Vygantas Malinauskas. Vyriausybė sutarė iš negimusio vaiko atimti teises

Bernardinai.lt

Atrodo gyvename žmogaus teisių klestėjimo laikais. Apie žmogaus teises mėgsta kalbėti ir teisininkai, ir žiniasklaidos atstovai, ir paprasti piliečiai. O politikai kiekviena proga stengiasi jų dar pagausinti. Taip vis atsiranda naujų žmogaus teisių, o esančių ribos dar labiau išplečiamos. Jau tapo įprasta, kad jei įstatymuose įtvirtinamos žmogaus teisių garantijos, jos nėra siaurinamos, o tuo labiau naikinamos. Tačiau pasirodo Lietuvoje įmanomas ir priešingas procesas. Praėjusi pirmadienį (gruodžio 15 d.) Vyriausybės pasitarime buvo pritarta naujam Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projektui, kuriame nebelieka nuo 1996 metų galiojusios bendrosios vaiko teisių apsaugos nuostatos, kad „kiekvienam vaikui – tiek iki gimimo, tiek ir po jo – turi būti garantuota galimybė būti sveikam ir normaliai vystytis fiziškai bei protiškai, o gimusiam vaikui – taip pat doroviškai ir dalyvauti visuomenės gyvenime“. Kad toks negimusio vaiko teisų dingimas iš naujo projekto nėra atsitiktinumas ar projekto rengėjų neapsižiūrėjimas, rodo tai, kad projekte atsirado ir daugiau subtilių pakeitimų bei papildymų. Vienintelė šių pakeitimų priežastis – valdžios pastangos panaikinti negimusio vaiko teisinę apsaugą.

Kodėl nuo 1996 metų galiojusios Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatos, kalbančios apie negimusio vaiko teises, interesus bei jų apsaugos garantijas, staiga Vyriausybei pasidarė tokios nepatogios? Viena iš tikėtinų priežasčių – pastaruosius porą metų visuomenėje pagyvėjusi diskusija apie negimusio vaiko teisinę apsaugą, kurią sukėlė keli Seime užregistruoti įstatymų projektai. Kai kuriems valdančiosios daugumos atstovams tai pasirodė labai neparanku. Taip atsirado politinis užsakymas surasti „teisinių“ argumentų turinčiu įrodyti, kad tokie projektai prieštarauja teisei. Pasitelkus lojalius valstybės teisininkus buvo sugalvota „teisinių argumentų“, kurie turėjo įrodyti, kad negimusio vaiko teisių Lietuvoje saugoti negalima, nes neva tai prieštarauja tarptautinei teisei, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimams, Civiliniam kodeksui, Konstitucijai. Vykdant šį „valstybinį užsakymą“ ypač pasistengė Seimo teisės departamentas, Europos teisės departamentas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos teisininkai. Užsakymo vykdymo metodas gana paprastas – reikia selektyviai ir apdairiai cituoti teisės šaltinius paminint tai, kas naudinga, ir nutylint bei ignoruojant tai, kas neparanku. Štai, pavyzdžiui, Seimo teisės departamentas, savo išvadoje vertindamas praėjusiais metais registruoto Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo projektą „pagal jo santykį su Konstitucija ir galiojančiais įstatymais“, išsamiai cituoja Konstitucinio Teismo doktriną apie teisę į privatumą. Tačiau išvadoje nė vienu sakiniu neužsimenama apie galiojančio Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas, suteikiančias sveiko vystymosi garantijas negimusiam vaikui. Tarsi tai būtų visai nereikšminga teisinė norma.

