” įsteigta 2005 02 21. Jos buveinė buvo įregistruota Ingos Paksaitės krikšo tėčio Algirdo Drakšo bute Vilniuje, Laisvės prospekte, bendrovės pirmuoju vadovu tapo telšiškis Albinas Jurevičius. Vėliau bendrovės vairas atiteko senam Rolando Pakso draugui, vadinamu jo apsauginiu – Stasiui Vaitkui, o buveinė buvo perregistruota jo namų adresu Užupio gatvėje. Stasys Vaitkus – jau ne pirmą kartą R.Pakso aplinkoje figūruojantis asmuo. Apie jį žurnalas „Ekstra“ rašė praėjusių metų rugsėjį, kai buvęs pašalinto prezidento R.Pakso verslo partneris, Tiesos ir teisingumo (liberaldemokratų) partijos narys Algirdas Drakšas pateko į mokesčių inspektorių bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos taikiklį.… Skaityti daugiau »

va tai tau

kaip Žemaitaitis, paksinykas, užgiedojo :DDD jau paksiečiams ir Lietuvos teismai su teisėjų klanais geri, ane? che che, „antisisteminiai”, prie lovio

Brinkazis

Teisininko sąmonė nėra vien tik teisėjo teisinės žinios. Tai ir norėjo parodyti N. Puteikis, kalbėdamas apie teisėjo „pažiūras”, kurios, jo manynu, nesuderinamos su buvimu LAT teisėju (Rusijos karinių bazių Čečėnijoje gynimas nėra Lietuvos Respublikos teismų pareiga; Lietuvos, kaip ir tarptautinės bendruomenės, požiūris į Čečėnijos išsivadavimo kovą skiriasi nuo Rusijos požiūrio). Iš esmės, ir V. Vasiliauskas kalbėjo apie šio teisėjo netinkamumą LAT teisėjo pareigoms dėl panašaus neatsižvelgimo į valstybinį kontekstą, o apsiribojimą formaliais teisiniais (siaurąja prasme) argumentais (kuriais manipuliuojant visuomet galima pagrįsti bet kokį nuleistą sprendimą, reikia tik sofistiškai išmuštruoto proto). Iš LAT nutarties, naikinančios Pažarskio ir Co sprendimą: „Kolegija laiko, kad kasatorių veiklos, dėl kurios padarymo jie buvo teismų nuteisti, buvo vertinamos vien tik formaliai, neatsižvelgiant į visą politinį ir… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis: o kur "Bravo!"?

Jeigu jau „Bravo!” kad kažkas, leidus skubos tvarka pasinaudoti politiniu momentu ir genialiai „įeiti į istoriją”, yra per amžius didžiausias Lietuvoje Asmuo (didesnis už tokius VYRUS, kaip Vytautas Didysis, Basanavičius ar Čiurlionis), kodėl tas pats kažkas dabar staiga nebevertas „Bravo!” su savo pasitikėjimais, nes juk nėra abejonės, kad tik toks Asmuo teisingai įvertina Pažarską, kaip vieną svarbiausių „įėjimo į istoriją” ramsčių, kuriems, be abejo, priklauso ir karjeroje paaukštinta buvusi Oškutytė? Juk iš visos nepamainomųjų kompanijos tai galbūt patys vertingiausi sąžiningai uždirbamų neprocentinio mokesčio pajamų mokėtojai ir visos pažangios mokėjimo situacijos „stabilumo garantai”! Juk ar ne tam stabilumui užtikrinti buvo atskleisti ir sunkūs antivalstybiniai Eglės Kusaitės, Gatajevų ir Deimantės Kedytės nusikaltimai, o Vytautas Pociūnas pats iškrito pro langą? Kažkaip keistai trūksta… Skaityti daugiau »

Letas Palmaitis: postscript

Gal dabar kam nors dar neaišku, jog demokratijos šventėje išrinktas seimas nuo šiol tvirtins BET KĄ, что укажут?

kaip Jums, Letai,  patinka tai:

