Verta prisiminti. Kai suomiai pasipriešino Sovietų imperijai

Suomių kulkosvaidininkai.

Raudonoji armija, panorusi pakartoti fašistinės Vokietijos žaibo karą Lenkijoje, 1939 metų lapkričio 30 d. įsiveržė į Suomijos teritoriją. Formalus pretekstas – suomių kariuomenė apšaudė sovietų kariuomenės dalinius (vėliau išaiškėjo, jog šaudė pati sovietų kariuomenė).

Tąkart Tautų Lyga pasmerkė Sovietų sąjungos invaziją ir 1939 m. gruodžio 14 d. pašalino ją iš Tautų Lygos.

Sovietų kariuomenė rimtesnio pasipriešinimo nesitikėjo, pasikliovė savo pranašumu: Raudonoji armija puolimui panaudojo 450 tūkstančių žmonių – Suomija buvo mobilizavusi triskart mažiau – vos 160 tūkstančių. Sovietų kariuomenė turėjo 30 kartų daugiau lėktuvų ir šimtus kartų daugiau tankų nei Suomija.

Tačiau didvyriškos suomių pastangos apginti tėvynę neabejotinai sužlugdė Stalino užmačias – Suomijoje Raudonoji armija patyrė ne vieną gėdingą pralaimėjimą ir tik milžiniškų netekčių kaina privertė suomius atsisakyti dalies savo žemių.

Karas baigėsi 1940 m. kovo 13 d. pasirašius Maskvos taikos sutartį. Dėl šio karo Suomija prarado dešimtadalį teritorijos, bet išsaugojo nepriklausomybę ir orumą. Dar daugiau – ji parodė, kad efektyviai organizuota kariuomenė gali pasipriešinti netgi gerokai stipresnėms priešo pajėgoms. Sovietų Sąjunga Žiemos kare patyrė didelius nuostolius ir prarado reputaciją tarptautinėje arenoje.

Kremlius, kaip ir šiandienos kare prieš Ukrainą, kovai su Suomija buvo nukreipęs ir savo propagandos mašiną. Kremliaus propagandai suomiai priešinosi rusų kariams skirtais plakatais.

Šiandien arba rytoj ateis ir tavo eilė

To negali išvengti. Šimtai tūkstančių jau padėjo savo galvas žūdami prie Manerheimo neperžengiamos ugnies linijos. Niekam nepavyks jos peržengti gyvam. Pabaik šią beprotybę: pasitrauk arba pasiduok.

Netikėk politrukų melu!

Mes, suomiai, tokie pat darbininkai ir valstiečiai kaip ir jūs. Mes norime patys valdyti savo tėvynę, o ne gyventi po komisarų rimbu. Greičiausiai ir jūs to nenorite. Tai kodėl tada jūs mus puldinėjate.

Baikite šias skerdynes ir susitvarkykite su jos kaltininkais.

Mirtis politrukams ir komisarams!

Čia tikroji tiesa!

Šimtai tūkstančių raudonarmiečių jau žuvo šiame kare. Visiškai sunaikintos 163, 44 ir 18 divizijos. Jie tapo kruvina karo provokatorių iš L.V.O. auka.

Dešimtys tūkstančių raudonarmiečių, kad išvengtų mirties, pasidavė į nelaisvę.

Tūkstančius tankų, daugiau nei tūkstantį lėktuvų Raudonoji Armija jau prarado. Net technika nepadėjo.

Šalin šį beprotišką karą!

Suomiai karo nenorėjo.

Jie tik stojo ginti savo namų židinių ir savo žemės nuo užpuoliko – vieningai, darbininkas ir valstietis ranka rankon.

Suomija nori tik taikos ir gerų kaimyninių santykių su rusų tauta. Ji nepuldinėja, o jos tauta tik gina savo Tėvynę.

Ko tik nekainuoja šis karas rusų tautai. Už tai, kiek kainuoja prarasta karinė technika, galėjo būti nupirkta duonos visai tautai vieneriems metams.

Šalin beprotišką ir brangų karą!