Nuo Seimo teisės departamento neatsiliko ir Europos teisės departamentas. Puikiai žinodamas, kad negimusio vaiko laikymas teisės subjektu neprieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatoms, savo išvadoje dėl to paties „Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo“ departamentas cituoja tendencingai parinktas „teisingas“ ištraukas iš Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų. Maža to, matyt, pritrūkęs „teisingų“ citatų, „kūrybiškai“ papildo Europos Žmogaus Teisių Teismą. Pavyzdžiui, Europos teisės departamento išvadoje sakoma, kad Žmogaus Teisių Teismas „byloje Vo prieš Prancūziją yra konstatavęs, kad negimęs vaikas negali būti laikomas „asmeniu“, kuris tiesiogiai yra saugomas Konvencijos 2 straipsnio“. Tai Lietuvos įstatymų leidėjus ir plačiąją visuomenę turėjo įtikinti, kad vaikas prenatalinėje fazėje negali būti saugomas. Tačiau tiesa yra visai kita. Priešingai, nei teigiama išvadoje, Europos Žmogaus Teisių Teismas to visai nekonstatavo. Išvadoje cituojama ne Teismo pozicija, bet bylos aprašomojoje dalyje paminėta trečiosios suinteresuotos šalies (Reprodukcinių teisių centro) nuomonė. Vargu ar toks „kūrybiškas“ rėmimasis teisės šaltiniais padeda įstatymų leidėjų galimybėms priimti objektyvius ir sąžiningus sprendimus. Paminėti atvejai anaiptol ne vieninteliai manipuliavimo teisės šaltiniais pavyzdžiai. Tai turėtų kelti rimtą nerimą tiek Seimo vadovybei, tiek visai visuomenei. Nebūtų keista, jei panašiai elgtųsi kokios nors byloje dalyvaujančios šalies pasamdyti advokatai. Tačiau tiek Seimo teisės departamentas, tiek Europos teisės departamentas yra viešos institucijos, išlaikomos iš mokesčių mokėtojų pinigų. Jų pareiga pateikti objektyvią ekspertinę informaciją, o ne kažką, kas labiau primena kaimyninės didelės valstybės politechnologų kūrybą.

Be minėtų selektyvaus teisės šaltinių citavimo technologijų, vaiko teisių neigėjų mėgstamas metodas – „teisės aiškinimo“ teorijų kūrimas. Sukuriamos teorijos, kurios neva įrodo, kad Lietuvoje negimęs vaikas negali turėti teisinės apsaugos bei negali būti teisės subjektu. Pavyzdžiui, pagal vieną tokią gana aktyviai eksploatuojamą teoriją, negimęs vaikas negali būti teisės subjektas, nes Civilinis kodeksas nustato, jog žmogus civilinį teisnumą įgyja tik nuo gimimo. Šios teorijos sumanytojai apdairiai nutyli nepatogų faktą, kad nei Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei tarptautiniai žmogaus teisių aktai žmogaus teisių apsaugos nesieja su civiliniu teisnumu. Tačiau visi manipuliavimo teisės šaltiniais metodai ir rūpestingai sukonstruotos teorijos negalėjo ilgai atsilaikyti prieš paprastą tiesą, kad galiojantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas suteikia aiškias ir įsakmias garantijas negimusiam vaikui. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme iš tiesų nėra nieko, kas leistų pagrįstai teigti, jog šio įstatymo nuostatos netaikomos negimusiam vaikui.

Yla anksčiau ar vėliau išlenda iš maišo. Taip atsitiko ir su nevykusia kampanija, bandžiusia paneigti negimusio vaiko teises. Nepavykus teisiniais argumentais įrodyti, kad negimusio vaiko teisės Lietuvoje negali būti saugomos, negimusio vaiko teisių neigėjams neliko jokios kitos išeitis, kaip „pataisyti“ pačią teisę. Šio darbo ėmėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įstatymo „taisymas“ vyko ne tik išbraukiant „nepatogias“ nuostatas, kalbančias apie negimusio vaiko teises. Buvo pasistengta „patobulinti“ likusias įstatymo nuostatas taip, kad jos atitiktų anksčiau paslaugių teisininkų sukurtas „teorijas“ apie negimusio vaiko neišvengiamą beteisiškumą. Pavyzdžiui, įstatymo pakeitimo projekte straipsnyje, nurodančiame įstatymo paskirtį, atsirado nedidelis, bet reikšmingas intarpas: „Suteikti kiekvienam vaikui, kaip savarankiškam teisės subjektui, ypatingą šeimos ir valstybės apsaugą, kurią užtikrintų vaikui būtinų priemonių ir paslaugų visuma.“ Kam reikalinga tokia įmantri konstrukcija kalbant apie vaiko teisių apsaugą? Šiaip jau nereikalinga ir perteklinė. Nebent norima kam nors paslaugiai sukurti įstatyminę atramą įrodinėti, kad negimusiam vaikui netaikomos įstatymo nuostatos, nes jis nėra „savarankiškas teisės subjektas“.

