Verta prisiminti: Garliavos šturmo 5-osioms metinėms. Dalius Stancikas. Garliavos byla: tarp kaltinimų, patyčių ir pasiaukojimo

Bernardinai.lt | 2015 m. gegužės 14 d.

Prisipažinsiu – nėra labai jauku apie Garliavos tragediją rašyti ne pagal oficialią versiją. Nes tuoj pat plačių pažiūrų profesorių ar tolerantiškų humanistų esi pasmerkiamas kaip žmogžudžio gynėjas ar linčo teismo šalininkas, politikų – kaip per vaiko ašaras besibraunantis į valdžią (į jų nesibaigiančią valdžią), teisininkų – kaip teisinės valstybės (lyg tokią turėtume) griovėjas. Ir net kai kurių dvasininkų, kviečiančių gailestingumui net ir komunistinio genocido vykdytojams, – kaip atleidimo nevertas violetinis. Delfi redaktorė, savo dienraštį laikanti Lietuvos nuomonės formuotoju, neseniai paskelbė dar tokį nuosprendį: pusė piliečių, stojusių už kažkokią falsifikuotą tiesą gelbėti „mergaitę“, yra ne kas kita, kaip Kremliaus propagandos pasekmė, kertanti per pačius demokratijos pagrindus.

Apie šią tragediją savo nuomonę turi beveik visi, o geriausiai tiesą žino tie, kurie nebuvo įvykių vietoje, nebendravo su kaltinamaisiais ar nukentėjusiais, todėl išvadas pasidarė iš televizijos laidų, laikraštinių versijų ar pažįstamų pletkų. Manau, kad šita itin sudėtinga byla būtent taip ir buvo nulemta – nuotoliniu būdu. Ir esminius pamatus jai paklojo du veiksniai: mūsų dabartinis psichiatrijos guru Dainius Pūras, netiesiogiai, per atstumą, dar iki visų bylų baigties ištyręs ir autoritetingai pareiškęs, kas žaloja vaiką (tą vėliau iš esmės atkartojo teisėjas Audrius Cininas, be įrodymų, be tiesioginio bendravimo su mergaite nustatydamas ištrintą vaiko atmintį), ir teisėjų klaninis solidarumas dėl pirmą kartą Lietuvoje užmušto savo kolegos. Spėju, kad aukščiausiuose teisėjų sluoksniuose suveikė toks mąstymas: šitas atvejis pavojingas mums visiems, todėl neverta aiškintis, dėl ko teisėjas užmuštas, reikia visas neigiamas versijas, metančias šešėlį ant visų teisėjų, tušuoti, o visuomenę ir ypač įsiaudrinusius „violetinius“ visiems laikams įsąmoninti – kiekvienas teisėjas buvo ir bus aukščiau visų kitų nuodėmingųjų. Tokia versija leistų paaiškinti kai kuriuos šiaip sunkiai suvokiamus šios istorijos vingius: pvz., kodėl generalinis prokuroras Algimantas Valantinas nereagavo į viešai metamus kaltinimus pedofilija dar gyvam teisėjui Jonui Furmonavičiui arba kodėl taip greitai ir diametrialiai priešinga kryptimi keitėsi Teisėjų tarybos pirmininko G. Kryževičiaus nuomonės apie Neringą Venckienę: nuo palankaus ji vykdo teismo sprendimą iki teisėjų vadui neleistino viešo pasmerkimo ji yra pūlinys ne tik teisinėje, bet ir politinėje sistemoje.

Kiek sunkiau suprasti, kodėl taip stipriai keitėsi Prezidentės pozicija, kuri pradžioje viešai reiškė palankumą teisėjai N. Venckienei ir neslėpė tikinti pedofilijos faktu, bet vėliau tyliai sankcionavo ir glaistė drastišką policijos šturmą ir prievartą prieš vaiką. Vieno buvusio labai aukšto saugumo pareigūno neoficialiu tvirtinimu, tokį neįtikėtiną šturmą Garliavoje lėmė Briuselio raginimas Lietuvai „susitvarkyti“ iki savo pirmininkavimo Europos Sąjungai. Kita galima, jau mano versija – D. Grybauskaitė paprasčiausiai išsigando tuomet žaibiškai augančio N. Venckienės populiarumo. To N. Venckienės populiarumo bijojo ir visas politinis elitas, kaip didžiausią priešrinkiminį siaubą nurodydami iki šiol be priekaištų dirbusią teisėją ir jos paskubomis suręstą, nebrandų politinį darinį, o ne pavogtais milijonais ir ryšiais su Kremliumi kaltinamą V. Uspaskichą su pajūrio bosais aplipinta jo Darba parcija.