„Tautų maišymo” scenaristas D.Arlauskas (Orlovskij?) spaudžia Lietuvos vyriausybę įsileisti rusakalbius darbininkus iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, nes neva nėra darbininkų. ĮLRT skambinę tolimų reisų vairuotojai sakė, kad lietuviai diskriminuojami priimant į darbą ir tesudaro tik 30 procentų tarp rusakalbių, kurie Europoje diskredituoja Lietuvos vardą šiūkšlind`mi, per langus mėtyda,i cigaretes, nemokėdami užsienio kalbų ir t.t. Reiktų nustatyti kas blokuoja lietuvių įsidarbinimą ir veja juos iš Lietuvos. Wikipedia: Danukas (Denis Orlovskij?) Arlauskas (g. 1955 m. sausio 22 d. Kaliningrado sritis, Rusija) – KGB karininkas, vadybininkas, verslo veikėjas. Biografija 1984–1986 m. studijavo KGB akademijoje Maskvoje. Kadrinis KGB karininkas, kapitonas. 1989–1990 m. KGB „Z“ tarnybos vyresnysis operatyvinis įgaliotinis. [1] 1990–1992 m. LR Valstybės saugumo departamento padalinio vadovas, VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas. 1993–1995 m. Lietuvos žurnalistų… Skaityti daugiau »

kaip Jums, Letai,  patinka tai:

kad „demokratijos švemtėje” ketvirtąkart „išrenkamas” D,Radzevičius?
o Druskininkuose netikėtai nusigaluoja „pamonininkas” Lubys, norėjęs statyt terminalą?o jo žiniasklaidą perima Amber Trast rusiska kompanija ir bombarduoja mus burliokiškais filmais ir kvailom programom…
Kas Arlauską patubdė žinių radijo gen direktorium? Nejau „žinys” senukas Rakauskas? Ir kodėl tas radijas blokuoja Svoboda radiją?

ha ha

gal ponui Arlauskui laiks pasrūpint ir užvešt darbininkų į Lietuvos seimą? Jau visai nėr kam dirbti ten. ha ha.

Letas P. kaipJumsLetaipatinkatajui

Dėl emigracijos-imigracijos čia rasite publikaciją su Butkevičiaus išmintimi. Nesu Arlausko / Orlovskio biografijos žinovas, bet kad Lietuva Bilderbergo laikoma istorine (nedakramtyta) Ordos dalimi, kuri natūraliai grįš į Ordą po čingischano pašalinimo ir Ordos likučių susodomodemokratinimo bei priėmimo į ES, tuo neabejoju. Suprantama, tada ir KGB/FSB sudemokratės iki tobulybės. Štai kodėl tokia laisvė Kusaitės procesoriams. Kurie to nesupranta ir kiša pagalius į ratus, tie visi atsitiktinai išbyrės iš 9-jo aukšto.

Juozapas

Sveiki.
:
S V A R B U !!!

:
Primygtinai prašau gerbiamų skaitytojų ir kolegų, labai atidžiai perskaityti šio straipsnio komentarus. Neskubant. Patartina bent porą kartų.
:
Esu ne kartą rašęs apie daugelį šiuose komentaruose paliestų dalykų.
Tačiau niekad nerašiau taip detaliai kai tai padarė kolega SherLoks.
Pakso žento tarnystės į kremliaus viršūnes besitęsiančios gijos, B.Lubio žūtis ir eLeNKą akcijų vingrybės, teisjų paskytimų keistenybės… t.t ir kt. – aš rašiau minėdamas tik pačias išvadas.
SherLoks gi- nepatingėjo viską iškloti papunkčiui.
Nerealiai gerai padirbėta. Pagarba.
Šiuos komentarus reikia spausdinti šimtatūkstantiniais tiražais ir dalinti žmonėms.
Be abejo kartu yra ir kitų kolegų gerų komentarų.
Prašau skaitytojų ir kolegų pareklamuoti pažįstamiems ir draugams.
Verta.

