Tėvynės sąjunga krenta už Valį – kaip už Tėvynę: „Atidavėme prokuratūrą prezidentės globai ir lai būna!“

Spalio 1 dieną Seimas nutarė nepritarti generalinio prokuroro Dariaus Valio ataskaitai. Svarstant šį klausimą Tėvynės sąjungos nariai išsakė daug įsimintinų pastabų apie Lietuvos parlamento neįgalumą atlikti Konstitucijos jam skirtų pareigų ir demaskavo kraupų sąmokslą, kurį antivalstybinės jėgos seniai rengia prieš didžiai gerbiamą Respublikos prezidentę ponią Dalią Grybauskaitę. Siūlome skaitytojams susipažinti su istorinėmis Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narių įžvalgomis.

Andrius Kubilius: Gerbiamasis pirmininke (kreipiamasi į Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Julių Sabatauską – red. pastaba), aš taip ir nesupratau, kokia yra komiteto nuomonė dėl prokuroro veiklos ir jo ataskaitos? […] Ar nereikia tada svarstyti, ar komitetas yra pajėgus atsakingai svarstyti tokį svarbų klausimą kaip prokuroro veiklos ataskaita? Kaip suprasti jūsų dabar pateiktą nutarimą? 1 straipsnis, aš jį pacituosiu. „Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos prokuratūros 2012 m. veiklos ataskaitoje pateikti duomenys ir vertinimai yra deklaratyvūs ir neatspindi realios padėties prokuratūros institucijai atliekant valstybės pavestas funkcijas, nepritarti ataskaitai.“ Tai čia jūs nepritariate ataskaitai kaip literatūriniam dokumentui? Dėl literatūrinio skonio mes ginčijamės? […] Aš noriu jūsų paklausti, ką jūs čia norėjote pasakyti šituo nutarimu, kad prokuroras turi parašyti gražesnę ataskaitą? […] Man atrodo, kad šiandien mes turime pradėti nuo to, ar Seimas yra kvalifikuotas kvalifikuotai svarstyti tokią ataskaitą? Nes tai, ką aš dabar girdėjau iš komiteto pirmininko pono J. Sabatausko ir iš komiteto išvadų, aš galiu konstatuoti labai paprastai ir aiškiai, kad tokį svarbų klausimą, kaip Generalinės prokuratūros veikla, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, vadovaujamas pono J. Sabatausko, kompromituoja visiškai nekvalifikuotu svarstymu. Aš nežinau, kaip jūs ten svarstėte, bet tai, ką aš matau iš jūsų išvadų, tiesą sakant, mane iš tikrųjų stebina. Jūs parašėte, kad iš esmės pati ataskaitos knyga jums nelabai patinka, tai, kad joje per daug deklaratyvių vertinimų ir duomenų. Aš supratau, kad didžiausia problema yra tai, kad šioje ataskaitoje yra pono D. Valio nuotrauka, o trūksta pono J. Sabatausko nuotraukos. Nes po šitokios priimtos išvados vienintelis dalykas, ką turės daryti generalinis prokuroras, – galvoti, kaip perredaguoti savo ataskaitą literatūrine prasme, eilėraščiais parašyti ar dar kaip nors. Aš, kolegos, tikrai noriu dar kartą konstatuoti, kad komitetas parodė visišką nepagarbą visų pirma visam Seimui, pateikdamas visiškai nekvalifikuotą išvadą. Todėl aš raginu nepritarti tokiai išvadai. Jeigu norima svarstyti iš esmės Generalinės prokuratūros veiklą, reikia ją svarstyti visiškai kitaip. Todėl, aš manau, kad priežastis, kodėl taip skubotai yra siūloma priimti tokius sprendimus, yra visai kita. Ne generalinis prokuroras yra taikinys. Taikinys yra Prezidentė. Ir valdančioji koalicija, vedama darbo partijos, nukentėjusios nuo prokurorų veiklos, imasi štai tokių priemonių.