Vienas pažįstamas mane įtikinėjo, kad Drąsius Kedys – tikrai žmogžudys, nes jis buvo tokio būdo. Sutikau, kad D. Kedžio povyza nekvepia nuolankumu, tad neatmetu tos versijos (nors teismas nėra įrodęs D. Kedžio kaltumo) ir kaip krikščionis nepripažįstu keršto teismo, bet man asmeniškai šitos bylos esminis klausimas yra kitas: ar kuriame teisingą valstybę, ar mūsų teismų ir psichiatrijos sistemoje jau tikrai nebeliko sovietinės dvasios, pagal kurią politinių bylų baigtys buvo žinomos iš anksto, o psichiatrai nustatydavo diagnozes per atstumą? Šituos klausimus šioje byloje kėlė ir oficialūs valstybės kūrėjai – signatarai (jų galėčiau išvardyti bent kelias dešimtis), trys iš jų – žinomi teisininkai, mūsų Konstitucijos kūrėjai, netgi tvirtino, kad 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje „valstybės vardu naudojant prievartą, buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 33, 36 ir 114 straipsniai, taip pat buvo šiurkščiai pažeisti Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 12, 19 ir 34 straipsniai“. Nepriklausomybės signataras Algirdas Patackas, pats budėjęs Garliavoje, Klonio gatvėje, savo nuoskaudą dėl valstybės veiksmų išreiškė net pareiškimu Seime: „Nebeatpažįstu LIETUVOS, jos valstybės, už kurios atkūrimą dėjau parašą. Pagrobta mergaitė, paslėpta nuo artimųjų ir visuomenės, pagaliau išvežta nežinia kur. Ir visa tai padaryta valstybės vardu, valstybės rankomis. Šis nusikaltimas turės sunkiai nuspėjamų pasekmių tiek tautai, tiek valstybei.

Gegužės 17-ąją sukanka treji metai nuo Garliavos šturmo. Aistros kiek aprimusios, bet atmintis gyva abiejose pusėse, Klonio gatvės stebėtojai vis dar tampomi po teismus, o violetinė spalva, kaip ir reiškiamos abejonės dėl šios bylos teisingo tyrimo, oficialiuose sluoksniuose tebepriimama kaip blogio ženklas. Štai net kartu su „Tiesos“ judėjimu, tiksliau, iš jos gimusia partija „Lietuvos sąrašas“ į Vilniaus tarybą patekusi Aušra Maldeikienė kategoriškai purtosi savo rinkimų kolegų: „Tiesos“ judėjimas man nesuprantamas, nes nežinau, kokios tiesos jie nori. Visuomenėje tiesa yra nustatoma teismo procesuose.

Poniai Aušrai ir jos šalininkams norėtųsi priminti, kad dėl teismų procesuose nustatomos tiesos kovojo ir anglai, ir prancūzai, ir amerikiečiai. Prisiminkim, kad ir Alfredo Dreyfuso bylą, suskaldžiusią Prancūziją į dvi itin aršias stovyklas, vos neatvedusią prie pilietinio karo – šioje pagarsėjusioje byloje po visuomenės spaudimo buvo rasti nauji įkalčiai ir nuteistasis iki gyvos galvos pagaliau išteisintas. O apie JAV prezidento Johno Kennedy ir jo brolio, kandidato į prezidentus Roberto Kennedy, nužudymų neįtikinamus tyrimus iki šiol rašomos knygos ir kuriami filmai. Būtent JAV, šiuolaikinės demokratijos lopšyje, ir kilo tokie terminai, kaip linčo teismai (Williamas Lynchas, nusivylęs valstybės bejėgiškumu, organizavo savigynos būrius, gaudžiusius bei baudusius plėšikus), būtent ten po ilgų tiesos paieškų ir buvo parodytas didžiausias nepasitikėjimas teisėjais, sudėtingose bylose sprendimus patikint žmonėms iš gatvės – prisiekusiųjų teismams. Ir tokios pilietinės tiesos paieškos ne tik nesugriovė tų valstybių, priešingai – tik jas sustiprino. Nes sustiprino piliečių pasitikėjimą valstybe ir jos vardu skelbiamu teisingumu.

O Garliavos – pedofilijos ir žmogžudysčių – byloje yra ne mažiau neaiškumų, dėmių ar abejonių, nei A. Dreyfuso ar brolių Kennedy bylose. Gegužės 17-osios proga ryškiausius jų norėtųsi priminti – ypač tiems, kurie dabar šią bylą bando pavaizduoti kaip Kremliaus paveiktų violetinių zombių (LRT tinklalapio vadovo V. Laučiaus terminologija) maištą prieš teisinę valstybę.

Taigi, kuo ypatinga Garliavos byla?

Pirmą kartą Lietuvoje taip ryškiai buvo iškelta pedofilijos problema.

Pirmą kartą Lietuva dėl vienos bylos buvo taip ryškiai pasidalijusi į dvi stovyklas; tuo pat metu dvi žiūrimiausios televizijos skelbė visai priešingas tos bylos versijas.

Pirmą kartą dešimtys valstybės svarbiausių institucijų niekaip nesureagavo nei į raštiškus piliečio (D. Kedžio) skundus, nei į išplatintą vaizdo įrašą su mergaitės liudijimais, nei į viešą teisėjo kaltinimą pedofilija.

Pirmą kartą Lietuvoje buvo nušautas teisėjas. Teisėsauga neturi jokio pagrįsto motyvo, kad teisėjas buvo nušautas dėl savo profesinės veiklos. Iš aukštų policijos pareigūnų (vėlgi – pirmą kartą Lietuvoje buvo teisiami tokie aukšti policininkai) bylos galime spręsti, kad teisėją kėsintasi nušauti dėl įtarimų pedofilija.

