Vytautas Bakas. Ar teisiamos partijos atstovas turėtų vadovauti Seimui?

Ar vienas iš aukščiausių postų valstybėje atiteks teisiamai ir minimalų rinkėjų pasitikėjimą turinčiai partijai?

Deja, šis klausimas šiandien iš politinės darbotvarkės išbrauktas, ir jo nekelia nei nauji valdantieji, nei naujoji opozicija.

Po 2020 m. Seimo rinkimų rezultatų valdančiąją koaliciją sudarė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijos. Jos formuos Vyriausybę ir Seimo vadovybę. Derybų pradžioje nė 7 proc. rinkėjų balsų nesurinkęs, politinės korupcijos byloje teisiamas Liberalų sąjūdis pareiškė norą užimti Seimo Pirmininko bei trijų ministrų postus.

Jeigu taip nutiktų ir šis Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen prašymas būtų patenkintas, pirmą kartą Lietuvos istorijoje turėtume atvejį, kai vieną iš aukščiausių postų valstybėje užima rinkėjų pasitikėjimą praradusi ir už korupciją teisiama partija.

Priminsiu, kad 2018 metų balandžio mėnesį teismui buvo perduota vadinamoji „MG Baltic“ politinės korupcijos byla. Joje pareikšti įtarimai trims juridiniams asmenims: šiuo metu postų Vyriausybėje ir Seime siekiančiam Liberalų sąjūdžiui, Darbo partijai bei koncernui „MGBaltic“. Taip pat fiziniams asmenims – buvusiems šių partijų lyderiams ir kitiems nariams.

Liberalų sąjūdis, kuriam po korupcijos skandalo vadovauja Viktorija Čmilytė-Nielsen, įtariamas kyšininkavimu, prekyba poveikiu ir piktnaudžiavimu. „MG Baltic“ įtariamas šios partijos papirkimu ir prekyba poveikiu.

Kuo reikšminga Seimo Pirmininko pozicija?

Vadovaujantis Konstitucijos 103 str., Seimo Pirmininkas teikia Konstitucinio Teismo teisėjo kandidatūrą. Kaip žinia, šio teismo teisėjų nepavyko paskirti, todėl aukštų teisėjų teikimas bus vienas aktualiausių naujojo Seimo Pirmininko darbų. Seimo pirmininkas pagal pareigas tampa Valstybės Gynimo Tarybos nariu (Konstitucijos 140 str.).

Konstitucijoje numatytais atvejais, Seimo Pirmininkas eina valstybės Prezidento pareigas, jam atskaitingi Seimo skiriami pareigūnai, jis skiria Seimo kontrolierių, kuris, be kita ko, turi išimtinius įgaliojimus vertinant žvalgybų veiklos teisėtumą.

Seimo Pirmininkas gali susipažinti su valstybės ir sąjungininkų paslaptimis. Pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą, Seimo pirmininkas šią teisę įgyja paskirtas į pareigas, jam nereikalinga papildoma specialiųjų tarnybų patikra.

Maža to, Seimo pirmininkas tokią teisę suteikia kitiems Seimo nariams. Jei atsitiktų taip, kad teisiamos už korupcinius nusikaltimus partijos atstovas užimtų Seimo Pirmininko pareigas, turėtume susitaikyti su tuo, jog teisiama partija ir jos nariai, o per juos, tikėtina, partijai didelę įtaką turėjęs koncernas „MG Baltic“ bei su juo susiję asmenys, turėtų tiesioginę įtaką skiriant teisėjus, priimant sprendimus svarbiausiais nacionalinio saugumo klausimais.

Savi žmonės aukštuose valstybės postuose – sena oligarchų svajonė

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) atliktas parlamentinis tyrimas dėl asmenų, verslo subjektų ir kitų interesų grupių galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms priimant sprendimus ir galimos neteisėtos įtakos politiniams procesams visuomenei atskleidė informaciją apie tai, kad koncerno „MG Baltic“ vadovai, siekdami užsitikrinti finansinę naudą ir asmeninę įtaką, dar 2002 m. parengė ilgalaikę veiklos vystymo strategiją, kuri iki šiol buvo nuosekliai ir kryptingai įgyvendinama.

