Verta prisiminti. Irena Vasinauskaitė. Meškuičių gimnazijos atstovų bylinėjimosi patirtys: prokurorės viršenybė prieš „viešojo intereso gynimą“

Jūsų dėmesiui siūlome dar vieną Tiesos.lt bendramintės Irenos Vasinauskaitės pasakojimą apie Meškuičių gimnazijos precedentą (su anksteniais straipsniais galima susipažinti ČIA, ČIA ir ČIA). Savo žurnalistiniame tyrime per vieno atvejo analizę autorė parodo tai, kas Lietuvoje jau tapę universalija: tie, kurie ryžtasi pasinaudoti savo konstitucinėmis teisėmis ir ginti viešąjį interesą bei savo orumą, susiduria su sunkiai įtikėtinomis kliūtimis ir išbandymais. Taip nutiko ir į profsąjungą susibūrusiems Meškuičių gimnazijos darbuotojams, turėjusiems vilčių nuo vadovų savivalės apsiginti ir teisme. Deja, net iš prokurorų, kurių pareiga ginti viešąjį interesą ir pagelbėti silpnajai konflikto pusei, jie nesulaukė jokios pagalbos, atvirkščiai.

Per 20 Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos pedagogų, mokinių tėvų bei techninių darbuotojų beveik prieš dvejus metus pradėjo ilgą kaip šimtmečiai bylą prieš vietinius Liberalų sąjūdžio lyderius. Tuometinis šios politinės organizacijos vadovas Algis Mačiulis buvo gimnazijos direktorius, o visą kaltę dėl dokumentų klastojimo bei savavališko 1 proc. pajamų mokesčio skyrimo savo partijai prisiėmė „dviguba“ – gimnazijos ir Šiaulių rajono Liberalų sąjūdžio – sekretorė Aldeivina Incienė.

Atsikratęs atsakomybės už padarytus nusikaltimus A.Mačiulis padarė karjerą bei tapo Šiaulių rajono mero valstiečio Antano Bezaro pavaduotoju, o jo sekretorė iki šiol tebemina teismų slenksčius.

A.Incienės bylos nagrinėjimas Šiaulių apylinkės teisme prasidėjo labai simbolinę pedagogams dieną – 2016-ųjų rugsėjo pirmąją, o pirmosios instancijos teisme baigėsi šių metų sausio 13-ąją.

Sausio agresijos data paženklintus procesus tarsi kažkoks prakeiksmas lydi – jie užsitęsia, tampa „klampūs“, o nuosprendžiai vėliau skundžiami visų pakopų Lietuvos ir ES teismams. Meškuičių profsąjungos aktyvistų persekiojimo istorija irgi jau peržengė Lietuvos ribas.

2017 m. sausio 13 d. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendį nukentėjusieji apskundė apeliacine tvarka, nes nesutinka, kad jų asmens duomenimis disponavusi, valstybę apgavusi Meškuičių gimnazijos sekretorė A.Incienė būtų atleista „nuo baudžiamosios atsakomybės dėl padarytų nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 str. 1 dalyje ir 300 str.1 dalyje, padarymo, perduodant ją Vlado Inco atsakomybei pagal laidavimą vieneriems metams ir šešiems mėnesiams“. „Dvigubos“ sekretorės apgauti žmonės teigia, kad apsukrioji gimnazijos klastotoja be jų sutikimo 2012, 2013 ir 2014 metais savavališkai rėmusi organizaciją, kuriai pati priklausė, padarė ne vieną tęstinį, o kelis nusikaltimus, todėl jokie atleidimai nuo baudžiamosios atsakomybės bei laidavimai negalimi.

Palyginimui pagalvokime kartu: tarkime eilinis eilinio Lietuvos kaimo vištvagis trejus metus iš kaimynų vogė vištas. Manote, teismai jam pripažins tęstinę skriaudą ir vieną nusižengimą ar po trečiosios vagystės konstatuos, kad vištienos mėgėjas yra itin pavojingas recidyvistas? Na, nebent tas vištvagis liberalas būtų… Tada tai nebesvarbu, ar svetimą paukštį nugvelbei, ar šimtus tūkstančių eurų kaip E.Masiulis į brendžio dėžutę sugrūdai, ar valstybei sumokėtus mokesčius savavališkai į partijos sąskaitą nukreipei…

Galimai socdemų auka atiteko liberalų sąjūdžiui?