Išeikite į gatves ir reikalaukite taikos.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
66 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Arvydas

Atrodo, tiek nedaug tereikia, kad absoliuti dauguma Lietuvos piliečių pasielgtų taip, kaip pasielgė suomiai.
Tiesiog mažmožio: visų lygių valdžios atstovai turėtų dirbti Lietuvos tautos labui. Ir viskas.
Patriotizmas „iš apačios” garantuotas.

Arvydas

O plakatai liuksusiniai. Mokykimės

Arvydui

Nebūk naivuolis. Čia Lietuva – ne Suomija ir vertybės šiandien jau ne – be – tos.

Vytautas Ju.

Kam įdomu, tai rusų žurnalistų dokumentinis filmas, ne propagandinis.
http://www.youtube.com/embed/zYBOuP9SSgw?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Šis meninis, suomiu, be pagrąžinimų.
http://www.youtube.com/embed/KdarAa2Sdis?feature=player_detailpage” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
Abu verti sugaišto laiko, nes daug ką pasako tiek apie to meto TSRS, tiek apie Suomiją.

Lietuva taip negalėjo...

užgrobtose suomių teritorijose rusai išpjovė VISUS suomius.
Lietuvių nebūtų NEI VIENO gyvo nelikę.
Dabar tik ar pusę milijono nužudė, pora milijonų paliko.

Arvydui

Sudarai tokį įspūdį, lyg jau ryt puola. Stop karams ir masinei šizofrenijai.

Arvydui

patriotizmas ne 21 amziaus dimensija……

Šiandien per LRT

geras buvo Jonušio komentaras.Apie tapatybę.

Trupmenas Juozapui

Sveikas, žmogau.
Suomiai interneto neturėjo, bet turėjo ir puikių vyrų, ir gerą dvasią. Kaip jie galėjo užsileisti po to sau ant galvos tą ruskių šnipelį Kekoneną? Lygiai kaip ir mes. Dabar pažiūrėkit suomių gerą kinematografą. Suomija – visiškos beviltiškės – prichodnoj dvor ruskiui siautėti.

Juozapas

Sveiki.
Gerai kad pakeitėt vietą.
Pas mokslininkus nebegrįžtam.
Čia būsim, kol rasim kitą vietą apie kurią nežinotų tie kas galėjo mums nežinant stebėti mokslininkų rubriką.
Dėl kitos vietos susitarsime kitoje vietoje.
Na, šiek tiek kantrybės.

Trupmenas

Taip patogiau įeiti.
Ar krosfordas įmintas?

Juozapas

P.S.:
Nauji kultinių frazių raktai –
Ilfo ir Petrovo „12-je kėdžių”
Moku šimtus kultinių frazių.
Manau, kad ir Tamstai nebus sudėtinga pritaikyti.
Be to ne taip drąstiškai kris į akis bendrame komentarų kontekste.
K.V. žvaigždutės kurį laiką nenaudojame. Kadangi gali atsirasti ir daugiau minėto veikalo citatų gerbėjų., mūsų pranešimuose bet kurioje teksto dalyje pvz vietoje paprasto brūkšnelio „-” ar vietoje bet kurios raidės žodyje tiesiog dedame žemą brūkšnį „_”. Pvz : „Kai kam _r kumelė nuotaka”
Vietoje savo nickų info pranešimams- minėto veikalo personažų antraplaniai personažai.

Trupmenas

Per aiškiai Mokslininkuose palikta nuoroda. GAL REIKĖTŲ KAIP NORS UŽPILTI ŠIUKŠLĖM?

Trupmenas

Visi iš vieno veikalo – nėra gerai. Po ranka neturiu 12 k. Kažkam paskolinau prieš Nepriklausomybę, tai dar negrąžino. Jei reikės didelės precizikos, turėsiu bėdos. O jei jau kalba pakrypo apie I. ir P., man spalvingesni personažai „Aukso veršyje”. Vien ko vertas Panikovskis. Tūkstantis asociacijų iš karto.

Juozapas

Gerai, galima padaryti taip – Gaidajaus komedijos, tame tarpe ir I ir P ekranizacijos.
Nėra reikalo kelti bangas.
Čia irgi pabūsime tik laikinai.