Strategijoje buvo įvardyti šie pagrindiniai tikslai:
– sumažinti valstybinės valdžios ir valdymo, teismų ir kitų institucijų neigiamą poveikį (įtaka teisės aktams ir taikomų sankcijų sumažinimas);
– sukurti ir palaikyti nuolatinius ryšius valdžios ir valdymo institucijose, gauti informaciją iš svarbių institucijų (Seimo, Vyriausybės);
– lobistinė veikla, kurios rezultatai vertinami pagal įtakai paklūstančių struktūrų skaičių.

Strategijai įgyvendinti buvo pasitelkiami kai kurie politikai, valstybės tarnautojai ir pareigūnai, įtraukiami įvairiais neteisėtais būdais: renkant konfidencialią ar asmenis kompromituojančią medžiagą, siekiant papirkti, darant įtaką, manipuliuojant informacija visuomenės informavimo priemonėse.

Koncerno „MG Baltic“ vadovai, veikdami savarankiškai ir naudodami koncerno lėšas, nuosekliai plėtojo veiklą, kuria buvo siekiama neteisėtais būdais užsitikrinti valstybės ir savivaldybių politikų, valstybės ir savivaldybių įmonių vadovų, valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių vadovų nuolatinę paramą, sukūrė korupciniais ryšiais, neteisėtu poveikiu paremtą įtakos sistemą, skirtą paremti sau naudingus sprendimus valstybės ir savivaldybių lygiais.

Ypatingą nerimą kelia tai, kad ši asmenų grupė per sau palankius politikus, valstybės tarnautojus, valstybės įmonių darbuotojus, jų vadovus, naudodamasi neteisėtai daroma įtaka, atstovavo ir, Komiteto duomenimis, tebeatstovauja ne tik savo, bet ir kitų įmonių, įskaitant „Rosatom“, interesams. Dauguma šių interesų yra susiję su siekiu pakeisti Lietuvos Respublikos geopolitinę kryptį.

Komiteto duomenimis, „MG Baltic“ ir politikų sukurtas neteisėtos įtakos ir pasipelnymo tinklas apraizgė dešimt ministerijų, valstybės institucijas, valstybės įmones.

Ryšiai su Liberalų sąjūdžiu koncernui „MG Baltic“ užtikrindavo milijoninius sandorius viešuosiuose pirkimuose net ir krizės laikotarpiu

NSGK, prieš dvejus metus atlikęs parlamentinį tyrimą, paviešino informaciją apie Liberalų sąjūdžio sąsajas su koncerno „MG Baltic“ vadovais, šios partijos atsiradimo aplinkybes 2006-ais metais. Paaiškėjo, kad „MG Baltic“ vadovai, siekdami konkurencinio pranašumo, dėjo pastangas, kad Seime atsirastų būtent koncerno interesus geriau tenkinanti liberalų partija, tad įsikūrus Liberalų sąjūdžiui, su koncerno vadovais buvo aptariami šios partijos kandidatai į pareigas Seime ir Vyriausybėje. Užsitikrinę paramą Seime, „MG Baltic“ atstovai siekė laimėti viešųjų pirkimų konkursus, kurie užtikrintų ilgalaikę pelningą veiklą koncerno įmonėms.

Koncerno „MG Baltic“ atstovus labiausiai domino didelės vertės Susisiekimo ministerijai pavaldžių įmonių ir įstaigų organizuojami rangos darbų konkursai. Pavyzdžiui, koncernas, kartu su pagrindine savo partnere – įmone „Kauno tiltai“ – 2009–2013 m. laimėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ organizuotų rangos darbų pirkimo konkursų, kurių bendra vertė (su PVM) viršijo 1 mlrd. litų (tai sudarė apie 10 proc. visų AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdytų viešųjų pirkimų).