A.Incienė 2012 metais tyčia suklastojo 12, 2013 – 48, 2014 – 2 deklaracijas. Kiekvienais metais buvo klastojami vis nauji dokumentai, priklausantys ir naujiems apie jokias „aukas“ liberalams nė nenutuokiantiems meškuitiškiams.

Taigi, nukentėjusieji Šiaulių apygardos teismui pateiktame apeliaciniame skunde reikalavo atlikti išsamų, ne sutrumpintą įrodymų tyrimą, iškviesti liudyti Šiaulių rajono savivaldybės vicemerą, buvusį „dvigubą“ A.Incienės šefą Algį Mačiulį, visiems atlyginti turtinę bei neturtinę žalą, kurią patyrė ir iki šiol tebepatiria apgauti žmonės.

Labai skaudžiai teisme kalbėjo nukentėjusioji Eugenija Jokubaitienė. Moteris priklauso socialdemokratų partijai, tačiau A.Incienės valia vienas jos mokesčių procentas buvo „nukreiptas“ Liberalų sąjūdžiui.

Beje, visi Šiaulių apygardos teisme pasisakę nukentėjusieji liudijo vieną iš tiesų tęstinį nusikaltimą: jie darbe yra persekiojami, terorizuojami, iš jų kasdieną tyčiojamasi, o į darbą einą kaip į karą…

Apeliacinį skundą nagrinėjusiame teismo posėdyje dalyvavusius žurnalistus, stebėtojus bei Tarptautinio žmogaus prigimtinių teisių tribunolo atstovę pribloškė prokurorės Dainos Songailienės kalba. Jei teisėjas nebūtų suteikęs žodžio kaltintojai, sakytum, ir ji atstovauja A.Incienės gynybai.

Apspangę iš meilės liberalams – nepakaltinami?

Lygiai prieš metus klastočių skriaudą patyrę meškuitiškiai kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo. Be jų sutikimo viena Šiaulių rajono Liberalų sąjūdžio lyderių, gimnazijos sekretorė A.Incienė „rinko“ aukas savo politiniam dariniui. Be to, rašysenos ekspertai konstatavo, kad kai kurių deklaracijų savininkų parašai padirbti, o ikiteisminiame tyrime net nebuvo nustatyta, kas dar, be kaltinamosios, į šią aferą įsivėlė. Nukentėjusieji reiškė nepasitikėjimą asmens duomenimis disponuojančia gimnazijos sekretore A.Inciene ir reikalavo ją bent nušalinti nuo pareigų.

Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus vyriausioji prokurorė Sigita Vasiliauskienė meškuitiškių pareiškimą persiuntė Šiaulių apygardos prokuratūrai ir jį tirti teko puikiai su valstybės maustymo byla susipažinusiai prokurorei Dainai Songailienei.

Ši prašymą nušalinti A.Incienę atmetė ir nurodė Meškuičių gimnazijos administracijai vykdyti Darbo kodekso nuostatas bei ištirti situaciją, o apie galimus pažeidimus buvo informuota Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijos savininkė – savivaldybės taryba. Pastaroji mero A.Bezaro pasirašytu raštu informavo, kad nėra A.Incienės darbdavė. Ir maloniai paaiškino, kad pagal Darbo kodeksą darbuotoją galima nušalinti nuo pareigų, jeigu jis darbe pasirodė girtas, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų ir kitais atvejais, bet tuomet sprendimus jau priima atitinkamų organų pareigūnai.

Norminiai aktai „apsvaigimo nuo meilės Liberalų sąjūdžiui“ nenumato, todėl nukentėjusių meškuitiškių pareiškimas, apsukęs ratą nuo LR Generalinės ir Šiaulių apygardos prokuratūrų, pasvarstytas vicemero A.Mačiulio darbovietėje – savivaldybėje, grįžo į Meškuičių gimnaziją pas A.Incienės darbdavius. O čia ir paaiškėjo, kad nušalinti šią moterį nuo sekretorės pareigų per vėlu – visi Darbo kodekse reglamentuojami terminai praleisti.

