Valdo Rakučio žodis LGGRC direktoriaus prof. Ado Jakubausko klausimu

Jūsų dėmesiui siūlome Seimo nario dr. Valdo Rakučio žodį prof. Ado Jakubausko klausimu.

Gerbiamieji draugai, bendražygiai ir tautiečiai,

mes, Seimo nariai, gavome žinią nuo svarbių Lietuvos žmonių, jos kūrėjų, kurie savo laiku stojo į kovą už mūsų visų Lietuvą.

Jie kreipiasi į mus, Seimo narius, su prašymu palikti prof. Adą Jakubauską vadovauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centrui, nes jie, kaip ir mes, puikiai suprantame, kad Centras patyrė, patiria ir patirs didžiulį spaudimą iškraipyti Laisvės kovų istoriją su siekiu pasmerkti rezistentus ar kitaip suteršti jų vardą. Centras iki šiol garbingai atlaikė spaudimą, nors bandymų būta ir ne vieną kartą. Ir jų bus.

Labai noriu tikėti, kad Seimas parodys savo brandą ir atlaikys šį išbandymą.

Centro direktorius Adas Jakubauskas nėra panašus nei į despotą, nei politizuotą, savo valią kitiems jėga primetantį mokslininką. Asmeniškai pažįstu jį nuo praeito šimtmečio, kada Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kuriame tuo metu dirbau, buvo rengiama Lietuvos totoriams ir karaimams skirta paroda. Jis pasižymi giliu mąstymu ir turi daug organizacinių savybių, gerai orientuojasi teisėje ir politiniuose procesuose, yra daug nuveikęs Lietuvos totorių reikalams ne tik Lietuvoje, bet ir visose Lietuvos totorių gyvenamose šalyse: Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Taigi niekaip negali jo tapatinti nei su kažkokia politika, nei su kažkokia kitų sąskaita panorusia iškilti tauta, nei su visokiais „anti“. Tiesiog nelimpa.

Antra, o ką gi jis, tiesą sakant, padarė? Atliko analizę ir rado negerovių? Pasiūlė sustiprinti komunikaciją? Pasiūlė pakeisti kelis vadovaujančius asmenis? Pakvietė trūkstamų specialistų iš šalies? Kartu su savo kolektyvu atleido dr. M. Jurkutę, kuri viešai demonstravo nepagarbą direktoriui ir viešai abejojo jo kompetencija, kurstė darbuotojus? Adas Jokubauskas nepadarė nieko, kas nėra direktoriaus atsakomybėje, ir centre jis dirba tik pusę metų. Per tokį laiką bet kuris direktorius gali tik susipažinti su situacija ir sukurti viziją, atlikti pirmos svarbos darbus. Tam ir yra penkių metų kadencija, kad vadovas galėtų savo viziją realizuoti. Neabejoju, kad prof. Adui pavyktų sustiprinti centrą ir jo veiklą.

Nuoširdžiai
Valdas Rakutis

* * *

Jūsų žiniai, dalinuosi Laisvės premijos laureatų ir rezistentų kreipimusi:

„Mes, žemiau pasirašę, su nerimu stebime politikų ir žiniasklaidos bandymus nuversti iš einamų pareigų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (Centro) direktorių profesorių Adą Jakubauską. Nebegalime tylėti po to, kai pasirodė Seimo darbo grupės išvada, iš esmės siūlanti atstatydinti Centro direktorių.

Raginame Seimo narius balsuoti už prof. Ado Jakubausko teisę toliau eiti Centro direktoriaus pareigas. Nepaprastą politikų ir žiniasklaidos dėmesį jo darbui laikome neproporcingu ir paremtu politiniais motyvais. Teisėtai paskirtas direktorius nepadarė nieko, dėl ko negalėtų eiti savo pareigų, nė vienas kaltinimas jam nebuvo pagrįstas konkrečiais įrodymais. Normalu, jog jo darbas nėra idealus ir jam išsakomi priekaištai, kaip kad būna visiems permainas pradėjusiems įstaigų vadovams. Tai ne priežastis atleidimui.