Neoficialių susitarimų eigą dėl pirkimų kontroliavo pats koncerno prezidentas Darius Mockus. Nuo 2009 m. balandžio mėn. iki 2016 m. vidurio koncerno „MG Baltic“ valdoma AB „Mitnija“ kartu su kitais partneriais laimėjo 33 universitetų ir sveikatos priežiūros įstaigų skelbtus viešųjų pirkimų konkursus, kurių bendra vertė (su PVM) viršija 100 mln. eurų.

Kaip Mindaugas Bastys susijęs su Liberalų sąjūdžiu?

Šios, ką tik pasibaigusios, kadencijos Seimo narys Mindaugas Bastys Konstitucinio Teismo buvo pripažintas sulaužęs priesaiką ir šiurkščiai pažeidęs Konstituciją. Paaiškėjo, kad Seimo narys veikė priešingai nacionalinio saugumo interesams, siekė atstovauti „Rosatom“ interesams, kuriais buvo siekiama pakeisti Lietuvos geopolitinę kryptį.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas 2017–2018 m. aiškinosi Rusijos energetikos interesų lobistų, politikų, verslo ir žiniasklaidos veikėjų įtakos tinklą, kuris siekė sugriauti Lietuvos energetinės nepriklausomybės planus: „Pažymėtina, kad, pagal Komitetui pateiktus duomenis, prieš 2012 m. Seimo rinkimus įmonių grupės „Arvi“ vadovas, Rusijos Federacijos garbės konsulas Vidmantas Kučinskas protegavo M. Bastį ir siekė, kad po Seimo rinkimų formuojant naująją Vyriausybę jis būtų paskirtas žemės ūkio ministru.

Išnaudodamas savo ryšius su Albinu Januška ir tuometiniu Baltijos agroverslo instituto vadovu Raimundu Lopata, jis rūpinosi viešosios nuomonės apie M. Bastį, kaip galimą būsimą žemės ūkio ministrą, formavimu. Šiuo tikslu apie M. Bastį buvo kuriami vaizdo klipai, rengiamos konferencijos, kuriose M. Bastys dalyvavo.

2012 m. spalio mėn. Darbo partijai viešai paskelbus, kad formuojant naująją Vyriausybę viena iš pageidautinų ministerijų yra būtent Žemės ūkio ministerija, koncerno „Arvi“ vadovas V. Kučinskas nurodė koncerno viceprezidentui įtikinti Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) pirmininką Algirdą Butkevičių „neatiduoti“ Darbo partijai šios ministerijos. V. Kučinskas teigė, kad „Arvi“, siekdamas turėti „savą“ žemės ūkio ministrą, daug nuveikė, kad Seimo rinkimuose Suvalkijoje nugalėtų koncerno remti LSDP kandidatai“ (2018 m. birželio 5 d. Nr. XIII-1228 LE Seimo nutarimo ištrauka).

Dabartiniams Liberalų sąjūdžio vadovams ir nariams buvo puikiai žinomas R. Lopatos vaidmuo M. Basčio rinkimų kampanijoje, jo sąsajos su neteisėtą įtaką Lietuvos politinei sistemai siekiančia įgyvendinti „Arvi“ įmonių grupe. Nepaisant to, politologas profesorius R. Lopata, gavęs aukštą 7-ąjį numerį V. Čmilytės-Nielsen vadovaujamo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijos sąraše, tapo ką tik išrinkto Seimo nariu.

Parlamentinio tyrimo metu NSGK nepavyko p. R. Lopatos apklausti apie jo sąsajas su „Rosatom“, „Arvi“, M. Basčiu, kadangi jis, kaip ir šiuo metu koncerne „MG Baltic“ dirbantis buvęs Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius, atsisakė atvykti į komiteto posėdį.

Liberalų sąjūdžio taikinyje – neteisėtus politikų ir verslo ryšius atskleidę specialiųjų tarnybų pareigūnai?

Atsakymo reikalauja ir Liberalų sąjūdžio rinkimų kampanija, kurios metu partijos socialiniuose tinkluose liejosi nepasitenkinimas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) veikla, buvo kaltinami buvusieji jos vadovai.