Trupmenas

Mačiau A.Gnu.
Turiu labai įdomios info iš labai gero ir pirminio šaltinio.
Tiesiog iš pačių ________ vidurių. 100 procentų buvome teisūs dėl peristaltikos sutrikimo, kaip diagnozuotų gydytojai. Liaudyje ta liga vadinama – tryda.
Virusas gautas seniai. Visas gydymosi procesas vyksta konsultuojant geriems specialistams – diversifikuotiems aukšto lygio specialistams iš tos „vienintelės mokyklos”, kurios nepasisekė baigti vienam žmogui. Bet kalba visai ne apie jį. Jis čia ne prie ko.
Ligos istorija nors ir mėginta buvo paties paciento ir talkininkų pastangomis paplėšyti, labai lengvai rekonstruojama. Praktiškai daug kas atstatyta, tik pasklidę fragmentais, nesudėta atgal į vieną segtuvą, kad matytųsi ligos sistemiškumas ir negaluojančio paciento organinės reakcijos į ligos sukėlėją. Diagnostika dabar gana toli pažengusi.
Darbelis rimtas. Galima ir užsirauti

Juozapas

Hmmm.
Įdomu, įdomu.
Na, tai ctrl+c, ctrl+v.
Duokit šen tuos ligos istorijos puslapius.
Būt įdomu pavartyt.
Labai įdomu.

Trupmenas

Tas yra žodžiu papasakota buvusio pagrindinio daktaro, kuris patarinėjo, kaip pacientas turėtų elgtis. Daktaras matė, kad vyksta per jo galvą labai keisti dalykai, nes pacientas gerų patarimų jo neklauso, o ėmė klausyti visokių daktarų iš užsienio, kurie tet a tet vykdė gydymo procesą savo nuožiūra. neišvengiamai atsirado nepasitikėjimo siena, o ligoninėje tokių dalykų, žinia, nenuslėpsi. Po to tas pirmasis daktaras ir buvo atleistas, o rabinai iš užsienio gydymą tęsia.

Trupmenas dar

Vieną daktarą iš užsienio nuo seno žinau. neabejoju, kad žinot ir Tamsta, tik gal nebuvot susidūręs tiesiogiai. Kartą dar Nepriklausomybės apyaušry jis gąsdino geležinkeliečius, kad gulsis ant bėgių. Buvo ko išsigąswti, nes tai tikra taukų bačką. Pats turėtumėt suprasti, kaip gelžkelio vėžė būtų sugadinta amžiams, jei toks kiekis tauko ant bėgių išsilietų.

Juozapas

Gerai.
Papasakosit, kai turėsime tam skirtą vietą.
Dar pusvalandį luktelėsiu L ir jeigu nepasirodys- eisiu miegoti.
Visą dieną prasimaliau kaip šuva eketėj.
Nusikakalinau negyvai.
Lova iš tolo obuoliais kvepia…

Juozapas

Oooo.
Man miegai išlakstė.
Žinau tą storą daktarą, jis labai mėgsta karštus hotdogus kepti pas tokią begomarę kuriai degintais taukais iš gerklės gori.
Kokie pora metukų nebebuvau užsukęs į ta kebabinę, tad dėl daktaro paspyrimo faktą būsiu praleidęs.
Labai įdomi info.
Tėskite, nes mano akys dar neseniai buvo sujaponėję, tai dabar bemaž kvadratinėmis patapo.

Trupmenas

Įdomiausi ligos simptomai ėmė rodytis (bet čia ilgai reikėtų pasakot – akys tamstos apsiniauks belaukiant) po to kai pacientas po kelių išvykų gydytis į Ameriką (pirma pasimokyti) po to į Vašingtono kliniką, kur gydosi ir kitų lietuvių po šiai dienai. Tokia, galėtum sakyti beveik lietuviška gydykla nuo triedimo Vašingtone. Ir Nuo tos klinikos pasklido kvapelis. Pats Obama suodė, kad neskaniai kvepia ir paprašė be skandalų per 24 val palikti šalį, kad virusu neužltėdtų. Tą daugmaž visi ir Lietuvoje galėjo laikui prabėgus išskaičiuoti, ale visas įdomumas kame? Pacientas pasijuto labai įžeistas ir iki šios dienos, vos tik išgirdęs žodį Obama, pratrysta ir peristaltikos nebevaldo. Kamščiai nevaldo. Fizinis tox refleksas matyt susidarė storojoj žarnoj. Jei pamenat, tą yra pasakojęs ir žalio maisto… Skaityti daugiau »