Visa ši situacija verčia kelti klausimus ne tik apie tai, kodėl Vyriausybė skuba panaikinti galiojančiuose įstatymuose įtvirtintas negimusio vaiko teisių garantijas. Susiklosčiusi situacija taip pat verčia atidžiau pažvelgti į tai, kaip atsakingos institucijos vykdo įstatymus skirtus apsaugoti vaikų teises. Kyla pagrįsti klausimai: kodėl Lietuvos valdžia ir valstybės institucijos iki šiol ignoravo kai kurias nacionalinėje teisėje įtvirtintas pamatines vaiko teises? Ką valdžią padarė ir daro, kad galiojančio Vaiko teisių apsaugo pagrindų įstatymo nuostatos, skirtos apsaugoti negimusio vaiko teises, būtų vykdomos? Valdžiai bei jos institucijoms neturėtų būti leista išsisukti nuo sąžiningo atsakymo į šiuos nepatogius klausimus. Klausimai turėtų būti adresuojami net tik Vyriausybei, teisės departamentams bet ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui, kuris atsakingas už įstatymo vykdymo priežiūrą. Beje, sunku nepastebėti susiklosčiusios situacijos ironijos, kai negimusio vaiko teisių panaikinimą naujame įstatymo projekte ypač aktyviai remia Sveikatos apsaugos ministerija, kuriai vadovauja buvusi vaiko teisių apsaugos kontrolierė.

Taip jau yra, kad Erodo istorijos negali išmesti iš Kalėdų pasakojimo. Erodo dvasia niekur nedingo ir iš mūsų gyvenimo. O šių Kalėdų išvakarėse jos šešėlis pridengė Lietuvą. Tačiau tai nereiškia, kad Lietuvos visuomenė tam turi abejingai pasiduoti. O ir Vyriausybei dar ne vėlu (iki kitos savaitės) persigalvoti. Aktyvi piliečių reakcija tam tikrai padėtų. Na, o jei Vyriausybei adventas vis dėlto pasirodys tinkamas metas atimti iš negimusio vaiko teisinę apsaugą, tuomet belieka apeliuoti į Seimo narių gerą valią ir jų rimtą bei atsakingą požiūrį į vaiko teises.

Trumpai apie autorių: Vygantas Malinauskas, VDU Teisės fakulteto dėstytojas, Ateitininkų federacijos tarybos narys, Laisvosios visuomenės instituto valdybos narys

Bernardinai.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
ups!

nieko nesupratau, ką šis teių gynėjas norėjo pasakyti.

o gal pradėt reiktų nuo spermatazoido teisų?

ups!

Štai autorius sako:

„Pavyzdžiui, įstatymo pakeitimo projekte straipsnyje, nurodančiame įstatymo paskirtį, atsirado nedidelis, bet reikšmingas intarpas: „Suteikti kiekvienam vaikui, kaip savarankiškam teisės subjektui, ypatingą šeimos ir valstybės apsaugą, kurią užtikrintų vaikui būtinų priemonių ir paslaugų visuma.“ Kam reikalinga tokia įmantri konstrukcija kalbant apie vaiko teisių apsaugą? Šiaip jau nereikalinga ir perteklinė”.

Pagal autorių išeitų, kad negimusio vaiko teisė tėra tik gimti, o paskui jau kas ir kaip tą vaiką užaugins yra „perteklinė teisė”. Jokios teisės į abu tėvus, į saugią ir mylinčią aplinką, į maistą, būstą, ar gerą išsilavinimą, autorius garantuot vaikui teisių neketina.
Tai kieno teises jis gina? Gal prekeivių vaikais? Gal prekeivių organais? Tegimdo, kad ir išprievartauta moteris, kad ir valkata, o jau pagimdytu kas nors pasirūpins?

Dabar per info TV

buvo labai įdomus reportažas,kaip Japonija sprendžia nykstančių kaimų ir mažėjančio gimstamumo problemą.Šalia visų lengvatų ir skatinimų idėja,kad žmonės giliai širdyje nori gyventi ten,kur gimė.Tuose miesteliuose ir kaimuose sudaromos ypatingos sąlygos grįžti žmonėms,įmonėms ir gyventi.Sužavėjo.

poniai UPS'ei

„Jokios teisės į abu tėvus, į saugią ir mylinčią aplinką, į maistą, būstą, ar gerą išsilavinimą, autorius garantuot vaikui teisių neketina.”
Autorius ir neturi garantuoti to, ką ir taip garantuoja galiojanti Vaiko teisų konvencija ir kiti Lietuvoje jau galiojantys vaiko teises ginantys teisės aktai.