Išpuoliai prieš „MG Baltic“ ir Liberalų sąjūdžio neteisėtus ryšius atskleidusią Specialiųjų tyrimų tarnybą ir jos vadovus buvo platinami oficialioje Liberalų sąjūdžio paskyroje Instagram, Facebook, oficialiose spaudos konferencijose. Ar ši aplinkybė neturėtų kelti susirūpinimo, jog gavę daugiau valdžios, Liberalų sąjūdžio nariai bandys įtakoti teisėsaugą, keršyti pareigūnams, atskleidusiems žemus šios partijos politinės etikos standartus ir galimai nusikalstamus veiksmus?

Ar teisiamos partijos atstovai Seimo vadovybėje ir Vyriausybėje atitiktų nepriekaištingos reputacijos kriterijus? Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė į premjerės postą Ingrida Šimonytė teigia, kad jai atvirumas ir skaidrumas politikoje yra vienos svarbiausių vertybių.

Koalicijos sutartyje, kurią pasirašė daugumą formuojantys partijų lyderiai, kaip vertybinis įsipareigojimas įtvirtintas skaidrumo ir aukščiausių politinės etikos standartų įsipareigojimas.

Remiantis juo, koalicijos lyderiai moralinius ir etikos kriterijus savo veiklai žada kelti tolygiai teisiniams, suprasdami, kad politinės atsakomybės prisiėmimui pakanka ir vien moralinių priežasčių. Politinę kultūrą Valstybėje žadama stiprinti ir žmonių pasitikėjimą politika grąžinti asmeniniu pavyzdžiu.

Sutartyje įtvirtinamas reikalavimas – užtikrinti nulinę toleranciją korupcijai. Ir lygiagrečiai – sutarimas atiduoti vieną aukščiausių Valstybėje postų teisiamos už politinę korupciją partijos atstovams. Mano nuomone, toks skaidrumo ir aukščiausių politinės etikos standartų įsipareigojimas reiškia, kad teisiama partija negali užimti ne tik Seimo pirmininko pareigų – jai negali būti patikėti net ir ministrų postai.

Trumpai apie autorių: Vytautas Bakas yra Lietuvos Respublikos Seimo narys, 2016–2019 m. parlamentinio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
29 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
stasys

V.Bako klausimai taiklus ir be abejo verti dėmesio .Skaidrumas ir tos paskui partija besivelkančios ‘uodegos’ rimta problema ivaizdžiui .Ar I.Šimonytė teisi palikdama be deramo dėmesio tuos V.Bako klausimus ? Abejonės partija niekur nedings kol teismai galutinai netars savo žodžio toje korupcijos byloje .Iš kitos pusės ar naujas partijos vadovas gali būti teisiamas dėl to ko nepadarė nusikalstamomis vęikomis ? Kiek moralu visa partija su jos nariais nurašyti tik dėl tu įtarimu ?. Jei liberalai kratytusi atsakomybės jie jau seniai butu ‘pervadine’ partija naujai pagal Vyktoro ‘metodika’ .I tuos klausimus visuomenė linkusi žiūrėti nuolaidžiai, šiu rinkimu rezultatais sprendžiant. Ne K.Bakai , teismai neturi tapti priemone suvaržyti partijas įtariamais , šitaip galima sukurti precedentą kai iškėlus tik įtarimus paraližuojama visa Lietuvos politinė… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Jau 7 paskutinieji seimai yra apsišaukėliai (antikonstituciniai). Aštuntas – toks pat. Vadovaujantis visagale konstitucija, reikia žinoti, kad: – seimas – antikonstitucinė (neteisėta) neišjungtų komunistų (kgb’istų, stribvaikių, …) sueiga, kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija (kai sąrašinių negali būti seime), o daugiau apie tai naudojant nuorodą – ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo; – prezidentas užsiima neteisėta nusikalstama antikonstitucine veikla su neteisėtu (stribvaikių, …) seimu; – premjeras neteisėtas, konstitucinio nusikaltėlio prezidento pasiūlytas bei neteisėto seimo patvirtintas; – ir tt. Tai žinant, sprendžiasi bemaž visos problemos Lietuvoje tik prieš tai Tautai reik susigrąžinti gaujų pasisavintą Lietuvos r bei tv (Lrt). _________________________________________________________ Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų… Skaityti daugiau »

stasys

… kas kam rūpi .