Trupmenas

Naujienėlė, kuri gali būti ir ne šiaip koks atsitiktinumas. Iš Delfio:Ketvirtadienį Vilniuje, Birutės gatvėje esančiuose prabangiuose Bronislovo Lubio našlės Lydos Lubienės namuose, aptiktas lavonas.
Pareigūnai apie šį įvykį atsisako kalbėti (DELFI žiniomis, nurodyta apie tai žiniasklaidai nepranešti).
Tačiau didžiausią koncerno „Achemos grupė“ akcininkę L. Lubienę dažnai atstovaujantis advokatas Gintaras Balčiūnas DELFI patvirtino, jog ketvirtadienį L. Lubienės namuose rastas negyvas apsaugininkas.
Pirminiais duomenimis, apsaugos darbuotojas galėjo mirti ištikus infarktui. Tiksli mirties priežastis paaiškės, kai tyrimą atliks ekspertai.

http://www.delfi.lt/news/daily/crime/prabangiuose-l-lubienes-namuose-vilniuje-lavonas.d?id=66519946#ixzz3KIYffxDd

Juozapas

Letui > negaliu nepritarti Tamstos komentarams. Ypač patiko ta vieta kur klausiate -kur gi dingo „Bravo” šūkautojai. O galėtų ateiti ir paaiškinti apie Ponios bravūriškumo užkulisius. Neateis tikriausiai.
;
Trupmenui > Tamsta pačiu laiku. Jau dairiausi ieškoti. Matote kokį karštą viralą SherLoks čia užkaitė?
Dėl Jūsų naujienos apie lavoną Lubienės namuose: labai, labai įdomu, kodėl pareigūnai nori to fakto neafišuoti. tokiu atveju atsiranda vietos versijai, kad-
gal tai buvo itin patikimas apsauginis; gal toks apsauginis trukdo įvykdyti planus pasiųsti našlę pas a.a Bronislovą, Anapilin.
Todėl jeigu dabar netolimu metu, p. Lubienė „netyčia” pamirš kvėpuoti, sustreikuos širdelė ar paklius į „nelaimingą atsitikimą” – pradėsiu galvoti labai negražiai.

Trupmenas

Sveikas, Juozapai. Buvau ilgėliau nutūpęs prie D. Stanciko straipsnio. Ten irgi atsirado įdomių dalykų apie D. Arlauską ir jo biografijos viražiukus. Man – naujienos.
Dėl Lubienės ir lavono. Gerai pastebėjote tą detalę. Man ji irgi krito į akį.
Apsauginį Lubienė turės naują, gal ir ne blogesnį, bet jei vyksta (o dabar tikrai vyksta) akcjų persadilinimas, tai to apsauginio mirtis gali būti kažkas panašaus kaip vokas su tavo pažįstamo nupjauta ausim. Rodo, kad jie skrupulų nepripažįsta.

Juozapas

Taaaaip… Retai kada pasitaiko tokių akimirkų, kaaip šiandien, kada vienu metu tiek daug dėlionės gabalėlių galutinai atsistoja į savo vietas. Kažkaip vėl prisiminiau AtA V.Pociųno tezę -Valstybės užvaldymas. Sunku ir be atrasti tokių valstybės ir visuomenės gyvenimo sričių kur jau nebūtų sustatyti „patikimi kadrai”. Be maidanų nieko nebus. Teisus, šimtą kartų teisus kolega Letas ukrainiečių Dešinįjį sektorių rodydamas mums pavyzdžiu. Maidanus kuria dvasiškai stiprūs, orumo jausmo nepraradę ir mąstantys žmonės. Iš teritorijos gyventojų „obyvatelių” ugdyti piliečius- toks šio portalo steigėjų tikslas. Antirežimiškai nusistačiusios kritinės masės kiekis yra labai svarbus siekiant pergalės. Tačiau nėra lemiamas. Ne dinamito kiekis, o sprogdiklio kokybė lemia sėkmę revoliucijose. Ne bendraminčių kiekis, o bendrai veikiančių piliečių smegeninių turinio kokybė + Laisvės Dvasia. Mokėti ir laiku įžvelgti… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Juozapai, Nesinori kartoti to, ką apie lietuviškus „maidanus” parašė Trupmenas Stanciko straipsnyje, tik galiu prie jo pridėti, kad vis tik darbingiausia ir aktyviausia mūsų tautelės dalis yra išvažinėjusi ieškoti geresnio duonos kąsnio. O daugeliui patriotizmas baigiasi ties tuo pačiu duonos kąsnio suradimu. Kaip jau esu tau sakęs prieš gal metus, tai ir dabar galiu pakartoti, kad artimiausioje ateityje niekas Lietuvoje nesikeis. Faktiškai padėtis nuo to laiko tik dar labiau pablogėjo. Venckienės kaltinimai rodo, kad joks padorus žmogus, darantis bent menkiausią klaidelę, tokioje sistemoje neturi jokių galimybių prasibrauti iki valdžios ir kažką keisti. Apribotos ir tautos konstitucinės galios. Bet juk kiekvieniems rinkimams reikia sugalvoti kažką naujo, kažkokius „herojus” naujus nulipdyti. O tauta vis tik mokosi ir tokiais pat būdais apgauti ją… Skaityti daugiau »