Sąmoningai ar ne, tačiau tuometinė Meškuičių gimnazijos direktorė Sigita Užkuraitienė ir šios švietimo įstaigos steigėja Šiaulių rajono savivaldybė „nepastebėjo“ dar vienos apsukriosios sekretorės maklės: savo paaiškinime ji nurodė, kad šiurkščius pažeidimus vykdė 2011–2013 metais, todėl vizualiai, tyčia ar nelabai, nusprendžiama, kad nušalinimo nuo pareigų terminai „pražiopsoti“. Tačiau už A.Incienės nurodytus metus deklaracijos buvo tik pildomos, o pažeidimai padaryti atitinkamai 2012–2014 metais už kaltinamosios nurodytą laikotarpį dokumentus mokesčių inspekcijai pateikiant. Taigi, ne tik švietimo, bet ir teisingumo sistemos administravimą atiduoti į Liberalų sąjūdžio rankas [taip jau sutapo, kad Teisingumo ministerijai iki 2012 metų gruodžio vadovavo R.Šimašius] yra nepataisoma tragedija Lietuvai ir viešojo intereso gynimo krachas.

Viltis nušalinti darbuotoją, disponuojančią asmens duomenimis, kuriuos ji be menkiausio skrupulo naudojo machinacijoms, žlugo ir Šiaulių apylinkės teisme.

Daina Songailienė – kaltintoja ar gynėja?

Nukentėjusiųjų nuo A.Incienės manipuliacijų nepaguodė ir Apeliacinio skundo nagrinėjimo eiga Šiaulių Apygardos teisme.

Jame prokurorė D.Songailienė paaiškino, kad nukentėjusiųjų skundo „pamąstymai bei deklaratyvūs teiginiai, neturint konkretaus pagrindimo, paremti emocijomis.“ Esą „sunku suprasti, kokia iš tikrųjų yra nukentėjusiųjų pozicija: jie ginčija teismo sprendimą ar nori, kad byla būtų grąžinta skundo papildymui“. Be to, „neaiškūs vertinimai ir operavimas tam tikromis skambiomis frazėmis viešojo intereso klausimu. Kas turima omenyje? Viešojo intereso klausimas kaip ir išspręstas. Visuomenė žino apie tai.“

Štai taip – prokurorė, kurios pareiga ginti viešąjį interesą, šioje byloje pasisako taip, kad kyla klausimas: negi ji mano, jog pakanka, kad žurnalistai aprašytų pažeidimus, kuriuos darė Meškuičių gimnazijos liberalieji darbuotojai, ir viešasis interesas bus apgintas?

Klausai ir galvoji: kaip suprasti tokias kalbas? Čia kas savo bukumą pademonstruoja: prokuratūros atstovai ar klientai? Ir kodėl sau leidžiama tyčiotis iš proceso dalyvių, laikant juos visiškais kvailiais?

Tolimesnės kaltintojos kalbos tapo dar artimesnės gynybai, nes nukentėjusiųjų reikalavimą iškviesti liudyti buvusį Šiaulių rajono Liberalų sąjūdžio vadovą, gimnazijos eksdirektorių, o dabar vicemerą A.Mačiulį įvertintos taip: „Procesas negali būti kerštas kažkokiai konkrečiai situacijai ar konkrečiam žmogui parodyti savo viršenybę.[…] Kaip ir siekiama užduoti jam nepatogius klausimus ir žiūrėti, kaip jis į tuos klausimus atsakys.“

Nėra ką ir bepridurti – prokurorė tapo aiškiarege. Ne kitaip…

Jei pinigai pasisavinami iš valstybės – nukentėjusiųjų nėra?

Dėl žalos atlyginimo nukentėjusiesiems gana aptakiai, labai švelniai tariant, pasisakiusi prokurorė D.Songailienė sulaukė audringos proceso stebėtojų reakcijos. „Salėje sėdintieji asmenys išties nėra nukentėjusieji. Situacija – dviprasmiška. Pinigai ne asmeniniai, o valstybės.“ Tiesa, kiek vėliau prokurorė, matyt, prisiminė biudžeto sandaros įstatymo pradmenis ir pasitaisė: „Valstybės biudžetas kaip ir mūsų visų…“

Tačiau apie nukentėjusiųjų patirtą turtinę žalą prokurorė siūlė nekalbėti. „Dėl suklastotų dokumentų jie patyrė neturtinę žalą“, – konstatavo D.Songailienė.