[…] Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų aš jau ir kalbėdamas dėl balsavimo motyvų pasakiau tai, kas, man atrodo, čia yra visiškai aišku visame šitame procese, kad iš tiesų šiandien Seime svarstoma valdančiosios koalicijos valia, kaip suprantu, Darbo partijos iniciatyva įtraukiant į darbotvarkę greitai ir skubotai štai šį klausimą, yra svarstomi visai kiti dalykai. Visiškai suprantama, kad yra partijų, kurios nori kaip nors atkeršyti Generalinei prokuratūrai. Priežastys yra suprantamos. Kiti, matyt, mano, kad šitokiu būdu čia bus galima pradėti karštesnį karą su Prezidente. Tai irgi suprantama.

Bet iš esmės, mano įsitikinimu, štai tuo yra parodoma, kad Seimas, šita valdančioji dauguma ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas tokiam darbui, kaip rimtai svarstyti Generalinės prokuratūros ataskaitą, yra visai nepasirengęs. […] Ar mes išgirdome, ar mes matome tokiame nutarime bent vieną argumentą, kuo bloga Generalinės prokuratūros ir prokuratūros veikla? Ne, mes nieko neišgirdome. Yra politinis sprendimas eiti kariauti su Prezidente, siekti sau palankaus naujo generalinio prokuroro ir čia nėra ko toliau slėpti viso šito labai paprasto reikalo po kokiais nors svarstymais.

Mūsų frakcija iš tikrųjų galėtų pasakyti ir įvairių kritinių pastabų dėl prokuratūros veiklos. Yra dalykų, kuriais galima ir pasidžiaugti. Iš tikrųjų ir toje pačioje ataskaitoje yra skaičių, kurių niekas nenuginčija, ką pavyko pasiekti Generalinei prokuratūrai įgyvendinant Seimo patvirtintą reformą. Bet ne tai svarstome. Niekas čia šiandien nesvarsto prokuratūros veiklos. O yra politinių ambicijų ir tam tikrų politinių apsisprendimų įgyvendinimas, ir viskas.
Mūsų frakcija labai aiškiai pasako: mes tokiuose politiniuose karuose nedalyvaujame ir nedalyvausime ir nematome reikalo pritarti taip nekvalifikuotai parengtai komiteto išvadai. Aš siūlyčiau iš tikrųjų pagalvoti. Kreipčiausi į Seimo Pirmininką, jeigu Seimo Pirmininkas dar kiek nors galvoja apie Seimo darbą, o ne apie kitus dalykus, iš tikrųjų svarstyti, kaip komitetai turi svarstyti štai tokias ataskaitas, kad negautume tokių visiškai tuščių nutarimų. Nes, mano įsitikinimu, iš tikrųjų visų pirma mes turime svarstyti, ar mūsų komitetai yra pajėgūs tokius dalykus rimtai svarstyti, nes tai, kas čia šiandien yra pateikta kaip komiteto išvada… Ponas J. Sabatauskas susigėdęs dėl savo pateiktų išvadų net nedalyvauja toliau diskusijoje, matau, nėra salėje. Gerbiamieji kolegos, gėda.