Pirmą kartą Lietuvoje byla susijusi su tokiomis keistomis keturiomis (kiti tvirtina, kad jų žymiai daugiau) mirtimis: nušauti du žmonės (moteris ir teisėjas), kurie pagal mūsų teisėsaugos sprendimus neturėtų kelti jokių jausmų įtariamajam žudikui. Įtariamasis žudikas netikėtai miršta paspringęs savo skrandžio turiniu (jo sulaužyta koja ir perskelta kaukolė – matyti iš lavono nuotraukų – ekspertų išvados nekeičia). O įtariamasis pedofilija staiga paskęsta kelių centimetrų gylio baloje. Svarbu ir tai, kad įtariamojo žmogžudyste paieškoms buvo mestos didelės pajėgos net užsienyje, per žiniasklaidą skelbtos jo nuotraukos su galimai pakeista išvaizda (su barzda, perukais, ūsais), tačiau jis rastas negyvas čia pat, Kaune. Viešai skelbti įtarimai, kad jį slėpė giminės, nepasitvirtino.

Pirmą kartą Lietuvos ir, ko gero, viso demokratinio pasaulio teismų istorijoje buvo teistas miręs kaltinamasis (kaltinamas pedofilija). Dar įdomiau, kad šioje byloje Aukščiausiasis Teismas nustatė teisingumo galimybę tik viena kryptimi: mirusį kaltinamąjį galima išteisinti, bet negalima nuteisti. Daugiau tokių keistų teismo procesų Lietuvoje nebuvo.

Pirmą kartą Lietuvos ir, ko gero, viso demokratinio pasaulio teismų istorijoje kaltinamasis pedofilija buvo išteisintas procese nedalyvaujant nė vienam tiesioginiam proceso dalyviui: nei įtariamajam (miręs), nei nukentėjusiai (teisėjai nusprendė, kad mergaitės atmintis ištrinta, tad jos parodymai bus netikri), nei šios bylos iniciatoriui – kaltintojui (miręs). Dar įdomiau – be jokių tiesioginių liudininkų ir be tiesioginių įrodymų teisėjai paskelbė unikalią išvadą: mergaitė turėjo vienintelę seksualinę patirtį – tėvo filmavimo metu.

Ko gero, pirmą kartą teismų istorijoje neišsprendus pagrindinės bylos (pedofilijos), teisėjai priėmė nuosprendį šalutinėje byloje, taip sugriaudami pagrindinę bylą: Kėdainių teismas pareikalavo skubiai perduoti mergaitę motinai, prieš kurią ši buvo davusi parodymus pagrindinėje byloje. (Tai sudarė visas sąlygas mergaitės poveikiui, galimai siekiant parodymų pakeitimo pagrindinėje pedofilijos byloje – rašė teisininkai, Konstitucijos kūrėjai.) Ko gero, pirmą kartą sprendimas pakeisti vaiko globėją ir gyvenamą aplinką buvo priimtas neatsiklausiant paties vaiko ir taip grubiai pažeidžiant Vaiko teisių konvenciją bei Lietuvos teisės aktus. Buvęs Aukščiausiojo Teismo teisėjas, mūsų Civilinio kodekso tėvas Valentinas Mikelėnas tuomet sakė, kad šioje byloje galėjo būti priimta ir priešinga nutartis.

Ko gero, pirmą kartą teismų istorijoje teismo nutartis – perduoti mergaitę nenaudojant jėgos – įvykdyta pažeidžiant pačią teismo nutartį: mergaitė iš gimtų namų išnešta klykianti, kojomis į priekį, naudojant šiurkščią prievartą, o jos perėmimo įrašas slepiamas ne tik nuo visuomenės, bet ir nuo Tautos atstovybės – Seimo. Už neteisėtą teismo nutarties įvykdymą (arba, tiksliau, neįvykdymą) kaltų neieškota.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje vaiko prievartiniam išnešimui iš savo gimtų namų (mergaitė ten gyveno nuo gimimo) buvo panaudota šimtai iki dantų ginkluotų policininkų ir, anot Konstitucijos kūrėjų K. Motiekos, N. Rasimo ir Z. Šličytės, šiurkščiai pažeista daugybė Konstitucijos straipsnių.

Pirmą kartą Lietuvos teismų istorijoje apylinkės teismas neteisėtai ėmė aiškinti Konstituciją nutardamas, kada galima pažeisti Konstitucijoje numatytą teisėjo imunitetą ir leisdamas prieš teisėją – mergaitės globėją panaudoti prievartą (taip buvo šiurkščiai pažeistas Teismų įstatymas). Po Garliavos bylos daugiau nė karto nebuvo pažeista teisėjo neliečiamybė, net jei teisėjas atlikdavo neteisėtus veiksmus, nesusijusius su jo profesine veikla.

Pirmą kartą teismų istorijoje Teisėjų tarybos pirmininkas viešai išreiškė neigiamą nuomonę apie vieną iš bylos dalyvių, taip darydamas spaudimą savo pavaldiniams ir atimdamas N. Venckienės konstitucinę teisę į nešališką teismą.

Pirmą kartą dėl vienos bylos Lietuvoje atsistatydino tiek aukštų teisėsaugos pareigūnų, įvyko ir tebevyksta tiek daug su ja susijusių bylų, tačiau taip visuomenei neatsakyta į daugybę klausimų, kad ir į šį: kas tas paslaptingas mergaitės mamos globėjas, nusamdęs brangius Kauno advokatus?