tiktai nusikaltėliai turi vadovauti

nes jų ‘stogas’ ir bendrininkai – visa „teisingumo” sistema:
– prokurorčikai, teisėjūkščiai, antstoliai, komisarčikai, TM klerkai ir kiti

Akivaizdžiai

rinkimai suklastoti

MG B - laimėjo rinkimus! Pone Bakai,

Tamsta puikiai pradėjote kovą su šiuo koncernu, bet visai prastai ją užbaigėte, išeidamas iš valstiečių partijos. Jūsų tyrimas tapo įmanomu tik todėl, kad valdžioje buvo “ ne tie išrinkti”. Per anksti patikėjęs savo asmeninėmis galiomis, neįvertinote, kokio masto korupcija yra valstybėje, kai visų žiniasklaidos priemonių sąvininkai yra finansinės grupės, o visuomeninė TV – siaurai partinė. Tuo pačiu pasitarnavote koncernui ir jų perkamiems politikams, o valstiečiams sudavėte smūgį. Dabar jau šaukštai po pietų rašinėti. Byla greitai bus išspręsta, neradus nusikaltimo.

KGB rezervo atžalos

KGB rezervisto Viktoro Čmilio dukra ruošiasi tapti Lietuvos Respublikos Seimo pirmininke… Kam tai įdomu. Beje, prieš tapdamas rezervininku, kandidatės tėtušis 1983 m., turėjo atlikti dvi operatyvines užduotis, kas jam taip sėkmingai pavyko, kad paklaustas apie jas prieš 10 metų, net neprisiminė. „Antrasis KGB skyrius, kurio darbuotojas kontaktavo su V. Čmiliu, pasak LGGRTC generalinės direktorės, užsiėmė žvalgyba, šnipinėjimu. Tad dar prieš įrašant į rezervą kandidatams turėjo būti skirtos labai konkrečios užduotys – pavyzdžiui, nueiti į bažnyčią ir įrašyti kunigo pamokslą ar panašiai. Bet kuriuo atveju tai buvo nelabai garbingos užduotys, todėl suprantama, kodėl V. Čmilis apie jas nenorėjo kalbėti. O paviešintuose KGB archyvų dokumentuose skelbiama, kad dvi paskirtas užduotis jis atliko noriai, apgalvotai ir kokybiškai. Vienoje iš KGB pažymų teigiama, kad… Skaityti daugiau »

Taip, turėtų,

nes lietuviai myli korumpatorius ir okupantus, be jokios abejonės.

Mūsiškis

KGB rezervas – geriausia ką turime. Nebent geresni būtų aukščiausios klasės specialistai iš Afrikos ir Arabijos pusiasalio.

stasys

Vargšas K.Bakas įdėjes čia savo str, mąsto garsiai .
– kokie čia berazumiai Tiesose jam patarinėti drįsta ?

KGB atžalos

geriausiai atstovauja lietuvių interesus – tai žinoma jau seniai. Nuo pat Nepriklausomybės pradžios. Jų vaikai patys protingiausi ir imliausi, ypač liberalioms, naujovėms. Tuo tik galime pasidžiaugti. Kokia nauda iš tų nevykėlių patriotų, kai KGB šiandien ant bangos – žygyje į šviesią ateitį.