Gal ne į temą,bet

žūsta Klaipėdos „Žuvėdra”.Reikia ją gelbėti.Kodėl miestas Klaipėda negali išlaikyti pasaulinio kolektyvo?Kuo mes galime padėti?Reikia gelbėti.Reikia susisiekti su vadovais ir daryti viską,kad „Žuvėdra” gyvuotų.

Kritikas Pikčiurna

Galima spėti, kad tokios „pataisos” atsirado dėl dirbtinio apvaisinimo klinikų lobizmo, nes manipuliacijos in vitro ir in vivo su embrionais yra rizikingas ir neretai gali kilti teisinių problemų. Kaip žinoma statistiškai tik kas trečią apvaisintą zigotą pasiseka sėkmingai implantuoti, o juk tai jau yra kūdikio užuomazga. Dėl aborto legalizavimo, kūdikio gyvybė pradedama saugoti nuo 13-tos savaitės.
Tačiau taip gudraudami teisininkai sukuria landą (ang. backdoor) įstatymuose. Įdomu, kaip bus fiksuojamas juridinis vaiko gimimo faktas, kai vaikas gims ne medicinos įstaigoje ir kaip bus galima patraukti teisinei atsakomybei už tokio neregistruoto kūdikio nužudymą? Juk jei nėra popieriuko, įrodančio, kad kūdikis gimė, kaip galima traukti baudžiamajai atsakomybei už tai, kas nėra saugoma?
Įdomu, kokį „otkatą” gavo įstatymo pataisų autoriai?

Kritikas Pikčiurna

P.S.
Dar didesnės galimybės panaudoti negimusių ir teisių neturinčių kūdikių organus transplantacijai.

Dar apie vienas teises,kurios

ignoruojamos ES,dabar ir Lietuvoje.Sovietmečiu į tai buvo labai rimtai žiūrima.Tai reumatu sergančių teisės į gydymą.Ir ne tik širdies reumatu sergančių,bet ir raumenų,kraujagyslių,inkstų…Tai ignoruojama ,žmonės netiriami,kankinami.Nes tokiems reikia reabilitacijų.Tik pavieniai pasišventę garbingi gydytojai dar gydo senais metodais ir taip gelbėja žmones.Aplamai,reikia daugiau kalbinti gerus,pasišventusius gydytojus,kad jie kalbėtų apie pacientus ,ligas.Politikus gal palikti savo sultyse ir milijonuose, o mums reikia gelbėtis.

Taigi

Autorių reikia apmokestinti, kad atiduotų ne mažiau kaip 70 proc. savo pajamų gimusių, bet tėvams nereikalingų vaikų išlaikymui, ir pasibaigtų paistaliojimai apie negimusių teises.

Pirmiausia

sis klausimas yra labai skaudus ir moraliai teisingas.Bet ar teisybe gali buti neteisybes aplinkoje ?Moteris naturaliai(isskyrus psichopatinius atvejus)nusiteikus motinystei ir seimai.O kaip su vyrais ?Kaip su net pirmuose stambiausiu dienrasciu puslapiuose brukamu sekso kultu,pornografija ?Kaip su morale vyru,paliekanciu moteri vargti viena su vaikais ,ju nesmerkimu ?Kaip su alimentu vengimu bet kokia kaina ?Kaip su tautos grietinele,kurie vos prakute keicia zmona i jaunesne ?As pries abortus,zlugdancius moteri,ne vien negimusi zmoguti,bet sioje aplinkoje tai veda tik i nelegalius abortus.Reikia susirupinti saknimis,priezastimis.Aiskinti apie gyvybes verte,nors dar negimus(gal dienos pritruko) mokyklose.o ne svietima,kad ,,karalaitis isimylejo karalaiti”.Va cia butu tikrai svarbu.

C-fam

Šitą prieš gyvybę ir prieš šeimas nukreiptą politiką visam pasauly stumia gausiai finansuodama liberalioji (o iš tikro komunofašistinė) JAV vadovybė, vairuojama obamų ir klintonienių. O Lietuvoj ją padeda įdiegti mūsų liberalais apsimetę komuniagos – povilionienės ir panašūs padarai. O politikų ir visuomenės dauguma suglaudę ausis tyli.

