Valstybės užvaldymas: dar tęsiasi ar jau baigtas? (II)

Mindaugas Velička | „Lietuvos žinios“ (2008 m.)

Aiškėja, kodėl taip skubiai, be rimtesnių kaltinimų ir argumentų buvo susidorota su FNTT vadovais. Prezidentė Dalia Grybauskaitė teįstengė juos apkaltinti politikavimu. Iš tikrųjų sutapo interesai: prezidentūros – „Snoro“ nacionalizacijos šešėlis, Raimundo Palaičio – grėsmė verslo partneriams bei partijos finansiniams šaltiniams ir pagaliau VSD – Vytauto Pociūno ir Medininkų bylų tyrimo imitacijos demaskavimas.

Kol prieštaringos reputacijos vidaus reikalų ministras liberalcentristas R.Palaitis klastojo dokumentus ar aptarinėjo reikalus su nusikalstamo pasaulio autoriteto Šviniaus artimiausiais bendražygiais, jo be aiškių priežasčių iš pareigų atleisti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovai, iki tol ėję atsakingas pareigas Kriminalinės policijos biure, generolas Vitalijus Gailius ir majoras Vytautas Giržadas tyrė sudėtingiausius nusikaltimus. Mažai kas abejoja, kad būtent jų tyrimai prieš Liberalų ir centro sąjungos, kuriai vadovauja Seimo vicepirmininkas Algis Čaplikas, finansinius rėmėjus ar aiškinimasis, kodėl aukšti Valstybės saugumo departamento (VSD) pareigūnai, tarp jų dabar Seimo vicepirmininko A.Čapliko patarėjas, o anksčiau VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas, ar juos globojantys abejotini asmenys taip trukdo pulkininko V.Pociūno nužudymo tyrimui, buvo tikrosios jų atleidimo iš FNTT priežastys. Viena jų – Medininkų byla.

Sėkminga operacija

Generolas V.Gailius patvirtina, kad jo pavaduotoju dirbęs majoras V.Giržadas tyrė šią bylą. 1991 metų liepos 31 dieną apie 5 val. ryto Medininkų pasienio postą užpuolė iš Rygos atsiųsti Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ministerijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai ir nužudė pasienio poste budėjusius ir tarnybines pareigas ėjusius nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos muitininkus ir policininkus. Kol ši baudžiamoji byla buvo VSD, ji visiškai nejudėjo iš vietos.

Prokurorams pasitelkus kriminalistus, 2007 metais įvykdyta sėkminga operacija, kurios metu sulaikytas Rygos OMON smogikas Konstantinas Michailovas-Nikulinas. Generolas V.Gailius patvirtina, kad Kriminalinės policijos biure yra informacija, leidžianti teigti, jog Medininkų žudynių ir saugumo pulkininko V.Pociūno nužudymo bylose nustatyti ir figūruoja tie patys asmenys, trukdantys atskleisti tiesą ir kaltuosius patraukti atsakomybėn.

Medininkų žudynių byloje Rusijos Federacija, Sovietų Sąjungos teisių perėmėja, su Lietuva nebendradarbiauja ir laiko šią bylą grėsme nacionalinio saugumo interesams, Rusijos valstybės institucijos įgaliotos užkirsti kelią teisingumo paieškoms ir visomis priemonėmis užkirsti kelią, kad šį karo nusikaltimą vykdę, organizavę ir planavę asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Majoro V.Giržado tyrime išaiškėjo duomenys, leidžiantys pagrįstai įtarti, kad Rusijos gamtinėmis dujomis prekiaujančios bendrovės kai kurie pagrindiniai akcininkai, palaikantys itin glaudžius ir, įtariama, korupcinius santykius su aukštais VSD vadovais ir „valstybininkų“ klanu (tarpusavio ryšius nustatė dar Lietuvos kontržvalgybos tyrimas „Mina“, tačiau prezidentės institucijos ir VSD vadovų pastangomis tai įrodančios 12 VSD analitinių pažymų, nors ir pateiktos Seimui, taip ir liko neišviešintos ir slepiamos nuo visuomenės), užtikrina finansinį Rygos OMON smogiko, teisiamo Lietuvoje, gynybos palaikymą. Nustatytas asmuo palaiko kontaktus ir su Rusijos slaptosiomis tarnybomis, tarp jų Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos generolu Vladimiru Jakuninu, šios tarnybos viceadmirolu, Rusijos Federacijos saugumo tarybos sekretoriaus patarėju Jurijumi Zubakovu ir kitais nustatytais ir nenustatytais Rusijos žvalgybos ir saugumo aparato pareigūnais.