Pirmą kartą visuomenei pateikiamos tokios prieštaringos versijos apie valstybės saugomos mergaitės būklę. Valstybės pareigūnai ir specialiai atrinkti keli žurnalistai pasakoja apie gerą mergaitės sveikatą ir nuotaiką, apie imbierais ir blynais kvepiančią, meile ir jaukių namų šiluma persunktą laimę, kai tuo pat metu jos mama lieja skundus: dukrelė labai kankinasi, kenčia tarp uždarų sienų, yra labai išvarginta, jai nuolat skauda galvą, pilvą (2013 m. kovo 15 d.), gyvenant su apsauga po šiandien dienai man tenka atstatinėti santykius su dukra, lankomės pas psichologus (2015 m. balandžio 20 d.).

Pirmą kartą teisėsauga elgiasi taip dviprasmiškai įtariamojo atžvilgiu: per trejus metus (nuo 2012 m. gegužės 17 d.) N. Venckienei viešoje erdvėje skelbiami vis nauji ir vis baisesni įtarimai (vienas iš jų – net valstybės perversmo organizavimas), viešai vis žadama prašyti JAV teisėsaugos ją išduoti Lietuvos teismams, bet realiai taip niekas ir nedaroma: generalinis prokuroras aiškina, kad kaltinimai ekstradicijai per menki, viena teisėsaugos grandis – policija – sakosi žinanti jos tikslią gyvenamąją vietą užsienyje, kita – prokuratūra – tai kategoriškai neigia.

Pirmą kartą nepriklausomoje Lietuvoje žmonės persekiojami, šmeižiami ir teisiami už nesavanaudiškumą, už tai, kad nebuvo abejingi kito skausmui ir pagalbos šauksmui, už tai, kad patys buvo sužaloti ir pažeminti Garliavos šturmo metu. Už tai, kad sovietmečiu išmoko, jog teisė ir reikalavimai jai paklusti ne visada yra lygu teisingumui ir žmogiškumui.

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
56 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Teisingas straipsnis

Atitinkantis tikrove.Tik…uz savo nuomone Lietuvoje zmones yra teisiami,todel neturi galimybes ne tik kalbeti,bet ir teisingai galvoti.Jeigu zmones priklausytu kriminalyzuotai politikai ir teisessugai ir jiems tarnautu nebutu tasomi po teismus.O dabar…uz teisinga nuomone,isitikinima keliamos baudz.bylos!Lietuva ne teisine o teismine valstybe o teismai kaip cia rasoma lauzo Konstitucija kaip nori ir kada nori.Teisingai parasete visas teisesaugos pagrindas yra pastatytas ant kriminalyzuotu pamatu.Lietuvoje dabar gera gyventi kriminalyzuotai politikai ir kriminalyzuotai teisesaugai.Ju rankose istatymai ir pareigos.Vsio po zakonam zmones dabar traiskomi kriminalyzuotu politiniu ir teisiniu tanku be PASIGILEJIMO!!!

viskas i desimtuka!

Klausimu, teiginiu – daug, o atsakymai? Ju nera, tera tik kurpiamu bylu scenarijai, deja, nepasitvirtinantys, deja isgalvoti. Klausimas Sedbarui, kuris gavo 50 ar 60 D.Kedzio pareiskimu del mergaites … Kodel jis neviesino, nesvarste?! Prezidente irgi gavo apie 7 D.Kedzio pareiskimus. Kodel ji neatsake ne i viena is ju?! Kodel pedofilo Gotlibo archyvas sunaikinamas, nors is jo ,,veda gijos i Seima” (http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nuomone-aukstuomenes-pedsakai-pedofilijos-bylose-56-79362#ixzz2dSNGHaAM laisvaslaikrastis.lt/news/197/ http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/nusikaltimai_ir_nelaimes/islaptintas_visuomenes_interesas/,coments.1 Jei nebutu sunaikinta uzrasu knygute, siandien gal ir D.Kedzio bylos nebutu. Beje, tikiu 100 proc., kad Kedys nezude – jis pasitikejo sesersteisejos patarimais viska spresti teisiskai. Juolab, labai mylejo dukra. Tai viena, o antra – kodel teisejas ir teta?! Kodel ne biologine ir Usas?! Todel, kad Usas pagrasino, jei jo neapsaugos nuo teismo, jis pasakysias daugiau, o… Skaityti daugiau »

ruta

Keista valstybes instituciju isskirtine globa ,pagalba , apsauga , Stakunaitei , kai tuo pat metu kita , 4 vaiku mama , prasesi pagalbos nuo ja uzmusti ketinusio vyro , jos taip ir nesulauke, liko 4 naslaiciai .O stai Garliavos mergaite, gyvenanti teisejos ir savo senelu namuose , ‘gelbejama’ per prievarta ir ne bet kaip , o pirma karta pasitelkus tokias pajegas /240 spec burio dalyviu/, kaip liudijo per teisma spec burio vadas is Vilniaus. Ar nebus taip, kad saugumas ar policija , per savo snipus Garliavoje ,pervertino visuomenes masto pavoju.Kas tai taip issigando visuomenes aktyvumo ,kad pranese i ‘virsu’ visiskai klaidingus duomenis ir izvalgas .Bet valdzios chalujai , manau ,jau issuko savo versijas ir savo nauda is tokiu veiksmu ,… Skaityti daugiau »

deja, ne pirmą kartą komunistai teisūs.