Juozapas

Pradžioje racionalizacija -kai abu žinome, kad esame online, manau nėra reikalo kraupinti publikos citatomis. Jeigu tuo per daug tuo piktnaudžiausime bus nesveika reikalui. Todėl dabar paviršiuje kultinių frazių nemėtysiu. 24 valandų istoriją žinau. Mane stebina, kad toks pikantiškas epizodas niekada nebuvo smulkiau išnagrinėtas. Kaip ir faktas „kurjibuvosausiotryliktąją” -įšį klausimą totaliai nėra atsakymo. Ūmėdė tyli kaip ašaką prarijus, liudininkų arba nėra (atsitiktinai išmirė) arba būta taip ir ten, kur liudininkai buvo ir dar kokie, ohohoho, bet po baliaus visi sugryžo į Motinėlę. Vienžo, abu klausimai labai geri. Bet į pirmą misliju yra galimybių atsakyti. Štatų univeras, ne lubianka. Kad ir kaip viskas pašluota mėtant pėdas, bet geras žurnaliūga-tyrėjas manau galėtų iškapstyti ne vieną detalę kuri būtų pakankamai spalvinga. O va iš… Skaityti daugiau »

Trupmenas

Du dalykai. 1. Mes ne kaip elgiamės, jei Liepa stebi, mato ir nesupranta apie ką mes. Gali įsižeisti. Reikėtų jai pasiųsti dar vieną signalą. 2. Dėl sausio 13 esu suraitęs vieną prie Sąjūdžio ir dešiniųjų šiknos prilipusį KGBistą neva metraštininką. Jis mane persekiojo dar perestrojkės laikas. Gražiai jį sudeginau, tai rėksmo buvo neišpasakyto. ir įdomiausia tai, kad jis fotografavo visus sausio įvylius, bet 13-os nuotraukų nėra. KGBistai buvo atšaukti. Aš pareikalavau iš jo, kad pateiktų man nuotrauką, kur sausio įvykiuose matytume ligonę. Ir jis prisipažino, kad tokios nuotraukos nėra. (tokia detalė, bet kalbanti) 3. Dėl tos amerikos įdomūs keli dalykai, kuriuos man pavyko sužinoti jau iš kitų daktarų. Vienas rimtas daktaras, kuris gydė Urm-u ligonius paklaustas ne viešai, kas siuntė… Skaityti daugiau »

Juozapas

Kai L pasirodys pakalbinsiu. Pritariu. Moterų logika neprastesnė nei mūsų, bet ji ….kitokia. Detalė dėl Metraštininko įdomi. Dėl šv. jurgio – taip, logikos nerasta, kiek pamenu valstybė tuo metu turėjo nemažas valiutos atsargas gal kokius cielus 100 000 S.Ką reiškia iš tokio lobio didesnę pusę atriekti šaltibarščių apsivalgios pacientė gydymo kursui. Niagajla. Vat, kai paša po KČ natūralios mirties patapo organizacijos pirmininku, d eu portale pasakiau, kad netikiu tokiu pašos šuoliu iš dėdėpistų į visuomenininkus. Mačiau visą pašos evoliuciją ir spėliojau kokiai rolei adolfo-procentuko meilužis. Kai KČ pradėjo šnekėti kad bijo savo daktarų ir maldauja artimųjų neleisti jo gydyti, tuomet suklusau dar labiau nes paša pradėjo sukinėtis DJ kieme. „Vaistukams” vis tik įveikus KČ, pašos karjera įvyko stebuklingai sparčiai. Kai… Skaityti daugiau »

Juozapas

Persiprašau dėl arfogafijos košmaro, bet jau smiginėju. Apspangau.