Kęstutis Masiulis: Gerbiamieji kolegos, aš nedirbu teisėtvarkos srityje ir tikrai nelabai gerai išmanau, kiek prokuratūra dirba efektyviai, kiek jinai dirba neefektyviai, bet man nepriimtina tai, ką mes čia darome, ir tai, kaip mes darome. Man nepriimtina, kai yra sakoma, kad svarstoma ataskaita yra vertinama neigiamai ir nėra jokių argumentų. Jeigu dabar aš būčiau generalinis prokuroras ir norėčiau institucijai gėrio, kažkaip pakeisti, pagerinti darbą, tai kritinė nuomonė visada yra vertinga. Turint kritinę nuomonę, jinai iš tikrųjų be galo didelis gėris valdymui. Tu gali kai kuriems dalykams nepritarti, tai kritikai, kai kam pritarti, ir pasigerinsime tiek, kiek pajėgsime, kiek tavo komanda pajėgs, kiek tu suprasi. Kai sakoma: yra blogai, nedetali ataskaita, ir vienintelis paaiškinimas ar ten kokia nors gana abstrakti… Ką gerinti? Iš tikrųjų literatūrinį žanrą, daugiau grafikų pabraižyti, formulių kokių nors, skaičių darbui gerinti? Dabar kiti kolegos pirštais bado, kokios bylos turi būti išspręstos ir dar kaip. Faktiškai čia mes iš viso atsiduriame šalia ribos, kai galime būti apkaltinti, kad mes darome įtaką prokuratūrai. Sakys: šitą bylą reikia greičiau išspręsti, jeigu šitos bylos neišspręsite, žinote, bus blogai, jūs pakibsite ore ir galbūt iš viso būsite priverstas pasitraukti. Aš žinau tokių atvejų, kai skiriasi šeima ir sako: nesutapo charakteriai. Kas čia, charakteriai nesutapo, politiniai požiūriai? Mes kalbame apie svarbią instituciją – prokuratūrą, kuri vykdo svarbias funkcijas. Gali būti, kad kai kas yra vykdoma nepakankamai tobulai. Gali būti, kad generalinio prokuroro, kaip vadovo, kai kurie dalykai yra netinkami, jis galėtų pagerinti. Kas? Jūs ką nors supratote? Aš nieko nesupratau. Apskritai aš, kaip žmogus, kažką dėstęs anksčiau viešojo administravimo srityje, nesuprantu šito žanro, kurį mes dabar pasitelkę darbuojamės. Sutinku, kad ataskaita gali būti detaliai narstoma ir lygiai taip pat detaliai narstoma veikla. Narstykite, siūlykite gerus vadybinius sprendimus, rodykite geresnius pavyzdžius, sprendimų kelius. Pirmyn! Dabar mes sakome: nesutapo charakteriai, mes pasikeitėme, mūsų dauguma, pasikeitėme įstatymą, kad po nesėkmingai apsvarstytos ataskaitos to žmogaus, kuris vadovauja institucijai, situacija pakimba ore arba jisai iš viso turi pasitraukti. Tai čia kas, yra tik savotiški priekabiai tam, kad žmogus pasitrauktų? Dėl ko jis turi pasitraukti? Taip, visą laiką kiekviena kadencija vis prasideda prokurorų keitimais ir įstatymų, kuriais yra skiriami prokurorai, keitimais. Dabar, atrodo, institucija yra maksimaliai nepriklausoma, atiduota Prezidentės globai ir priežiūrai. Prezidentei ir tenka atsakomybė, Prezidentė renkasi šitą instituciją, renkasi kaitos modelį, jinai atsako ir jinai atsiskaito mums kaip Prezidentė, kiek tai sėkminga, kiek nesėkminga. Jinai mano, kad darbas ir pokyčiai vyksta sėkmingai. Po pusmečio vyks Prezidento rinkimai, jeigu visuomenė manys, kad nesėkmingai, tai Prezidentė trauksis. Taip negali būti daroma – keitinėjami svarbių institucijų vadovai pagal principą: nesutapo charakteriai, nepriimtina, pasitrauk į šoną! Institucinė kaita trunka daug metų, jinai sukelia daugybę įtampų, yra daug nepatenkintų žmonių. Jūs pabandykite, jeigu nesimankštinote, pradėti mankštintis, ir pamatysite, kiek daug pasipriešinimo jūsų viduje atsiras. Priverskite savo žmoną mankštintis, pabandykite. Nors tai naudinga, nepadės. […] Dabar bando priversti mankštintis instituciją. Yra pasipriešinimas. […] Atleiskite, kolegos, bet vis tiek turėtų būti kažkokia tvarka ir galvoje, ir mūsų veiksmuose. Jeigu mes svarstome ataskaitą arba veiklą, tai mes ir turėtume svarstyti ataskaitą ir veiklą, išreikšti kažkokius nepasitenkinimus ir tada, jeigu jų yra, imti ir balsuoti neigiamai. Dabar mes neturime jokių nepasitenkinimų, jokių blogų sąrašų, tik, išskyrus, aš girdėjau, bylų sąrašą, ką jau sakiau. Tai gal mes sudarykime sąrašą savų kiekviena frakcija, kokias bylas kada reikia išnagrinėti ir dar nurodykime kaip, ir galimai tuos atsakinguosius, nes jau net ir atsakingieji yra nurodyti. Tai ką čia – pageidavimų koncertas ir tada prokuroras dirbs teisingai. Aš ką tik girdėjau baisiausius dalykus, baisiau negali būti. Bandoma prokurorą šokdinti. Aš irgi taip pat kaip ir jūs manau, kad kai kurios bylos, kurios labai plačiai skamba, galbūt galėtų greičiau būti išspręstos. Galėtų. Gal dėl jų galėtų atrasti sprendimą, kažkodėl neatranda, bet nemoko prokurorų, nes žinau, kad labai sunku tai padaryti. Tai dabar, jeigu jūs žinote geresnius būdus, kaip padaryti, tai kodėl jų nesiūlote? O dabar imti ir sudarinėti bylų sąrašėlius, sąvadėlius, net pirštu badyti į galimai tuos žmones, kurie turėtų būti nubausti. Kuo tai kvepia? Čia mes nusiritame blogiau negu A. Lukašenkos režimas. Tikrai taip negali būti svarstomi rimti dalykai. Atidavėme šitą instituciją Prezidentės globai, ir lai būna.