Trupmenas  į Juozapo temą

Kitos išeities neturim, bet man nepatinka toks jau kliše tampantis dažno komentatoriaus pliurptelėjimas: „anksčiau ar vėliau tiesa paaiškės, blogis pats save sunaikins etc.”. Toks bejėgiškas dejavimas labai patogus tiems, kurie tą blogį daro ir per nagus niekas nekerta. Kirsti pavojinga, nes gali taip gauti atgal, kad per mažai nepasirodys, tai ir turim, ką turim. Bjauriausia visam šiam reikale, kad laiko nėra daug. Panašu, kad jau darbas su dar rezistencinės dvasios nepraradusiais „otščepencais” baigiamas sėkmingai užviršuoti. Jei dar nemiegate, užmeskite akį į Lietuvos žiniose šiandien skelbiamą R. Terlecko „vedamąjį” komentarą, kuriame jis nepasikuklina į vieną gretą statyti Grybauskaitę, Patacką ir N. Sadūnaite. Štai kokiame fronte mūsų ponia yra. Manipuliacija labai gudri. Putinas dabar tą žaidimą žaidžia su Vakarų radikalais, imdamas savo… Skaityti daugiau »

Juozapas---Vaidui

Sveikas. Pradėsiu nuo vidurio- nenorėčiau kalbėti už akių apie Letą ar kitą kolegą jam pokalbyje nedalyvaujant. Pastebėjai- aš nekalbu su Letu blogai apie Tave ir su Tavimi nekalbu blogai apie Letą. Todėl kad jūs abu man patinkat. Judviejų tarpusavio asmeninis ginčas yra judviejų asmeninis reikalas. Tačiau, kad jau tokia peoga, pasakysiu dėl aiškumo- man liūdna ir skaudu kada du žmonės praktiškai visai politikos ir visuomenės klausimais turintys labai artimas nuomones. iš esmės de fakto būdami sąjungininkais, tuo pačiu metu sugeba peštis dėl vienas kitam neįrodomų dalykų. Nes tikėjimas nėra įrodymų kategorijai priklausantis dalykas. Tiki arba netiki. Jeigu pareikalautas įrodyti muistaisi ir ieškai įrodymų -reiškia netiki. Todėl asmeniškai stengiuosi vengti asmeniškumų teologiniais klausimais. Kita vertus, jeigu žmogus yra ne priešas, o… Skaityti daugiau »

Juozapas---Trupmenui

Pradėsiu nuo to ko klausėte. Taip , tai aš daug kartų apie tai rašiau : Pilietinis nepaklusnumas, pilietinis pasipriešinimas. : Tai labai svarbi, aštriai aktuali tema. Tai problema kuri kol kas nepajudinta nei per colį iš vietos. Tai problema kurios neišsprendę mes nepajudėsime iš mirties taško ir galiausiai įstrigę mirties taške ir pasiliksime amžinai -t.y. išnyksime kaip nacija ir, suprantama, kaip valstybė. Apie šią problemą – sprendimų kliūtis ir būdus ją išspręsti, senokai ieškojau rimtesnio pašnekovo. Ne dėl asmeninio žingeidumo. Vieša diskusija šia tema yra sėja, idėjų sklaida. Kol apie idėją nekalbama -idėja negali būti pradėta realizuoti. Kol apie idėją nediskutuojama rimtai -tol nėra šansų surasti silpnąsias grandis ir išvengti nemalonių siurprizų idėją įgyvendinant arba po post factum. Dėkui už… Skaityti daugiau »