Pažadėjo parvežti saulę, vaivorykštinę

Kolonijai, kuri uoliausiai iš visų Europos valstybių įvykdė arba vykdo deindustrializaciją, depopuliaciją bei kitus panašius globalistų finansistų, Romos klubo, planus bei uždavinius, kurioje tikroji valdžia yra bankai ir Sorošas, kurioje faktiškai uždrausti referendumai, o žmonės be perstojo zombinami ir bauginami, tokia valdžia su unitazine koalicija „Moterys meluoja geriau” kaip tik ir atitinka pačius aukščiausius globalistinius liberastinius moralės standartus. Tiksliau, kur liberalizmas ir galimybė pasipildyti kišenę Judo sidabriniais, moralės ir padorumo seniai nereikia ieškoti. Argi ne gražu žiūrėti, kaip konservatoriai krikščionys demokratai momentaliai suderina savo vertybes, pažiūras, programas, ar ką jie ten turi ir derina, su kraštutiniais liberalais… ir visi draugiškai mus pradžiugina vesiantys į šviesų neomarksistinį rytojų?

habilitās

Ir po to randasi kranklių, karksinčių apie tuos 53%, kurie nejudina savo sėdimosios nuo sofos rinkimų dieną. Įkurkite nors vieną tikrą politinę partiją, kurią būtų vertą rinkti į Seimą, juk 30 metų praėjo. Kuo geresnė Uspaskicho partija su Gedvilu ir Graužiniene Seimo pirmininko kėdėje?! O gal tai, kad Šimašius atsiskyrė nuo Masiulio partijos ir įkūrė dar vieną kultūrmarksistų būrelį, tapo švarus?! Ar autorius tiki, kad Šimašius ar tas pats Gentvilas nežinojo apie partiečių sandėrius su įtakos grupėmis?! Gali uždrausti ką tik nori, išskyrus asmeninius įpročius, o vogimas būtent toks ir yra, o ne socialinė problema, kaip kad mums bando įpiršti moralizuotojai, ir labai įsišaknijęs lietuvio sąmonėje, ypač per tuos 50 metų spartaus žengimo į „šviesią“ ateitį. Kuo labiau žmogelis siekia… Skaityti daugiau »

Kis

blogi reikalai Stasi,jeigu vagiu ir kitu nusikalstamu dalyku iseliminavus partija sugriuna politine sistema?Gal laikas keisti ta visa sistema is pagrindu?Kodel KT pirmininkas „dirba”,kai neturi konstitucijos palaikymo.Argi cia ne is anekdotu?Nors ko tik nebuvo per tuos metus;uzsienio reikalu ministras-KGB rezervistas,VSD vadovas KGB rezervistas,tad vaikai ,kaip ir jau gal,o kas man irodys kad Landzbergis nera tas rezidentas,kuris pastoviai kenkia mums gyventi,ko nesiima viskas aukstyn kojomis.Nejaugi neatsiras zmogaus artimiausiu metu,kuris nuvestu ta avinu banda i barikadas?Laikas manau,sudelios po lentyneles,kas graban,kas kalejiman visiems pagal nuopelnus,bet reikia pabaigti ta skaldymasi tarp padoriu zmoniu,vis kiekvienas ir atskirai?

>>  habilitās ir Kis

Nuo ko siūlote ptadėti?
Koks pirmas žingsnis?!!

Bakui

Yamsta gal dar per jaunas prisiminti, kad kadaise Seimas priėmė rezoliuciją, kad TS-LKD yra partija, turinti teroristinės organizacijos požymių (pagal esmę, negarantuoju pažodinio tikslumo). Čia po tyrimų dėl Bražuolės tilto sprogimo.

Al. Kisai

Ir ką tose barikadose darysit?

Žemyna

Išniro 90 000 eurų šmėkla: R. Kurlianskis pirmą kartą prabilo apie pinigus E. Masiuliui

– lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/11/12/news/isniro-90-000-euru-smekla-r-kurlianskis-pirma-karta-prabilo-apie-pinigus-e-masiuliui-17081555/

Nu i ku?

Atrado zulikai vieta prie biudzeto lovio,dabar gerai palapses.

DD lus DD

Atiduosiu duoklę teliukams
Jiezaumarija- jie visus apvogė. Primilžius ir grietinėlę. Iš Trampo pergalę iš Brazausko šiferį iš pyderių orientaciją iš landsbergių sklypą iš pensininkų pensiją ir iš Lietuvos Lietuvą. Viską! Baisi siaubinga sistema siautėja, Juozaitį su Vaišvila trypia, Butkevičium nepasisotinus, Paleckį kaip klecką zacirkoj laiko. Sriubadirbiai, bliamba rupūs miltai, kad juos velniai atgal pas save atjotų!