Arvydas Anušauskas: Gerbiamieji Seimo nariai, iš tikrųjų kam patinka prokurorai? Aš užduodu klausimą atvirai. Aš manau, kad prokurorai niekam nepatinka, ypač kai bado pirštu į įstatymų vykdymą, spragas, jų nevykdymą. Mes perėjome išimtinai į politinį lygmenį. Prokurorų ataskaita šiuo atveju nevaidina jokio vaidmens, būkime atviri. Kas ten parašyta, dažnas net neskaitė. Ką ten kalba prokurorai, niekam neįdomu. Įdomu yra generalinio prokuroro vieta, įdomu yra visai kiti dalykai, kurie nesusiję su ataskaita. Aš esu už prokurorų profsąjungas. Aš manau, kad profsąjungos yra gerai, jos gina savo narių interesus. Generaliniai prokurorai turi vis dėlto su jomis surasti bendrą kalbą. Bet tuo pat metu, aš manau, politikai neturi diktuoti prokurorams, prokurorai neturi įtikti politikams. Ir tai yra taisyklė. Aš manau, daug kam šios taisyklės nepatinka. Manyčiau, kad iš šios tribūnos nuskambėjo labai prasti žodžiai apie Baltarusijos opozicijos sąryšį su Baltarusijos KGB. Tai yra išvis totali nesąmonė. Deja, ji smogta tai pačiai opozicijai, kurią tariamai norima ginti. Jeigu sutapo „Drąsos kelio“, Darbo partijos, Socialdemokratų partijos interesas šiuo atveju dėl kažkokių konkrečių bylų, tai yra kitas dalykas. Aš manyčiau, supraskime atvirai, kad bylos dėl Europos sostinės ir visų kitų dalykų prasidėjo ne dabar, problemos ir sprendimai padaryti gerokai anksčiau.