Rainiai, siaubingi trėmimai, stribų siautėjimai, dujų ūkio atidavimas pusvelčiui okupantams, nusipelnę gyventi geriau gyvena geriau iš valstybės biudžeto ir t.t.
VSIO ZAKONNO – nes tai daro komunistai (valstybininkai, kurie vieninteliai žino kaip valdyti valstybę)

Lietuviu Tauta

Ismintinga,supratinga ir gailestinga.Tik….ar nera taip kaip buvo su Jezumi Kristumi?Uz teisinga tobuluma buvo nekenciamas,nukankuntas ir nuzudytas.Bet…Dievas teisiesiams zada sviesia ateiti

nuomone

žinau,kad yra vienintelis teisėjas-DIEVAS,todėl anksčiau ,ar vėliau ,bus visiems atseikėta pagal nuopelnus,o kai kam jau ir atseikėjama ,tik labai gaila ,kad už kai kurių tėvų nuodėmes ,kentės vaikai ir anukai

atsakymus

i straipsnyje minimus klausimus mes turime. Jei sugebame mastyti savo galva ir tiketi savo akimis.
Esu tikras, kad tasku ant „i” sudeliojimo laikas ateis. Nereikes laukti, kaip Dreifuso byloje desimtmecius. Pasizymeje veikejai dar bus nenudvese.

senikė

Visi mokslai skelbia, kad vaikas kopijuoja šeimos modelį, o D.Pūras vienoje TV laidoje išaiškino, kad vaiko auginimas Norvegijos lesbijiečių šeimoje – geras dalykas, nekeliantis jokių problemų. kam jis tarnauja?

aciuuu

Uz straipsni…Jei isaaisketu ,kas biologinei nusamde toki brangu advokata ,manau ir butu tas zmogus ,kuris viska ir nuslopino ir susidorojo su N.Venckiene.

VaidasVDS

Ar būti violetiniu baisu? Nežinantiems tikros mūsų planetos istorijos, gali būti. Keista, kažkada Kedys nusipirko violetinį megztinį, kuris ir turėjo lemtį šios istorijos metu kilusį judėjimą pavadinti violetiniu. O kuo reikšminga yra violetinė spalva mūsų planetai, daugelis tikrai nežino. Mūsų planetoje įvairiu laiku yra gyvenę gana daug rasių, kai kurios jau išnykę, kai kurios naujai susiformavę. Tarp naujai susiformavusių yra ir baltoji rasė. Bet beveik niekas nežino (neskaitę Apreiškimo), kad pati tyriausia, dieviškiausia, bet ne be nuodėmės, yra būtent violetinė rasė. Adomas ir Ieva yra šios rasės pradininkai mūsų planetoje. Ši rasė atsirado mūsų planetoje mums mistiniu būdu (iš čia yra kilę beveik visos pusiau mistinės (gana neteisingai interpretuotos) istorijos, užrašytos ir Senajame Testamente) ir ji kūrėsi, plėtėsi šalia kitų… Skaityti daugiau »

Jota

Geras, glaustas ir išsamus straipsnis. Perskaitęs supranti, kad praeiti pro šią bylą abejingai negalima.

Jota

Kita vertus, čia gera dirva tarpti visokioms fantazijoms iš „apreiškimų” ar susidaryti isteriškam fonui apie spec. tarnybų apokaliptinį persekiojimą.

VaidasVDS

Jotai-melagėlei
taip ir nesulaukiau kitoje temoje iš tamstos jau „įrodytų” to „apreiškimo” nepatikimumo įrodymų.
Vis dar laukiu. Kad ir šioje temoje.
Žinote Jėzus mokė ir taip (iš Apreiškimo):
„Jėzus labai išsamiai aiškino, koks yra maldos ryšys su nerūpestinga ir įžeidžiančia kalba, pacituodamas: „Pastatyk sargą, o Viešpatie, prie mano burnos; laikyk mano lūpų duris.” „Žmogaus liežuvis,” sakė Jėzus, „yra toks organas, kurį nedaugelis žmonių sugeba pažaboti, bet viduje gyvenanti dvasia šitą nepaklusnų organą gali transformuoti į nuoširdų pakantumo balsą ir įkvepiantį gailestingumo tarną.”

NEMANAU,

kad tie, kurie „gesino” teisėjo nužudymo tyrimą, samdė Stankūnaitei advokatus, siuntė ginkluotus iki dantų pareigūnus „be prievartos” paimti mergaitę,kūrė kvailus scenarijus ir falsifikavo bylas, melavo, [gal ir žudė] – ramiai miega…Mato patys, kaip kvailai sustrategavo, niekas netiki „imbieriniu” melu ar kai kurių „žurnalistų” atsivertimu. Balti siūlai šviečia visose „bylose”.Žmonės NEPAMIRŠO IR NEPAMIRŠ…Mergaitės likimas – tai lakmusas mūsų atminčiai ir sąžinei….