Kriminalinės policijos biuras gavo informaciją ir apie kitą Rusijos finansinį kanalą – Latvijoje veikiantį advokatą O.R.

Kariniai teroristai Vilniuje

Kriminalinė policija fiksuoja, kad vykstant K.Michailovo teismo procesams į Vilnių slapta atvyksta Rusijos ypatingosios paskirties būrių kovotojai, kurių dalis apsimetę teismo proceso stebėtojais sėdi teismo salėje ir stebi tiek teismo procesą, tiek kaltinamojo elgesį. Kaltinamasis akivaizdžiai supranta, kad karinių teroristinių būrių kovotojai jį ir jo elgesį teismo metu akylai stebi. Smogikas taip ir neprabilo iki šiol apie žudynių naktį.

Majoras V.Giržadas apie Rusijos tarnybų aktyvumą šioje karo nusikaltimų byloje ne kartą informavo VSD valdybos viršininką Aidį Mieželį. Tačiau VSD nesiėmė jokių veiksmų, atsisakė pradėti slaptą susijusių asmenų kontrolę.

Moraliniai iškrypėliai

VSD nusikalstamą neveiklumą atskleisti padėjo saugumo pulkininko V.Pociūno nužudymo tyrimas. Priminsime, kad iškart po mįslingos V.Pociūno žūties Breste VSD vadovybė ėmėsi ne ryžtingų priemonių savo pareigūno ir kolegos žūčiai ištirti, o priešingai, ėmėsi šmeižto kampanijos velionio atžvilgiu, siekdama pakirsti jo gerą vardą ir atminimą.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas parlamentinio tyrimo metu nustatė, kad velionio karininko pomirtinę šmeižto kampaniją organizavo tuometis VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas, o dabar Liberalų ir centro sąjungos lyderio A.Čapliko patarėjas D.Dabašinskas. VSD pareigūnai asmeniškai ir per dienraštį „Lietuvos rytas“ skleidė melą, neva V.Pociūnas girtas iškrito pro devinto aukšto langą, kai mėgino per jį nusišlapinti ir paslydo nuo palangės.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad tai šlykščiausi prasimanymai. Kokiu moraliniu iškrypėliu reikia būti, kad sugalvotum tokią versiją ir tyčia ją skleistum apie nužudytą kolegą? Svarbiausia detalė – už VSD šmeižto platinimą spaudoje ir „Lietuvos ryte“ apmoka ta pati su Rusijos žvalgyba ryšius palaikanti bendrovė kaip ir Medininkų byloje.

Primintina, kad VSD ne tik šmeižė nužudytą pulkininką, bet ir persekiojo, slapta sekė, rengė provokacijas prieš žurnalistus, politikus, visuomeninių organizacijų vadovus, kurie siekė išsiaiškinti tiek pulkininko V.Pociūno išsiuntimo iš Lietuvos, tiek jo žūties aplinkybes. Čia itin aktyvus buvo ir yra VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Romualdas Vaišnoras ir valdybos viršininkas A.Mieželis.

Seni klastotojo įgūdžiai

Neseniai Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Vilniaus valdyba atliko kratas R.Palaičio vadovaujamoje Vidaus reikalų ministerijoje (VRM). Manoma, kad STT tyrimas gali būti susijęs su dokumentų klastojimu. Spėjama, kad vidaus reikalų ministro potvarkis, kuriuo R.Palaitis iš pareigų atleido savo patarėją Arūną Armalį, gali būti suklastotas, tai yra jis atleistas atgaline data. A.Armalis visiškai girtas tą pačią naktį net kelissyk įkliuvo policijai siautėdamas naktiniame klube.

Tai nenustebintų nei STT, nei visuomenės, nes R.Palaitis gerai žinomas teisėsaugos pareigūnams: kartą jau buvo įkliuvęs STT Klaipėdos valdybai, kai suklastojo dokumentus ir pasisavino šiaulietės pensininkės turėtas akcijas, tačiau baudžiamosios atsakomybės išvengė.

STT Vilniaus valdyboje saugomi verslininko A.Janukonio telefoniniai pokalbiai, kuriuose šis teigia, kad R.Palaitis reikalauja pinigų už tarpininkavimą Palangoje ir kad reikalaujamą sumą A.Janukonis ketina duoti R.Palaičiui. Matyt, R.Palaitis jaučiasi kaip niekada saugus, kai dabar už jo besąlygiškai stovi prezidentė D.Grybauskaitė ir VSD.