Kiekvienam, kuris yra bylinėjęsis, aišku: ir kelionės pas advokatus kainuoja, pagaliau, ir vaistai. Ir nemažai. O tai nepaneigiama turtinė žala, kurią padarė neatsakingas vienos partijos fanės A.Incienės padarytas nusikaltimas.

Neturtinė žala – dar didesnė. Vien kol ši Meškuičių miestelio gyventojų byla nagrinėjama, Lietuvoje plačiai nuskambėjo tęstinis [kaip dabar madinga sakyti] Liberalų sąjūdžio skandalas: Eligijus Masiulis, Gintaras Steponavičius, Šarūnas Gustainis…priversti krapštytis nuo savęs korupcinį purvą. Kas paneigs galimybę, kad liberalių kyšininkų rasis ir daugiau? Vadinasi, nuoskauda į politinių partijų rėmimo istoriją apgaule įstumtiesiems tik didės…

Nejaugi stabdyti valstybės apvaginėjimą jau ne viešojo intereso gynimas?

Kiekvienas savaip esame laisvas traktuoti prokurorės Dainos Songailienės žodžius – teisme netikėtai valstybės kaltintoja ėmėsi ir kito vaidmens ir ėmė teisinti kaltinamąją A.Incienę. Apeliacinio skundo nagrinėjimo procese prokurorė-advokatė lyg niekur nieko elgėsi taip, tarsi kurtų precedentą: „Dokumentų klastojimas – jis nėra tikslas. Tikslas yra gauti finansavimą iš valstybės, kad būtų finansuota politinė partija.“

Tad prokurorė D.Songailienė paprašė teismą apeliantų skundą atmesti.

Šių eilučių autorė šią abrakadabrą suprato taip: jei pagal partijų finansavimo įstatymą gautų pinigų nepakanka, ne nuodėmė iš valstybės pasiimti patiems – tam „pakanka“ apgauti dorus pajamų deklaracijų pildytojus ir suklastoti jų dokumentus.

Nesiimčiau neigti – tikrai rasis ir tokių, kurie aprašytą situaciją supras taip: mulkinti valstybę galima. Ir net drįs aiškinti, jog viešasis interesas bus apgintas ne tada, kai tą, kuris pasijutęs gudručiu ima mulkinti valstybę ir maustyti bendrapiliečius, nuteis įstatymų numatyta tvarka – girdi, pakaks tiesiog paviešinti tokius mulkinimo faktus…

Todėl ir viešojo intereso gynimą Lietuvos Respublikos prokuratūros sistemoje [bent jau Šiauliuose] galėtume drąsiai tapatinti su senos rusiškos komedijos kalambūru: „Sapnas – tai nėra nesapnas, o nesapnas – tai nėra sapnas“.

O kol kas meškuitiškiai laukia – Šiaulių apygardos teismas sprendimą skelbs birželio 28 dieną.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
30 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
WAU

Ale, įdomumas gi, teisiamieji portale budi.

Pagarba šiems

doriems žmonėms.

Skaitytojas

Palaikome Jus TIKRUOSIUS LIETUVOS PILIEČIUS, užjaučiame jus,nes esate už TIESĄ persekiojami.Nepalūžkite,eikite pirmyn ir niekada neatsigręžkite ir neženkite atgal Sveikatos,stiprybės Jums mūsų tikrieji Lietuviai,maža tokių kaip Jūs yra likę Lietuvoje.Bronė iš JAV.

tai taip

Tai kur tas savivaldybes meras Bezaras buvo kad pasieme i savo pavaduotojus toki nesvaru zmogu kaip Maciuli.ir viena byla ir lyg kita byla turbut lenda ?

na ir neblogai

Zmoniu parasai padirbti o Incienei tik laidavimas ir dar toliau sekretore dirba.Tai kodel toliau netyre niekas?ir kaip mokyklos direktorei gerai tinka si klastotoja ir sukciautoja?jau kitur sitokia sekretore butu isdrebta is darbo o cia kaip matosi ji toliau sau darbuojasi su visu pritarimu ir uztarimu.turbut galima vogti sukciauti klastoti visiems ir niekas nebaus?ar gi ne taip ?pamastykime?