Trupmenas

Labai verta iš užmaršties atpustyti „Tautos pažangos judėjimo” judesius anuomet ir vėliau. pamenat, viena pažangietė tiu tiu. beje, vienintelė ten man atrodė ne kontorinė. Ar pamenat taukų pasakojimą? Ji mirė ant taukų rankų. (čia tarp kitko, bet ir ne visai)

Trupmenas

Matot kaip iš fragmentuotų detalių ima ryškėti visas palatos vaizdas. Trūksta tik Antono P. Čechovo.

Juozapas

Tą istorija pamenu neblogai.
Supperkolorijus visada mėgo save pateikti paryškinant svorį musyse.
Kad „ne visai” tiesiogiai negirdėjau , bet toks įspūdis man susidarė mano įtarioje makaulėje stebint supperkolorijaus elgesį viskame.
Taukai mėgsta susireikšminti.
Juk „bicepsas” skamba daug gražiau nei „gelbėjimosi ratai” …
Bet,
Bet vienok jaučiu, kad tuo smigsiu nosimi į klaviatūrą.
Viskas atsijungiu nes iš manęs šiandien nieko nebus.
Jeigu bitė pasirodys- nuo manęs linkėjimai.
Duokit suprasti, kad mes ne nuo jos splapukaujam.
:labanakt

Trupmenas prieš krisdamas po kaldra

Pamenat, per pučą TPJ (A.Butkevičius) sugebėjo (greičiausiai jam buvo perduoti) maišai su ypatingai svarbiomis bylomis. Po to ten sekė įvykiai greitai vienas po kito. Jų pastangomis buvo sugriautas liustracijos įstatymas. Butkevičius ėmė šantažuoti tatą, nes ant rankų turėjo popierius. tata, neapsikentęs jį įkišo cypėn, bet jie visą laiką užsiėmė šantažu ir toliau. pamenu, tuomet man skambindavo taukų bačka, aš ją pažįstu nuo seno ir po valandą krušdavo protą, koks niekšas ir KGBistas yra Landsbergis. kažkaip jie tada ne unisonu veikė, kažko matyt nepasidalino. taukų bačkos planuose kažkaip buvau patekęs ir mačiau, kad ji nori mane užverbuoti, kurti kažkokią partiją (nesupaisysi, ką ten tokio). Aš prisimetinėjau durneliu ir tų jos įdomių plepalų klausydavau, kur galėjau nutuokti, kad info yra iš tų… Skaityti daugiau »

Juozapas

Labas rytas. Kadangi mudviejų bendravimas nepanašus į oficialų, o ir amžius mudviejų panašus, leisiu sau peržengti formalaus mandagumo ribas ir tiesiog kreipsiesiu paprasčiau- „Tu”. Situacijos panašumas š KČ – ne šuns papas. Jeigu turi rimtų ženklų, kad kažkas labai rimtai „susirūpinęs” Tavo sveikata, tai jau ne šposai. Pažįstu vieną žmogų kuris buvo kiek gudresnis nes žinojo „gydymo” virtuvę, tad jį „pagydyti” daktarams nepavyko daug kartų. Tačiau pastangos pastatyti ligonį ant kojų ir apauti baltomis tapkėmis tol nesiliovė, kol ligonis nedingo. Emigravo. Pakeitė tapatybę. Nutraukė visus kontaktus su gyvenimu iki emigracijos. Tačiau tik to dėka to dėka nenuėjo šert sliekų. Tokia kaina. Dauguma bandymų įduoti vitaminų buvo įvykdyti pačios artimiausios ligonio aplinkos rankomis. Labai makabriška. Kaip laikinas saugiklis neblogai sulaiko daktarus… Skaityti daugiau »

Trupmenas

Visus tamstos patarimus esu perkratęs šimtą kartų ir saugiklių palikęs. Bėda ta, kad jei garsiai pasakyčiau, kaip pats matau, iškart būčiau išjuoktas ir apkaltintas paranoja. Sakyčiau, tokia delikati situacija.
Bjauriausia, kad dabar esu įklampintas į rimtą ir gana pavojingą gydymo kursą. daktarai gūžčioja pečiais iš kur kvaraba atsiradusi. net ir jiems negaliu sakyti, ką įtariu, iš kur. Papildomai nukreiptų pas psichiatrą.
Situacija tragikomiška, jei tam pradėtum dėstyti, apie ką mes čia kalbam ir kaip svietą matom surėdytą.