Andrius Kubilius: Gerbiamieji kolegos, aš jau sakiau, toks nutarimas, koks yra pateiktas, yra tiesiog nepagarba visam Seimui ir nepagarba šitam procesui, kurį mes čia dabar turime realizuoti, tai yra rimtai svarstyti prokuratūros ataskaitą. Todėl aš siūlau grąžinti komitetui šį nutarimą ir pasiūlyti jam labai aiškiai atlikti vieną darbą, tai yra surašyti visus priekaištus generaliniam prokurorui ir prokuratūrai dėl jų veiklos, kad būtų aišku, dėl ko yra nepritariama prokuratūros ataskaitai, kitaip sakant, nepritariama prokuratūros veiklai už praeitus metus. Nes dabar tai, kas yra parašyta, yra visiškas absurdas. Ir, liaudiškai tariant, ginčijamės dėl literatūrinio skonio nesutapimo. Vieniems atrodo, kad ataskaita yra gerai parašyta, o štai komitetui, pasirodo, nepatinka, kaip parašyta ataskaita. Turbūt nepabėkime ir nuo esmės. Ką mes čia išgirdome, iš tikrųjų išgirdome labai prastą dalyką – pastangas, valdančiosios koalicijos pastangas politizuoti prokuratūros veiklą. Ką turi galvoti paprastas Lietuvos pilietis, matydamas štai tokią diskusiją, iš kurios pasidaro aišku: jeigu prokurorai kreipiasi į teismą dėl didelės apimties politinės korupcijos, kaip buvo su Darbo partija, tai to pasekmė yra tokia, kad valdančioji koalicija, kurios sudėtinė dalis yra Darbo partija, inicijuoja generalinio prokuroro atleidimą. Štai ką mato Lietuvos pilietis visame šitame procese. Ir nuo to niekur, mielieji, nepabėgsite.

Iš kitos pusės, visiškai akivaizdu, paskaičius gerbiamųjų socialdemokratų politines strategijas, neseniai paskelbtas, kaip jie dalyvaus rinkimuose, kad siekis ir noras kariauti su Prezidente yra strategijos dalis ir ji čia yra įgyvendinama. Štai šitame mes tikrai nedalyvaujame. Aš raginu ir visus kitus, dar turinčius šiek tiek sveiko proto, balsuoti prieš tokį iš tikrųjų labai prastą nutarimą.

Stasys Šedbaras: Gerbiamieji kolegos, išties stebina keli dalykai. Vienas dalykas, kai aktyviai už tokį nutarimo projektą agituoja žmonės, kuriems tikrai nereikėtų praleisti progos patylėti, palaukti, kokie bus specialios tyrimo komisijos, Seimo sprendimai. Tai tiesiog būtų korektiška.

Kitas dalykas, kas stebina. Gerbiamieji, pažiūrėkite į Konstituciją. 2003 m. kovo 20 d., pasižiūrėkite Seimo narių pavardes, kokia tada dauguma buvo Seime. Jūs tada pakeitėte Konstituciją ir padarėte generalinį prokurorą maždaug teisėjo arba teismo valdžios lygmens nepriklausomu pareigūnu. Tai ką, dabar pasigailėjote todėl, kad teisme yra bylos iškeltos, parašyti apeliaciniai skundai? Tai dabar reikia jau generalinį prokurorą, jo atleidimą, skyrimą politizuoti? Taigi visiškas… Viename gale – vienoks sprendimas, kitame gale – kitoks sprendimas. Atmintis trumpa. Tai jūsų rankomis buvo pakeista Konstitucija. Ir dabar yra demonstruojama aiški nepagarba Konstitucijai, valstybės vadovui, kurio yra prerogatyva priimti tuos sprendimus.

Dėl paties nutarimo teksto. Jeigu jis toks galėtų atsirasti, tai komitetas privalėjo atlikti išsamų tyrimą, surašyti, kas, kur, kokie argumentai, kokios aplinkybės tai liudija. Dabar yra visiškai tuščia deklaracija ir visiškai politizuotas sprendimas, o tai tikrai akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijos 118 straipsniui.