Kiekvienas iš mūsų savo laiku ir pagal išgales stengėmės prisidėti prie Lietuvos laisvės siekių sovietinės okupacijos sąlygomis. Kovojome kas ginklu, kas malda ir uždraustu, bet laisvu žodžiu. Dievas laimino šią mūsų tautos kovą ir šiandien gyvename laisvoje nuo išorinės okupacijos Lietuvoje. Labai svarbu, kad ir vidumi toliau laisvėtume, siekdami būti dora, laisva ir išdidžia tauta, gerbiančia tiesos ir teisingumo idealus. Tai neįmanoma ir be istorinio teisingumo užtikrinimo.

Prof. Jakubausko vadovaujamas Centras yra šiai misijai nepaprastai svarbi institucija. Centro istorikai labai kukliomis lėšomis atlieka didžiulį darbą, už kurį esame jiems dėkingi. Centras ilgai patyrė ir dabar patiria didžiulį spaudimą iškraipyti Laisvės kovų istoriją, pasmerkti dalį už laisvę žuvusių rezistentų ir šios kovos organizatorių ar net ištisus Laisvės kovų tarpsnius suteršti tariamo dalyvavimo Holokauste dėme. Iki šiol Centras garbingai gynė istorinę tiesą ir Laisvės kovotojų atminimą.

Su ta pačia intencija ginti istorinę tiesą į darbą atėjo ir naujasis Centro vadovas. Manome, kad šis aiškiai deklaruotas nusiteikimas buvo viena iš jo puolimo priežasčių. Esame tikri, kad nepaisant klaidų ir sunkumų, Centro vadovas ypač dėl savo pasiryžimo nepasiduoti politiniam spaudimui prieš Lietuvą ir jos laisvės kovas yra labai reikalingas esamoje pareigose ir privalo jose likti. Todėl balsavimas dėl jo likimo yra ir savotiškas Lietuvos laisvės egzaminas. Atleisdamas prof. Jakubauską Seimas pasiųstų labai aiškią žinią, jog tikslinga spausti Lietuvą keisti savo istorijos vertinimus, nes Lietuva linkusi pasiduoti šiam spaudimui.

Kadenciją tik pradedantis Seimas dar turės daug progų parodyti savo vertę ir brandą. Raginame nepradėti darbo gėdingu politiniu susidorojimu jau pirmaisiais kadencijos metais“.

Pasirašo: Laisvės premijos laureatai, rezistentai

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
14 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
habilitās

Partinis piaras, prisidengus rezistentais. „yra daug nuveikęs Lietuvos totorių reikalams“ Čia ir yra esmė, kad totorių! Ar autorius supranta savo argumento naivumą? Ar suvokia, kam reikia būti daug nuveikusiam, kad galėtum užimti tokios institucijos vadovo pareigas? ✂✂✂ „Jis pasižymi giliu mąstymu ir turi daug organizacinių savybių, gerai orientuojasi teisėje ir politiniuose procesuose…“ O tai jau iš viso katastrofa! Įsivaizduokite, jei taip charakterizuojamas asmuo ims rūpintis ir ką nors nuveiks lie-tu-vių reikalams?! Ar autorius įsivaizduoja į ką galėtų pavirsti ši teritorija, prie Baltijos jūros, jei ir kiti asmenys, turintys tokias charakteristikas, panorėtų tapti vadovais, ar, neduok Dieve, politikais? Kas ir iš kokių seimo narių galėtų komisijas sudarinėti, darbo ginčams Seime nagrinėti? ✂✂✂ Ar autorius supranta, kad 16, net še-šio-li–ka centro darbuotojų… Skaityti daugiau »

Tam Habilitas

Tai ne piaras, o tiesa. Cituojate „net 16” Centro darbuotojų laišką, bet kažkodėl praleidote faktą, kad ženkliai didesnės dalies Centro darbuotojų yra pasirašytas priešingas laiškas, kurio svoris yra neabejotinai didesnis. Dar noriu Tamstai priminti Laisvės premijos laureatų ir rezistentų kreipimąsi į Seimą, kuriame čia minimi faktai yra aiškiai išdėstyti ir abejonių nekelia. Nekelia abejonių ir gerb. prof. Radžvilo, pono Sinicos, Rasos Čepaitienės ir daugelio kitų gerbiamų Lietuvos žmonių nuomonės aptariamu klausimu, siūlau įsigilinti. Sėkmės!

DDD

Hipotetinis klausimas – jei Rakučio bendražygiai ir partijos draugai Seime manys, kad reikia keisti Jakubauską ir Centro veiklos kryptį, ar ir toliau jie bus bendražygiai/partijos draugai? Kur bendrai ir draugiškai žygiuos?