Toto to DD lus DD

Na, dabar jau palengvėjo ???

DD ludens DD

Aš tiesiog pažiūrėjau naujo Seimo priesaikų transliaciją.
Mano galva labai įdomų dalyką pastebėjau ir pasakiau savo žmonai- būčiau Dievas, jau būčiau pavargęs- visi prašo tepadėti, netgi liberalė Čmilytė. Tiesa, mačiau ir vieną kuri neprašė, bet jos vardas ir partija įpareigoja (žinau, kad negražu šitaip kalbėti, bet dar negražiau nutylėt )- Morgana iš Laisvės partijos. Toliau nebežiūrėjau- kantrybės pritrūko.

DD ludens DD-toto

O kaip gi. Duoklę atidavus visada palengvėja. Tas jausmas- nelyg su mokesčių inspekcija atsiskaičius- palengvėja.

Seime

šiandien liberalusis(jaunasis) KGB eina kaip tankas – nušluos visus, net covid’istus.

T0mas J.

Liūdna, žinoma, bet.. tai nėra nauja. Lietuva po Kovo 11-osios nepasirinko teisingo kelio. Čmilytės tėvas – KGB karininkas TSKPistas, o kadaise TSKPistas Artūras Paulauskas (KGB pulkininko sūnus) irgi buvo nepriklausomoj Lietuvoj ir Generalinės Prokuratūros vadovu, ir Seimo pirmininku. Konstituciniam Teismui vadovavo Egidijus Kūris – TSKP narys nuo 1983.06.22 (tada jam buvo 21 m., t.y. jis tapo komunistu jaunesnis nei Grybauskaitė; karjeristas parsidavėlis ir tokio paties sūnus).. VRK 20 metų vadovavo Z.Vaigauskas – TSKP aktyvistas, Kaišiadorių rajono partsekretorius. Nacionalinių premijų skyrimo komisijai vadovauja Daujotytė Pakerienė, TSKP narė nuo 1975 m.. Adamkus su apmaudu dabar kalba apie “sovietinį įšalą”.. Kur nebus sovietinio įšalo, jei per 30 metų valdžioje turėjom TSKP narius, aktyvius okupacijos laikų kolaborantus! Pats Adamkus juos ir KGBistus medaliais ordinais… Skaityti daugiau »

Lietuvoje susiformavo liudna tradicija

rinkti is seima buvusius KGB-istaus arba ju atzalas. Apgailetina. Manau, kad tai neivykusios liustracijos ir KGB-istu islaptinimo pasekme.

Tos atžalos:

geriausia, ką turime, nes kitų atžalos be smegenų – tik iliuzionistai.

Al.

Jei ,,liberalai” išrinkti balsais paštu, tai ar buvo patikrinta balsuotojų tapatybė? Ar, skaičiuojant balsus, dalyvavo visų šalių stebėtojai? Ar nepriklausomi stebėtojai patikrino koks buvo sugadintų biuletenių sugadinimo pobūdis? Ar rinkėjai žinojo, kad balsuoja už korumpuotos partijos narius? Ar rinkėjai žinojo, kad renka priešo agentų vaikus?

Ramiros

Iš vis nesuprantu, kodėl buvo leista tokiai liūdnai pagarsėjusiai parcijai , teisiamai, korumpuotai, bolotiruotis į seimą. Berods, dar ta jų vadeiva yra KGB karininko/smogiko atžala. Plazdėjo kalbos, kad ir ta vad „aisvės” parcijos „generolė” taipogi yra KGB generolo anūkė …. Ir iš kur atsirado tiek daug asilų, kurie nubalsavo už jas ? Prisėdau ir susimąsčiau, – -o gal tai ir yra eilinis KGB projektas ? Sunerimau, kad gal pradedame intensyviai degraduoti ?

29
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top