Kęstutis Masiulis: Kolegos, iš tikro yra sunku šnekėti, kai mes kalbame visiškai skirtingais diskursais. Pavartosiu šitą žodį. Aš bandau akcentuoti ir mūsų pusė bando akcentuoti tai, kad negalima teisti už tai, kur mes negalime kištis. Jūs sudarinėjote sąrašus įvairių bylų. Ir aš galėčiau pridurti prie to sąrašo dar keletą bylų, dėl kurių norėtume, kad būtų greičiau. Pirmyn! Bet mes negalime kištis ir nurodinėti, kokios bylos, kokiu greičiu gali judėti, ir mes nežinome aplinkybių. Mes negalime to daryti! Tačiau jūs nė vieno priekaišto, išskyrus konkrečias bylas, sėbrelių, dar kažkokių pavadinimų, jūs jokių argumentų nenurodote dėl veiklos, kad ji yra bloga. Kaip fokusininkai traukiate iš rankovių įvairiausias pavardes ir vieni ant kitų papilstote purvelius, ir lyg prisidengiate rūpesčiu. Prokuratūra, teismai yra viena nepopuliariausių institucijų. Gal tiktai politikai yra mažiau populiarūs. Dabar aišku, kad dėl bet kokio pasikeitimo žmonės sakys: na, va, kaip gerai, kad čia tas… Bet klausimas yra kitas. Yra sistema, ir mes turime tik vienintelę galimybę – siūlyti tobulinti veiklą. Mes neatlikome savo darbo. Nieko. Tai jūs matote krislą kito akyse, bet nematote rąsto savoje. Kur jau čia tas mūsų Teisės ir teisėtvarkos komitetas? Kur jis išnagrinėjo veiklos efektyvumą?

* * *

Deja, deja, tenka didžiai apgailestauti, kad Seimo salėje atsirado nesusipratusių žmonių, kurie drįso atsainiai numoti ranka į istorines konservatorių lyderių įžvalgas. Nors, pasak Respublikos prezidentės, su Konstitucija prasilenkiančios jų kalbos ir nėra vertos rimtesnio dėmesio, drįstame maloniems skaitytojams kai kurias kalbas pateikti.

Povilas Urbšys: Seimo nariams bandoma įteigti, kad tie, kurie nepritarė prokuratūros veiklos ataskaitai, kerštauja generaliniam prokurorui dėl Darbo partijos bylos. Jeigu vadovausimės tokia logika, tai turėtume pripažinti, jog didesnė dalis prokurorų Lietuvoje yra susiję su Darbo partija ir žūtbūt siekia susidoroti su generaliniu prokuroru. Tuo tikslu net subūrė nusikalstamą susivienijimą – prokurorų profsąjungą, kuri bando įtikinti Seimo narius, jog pateikti duomenys ataskaitoje neatitinka tiesos. Tie, kurie nori patikėti tuo absurdu, jog prokuratūroje veikia Darbo partijos filialas, tegu pritaria generalinio prokuroro pateiktai ataskaitai. Tie, kurie siekia objektyvaus ataskaitos įvertinimo, turi galimybę vadovautis Teisės ir teisėtvarkos komiteto siūlymu nepritarti ataskaitai, nes joje pateikti duomenys neatspindi realios padėties prokuratūros institucijoje, atliekant valstybės pavestas funkcijas.

Povilas Gylys: Gerbiamasis pirmininke, gerbiamieji kolegos, šiandien mes svarstome ne tik rašto darbą – ataskaitą, mes svarstome Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros veiklą. Žanras yra ataskaita. Ne esė, ne poezija. Vis dėlto mes vertiname visumą ir šiuo atveju turime vertinti kelis dalykus: ar iš tikrųjų generalinio prokuroro veikla yra efektyvi, ar jis iš tikrųjų efektyviai gina viešąjį interesą siekdamas teisingumo pagal Konstituciją ir įstatymus. Tai labai svarbi, svarbiausia generaliniam prokurorui veiklos rūšis ir jo vertinimo kriterijus. Iš karto galime pasakyti, kad nelabai sekasi (aš čia švelniai sakau) generaliniam prokurorui užtikrinti teisingumą. Juk yra daug deklaracijų apie kovą su korupcija, organizuotu nusikalstamumu. Jūs man pasakykite, kiek stambių, skambių korupcijos bylų buvo sėkmingai baigta? Kiek, kokios? Toliau. Kaip buvo su „Snoro“ banku? Iki šiol visuomenei kyla klausimų, kokie uždarymo motyvai, kokios jėgos ten vaidino tam tikrą vaidmenį, nes nuostoliai siekia keletą milijardų litų. Juos turi kompensuoti mokesčių mokėtojai.