Teisėjos  humaniškumas

Teisėja Raminta Šidlauskienė, 2012 m. kovo 22 dieną (diena prieš pirmąjį grobimą) priėmė nutartį dėl prievartinio Deimantės perdavimo („Vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-21-550/2011 dalį dėl D. K. perdavimo jos motinai L. S., leisti prievarta (pašalinant kliūtis perduoti mergaitę motinai) paimti D. K. iš jos buvimo vietos”), pasirodė šiek tiek žmoniškesnė (nors gal tai buvo iš kitų paskatų) už antstolę, prašiusią teismo leidimo grobti vaiką NAKTĮ. Teisėja nutartyje to daryti neleido, nes būtų pažeista vaiko teisė į poilsį (kitos teisės toje nežmoniškoje nutartyje nepaminėtos): „Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju teismo sprendimo vykdymas nakties metu prieštarautų mažamečio vaiko, kuris pagal teismo sprendimą turi būti perduotas motinai, interesams, pažeistų jo teisę į poilsį, sukeltų vaikui papildomą įtampą, todėl leidimas vykdymo… Skaityti daugiau »

BAISU

Kaipgalima pasitiketi tokia valstybe kai auksti pareigunai ,policija ir .. Valstybes vardu daro ziaurius nusikaltimus .Isnesama Cerniausko (advokato) ir motinos kuri galimai pedofilams pardavinejo savo dukra. Isnesama klykianti ,kojomis i prieki ,pries tai uzmetant vaikui ant galvytes kaldryte su psihotropiniais vaistais ,apsvaiginant vaika .Kokioje Valstybeje dar gali vykti tokie dalykai ir kaip pavadinti tuos vykdytojus ,Valstybes vardu dirba nusikalteliai banditai .

Jota

Džiaugiuosi minusais prie savo rytinio komentaro… ;). Nors vis dėlto tiesos jame yra.

Jota Vaidui VSD

Kaip sakoma, ilgai laukęs dar palauk. Nė neketinu vėl leistis su tavim į beprasmiškus ginčus. Tau jau buvo atsakyta http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/geroji-naujiena-kas-vykdo-tiesa-tas-eina-i-sviesa-kad-isrysketu-jog-jo-darb

Skaityk dar kartą mano atsakymus kovo 18, 19, 20, po to Leto Palmaičio apie Urantiją kovo 21 – juk niekuo neatrėmei mūsų argumentų? Tai ko dar nori? Tavo tikslas ir yra įtraukti žmogų į kvailą ir begalinę diskusiją, prirašinėti visokių niekų apie „violetinės rasės maišymąsi su žemiškomis rasėmis”, o kas po tokių išminties perlų žiūrės rimtai ir į kitus komentarus?

Ir nepriskirk Jėzui to, ko jis niekada nesakė ir ko nėra tikrame Apreiškime (12.40 kom.).

Tyla.

„Dienos šviesoje” iki šiol tęsiasi atkaklus valdžios tylėjimas dėl įvykdyto nusikaltimo. Nei žodžio visuomenei, nes ji „ne prie ko”. Ar bereikia klausti ką visa tai reiškia?

StasysG

Tai kur dabar mergaitė, nuolat klausia manęs žmona? Sakau, nežinau. Todėl klausiu dabar aš: gal Jūs gerbiamasis Stancikai žinote ar numanote?

vasia

o gal kas zino kur Venskiene?

stasys

Ne vienam Stancikui sudėtinga narpliotis tokiuose berods iš pažiūros paprastuose teiginiuose. Nori tiesos ? apsivalyk nuo pykčio ir erzelio , priešingu atvejų ..tiesa pavirs kerštu, kurią jau pasotinsi tik dar didesnių blogių . Tai taip atrodė ta Garliavos byla jai įsismarkavus . Kaltas nekaltas tiesa ar melas …emocijos kurių nesutalpinsi į lakoniška įstatymo str. Išeinant iš tos situacijos teisėsauga tada atliko vienintelį teisinga sprendimą siekdama nutraukti tos konfrontacijos tęsinį ..Ir tame taške manau daug svarbesnis faktas buvo ne mergaitės ir Venskienės emoc. ryšys , o tai kaip visuomenė suprato tą parodytą teisėsaugos smurtinį žestą . Aišku dabar saliginai lengva kalbėti apie tai kas buvo neteisingai atlikta ir ko galima buvo vengti ..Bet iš to ką Stancikas vardindamas savo pirmumus nutylėjo,… Skaityti daugiau »

alvydas

Geras, tikrai geras straipsnis.
Ačiū!

StasysG

Kodėl aš akcentuoju mergaitę? Todėl, kad aš manau, kad signataras aa Algirdas Patackas išsakė Seime daugelio mūsų galvose sukeltą nepakeliamą skausmą: „„Nebeatpažįstu LIETUVOS, jos valstybės, už kurios atkūrimą dėjau parašą. Pagrobta mergaitė, paslėpta nuo artimųjų ir visuomenės, pagaliau išvežta nežinia kur. Ir visa tai padaryta valstybės vardu, valstybės rankomis. Šis nusikaltimas turės sunkiai nuspėjamų pasekmių tiek tautai, tiek valstybei.“ —-Kada tos pasekmės ims reikštis? Po 5, po 10 ar 15 metų? Bet amžinai ta tyla tęstis negalės.