Letas Juozapui

Kas yra revoliucija? Po „didžiojo” Prancūzijos masonų sąmokslo šis žodis nebeskoningas, nes visos revoliucijos baigiasi dar didesne bjaurastimi. Nemanau, kad Dešinysis Sektorius revoliucinis. Greičiau atkuriantis dorą ir tvarką. Jei revoliucija gali laimėti chaosą ar naują diktatūrą bendru susitelkimu trokštant laisvės, tai atkūrimui to neužtenka (nors ir reikia). Atkūrimui pirmiausiai reikia Atkūrėjo, Kuris Recreator Mundi. Todėl Jarošo „Banderivic” tinklapis matomiausioje vietoje įdėjo krikščionišką katekizmą. Deja, mūsų tautininkams toloka iki to – mat neteks savo pagonių. O kad neteks Atkūrėjo, nesupranta.

VaidasVDS

Juozapai, būtent reikia kantrybės. Nors Trupmenui ir nepatinka tai, kad blogis pats save sunaikins, bet tik tai ir yra tiesa. Tiesa yra ir kita – nereikia laukti, kol blogis save pats sunaikins. Jį tiesiog reikia vilkti į dienos šviesą, jį atskleisti ir juo bjaurėtis. Ir bjaurėtis reikia ne tais vargšais žmonėmis, kurie turi pavardes, bet jų blogais darbais. Ir Biblijoje, ir tikrovėje yra taip, kad po mirties išlieka vis dar labai nedaug žmonių, nes tiek nedaug žmonių gyvena meilėje ir dėl meilės, dėl tikros dieviškos ir Dievo meilės. Tikrai ne veltui Jėzus apreiškė, kad Dievas yra meilė ir kad žmogaus pareiga daryti tik gerus darbus, nes tai yra tik vienintelė išlikimo viltis. Mums pažįstamas J. Ševčiukas vienoje iš naujų savo… Skaityti daugiau »

duobėje

mūsų šalis

dar vienas

spaliukas – lenino anukas.

2014 m. lapkričio 25 d. apie „In­de­pen­den­ce“

N. PUTEIKIS (MSNG). Da­lis ko­le­gų dis­ku­si­jo­je nau­do­ja ar­gu­men­tą, kad „In­de­pen­den­ce“ du­jų sau­gyk­la yra per di­de­lė. Jei­gu jūs nu­si­pirk­si­te au­to­mo­bi­lį su du­kart di­des­niu du­jų ar ben­zi­no ba­ku, di­de­lės pro­ble­mos ne­bus, nes jūs ga­lė­si­te nu­va­žiuo­ti du­kart di­des­nį at­stu­mą. Šiuo at­ve­ju krei­piuo­si į Ža­lių­jų par­ti­jos pir­mi­nin­ką. Jei­gu tas lai­vas yra per di­de­lis, jį du kar­tus re­čiau rei­kės pil­dy­ti, jei­gu du­jų po­rei­kis Lie­tu­vo­je bus ma­žes­nis. Nuo to kaš­tai smar­kiai ne­iš­au­ga. O jei­gu lat­viai iš­va­duos In­čiu­kal­nio du­jų sau­gyk­lą nuo „Gaz­pro­mo“, mes ga­lė­si­me tiek­ti du­jas ten ir ap­rū­pin­ti Lat­vi­ją. To­kiu at­ve­ju, jei­gu 2017 m. Lat­vi­ja įgy­ven­dins tre­či­ą­jį ener­ge­ti­nį Eu­ro­pos Są­jun­gos du­jų pa­ke­tą, mes ga­lė­si­me tiek­ti du­jas Lat­vi­jai ir Lie­tu­vai, su ši­tuo lai­vu tu­rė­si­me to­kią ga­li­my­bę. Aš siū­lau ko­le­goms ši­to da­ly­ko ne­kri­ti­kuo­ti. PIRMININKAS. Kęs­tu­ti, no­ri­te? K. DAUKŠYS… Skaityti daugiau »

45
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top