Mes žinome ir mums labai svarbią bylą, susijusią su pedofilija. Iš esmės pedofilijos byla yra užglaistyta ir viskas, mano supratimu, apversta aukštyn kojomis. Bandoma teigti, kad pedofilijos nebuvo. Aš norėčiau žiūrėdamas į akis generaliniam prokurorui paklausti: jūs tikrai tikite, kad yra įrodyta, kad D. Kedys yra žudikas? Jeigu tai tiesa, tada tos visos kitos bylos yra ant tvirtesnio pamato. Jeigu tai yra išmislas, vadinasi, ant neteisingo pamato mes kuriame galbūt keliolika bylų. Ir kas tai daro? Prokurorai. Bet prokuratūroje dirba įvairūs žmonės. Ten yra sąžiningų žmonių. Iš tų daugiau kaip 700 žmonių išsiskiria grupė, kurie nepatenkinti vadovavimo stiliumi. Jie mato, kiek buksuoja darbai dėl to, kad generalinis prokuroras nemoka organizuoti darbo, neturi komunikacinių gebėjimų ne tik su visuomene (pavyzdžiui, mes neišgauname informacijos mums norimais klausimais), bet ir sistemos viduje, o geras vadovas yra ir komunikuotojas. Kai jis komunikuotojas, jis geras lyderis. Šitų požymių nėra pastebėta.

Yra ir kita pusė. Ar prokuroras yra laisvas, ar jo neveikia įvairios politinės, kriminalinės grupuotės? Apie kriminalines aš nekalbėsiu, aš per mažai informuotas, bet dėl politinių įtakų galiu užduoti klausimą. Pavyzdžiui, galiu užduoti klausimą ir ponui A. Kubiliui, ir ponui D. Valiui, kas vyko penktadienį, kai buvo sušaukti prokurorai iš Panevėžio ir STT tarnybos žmonės ir kaip tai susiję su šios dienos svarstymu? Labai tikėtina ir aš turiu tokią pirminę informaciją, kad buvo kalbama apie V. Matuzo (primenu, tai yra labai svarbus Konservatorių partijoje žmogus) bylą. Aš noriu užduoti prokurorui klausimą, kur ta byla? Daugiau kaip metai praėjo, mes nieko negirdime apie V. Matuzo bylą. Yra vieno garsaus socialdemokrato byla. Ji nors kiek juda. Nenoriu dabar čia į teisėjus pirštis, bet ten apskritai, mano manymu, nieko nevyksta. O čia nėra politinės įtakos? Kalbama apie tai, kad prezidentūra daro didelę įtaką prokuratūrai. Aš truputį apversiu klausimą. Čia mums nori pasakyti, kad mes kovojame su prezidentūra. Mes kovojame už teisingumą. Prezidentės skirtas generalinis prokuroras, mano supratimu, daro gėdą ne tik prokuratūrai, bet ir prezidentūrai, nes jos iniciatyva jis yra skiriamas. Vadinasi, ir visos valstybės prestižas dėl to kenčia. Išvada tokia: ne popierių čia svarstome, o svarstome generalinio prokuroro veiklą. Manau, visi teisybės siekiantys Lietuvos žmonės ir čia esantys Seimo nariai neturėtų pritarti čia pateikiamai ataskaitai.