noriu paklausti

noriu paklausti ką reišia šių žmonių pavardės- Bezaras,Mačiulis,Incienė,Jankauskienė?Jos figuruoja daugelyje Tiesos.lt straipsnių kur rašoma apie Meškuičių mokyklą,pagarsėjusią net už Lietuvos ribų.

cha cha cha

:))) ,,Tiesos.lt siūlo skaitytojams remtis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos platintojų patirtimi:Perskaitęs nusiųsk nuorodą kitam.” Puiki kronika, bet reikia rašyti tiesą, o ne melą:)Visi greitai išpažinties, o ypač valytojos, kurios nenori dirbti, o uždirbti nori:))) Pažiūrėsim kaip išlaikys abitūra egzus:))) Kas bus kaltas- Mačiulis ir kt. žmonės.

Norinčiajam paklausti

Šios pavardės be straipsnių konteksto nieko nereiškia. O pasiskaičius tampa aiškiau – lygesni už lygiuosius arba neliečiamųjų kasta.
Beje, ten ir daugiau pavardžių yra.Kas jie ?

CHI CHI

NA IR KĄ TOS VALYTOJOS ŠIAIS LAIKAIS UŽDIRBA-MINIMUMĄ IŠ KURIO NEGALIMA PRAGYVENTI ,PRIE KO TOS VALYTOJOS KAI KALBA EINA APIE GIMNAZIJOS SEKRETORĘ DAR TEBEDIRBANČIĄ IR KLASTOJUSIĄ,IR SUKČIAVUSIĄ .PASINAUDOTI ŽMONIŲ ASMENS DUOMENIMIS,SUKLASTOTI TIKRĄ DOKUMENTĄ TAI YRA BAISIAU NEGU BAISU.

SKAITAU

nuolat skaitau straipsnius internetinėje erdvėje,perku laikraščius.Jau esu susipažinęs su laikraščių straipsniais apie vieno procento bylą liberalų Sąjūdžiui neteisėtai paskirtą,seku ir šio portalo straipsnius.Noriu tik pasakyti-TIESA VISTIEK TURI BŪTI.tokie kaip ši sekretorė Incienė niekur nedigs,bus išrištos visos jos machinacijos,jei ne Lietuvoje tai užsienio teismuose.Sveikinu tokius žmones kurie kovoja prieš tokias machinacijas,jos palengva lenda į paviršių .Sėkmės.

užsienyje

užsienyje gyvenantys lietuviai(Anglija)perduoda jums gražiausius,šilčiausius linkėjimus ir linki stiprybės,ištvermės,kantrybės toliau kovojant ir nepasiduodant.Daugiau tokių stiprių žmonių ir į Lietuvą bus galima sugrįžti,nes joje bus galima, manome, surasti teisingumą.Tai kas vyksta pas jus -jokiu protu yra nesuvokiami dalykai,baisūs dalykai.

:))))

Pavydumas užgniaužė neapykantą. Dabar supratau valytojos nori uždirbti ir prisiteisti krūvą pinigų. Štai kur šuo pakasta:))) Gudruoliai. Nelabai supratau, o ką klastojo. Dokumentus šiaip reikia skaityti ir pasirašyti.
Dar suprasčiau, kad mokyklose būtu aukso kasyklos, bet ką gali pavogti? supuvusį lentą:)))

nenkreipkite kalbos

Nekreipkite kalbos į kitą pusę.Atsakymas -gimnazijos sekretorė klastojo mokestines deklaracijas, be žmonių sutikimo,panaudojus žmonių asmens duomenis partijos sekretorė ir gimnazijos sekretorė Incienė skyrė vieną procentą savo partijai t.y. liberalų sąjūdžiui.Nukentėjo ir mokinių tėvai,prieš kurių valią tai buvo daroma.

atsakymas pavydumui

koks čia pavydumas.Tai kas įvyko Meškuičių gimnazijoje yra DIDŽIULĖ BĖDA IR NELAIMĖ,NET TRAGEDIJA-BUVO PANAUDOJAMI GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ ASMENS DUOMENYS,JUOS NAUDOJO SEKRETORĖ iNCIENĖ SAVO PARTIJOS TIKSLAMS-PAPILDYTI PARTIJOS KASĄ.TOKIUS VEIKĖJUS REIKIA BAUSTI IR KUO GRIEŽČIAU,ATLYGINANT VISAS PADARYTAS ŽALAS.