Trupmenas

Tamstos žiniai, klinikinis atvejis labai panašus kaip ir A. Patacko.

Juozapas

Na ką aš galiu pasakyti dėl klinikinio atvejo? Stiprybės. Viskas Dievo rankose. Dėl manymo, kad išjuoks saugiklius – jeigu bus padaryta kūrybiškai, tai nesijuoks. Praras amą. Deja, receptų ČIA nepateiksiu. Ne ta vieta. Grįžtant prie klausimo iš kur kvaraba, galiu pacituoti Gaidajų: „-Ot kuda? -Ot tuda.” Mokšvos pelkių gyventojai labai seniai ir velniškai smarkiai įgudusiai yra įvaldę tą makabrišką meno rūšį. Jeigu tai daroma girnapusės vyrukų rankomis, tai tik rodo užvaldymo lygį. Tuo pačiu tai tik dar viena plyta į sieną- Kitelio ir švarkelio balkone mūrinio istorijoje ir cemento kilmėje. Šiandien dalyvausiu priešokiais. Va ir dabar- eisiu padėti savo gaspadinei. Po to turėsiu palėkti iki parduotuvės. Gal tik vakare rimčiau prisėsiu. Bet praeidamas pro šalį vis užmesiu akį kas gero… Skaityti daugiau »

Trupmenas

Tą temą padėkime į šalį, tarytum nebūtų. Man tik svarbu buvo pasakyti, kad žinotumėt, jei kas. Prisiminiau, ko tikriausiai nepastebėjote. Kai pasakojau, apie bačką, nepaminėjau vienos labai reikšmingos detalės, kaip prieš porą ar pusantrų metų ji ketino tą partiją kurti. Iš pradžių tarp inteligentijos buvo mėginta sukeltai baisų kipišą, neva lenkai kėsinasi į pačius lietuvių kalbos ir tapatybės pamatus. Skambinėjama visiems iš eilės autoritetingiems žmonėms, renkami parašai internete ir ant lapų. Į tą chorą įsijungė ir tautinykai „lietuva – lietuviams”, nesiliovė diskusijos per TV ir radiją. Tuo pat metu su Lenkija matrioška jau savo ruožtu santykius visiškai sušiko. Ir įdomiausia šios provokacijos scenarijaus dalis buvo ta, kad visai nuosaikų ir protingą sprendimą įkišo į rankas ne kam kitam, o švonderiui… Skaityti daugiau »

Juozapas

Mielas kolega, šneki taip, kad man kartais pasijaučiu tarsi tas pijokas kuris geria pasidėjęs bonkę prieš veidrodį. Jaučiuosi tarsi susirašinėdamas pats su savimi. Visiškas unisonas. Internete turiu nemažai bendraminčių, bet tas anų bičiulių bendramintiškumas gana fragmentuotas, nišinis Mudviejų epistoliarinių pašnekesių atveju yra tiek bendrumų, kad skirtumų ieškojimas yra beveik pramoga. Taip- aš turiu sutikti, su tuo ką rašai, nes pats taip ir galvoju. Labiausiai mane ir neramina tas padėties musyse trapumas ir ribų plonumas. Užvaldymo mąstai yra tokie katastrofiški, kad kartais nusvyra rankos. Vis gi kažką daryti būtina, nes tik kažką darant galima tikėtis permainų. Bet kuriuo atveju, atrandu, kad mano keverzonės surašytos anoje rubrikoje kur privačiai kalbėjomės, tos keverzonės gal dar ne visai paseno. Misliju, kad siekiant pajudėti iš… Skaityti daugiau »