Sugrįžo pas savus

Tačiau girtuoklio A.Armalio epizodas gali būti įdomus ir visai kitu aspektu. Po skandalingo pasitraukimo iš vidaus reikalų ministro patarėjų A.Armalis įsidarbino firmelėje, kurioje yra tik dar vienas darbuotojas, tai VSD slaptas etatinis darbuotojas S.T., kuris anksčiau sektas Lietuvos kontržvalgybos dėl informacijos apie strateginius valstybės objektus (Klaipėdos valstybinį jūrų uostą) rinkimo, kaip įtarta, Rusijos slaptųjų tarnybų užsakymu.

Vienintelis šios „kontorėlės“ finansinis šaltinis taip pat tiesiogiai ir netiesiogiai yra tas pats, apmokėjęs V.Pociūno šmeižtą ir galbūt remiantis Medininkų žudikus.

Kuo pats kvepia…

Kaltinimai FNTT vadovams nutekinus informaciją banko „Snoras“ iš dalies valdomam dienraščiui „Lietuvos rytas“ yra tiek juokingi ir akivaizdžiai siekiantys nukreipti dėmesį nuo tikrųjų nusikaltimo vykdytojų, kad jais turbūt patikėti gali tik toks pažeidžiamas asmuo kaip R.Palaitis, nes tiki tuo, kuo tikėti liepia VSD.

Be to, jau žinoma, kad A.Mieželio valdyboje paraleliai kaip ir FNTT buvo vykdomas slaptas šio komercinio banko akcininkų, vadovų, jų šeimos narių sekimas. Tačiau kokie to rezultatai? Kur ėjo ši informacija?

Informacija nutekėjo lapkričio 17 dieną. Tad kodėl Generalinė prokuratūra tik šį pirmadienį, vasario 20 dieną, tik kilus skandalui ir visuomenės pasipiktinimui dėl susidorojimo su FNTT vadovais, pradėjo ikiteisminį tyrimą? Matyt, tik dabar gavo nurodymą iš prezidentūros.

Juk yra žinoma, kad „Snoro“ vadovai jau daug anksčiau nujautė artėjančius nemalonumus ir jau konsultavosi su „valstybininkų“ klanu, kuris toliau turi reikšmingą įtaką VSD. FNTT pradėjo intensyviai aiškintis nutekėjimo faktą, tačiau prokurorai vengė pradėti ikiteisminį tyrimą. Kodėl?

FNTT vadovai įtarė aukštą Generalinės prokuratūros prokurorą ir VSD pareigūnus nutekinus šią informaciją. Aukštas Generalinės prokuratūros pareigūnas taip pat buvo informavęs prezidentės patarėją nacionalinio saugumo klausimais Joną Markevičių apie tai, kad šią informaciją galėjo nutekinti prezidentės paskirtas aukštas prokuroras, sietinas su VSD ir turintis didelį pasitikėjimą prezidentūroje. Ar ne todėl dėl informacijos nutekinimo, už kurį galėjo būti gauti įspūdingi kyšiai, iš pradžių buvo pasitelkti VSD poligrafai, o ne pradėtas rimtas ikiteisminis tyrimas?

„Pagal vieną Anglijos įstatymą, priimtą valdant Henrikui VIII, valstybės išdavimu buvo kaltinamas kiekvienas, kuris išpranašaudavo karaliui mirtį. Tiesą sakant, neaiškus įstatymas. Despotizmas toks baisus, kad pražudo pačius despotus. Šio karaliaus paskutinės ligos metu medikai nė karto neišdrįso pasakyti, kad jam gresia pavojus, ir, aišku, atitinkamai jį gydė“, – rašė filosofas ir žymus teisininkas Charlesas de Montesquieu.

(Skelbiama pagal alfa.lt, 2012-02-22)

B.d.

Šios publikacijos kitos dalys:

Valstybės užvaldymas: atsitraukti, persigrupuoti, pulti (I)
Valstybės užvaldymas: atsitraukti, persigrupuoti, pulti (III)
Susidorojimo su FNTT vadovais užkulisiai ir pasekmės. Valstybės užvaldymas: atsitraukti, persigrupuoti, pulti (IV)
Valstybės užvaldymas: apsigink, Lietuva (V)

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top