Valstybės vadovams primename jų duotą priesaiką saugoti šalies Konstituciją, saugoti bei ginti valstybinę lietuvių kalbą

2023 m. rugpjūčio 20 d. žmogaus teisių gynėjai kreipėsi į šalies Prezidentą, Seimo pirmininkę ir Vyriausybės vadovę bei Seimo narius, primindami jų duotą priesaiką saugoti šalies Konstituciją, saugoti bei ginti valstybinę lietuvių kalbą, kartu prašydami pareikalauti Generalinę prokuratūrą bei šalies Saugumo departamentą nustatyti, kokios politinės jėgos, vystant karui Ukrainoje ir provokacijoms prie Lietuvos valstybės sienų, mėgina sukiršinti lietuvius ir lenkakalbius Lietuvos piliečius, kurti politinę įtampą tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių.

Kreipimosi autoriai nurodo, jog Valstybinės kalbos inspekcijos (VKI) viršininkas Audrius Valotka portale delfi.lt pranešė valstybės vadovams ir visuomenei apie Vilniaus rajone įrengtus lenkiškus užrašus prie Bieliškės ir Ažulaukės kaimų, o VKI įpareigojo Vilniaus rajono savivaldybę šiuos lenkiškus vietovardžių užrašus pašalinti.

Vilniaus rajono meras šių užrašų nepašalino, bet apskundė Kultūros ministerijai ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijai VKI viršininką dėl tariamos tautinės nesantaikos kurstymo. Kultūros ministras S. Kairys sudarė komisiją VKI viršininko teiginiams įvertinti, delfi.lt portale iš anksto pareikšdamas, jog „Inspekcijos vadovas jau seniai maišosi, ar kalba su draugais virtuvėje prie stalo, ar tai daro eteryje“.

Savo ruožtu Lietuvos administracinių ginčų komisija nusprendė, kad VKI nurodymas šalinti minėtus lenkiškus užrašus, yra neteisėtas ir nepagrįstas, esą, nors jie yra kelkraštyje, bet tai nedaro šių užrašų viešaisiais ir oficialiais.

Žmogaus teisių gynėjų nuomone, pranešdamas valstybės vadovams ir visuomenei apie įrengtus lenkiškus užrašus prie Bieliškės ir Ažulaukės kaimų, VKI viršininkas vykdė savo tiesiogines įstatymo nustatytas pareigas siekdamas ne savo asmeninių, o Lietuvos valstybės įstatymais nustatytų tikslų. Išankstinis viešas Kultūros ministro S.Kairio pareiškimas VKI viršininko reikalavimų atžvilgiu, rodo minėto ministro profesinę nekompetenciją bei piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, darant neleistiną spaudimą jo paties sudarytai komisijai (ministras skelbia savo išvadas, net nesulaukęs sudarytos komisijos išvadų).

Tuo tarpu Vilniaus rajono mero teiginiai, esą kalbos apie dvikalbes lenteles Vilniaus rajone kursto tautinę ne-santaiką, yra politinio pobūdžio spekuliacijos, nes minėtas meras negalėjo nežinoti, jog teismai šiuo klausimu jau yra priėmę atitinkamus sprendimus dėl analogiškų užrašų pašalinimo.

Lietuvos administracinių ginčų komisija panaikindama VKI nurodymą šalinti minėtus lenkiškus užrašus užsiima teisinėmis manipuliacijomis, nes nenurodo, kokį objektą kelkraštyje, jei ne gyvenvietę (pvz., kultūros ar pramonės objektą) šie užrašai žymi.

Galiausiai pats gyvenviečių žymėjimas lenkiškais užrašais („Bieliszki“ ir „Orzełówka“), pažeidžiant Lietuvos įstatymus ir LR Konstitucijos nuostatas vykstančio karo metu Ukrainoje yra akivaizdi politinė provokacija, kuria siekiama sukiršinti lietuvius ir lenkakalbius Lietuvos piliečius, kartu sukeliant politinę įtampą Lietuvos ir Lenkijos valstybių santykiuose. Žmogaus teisių gynėjai neabejoja, jog tokias provokacijas rengia ne paprasti piliečiai, o žmonių kiršinimu labiausiai suinteresuotos nedraugiškos kaimyninės šalys ir joms atstovaujančios politinės jėgos.

Žmogaus teisių organizacijos taip pat mano, kad minėtų Vilniaus rajono gyvenviečių žymėjimas lenkiškais užrašais, Vilniaus rajono mero kreipimasis į Kultūros ministrą ir pastarojo VKI viršininką viešai smerkiantis elgesys bei konjunktūrinis Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimas, sutampa su Rusijos hibridinio karo prieš Baltijos valstybes tikslais, kuriais siekiama skaldyti šalies visuomenę, didinant joje socialinę įtampą ir kiršinti Lietuvoje gyvenančius kitataučius.

Kreipimosi autoriai kartu prašo viešai prisižadėjusį Seimo narį A. Ažubalį ir ypač Lietuvos valstybingumo gynimą deklaruojančią „Respublikonų“ bendriją Seimo TS-LKD frakcijos sudėtyje, tuo atveju, jeigu Kultūros ministro sudaryta komisija nepalankiai įvertintų minėtus VKI viršininko teiginius dėl valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų, inicijuoti nepasitikėjimą šiuo ministru, kuris piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ir siekdamas jam pageidaujamo rezultato, viešai pasisakydamas dėl VKI viršininko A. Valotkos pranešimo apie lenkiškus užrašus, darė tarnybinį spaudimą savo paties sudarytai komisijai.

Kreipimasis adresuotas ir „Respublikonų“ bendrijai LR Seimo TS-LKD frakcijos sudėtyje, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkei bei Valstybinės kalbos inspekcijai. Jį pasirašė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos kultūros kongreso garbės primininkas, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, Piliečių gynybos paramos fondas ir Lietuvos Helsinkio grupė.

Visas kreipimosi tekstas ČIA

5 5 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top