Rimantas

Kartą Seimo dauguma yra padariusi apgailėtiną klaidą dėl savo kolegės N.Venckienės apkaltos. Manyčiau, kad dalis iš tų 80_ties dabar jau tikrai gailisi. Kažin kaip šiuo atveju, ar ir vėl nebus atsistota ant to paties grėblio?

XXR

Mano pagarba prof. V. Rakuciui uz tvirta ir drasu tiesos palaikyma.

stasys

Seimas sprendžia politinius klausimus , vyriausybė ūkinius ,. Taip kaip Seimo pirmininkės sukurta komisija nepateikė visuomenei savo argumentų o tik siūlymą neargumentuodama ,reik manyti tas klausimas ne vadovo dalykinės kompetencijos užimti tas pareigas . Tai taip reikia ir įvardinti būsimą balsavimą . Vienok valdantieji matyt supranta , jog pritarimas Komijos išvadoms reikš dar viena problemą .Teks ieškoti naujo vadovo kuris be jokios abejonės bus politinių susitarimų rezultatas .Jei rezistencijos ir genocido tyrimų centro tampa politiniu bataliju turiniu kalbėti apie istorinių faktų objektyvumą jau netenka o įstaigai daroma žala sunkiai pamatuojama .Neatsargus moteriškas liežuvis gali Lietuvai suduoti labai skaudu smūgį jos ginčuose ir tarptautiniuose teismuose.Turbut valdantieji ta situacija labai gerai supranta . Be abejo tai nereiškia jog ateityje nekils daugiau problemų… Skaityti daugiau »

pastaba

…gavome žinią nuo svarbių Lietuvos žmonių…
Kas tie svarbus zmones? Resistentai, signatarai… ir dalis paprasciausiai banditai (matyt, gerai paslepe galus, kad net istorikas nesuranda). Paslepti ir pakeisti – suklastoti ir yra CENTRO tikslas. Birute gerai padirbejo… O saziningam profesoriui nera ko trypti i melo mesla.
Idomu, kad toks toki gina…

Kas čia darosi???

,,ValdAS RakučIO žodis…” Ištaisykite gi pagaliau!

bronius

Na kadangi Nelaisvės partija traukiasi su savo neapykantos kalbos įstatymu (tik kol kas nesigirdi, kad policija savo vitualius patrulius grąžintų į kibernetinius garažus, ar nebus čia „ėjimas žirgu” – mes atsitraukiam, o policija tvarkysis kaip reikės), tai gal ir Ado Jakubausko atstatydinimas ims ir neįvyks seime – nėra taip paprasta tą 71 surinkti.

Jei ką ir supranta (panašu, kad visgi supranta) valdantieji, tiksliau TSLKD, tai jei jie praras politkalinių ir tremtinių bei krikdemų palaikymą (čia jų stabili bazė, bet ji braška jau), tai nubyrėjus valstiečių baudėjams, gali pats Gabrieliukas ir pagal sąrašą nebepraeit į seimą, ką jau kalbėti apie kitas patirties ir visgi gebėjimų stokojančias jaunas moteris.

O.G

Šalin rankas nuo Ado Jakubausko! Kiek galima šitiems valdžiažmogiams tvarkytis su jiems neparankiais žmonėmis. Kažkoks beprotnamis kiekvieną dieną – tai pagaliai į nosis, tai skiepai, tai Žmonės turintys savo protą ir norintys gero Lietuvos žmonėms ir t.t.. Šitie parsidavėliai už grašius griauna viską kas buvo sukurta bei žmonių gyvenimus. Tiesiog vyksta fašizmas.

girdėta

Kad karaimai žydų priešai, kad kur apsigyvena karaimai, iš ten išsilaksto visi žydai. Kiek čia tiesos kažin, nes vieną karaimą tai tikrai žydai ėda, o ne jis juos

habilitās

Sarkazmas – misija neimanoma arba šią svetainę skaito tik tie, kurie mokesi rusų mokykloje.

> habilitās 13:59

Nejuokaukit taip žiauriai. „juozapams” čia jau žemiau juostos.

štaziui

stazele, tavo neatsargiai atsivėrusi analinė anga čia gadina orą. Jukš į delfių kiaulinyką.

14
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top