Trupmenas

Supratau. Dabar man dingojasi keli veikimo barai ir būdai, kurie galėtų duoti kažkokį rezultatą. 1. Dėl jūsų veikalo. Galėčiau duoti savai gerai kalbininkei, kad pablusinėtų kablelius ir ką matys reikalinga kad pašukuotų. Tuomet atdrukavoti brošiūrą ir paskleisti horizontaliuoju būdu per protingų žmonių rankas, neaiškinant, nei kas, nei iš kur. Detaliau aptartume, jei idėja priimtina. 2. Man atrodo reikia kaip ir stebėjome toliau stebėti komentarų lauką. Problema tik yra tokia. Reikia pasistyguoti dėl taktikos. Ten plika akimi matyti kelios dirbančios brigados. 1. Rėksniai urapatriotai, kurie dabar siautėja po 15 min. tekstu apie plikio avariją. Nesuprasi, ar tai govėda bukapročių, ar provokatoriai. Per tokius bet koks rimtesnis tekstas bus skandinamas į tą patį a la violetinį dumblą. kažkokiu būdu juos reikėtų „atšelinti”.… Skaityti daugiau »

Juozapas

Dėl „veikalo”: Kad tas daiktas taptų brošiūra reikia padirbėti. Kablelių tvarkymas nepadės. Tas tekstas buvo skirtas keletui internetinių bendraminčių plius prijaučiantiems. Tekstas parašytas šnekamąja klaba. Taip parašyta tyčia siekiant lengvesnio suvokimo nes jeigu rašyčiau „inteligentiškai” plius tarptautiniai žodžiai, atkristų didelė dalis skaitytojų. Netgi mudviems bendraaujant vis niekaip negaliu atsikratyti „juozapavimo”. Tai tiesiog įsijautimo į tam tikrą stilistiką ir ilgesnio darbo tokiame stiliuje pasekmė. „Juozapo” autorius realybėje yra mandagesnis ir komunikuodamas neleidžia sau nenormatyvinės leksikos išsireiškimų. Kadangi brošiųra-atmintinė kaip įsivaizduoju būtų skirta ne plačiosioms masėms, bet daugiau organizacinių reikalų tvarkytojams ir iš dalies ideologams, manau kad reikia parašyti normaliai be šou elementų ir anekdotų. Antra- tą tekstą derėtų kažkaip susisteminti, nes ten pilna minties šuolių ir nuvažiavimų į šoną nuo temos.… Skaityti daugiau »

Juozapas

Dėl „parazitų” portalo komentaruose dezinfekavimo kalbėtis norėčiau saugesnėje aplinkoje.
Čia ne ta vieta. Aplamai jau ir taip rašome per daug „po sekretu vsemu svietu”.

Trupmenas

Dėl bendravimo kanalo. Esu minėjęs, kad šioje srityje nesu kopenhagenas. Pats, matau, tuos dalykus išmanai ir aš pasitikiu, kad į tamstos sugalvotą terbą ilgapiršis savo rankelės neįkiš. Kiek geresni reikalai dėl darbų su tekstais kompetencijos. Esu redagavęs gana sudėtingus įvairių žanrų tekstus – tame bare tikrai nesu naujokas. Apsiimčiau. Dirbant ne paskubom galėtume aptarti ne vien stiliaus, bet ir turinio dalykus, proporcijas ir visa kita. Dėl kelių dalykų reikėtų apsispręsti iš anksto, kad neįvarytume patys save į kampą. jei pradžios prielaidose padarai klaidą, ji neišvengiamai dirbant išlįs ir tvos bumerangu taip, kad nusvirs rankos ir noras darbą tęsti. Ką turėjau galvoje? Visų pirma – adresatą. Kam adresuojamas tekstas? Tas padiktuos ir stiliaus pasirinkimą. Man paties stilius, prisipažinsiu, labai prie širdies… Skaityti daugiau »

Juozapas

Tekstas būtų skirtas tiems kas turi ryžto veikti, bet abejoja ar nežino ką daryti, kadangi nenori lipti ant to paties grėblio ant kurio jau lipo daugelis kitų nūnai dideliais guzais besimėgaujančių lipikų. Tekstas būtų skirtas tiems žmonėms kuriais mes abu galėtume pasitikėti ir tuo pačiu būtume tikri, kad tie žmonės nebus naivūs pasirinkdami bendradarbius. Antraip savo darbą tiesiog padovanosime eiliniams avantiūristams ieškantiems trumpesnio kelio į Lovį. Arba duosime ultimate guide kontoros vyriukams. Žmonės kurie gaus pasiūlymus turėtų būti sąžiningi bei nežiopli, turintys gabumų įgyvendinti idėjas, t.y gabūs organizatoriai. Tekstai neturėtų pakliūti į rankas „dievokarvytėms”, šventos ahotos duonelės valgytojams ar sėdėtojams ant debesų – t.y. naiviems patiklūnams kurie pakartos DK reiderystės istoriją. Tame rate turėtų būti bent vienas žmogus kuris prižiūrės… Skaityti daugiau »

Trupmenas

Sutarta.

