Totalinė sielų modifikacija ?

Esu rinkėja, todėl galiu nesmailinti liežuvio kalbėdama apie mūsų šalies valdžią. Taigi, tiesiai šviesiai teigiu: nedovanotinai nusipaistė LR Seimo narė socialdemokratė Giedrė Purvaneckienė savo straipsnyje „Genderistai atakuoja“. „Nėra tokios „gender“ ideologijos“, – teigia autorė. Tačiau JAV politikos mokslų profesorius, teisininkas, studijuojantis neigiamą viešosios politikos kišimąsi į šeimos gyvenimą, Stefenas Baskervilis (Stephen Baskerville) savo straipsnyje „Lyčių lygybė ir žmogaus teisių problemos“ įrodo G.Purvaneckienės nepagarbiai puolamos Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos teisumą. Yra GENDERIZMO IDEOLOGIJA, tik visokie Šiaurės šalių lyčialygiai institutų subinlaižiai politikai tai uoliai neigia. Matyt, eurai taip modifikavo vargšelių smegenis, kad nebesusivokia, kas juos rinko ir kokiai šaliai tarnauti reikia.

Profesorius S.Baskervilis dirba žmogaus teises ginančioje organizacijoje, kuri stebi selektyvius lyčių lygybės politikos žiaurumus, ir siūlo stabdyti valstybinių struktūrų kišimosi į privatų šeimos gyvenimą politiką. Jis mano, kad šiuo metu yra visiškai deformuota žmogaus teisių samprata. 1948 metais priimta „Visuotinė žmogaus teisių DEKLARACIJA“ – dokumentas, ginantis asmenį, jo šeimą nuo valstybės struktūrų teroro bei kišimosi į privatų gyvenimą, apauga visokiomis Konvencijomis, prieštaraujančiomis šiam norminiam aktui. Nesuskaičiuojamos madingos Tarpparlamentinės ryšių su Šiaurės šalimis grupės (ir mūsų seime tokiai vadovauja G.Purvaneckienė) propaguoja svetimas lietuviui vertybes. Bendraudama su pažįstamais ir prisipažinusi, kokį rašinį rengiu, sulaukiau perspėjimų, kad nesikiščiau, nes būsiu užpulta, – neva dabar nemadinga prieštarauti viskam, kas atšuoliuoja iš ES. Bet ar galima tylėti, kai dirbtinai peršama tai, kas griauna mano tikėjimą, šeimos tradicijas ir papročius? Gal dar ne viskas perkama ir parduodama? Gal ne viską užvaldė genderizmo manija? O gal, pamynę skaudžią Garliavos istoriją, LR Seimo nariai paseks Olandijos pavyzdžiu ir legalizuos pedofilų teisių organizaciją?

Keista situacija mūsų seime – jokios lyčių lygybės, nes vyrai tyli ir nepasako savo nuomonės apie Lietuvai brukamą Konvenciją „Dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto prevencijos bei kovos su juo“, o Seimo bobelės viena už kitą garsiau feministuoja. Gal, sakau, apsilankykite, Panevėžio moterų kalėjime ir suskaičiuokite, kiek ten kalinčiųjų už tai, kad sužeidė arba nudobė vyrą. Jei jau garsiai pypaujama apie moters teisių gynimą, tai paisykime elementaraus lygiateisiškumo ir sulipdykime Konvenciją „Dėl smurto prieš vyrus…“ Dabar vos ne kiekvieną situaciją gyvenime galima „pakišti“ po žmogaus teisių pažeidimo samprata. Pvz., nukratė kaimynė kilimo dulkes ant įstiklinto balkono ir jau pažeista žmogaus teisė gyventi švariai bei tvarkingai. Elementarūs buitiniai, ekologiniai, kriminaliniai ir kt. nusikaltimai, jų prevencijos nebuvimas ir prastas išaiškinamumas – čia yra žmogaus teisių pažeidimas, kai valstybinės struktūros neužtikrina moters ar vyro, jų atžalos teisės į saugų, padorų gyvenimą saugioje šalyje. O jei visus didesnius ar mažesnius nusikaltimus prieš asmenį įsupsime į cinizmo, nekultūros, valdžiažmogių egoistinių siekių viršenybę prieš šalies pilietį… Ir manote Konvencijos išgelbės? Be to, Lietuva, regis, pirmauja lindimu ES struktūroms vienon vieton be muilo, kaip akis išdegusi ratifikuodama kiekvieną antrarūšį dokumentą, kurį vėliau pati ES vetuoja ir atmeta. Dar prisimenate Konstituciją, kurią seimūnai ratifikavo nei su tauta pasitarę, nei iš mandagumo rinkėjų nuomonės pasiklausę…