Arnė

Dėkui autoriui. „Beje, sunku nepastebėti susiklosčiusios situacijos ironijos, kai negimusio vaiko teisių panaikinimą naujame įstatymo projekte ypač aktyviai remia Sveikatos apsaugos ministerija, kuriai vadovauja buvusi vaiko teisių apsaugos kontrolierė“.

ups - poniai upsei

ale neskieskit. Matėm kaip tos konvencijos atima teises iš tėvų kai mūsų emigrantų vaikai Norvegijoj buvo atiminėjami ir atiduodami į homoseksualų šeimas, atimant iš jų teisę į savą tautą ir savus tėvus, matėm ir kaip Kedžio dukra buvo išpėšta iš saugios aplinkos… O atsakykit, kiek pradingusių vaikų tų konvencijų gynėjai yra atradę? Kiek tų vaikų naudojama pedofilijos, vaikų pornografijos bizniui? Rusijoj vaikų porno iki šiol neuždrausta. Teisingai pasakė „Pirmiausia”. Pirmiausia reiktų pradėt nuo „seksualinės revoliucijos”, kurią sukėlė tėtušio Froido mokymai, kad susilaikymas sukelia neurozę… Štai ir neliko jokio susilaikymo. Seksas liejasi laisvai per visus tv kanalus propoguojamas, o už pasekmes atsako tik moterys? Štai net toks „krūtas” vyriokas Putinas žmoną uždaręs vienuolynan, užtaisęs panai du vaikus, dedasi moraliniu pasaulio lyderiu,… Skaityti daugiau »

hmm...

autorius, rods, iš Baublio kontoros.
Wuki rašo: iki 2002 m. birželio 26 d. advokatų profesinės bendrijos „NORDIA BAUBLYS & Partners“ teisininkas, Maskvos skyriaus vadovas, nuo 2002 m. rugpjūčio 26 d. Advokato K. Šlito kontoros advokato padėjėjas. Nuo 2012 m. VDU Teisės fakulteto teisės teorijos ir filosofijos dėstytojas…
buvo įsteigta advokatų kontorą „Baublys ir partneriai” (steigėjas – advokatas Gediminas Baublys).
2003 m. Maskvoje veiklą pradėjo advokatų kontoros skyrius (teisininkas Sergejus Jevtišinas)[5].
2004 m. verslo teisės advokatų kontora išgarsėjo Lietuvos konstitucinio proceso teisės bylos metu. Žymiausias advokatų kontoros klientas politikas – apkaltos tvarka iš pareigų atstatydintasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas. „Paksgeito“ metu kontoros advokatai atstovavo LR Konstituciniame Teisme, pagarsėjo vaizdingais palyginimais

vadinasi,

straipsnio motyvas – verslas?

ruta

Deja , Lietuvos politikai pasizymi /pirmavimas ES pagal korupcija/ merkantiliniu /komerciniu/ poziuriu i savo , kaip Seimo nariu , veikla . Partijos Lietuvoje jau senokai virto UAB , piniginiams sriautamas skirstiti . ;.Si menesi ‘sveikatos’ viceministru paskirtas , 12 metu dirbes ‘Vilniaus degtine ‘ teisininkas Gavrilov.; Ar tai ne paradoksas ?Lietuva pirmauja ES gyyitoju skaiciumi ir tuo paciu pirmauja sergamumu ir mirtingumu .Panele Grybauskaite vetavo 2 procentu nuo tabako akcizu skirima prevencinem programom ,sveikatingumui , kuri Seime buvo prieme .Visi normalus , mastantys pilieciai supranta , kad reikia ne laukti lygos , o uzkirsti tai lygai kelia .2011 metais nevyriausybines organizacijos prase vetuoti alkoholio reklamos atsaukima , bet , manau supratote , kad Alkoholio pramones reikalai panelei Grybauskaitei rupi daugiau… Skaityti daugiau »

ups! Rūtai

kad Gavrilovas iš dektinės peršoko į sveikatą, tai tikrai paradoksas.:)
Bet kas dėl „prevencinių’ programų, tai nežinia kam tie pinigai nueitų.
Faktas tas, kad dalis akcizų nuo cigarečių ir nuo alkoholio privalo būt skirti nemokamam alkoholikų ir rūkalių gydymui. Jie juk savo sveikatą aukodami tuos pinigus suneša.

Ar  Šalaševičiūtė?-

Ar ji kada gynė bent vieną vaiką? Negynė Deimantės, negins ,juo labiau,ir negimusių. Socdemai greičiau dar daugiau propaguos seksą mokykliniame amžiuje/sako, jie vis tiek taip daro, tai reikia ir ,,sargiais”aprūpinti/.Tv ir žurnalai jau pilnai seksualizuoti. Apie moralę ir žmogaus orumą tik užmiršta diskusija…

19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top