Julius

Gėda,didžiulė gėda šiai sekkretorei.Viešumas padarys viską,kad ji būtų tinkamai nubausta.Tikėkime.

)???

nebėra net ką ir bekalbėti apie tokią gimnazijos sekretorę,gero vardo šiai gimnazijai tokia sekretorė nebepridės,ap… gimnaziją.

Rasa

iš straipsnio supratau, kad ne tik sekretorka prisidirbo, bet ir prokurorka prisišnekėjo:) Tokie „profai” daro gėdą savo profesijai.

Kai kontrolės nėra

Prokurorai tampa karaliukais ir jie spjauna ant visuomenės.

Vasara

Komentaras po nuotrauka „Gimnazijos profsąjunga…” , ten tik šeši darbuotojai, o kitus gatvėj nusifotografuot pagavot, kad solidžiau atrodytų?!Gerų atostogų!!!Bet jūs nežinot kas yra atostogos, nemokat džiaugtis gyvenimu.Visą vasarą praleisit rinkdamiesi krūvon ir kurdami keršto planus tiems, kas jums nepritaria.Rašot į katalikišką laikraštį…geriau išpažinties nueikit-ir savo sąžines pravalysit, ir kitiems ramiau bus.

noriu pabrezti,jog

Tiesos.lt-atvira Lietuvos pilieciu svetaine.

Rokas

belstis į sąžinę jau nebelaikas.Prieš darydama blogus darbelius,sekretore,reikėjo tada ir pagalvoti apie sąžinę.O dabar tik reikia laukti atpildo už tai ką padarei be SĄŽINĖS.Ir melstis jau per vėlu.

besidominti

ar cia zmogus beturejo sazines , jei sitaip dare su tevais , mokytojais ? tegul sulaukia uzpelnyto atpildo – bausmes. Slykstu.

Vida

Tai kas gins viešą interesą ???

Turbut

Lietuvoje nera ginanciu viesa interesa , nebent patys zmones , viesumas , zurnalistai .Aciu jiems.

pažistamas

„Būtų juokinga, jei nebūtų graudu” taip sakoma apie atitinkamą situaciją, gal nepyks pasauliniai proto bokštai, aš truputėli perfrazuosiu posakį remiantis naujiena , kuri žaibiškai išplito —„Būtų juokinga, jei nebūtu ŠLYKŠTU !!! ” Žemiau plintuso gimnazijos administracijos garbė nusirito…

Vidmantas

Paskaitykime dar vieną ponios Vasinauskaitės parašytą komedijos scenarijų… Ir kam gi čia reikia rašyti apie tai, kas buvo jau senų seniausiai. O kitų mokyklų gyvenimo istorijos neįdomios? Tik Meškuičių gimnazijos? Jei taip rašysit iki savo grabo lentos – Meškuičiai bus patys populiariausi ir tik ponios dėka (juokas). Savo milijonų vis tiek nebeatgausit, o tik nervus išsitampysit. Verta pamąstyti, ką toliau daryti.

Angelė

PATARIMAS.
Bėkite vaikai iš tokios mokyklos, kur karai vyksta ir kuo greičiau pereikite į kitas. Karas nesibaigs, o mokytis tokioje atmosferoje, kur mokyklos bendruomenėje svarbu rietis, išseksite ir negausite pakankamai žinių egzaminams išlaikyti! BĖKITE IŠ TEN!

Ala

Sudas isplauke i pavirsiu,suzinojo zmones visa tiesa apie gimnazijoje vykusias aferas.Viesinti ir dar karta viesinti.Aciu Jums zurnaliste!

Vygantas

esate tie, kurie nebijote drąsiai kalbėti apie Tiesą.Baisiausia šitos mokyklos smarvėje- kad administracija bijo viešumo.Patikėkite- visur laimėsite.Jūsų pusėje tiesa.Jūs šiandien Lietuvai reikalingi kaip aktyvūs, pilietiški žmonės.

Rožė

Ugdymo įstaigose esant 28 C ir daugiau darbuotojams turi būti trumpinamas darbo laikas pagal higienos normas. Kodėl į Meškuičių gimnaziją rytais plūsta darbuotojai? Ar čia nepažeidžiamos teisės?

30
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top