Senjora

Po žudynių Kaune, į žurnalistės klausimą ar Furmonavičius buvo jūsų kursiokas, tuometinis gerneralinis prokuroras Valantinas atsakė, kad kursiokas tai dar nereiškia, kad draugas. Ką tokio turėjo padaryti velionis, kad kursiokui reikėjo viešai atsiriboti nuo bendramokslio?

mama iš kaimo >stasys 19.56

Manau gerb.Stancikas „nesinarplioja tokiuose paprastuose teiginiuose”. Jam kaip tik, kaip ir didžiajai daugumai mūsų, viskas aišku. Man nesuprantama, kaip Jūs ir panašūs į Jus – nekalbu apie sistemos „šulus”, bet net ir , atrodytų, normalūs žmonės, kurių vienintelis žinių šaltinis – lietuvos TV ir vienintelė lektūra – Delfis, nepajudina nei vienos smegenų raukšlės, kad ne fiksuotų Delfio ar LTV kišamą melą, o pagalvotų patys. juk pagalvoti užtenka, ir viskas taip aišku, juk pamatyti užtenka – pakankamai buvo rodoma – ir smogikų elgesys, ir vaiko siaubas – ir aišku.Ir absoliutus kaltinimų Neringai absurdiškumas – iki valstybės perversmo organizavimo – ar tsai normalių žmonių darbas? Nesuprantu, kaip, turint tokį absurdo propagavimą, galima abejoti tuo, kas Grliavoj buvo daroma – šturmas ir prievarta,… Skaityti daugiau »

VaidasVDS

Jotai,
Turiu šiek tiek atsiprašyti, nes tuomet padariau pertrauką, buvau labai užimtas ir jūsų su Letu komentarų net nemačiau (nelabasis tikriausiai įsikišo:)). Atsakymus pateiksiu toje pat temoje, nes juos tiesiog privalu pateikti. Letas ten prikalbėjo labai daug nesąmonių, kurias reiks dar gerai paanalizuoti, prieš atsakant, o tai užima gana daug laiko. Atsakymus pateiksiu būtinai toje temoje http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/geroji-naujiena-kas-vykdo-tiesa-tas-eina-i-sviesa-kad-isrysketu-jog-jo-darb , nes čia būtų temos uždengimas.

is visos sirdies

Aciu gerb.Stancikai ,kad jus esate.

Skaitytoja

Esmė bylos aiški – Deimantė kalbėjo TIESĄ. O tai, kas vyko toliau, parodo, kokioje tragiškoje padėtyje yra mūsų valstybė. Ne prezidentė ir ne seimas valdo Lietuvą, jie tik marionetės. Beveik aišku ir kas valdo – tik saugumas gali visus sekti ir rinkti kompromatą, ir ramiai pašalinti iš kelio sau neparankius. Tas viskas aišku, bet kaip iš viso šito mėšlo išsivaduoti, štai klausimas koksai?

viskas aišku

Tie „Pirmą kartą…“ viską ir paaiškina. Kas turėjo būti tie išsukami asmenys, jei tiek kartų reikėjo paminti įstatymus?

giedrius

Aciu Autoriui, auksto lygio rasinys. Pagal ivardintus punktus manome TIESA jau cia pat.

Bryzas

Ačiū Daliui Stancikui, pateikusiam tokią gana nuosaikią kertinių su Garliavos byla susijusių aplinkybių balansą. Gal būt tik teisėjų klaninio solidarumo veiksnys kiek perdėtas. Manau, kad ir tarp teisėjų buvo tokių, kurie priėmė visais požiūriais absurdiškus sprendimus ne dėl įsitikinimo, kad reikia laikytis teisininkų luominio solidarumo ir nubausti tuos, kurie griauna teismų autoritetą ir pan., bet dėl to, kad yra „pakabinti” asmeniškai. Žinoma, kol tokie faktai nėra išaiškinti, tai lieka tik spėlionių lygyje. Bet paskaičius daugelio tų bylų nutartis, negali atsikratyti įspūdžio, kad už teisėjo nugaros turėjo stovėti nepaprastai galinga jėga, jei jis galėjo įrašyti tokias sveikam protui ir teisinei logikai prieštaraujančias abrakadabras ir nesibaiminti dėl savo karjeros. D. Stanciko pateikti E. Mikelėno žodžiai apie tai, kad Kondratjevo nutartis galėjo būti… Skaityti daugiau »

pensininke,

zmones buve Garliavoje ir gyne mergaite dabar teisiami tampomi po teismus o k odel musu seimas uzmerkes akis , kad tokie dalykai vyksta jie apsimeta , kad nieko nevyksta, nes jiems taip ramiau, patogiau niekur nesikisti, o kam tauta juos rinko

stasys  to mamai iš kaimo

Ne apie tai mano komentaras ..

Netapkime drakonais

Apraudokime avansu sistemine netapsiančia Lietuvos sąrašo partiją. Gerai dar, kad ne visus politinė amnezija apėmusi, mat, tikra partija LYGU sudrakonėjusi sisteminė partija.

EDITA

Aciu uz straipsni, aciu, kad esate drasus….

abc.

kodėl pamiršot antrą mergaitę?

Taigi

Tai kur Stankūnaitė su Deimante, kur Masiulis su Stepončiku?

Taigi

Tai kur Stankūnaitė su Deimante, kur Masiulis su Stepončiku????!!!!!

AAA

O nuo ko saugoma mergaitė dabar, kai yra žuvę visi galimi kaltininkai? O gal čia ir toliau yra slepiami labai aukšti asmenys, jei reikėjo taip akivaizdžiai falsifikuoti šią bylą??