Konvencijos „Dėl smurto prieš moteris ir šeimyninio smurto prevencijos ir kovos su juo“ pavadinimas skamba gražiai ir įtikinamai, tačiau kiek Seimo nariai turi surinkę informacijos apie tai, kaip šis dokumentas įgyvendinamas jį pripažinusiose šalyse. Gal Lietuvos žmonės turi teisę žinoti apie visų G.Purvaneckienės vadovaujamos tarpparlamentinės grupės Šiaurės šalyse gyvenančiųjų vargus, kai valstybės struktūros, aptekusios finansais, buldozeriais važiuoja per šeimas, griauna gyvenimus tėvams, atiminėdami iš pastarųjų vaikus net už tai, kad yra pundelis neišskalbtų skalbinių vonioje, o vienos spintelės durelės netikėtai pakrypo…Visa tai konstatuojama kaip netvarka buityje, kuri pažeidžia vaikų teises, todėl pastarieji išgabenami į valstybinius globos namus ar atiduodami į svetimas šeimas. Šiaurės šalyse puikiai išvystytas ir gerai finansuojamas globėjų, socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų teisių apsaugos srityje, advokatų, besispecializuojančių ginti valstybės, o ne tėvų interesus. Visiška tragedija, jei tėvai neturtingi. Faktiškai jie nebeturi šansų susigražinti vaikų, negali jų lankyti, dalyvauti juos auklėjant, įtakoti jų vystymąsi. Pasaulyje atlikti tyrimai rodo, kad nuo gimtųjų šeimų atskirti vaikai patenka į daug blogesnę situaciją, nei buvo savosiose. Prieš juos naudojamas fizinis, seksualinis smurtas, o patekusiuosius į vienalytes šeimas persekioja psichologinis diskomfortas. Iš tikrųjų šeimų išplėšti vaikai dažniau žudosi, išauga nevisaverčiai piliečiai.

Garsioji Konvencija suteikia teisę vaikus iš šeimos atimti bet kokio smurto prieš moterį atveju. O jis gali būti labai įvairus – fizinis, psichologinis, seksualinis ir net finansinis. Na, norės mama gražesnės suknelės, pakels balsą tėvelio pinigų prašydama, tėtis irgi nenutylės, kaimynai pasiskųs, kad triukšmas, šeimoje smurtaujama ir – „sudiev, vaikeliai.“ Šitokios konvencinės patirties reikia mūsų katalikiškam kraštui, kad sugriautume paskutinį valstybės atsparumo bastioną – šeimą?

Pabūkime madingi, pertempkim Konvencijos lygintuvą per lytis ir turėsim labai lygias lytis. Frederikas pabus dienelę Frida, o ši – Frederiku darželyje pasiaus… Visa tai galima labai „sutradicinti“: neva berniukui persirengti mergaite, o šiai – berniuku gražu. Kuo ne Užgavėnės kasdien? Bet tiems, kas tyčiojasi iš tautos tradicijų ir primetinėja svetimų kraštų patirtis, siūlyčiau savo naujadarystes išmėginti patiems. Tarkime, nepakenktų Aušriui Marijui Povilioniui, Giedriui Purvaneckui, Daliui Kuodžiui pabūti vyrais Seimo pavasario sesijos metu, o rudenį padirbėti galėtų persirengusios – Andrė Kubilė, Geda Kirkilė ar Algė Sysė. Patiktų? Nieko kitam piršti negalima, pačiam nepabandžius… Beje, mokslininkė genetikė J.Graves tyrimais patvirtino, kad genų lytį lemianti chromosoma Y išnyks, vadinasi, vyrų giminei galas, o jį labai spartina suaktyvėjusios pasaulio bei Lietuvos feministės. Tad metas genderizuotis, t.y. kas prie sovietų buvo vadinama vienu žodeliu „ONO“, dabar tapo socialine lytimi…

Kiek daug nereikalingo balasto, svetimo lietuvio prigimčiai, braunasi į mūsų Tėvynę. Aš asmeniškai, kai nebegaliu pakęsti visokio Konvencinio šlamšto, pasikartoju Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos tezes, kurios gynė kovojančios Lietuvos žmogaus teises ir labai aktualios tebėra šiandien. Ne tik mūsų Tėvynėje, bet ir visame pasaulyje: „LLKS Taryba, prisidėdama prie kitų tautų pastangų sukurti pasaulyje teisingumu ir laisve pagrįstą pastovią taiką, besiremiančia pilnutiniu įgyvendinimu tikrosios demokratijos principų, išplaukiančių iš krikščioniškosios moralės supratimo ir paskelbtų Atlanto Chartoje. „Keturiose laisvėse“, 12-je Prezidento Trumeno Punktų, Žmogaus Teisių Deklaracijoje ir kitose teisingumo ir laisvės Deklaracijose, prašo visą demokratinį pasaulį pagalbos savo tikslams įgyvendinti. Okupuotoji Lietuva, 1949-02-16“. Prieš ketvertą metų šį dokumentą LR seimas pripažino tęstiniu mūsų valstybės norminiu Aktu, tad Seimo nariams derėtų kiekvieną kartą, prieš ratifikuojant kokią Konvenciją, pasikartoti LLKS Deklaraciją. Labai paskaidrintų protą ir sustabdytų sočios sielos modifikaciją.

Pabaigai labai rimtas pasiūlymas dabar valdančiojoje koalicijoje esančioms socialdemokratų deivėms – Giedrei Purvaneckienei bei Aušrinei Marijai Povilionienei. Moterys, visą savo ES pramanams švaistomą energiją, skirkite kolegoms įtakoti, kad šie mažintų biurokratinį, viešosiomis įstaigomis apžėlusį valstybės valdymo aparatą, o sutaupytą finansavimą skirtų švietimui, kultūrai, nevaldiškam, dvasiškai turtingos, išsilavinusios asmenybės formavimui. Padidėtų Tamstelių veiklos naudingumo koeficientas, sumažėtų vaikų valdiškose institucijose skaičius. Metas stabdyti Lietuvos žmonių žlugdymo procesus, metas rimtai pakviesti Seimo narius nebesityčioti iš tautos.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top