Vytautas Matulevičius: Gerbiamieji Seimo nariai, pirmiausia aš norėčiau kreiptis į didžiąją opozicijos frakciją. Aš labai dažnai palaikau jūsų konstruktyvius siūlymus ir sprendimus, ir daugelį iš jūsų gerbiu, bet šiandien jūsų pozicijos visiškai nesuprantu.
Dabar personaliai norėčiau kreiptis į Kęstutį Masiulį. Gerbiu jūsų nuomonę dėl prokuratūros darbo, bet jeigu jus tenkina generalinio prokuroro vadovavimas Generalinei prokuratūrai, prokuratūros veikla, vadinasi, jūs tenkina tai, kaip prokuratūra tiria jūsų draugo Vytauto Pociūno žūties bylą. Kodėl metai po metų nėra šioje byloje jokio rezultato? Aš pasakysiu savo nuomonę, savo prielaidą. Aš manau, kad rezultato nėra todėl, kad visi pėdsakai veda į tą klaną, kuris kontroliuoja valstybę, prie vadinamųjų valstybininkų. Todėl, kad šitas pėdsakas veda į valstybės saugumą, prie tų asmenų, kurie išvogė Jungtinių Amerikos Valstijų Baltarusijai skirtą paramą pagal programą „Demokratija Baltarusijai!“ Aš nežinau, aš nenoriu duoti patarimų ir kištis į procesinę prokuratūros veiklą, tačiau jeigu aš bučiau žurnalistas, kaip anksčiau, aš paklausčiau generalinio prokuroro: gerbiamasis generalini prokurore, ar jūsų darbuotojai, jūsų prokurorai bent bandė tirti šitą versiją, ar jie apklausė tuos asmenis, per kuriuos į Baltarusiją ėjo milžiniškos lėšos, dešimtys milijonų litų Baltarusijos opozicijai, ir didžioji tų lėšų šalis buvo tiesiog išvogta, ir išvogta čia, Lietuvoje, o ta dalis, kuri buvo neišvogta, buvo skirta mūsų veikėjų, šitų valstybininkų pastangomis fiktyvioms baltarusių opozicijos organizacijoms, kurias įkūrė Baltarusijos KGB? Pagaliau prisiminkime ir tokį dalyką, kaip tyrimą dėl informacijos nutekinimo dėl „Snoro“ banko. Taigi buvo apkaltintas net vienas iš mūsų čia sėdinčių kolegų. Kaip žinome, teismų sprendimai jam buvo palankūs. Tačiau, gerbiamasis generalini prokurore, jau kiek metų praėjo nuo šios informacijos nutekinimo ir Lietuva iki šiol nežino, kas tai padarė. Ar ne prokuratūros pareiga atsakyti? Čia nėra galbūt reikšmingas įvykis, bet dėl tos informacijos nutekinimo tas bankas galbūt 100 mln. Lt paskutinę dieną, kaip žinome, pavarė į užsienį. Kas tai padarė? Tai kas atsakys? Seimas? Mes turime įkurti laikinąją komisiją ir tirti, kas prokuratūroje nutekino informaciją iš pačios prokuratūros? Taigi visa Lietuva žino, kad vienas iš jūsų pavaduotojų yra artimas to dienraščio žmonių, kuriam buvo nutekinta informacija, giminaitis. Ar jūs atlikote tarnybinį patikrinimą? Ar jūs tyrėte šitą versiją? Bet užtat buvo kruopščiai tiriama generolo Vitalijaus Gailiaus versija. […]

Naglis Puteikis: Kas prisimenate praeito Seimo Antikorupcijos komisijos išvadas, noriu priminti, kad Generalinė prokuratūra pavedė atlikti ikiteisminį tyrimą Valstybės saugumo departamentui dėl FNTT vadovo neva atliktų veiksmų nutekinant informaciją „Snorui“. Kolegos, daugybę metų Valstybės saugumo departamentas neturi teisės atlikti ikiteisminio tyrimo, ir generalinis prokuroras ir jo komanda tai turėjo žinoti. Ir duodant tokį pavedimą, kurį mes iš jų lūpų išgirdome Antikorupcijos komisijoje, akivaizdu, kad buvo pasielgta ne pagal įstatymus. Maža to, Antikorupcijos komisiją generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis, Valstybės saugumo departamento vadovo pavaduotojas Romualdas Vaišnoras dezinformavo. Generalinė prokuratūra negali nekreipti dėmesio į tokio rango pareigūnų nusikalstamus veiksmus, kurie vos nesukėlė visos valstybės teisinės ir politinės sistemos griūties. Tačiau iki šios dienos šitų pareigūnų dezinformavimas, ūkiškai šnekant, melas, nesusilaukė jokio Generalinės prokuratūros dėmesio.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
16 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
16
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top