Daina

Jei tas, kurio smegenys dar ne visai suskystėjusios norėtų sužinoti TIESĄ šioje byloje,lai pasižiūri visame internete išplatintą mergaitės grobimo įrašą, lai pamato, kas ir kaip mergaitę išplėšė iš namų, kuriuose ji saugiai ir laimingai gyveno, ir tada perskaito teismo nutartį, kurioje „įrodyta”, kad „černiauskas mergaitės nenešė”. Ir tada atsiskleidžia absoliutus mūsų teisėsaugos „triumfas” ir pasirodo tikrasis Lietuvos valdžios ir teisėsaugos veidas. Ar dar kyla abejonių į kokį „šviesų rytojų” ritamės?

Tarabilda

Susidorojimui su Garliavos istorija buvo mestos žvėriškos pajėgos. Klonio šturmas ir Deimantės „išvadavimas” tik viena iš detalių. Visu frontu buvo pasitelktos žiniasklaidos, teisėsaugos ir politikų pajėgos, kad būtų numalšinta, įbauginta ir nutildyta šurmuliuojanti visuomenė. Kas neužsičiaupė, buvo marginalizuoti, iki šiol tampomi po teismus.
Bet lazda trinktelėjo kitu galu. Valstybė negali ilgai gyventi melo atmosferoje. Tokioje valstybėje gyventi yra kančia, nes sugriautas teisingumo jausmas gali būti atstatomas tik teisingumu. Jei to nesiimama, žmonės išsivaikšto – pati valstybė merdi ir žlunga. Padėkokime už visa tai mūsų ekscelensijai – konstitucijos ir teisingumo garantui.

si byla

visiskai sugriove mano tikejima Lietuvos valstybe.
Valstybe ant melo pamatu- tai tik kortu namelis, kuris sugrius stipresniam vejui paputus.

VaidasVDS

Tiesa nenukenčia ir nesikeičia dėl laiko tėkmės.
Ji yra tokia, kokia yra. O ne tokia, kokios kai kas gal būt norėjo.
Keista, kad Skvernelio niekas apie šią istoriją neklausinėja.
Gal metinių proga kas nors ko nors paklaus…

Vaidui VDS  Tarabilda

Ot tai bus žygdarbis 100 m. valstybės jubiliejaus proga, kad ims ir atsiras didvyris, kuris išdrįs paklausti Skvirnelio. Ar dar drąsesnis – Prezidentės.
Latvių žurnalistas bene prieš porą metų paklausė nesuderintą klausimą. Ką išgirdom? Šnipšą.
Iki kokio mes nusiritom marazmo, kad net paklausti pasidarė nebeįmanoma. O ką kau kalbėti apie tikėjimą sulaukti nesumeluotą atsakymą. Neįmanomi dalykai. Todėl nėra jokios prasmės klauinėti. Labai kvaila ir visiškai beviltiška.

Kotys

Gerbiamieji, kaip nesuprantate, kad, pritardami senam troliui Taigisui, pritariate patyčioms iš savęs.

Tomas

protesto forma labai paprasta-mes turime neteikti jokių paslaugų teisėjams ,,prokurorams,advokatams ir skverneliui,bei pačiai Grybauskaitei. Pilnas ignoras.

ačiū už straipsnį

praėjo 5 metai nuo to siaubingo ryto (ten nebuvau, per televiziją žiūrėjau ir balsu verkiau), o šiandien vis skauda. Skaudu dėl mergaitės, dėl senelių Kedžių, dėl mūsų visų….. dėl sutryptos Tiesos. Labai skaudu, liūdna, kad tą rytą buvo suptryptas ir mano pasitikėjimas Lietuva kaip teisine valstybe. O tokia buvau patriotė, į Sąjūdžio mitingus skubėjau, Baltijos kelyje stovėjau, džiaugiausi Atgimimu. Šiandien širdis verkia….. Visus tuos 5 metus – verkia. To pamiršti neįmanoma. Labai gaila mūsų Lietuvėlės, gaila visų mūsų vis dar besitikinčių sulaukti Tiesos. Pagarbiai.

VaidasVDS

Tarabildai
Klausti tikrai nei kvaila, nei beviltiška.
Ne todėl, kad jie kažką pakeis patys.
Dėl to, kad pasijaustų „smagiau” ir bent kažkiek pabandytų suvokti, ką padarė ir kad atsakomybė kada nors gali ir ateiti.

VaidasVDS

Dar pridėsiu iš Ševčiuko kūrybos:
„Быть богаче и толще не значит выше,
Быть огнём не значит, что не станешь золой
Слышишь на лестничной клетке топот
Одиночества и жажды иного быта?
Это твой экзестенциальный опыт
Ищет, что за шагами скрыто.
Они знают твой адрес, твои телефоны,
Они у дверей, они тебя нашли.
Глотаешь воздух, что железобетоном
В лёгких кричит: За тобой пришли!
За тобой пришли! За тобой пришли!

Не трясись, сынок, это будет не больно:
Боль – это время, а времени нет.
Ждёт новая битва, бойня за стулья
Там, где с тьмою сцепился свет

Manau šiam atvejui tinka.
Ateina teismas, arba žemiškas, arba Dievo, kažkuris tikrai ateis…

56
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top