Trupmenas

Vienas mano prietelius dėl pareiškimo apie kurį dabar diskutuojame taip ne viešumoje pasisako: Labą sekmadienio rytą, Per vėlai įsijungiu, bet noriu išsakyti vieną pastabą. Suprantu laiško pagrindinę intenciją ir jai pritariu. O probleminius niuansus matau čia: 1) informacinis karas vyksta. Su tokiomis formuluotėmis („atskleisti, kas ir su kuo Lietuvoje kariauja, kur driekiasi fronto linijos, idant neabejingi piliečiai galėtų sąmoningai į karą įsijungti ir sėkmingai jame sudalyvauti;”) mes save marginalizuojame ir pastatome į prieblandos zoną didžiosios visuomenės dalies akyse: „ką, jie iš medžio iškritę, kad nežino kas su kuo kariauja? arba čia penkta kolona”. 2) atskirti realų informacinį karą ir Ponios inicijuotų įstatymų keliamą grėsmę žmogaus teisėms. Vietoj perdėm ironiško priėjimo, labiau išdėstyti argumentus, kas, kodėl ir kaip kelia sukelia grėsmę… Skaityti daugiau »

Juozapas

Vyras tikrai rimtas.
Man patiko.
Metų metais bandau po truputėlį rankioti tokius žmones ir pastūmėt juos sueiti krūvon.
Gal pagaliau priekyje pradeda ryškėti mano sizifiško darbo finišo kontūrai?
Būtų smagu saugioje virtualioje vietoje pabendrauti su rimtais vyrais ir paderinus kamertonus suformuoti konkretesnius judėjimo į priekį vektorius.

Trupmenas

Apie tai ir kalba. Kaip sekasi krosfordo reikalai?

Juozapas

Prisiminiau dar vieną dalyką kurį žnau tikaš ir L.
Parašiau. Manau dabr supras. Vakare turiu gauti atsakymą, tuomet nurodysiu tikslias koordinates.
Per L susisieksime su kitais.
Kai pagaliau susirinksime krūvon, manau darbas taps kokybiškesnis.
Taip pat pastebiu vieną kitą gabų naujoką.
Ką manai apie „Arūną”?

Trupmenas

Stebiu „Arūną” ir „Virgį”.
Kol kas nepastebėjau nieko tokio, kas keltų įtarimą. Abu sofistikuoti ir atrodo – konstruktyvūs. Reikia dar pažiūrėti, kaip kalbės „lakmusinėmis” temomis.

Trupmenas

Esu susidaręs gerą nuomonę apie „Kritiką Pikčiurną”.

Juozapas

Aš taip pat kol kas matau juos kaip pozityvius ir perspektyvius.
Na ir -atrodo, kad jie yra psichiškai stabilūs.
Nes egzaltuotų tai nemėgstu -vargo vakarienė su tom jų fix idejomis.

Juozapas

Tai senas autorius.
Jis daug rašydavo LL. Bet kai prasidėjo Maidanas, Krymo aneksija- LL atvirai išvirto į putlerio propagandos ruporą KP iš ten pasitraukė.
Manau, kad žmogus yra mūsiškis, nors kaip ir dažnas iš mūsiškių -kiekvienas tarpais ne visada tiksliai vertiname situacijas.
Tačiau teko pastebėti, kad konstruktyviai kritikai KP yra atviras ir pvz į Leto gana kietai bekompromisines pastabas neatsakė kai liūdnai pagarsėjęs R.
Gebėjimas konstruktyviai ginčytis yra nemažas pliusas.
Tačiau vienas kitas lakmusinis klausimas visada nepakenkia.
Jeigu nori galiu užduoti.
Turiu tokį klausimą.

66
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top