Vytautas Sinica. Europos Parlamento sprendimas iš dalies pakeisti Europos Sąjungos sutartis

Veidaknygė

Trečiadienį, lapkričio 22 dieną, Europos Parlamentas priėmė pranešimą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Europos Sąjungos sutartis, panaikinant valstybių narių veto teisę ir suteikiant daugiau galių ES viršnacionalinėms institucijoms. Rezoliucija buvo priimta 291 nario balsais, 274 EP nariai balsavo prieš, o 44 susilaikė. Konservatyvūs EP nariai pavadino pasiūlymus bandymu „užgrobti Europą“ ir sukurti „distopinę supervalstybę, kuri pažemintų šalis nares iki regionų statuso“. Ir tai tiesa.

Lietuvoje veto teisės ES naikinimas dažnai labai paviršutiniškai suvokiamas vien tik per Vengrijos ir paramos Ukrainai klausimą. Būtų gerai, kad stumiantys šį vienbalsiškumo naikinimą apie tai galvotų. Iš tiesų vienbalsiškumas naikinamas ne dėl Ukrainos, kuri rūpi tik mūsų regiono šalims.

Galių perdavimas „Briuseliui“ ir veto naikinimas reikalingas dėl seniausiai ES draskančių klausimų kaip kultūriniai karai, migrantai, LGBT reikalavimai, žodžio laisvė, abortai ir panašiai. Pastangos tą padaryti tęsiasi bent dešimtmečiu ilgiau nei karas Ukrainoje.

Tik dabartinė veto teisė sulaiko ES nuo nevaldomos federalizacijos, kai būtų siūlomi vis nauji pakeitimai, vis naujos galios perduodamos ES institucijoms, valstybėms narėms primetami vis nauji vertybiniai sprendimai, pagal Lisabonos sutartį turėję būti tik valstybių narių reikalu.

Veto teisė mums dažnai asocijuojasi su Žečpostpolitos ponais, papirktais Rusijos ir žlugdančiais bet kokį sprendimą. Bet ES atveju tai visai kas kita. Veto teisę turi ne save atstovaujantys ponai, o 28 VALSTYBĖS. Ir šis skirtumas esminis. Kol egzistuoja veto teisė, kiekviena valstybė iš princioo turi galimybę atstovauti poziciją, kurią atstovauti buvo įgaliota savo visuomenės ar parlamento. Kasdieniškas pavyzdys: Lietuva lieka viena paskutiniųjų ES be partnerystės įteisinimo, o Europos Komisija inicijuoja šiuo klausimu priimti sprendimą ES mastu (įteisinti visur). Lietuva ar Lenkija sako ne, bet tai nieko nebereiškia – kitos šalys už mus nusprendžia mums mūsų tvarką, kuriai patys nepritarėme. Tai sena globalistų svajonė.

Pagaliau yra principinė problema – reikalingos valstybės ar ne? Vasario 16 ir Kovo 11 apsisprendėme, kad reikalingos. Stojimas į ES tikrai nepanaikino valstybės. Bet siūloma tvarka ir ypač jos atveriamos begalinės galimybės toliau keisti tvarką prieš atskirų narių valią, faktiškai panaikintų. Ir tada kyla esminis klausimas, dėl ko gi kovojama, pavyzdžiui. Ukrainoje. Ar už nepriklausomybę kaip teisę patiems save valdyti, ar tiesiog prieš Rusiją? Jeigu save valdyti ir savo likimą spręsti patiems nesvarbu, gali spręsti visokie Timmermansai, praradę pasitikėjimą savo pačių šalyse, visa karo prasmė verčiasi aukštyn kojomis. Tikiu ir visi, su kuo teko bendrauti, pasakoja, kad kovoja už nepriklausomybę, už žemę, tautą, dabar jau ir kalbą, istoriją. Gi ES ir net Lietuvos institucijos, atkreipkite dėmesį, nuolat kartoja, kad ukrainiečiai kovoja už demokratiją, europines vertybes ir žmogaus teises. Tragikomiška, bet iškalbinga.

Vengrija tikrai apsunkina pagalbos Ukrainai sprendimus. Bet ilgalaikės taisyklės nekeičiamos pavienėms krizėms spręsti. Jeigu iš tiesų norėtų sprendimo padėti Ukrainai, Vakarų ES šalys, kaip Prancūzija ar Vokietija, stumiančios veto panaikinimą, tiesiog suorganizuotų sprendimus opt-in principu, kai dalyvauja visi, kas nori prisidėti. Taip paramos paketus siųstų, tarkime 26 šalys, jei bėda tik Vengrija ir Slovakija. Bet ar Prancūzija su Vokietija iš tikro taip karštai nori padėti Ukrainai, galėtų tai padaryti. Bet juk iš veiksmų visumos per tuos karo metus gerai žinome, kad nenori. Ir tiesiog randa tobulą pasiteisinimą: Vengrija. Vienu metu pretekstas nepadėti, ir pretekstas stumti federalizaciją. Beje, yra ir dar paprastesnis būdas. Vengrija vetuoja pagalbą ne dėl Rusijos, o dėl savęs: atiduokite mums priklausančią įšaldytą paramą ir nebevetuosime. Panašiai kažko reikalavo Turkija, kad priimtų Švediją į NATO. NATO pasirodė esanti į tikslą orientuota organizacija ir veto neliko. Gi ES svarbiau diktuoti vengrams vidaus politikos klausimus negu atrankinti paramą Ukrainai. Ir taip kiekvienoje situacijoje.

Lentelėje matote, kas palaikė federacijos kūrimą EP balsavime ir kas susilaikė. Skandalingosios TS-LKD matronos balsuodamos nepriklausomybei neturėjo jokių skrupulų. Kaip neturėjo ir tariama altervatyva jiems apsimetantys socdemai, nuo seno įpratę administruoti LTSR nuolaidų maldavimais Maskvoje, o dabar mielai tą darysiantys Briuselyje. Bet siūloma reforma tokia radikali, kad net gilesnę integraciją palaikantis Kubilius susilaikė. Žinoma, prieš nebalsavo, negalima.

Artėjantys metai bus ES krypties pasirinkimo metai. Išliks valstybių sajunga ar bus kuriama valstybė. Proga ir Lietuvai apsispręsti, ko norėjome 1918-1920, 1941, 1944-1953 ir 1988-1991. Nepriklausomos valstybės ar europinių vertybių ir žmogaus teisių.

5 6 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
59 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
DIENAS KOMENTARS jau ir feisbuke

118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką KEISTA: 1. 2003 04 10 įstatymu Nr. IX-1495 (nuo 2003 05 01) (Žin., 2003, Nr. 38-1733) 2. 2022 05 24 įstatymu Nr. XIV-1117 (nuo 2022 06 02) (TAR, 2022, Nr. 2022-11875)   1. Tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką – jos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki septynerių metų. 2. Nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas asmuo, padaręs šiame straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir aktyviai bendradarbiavo nustatant užsienio valstybės ar jos organizacijos atstovus ir jų vykdomą veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumą, gynybos ar ekonomikos galią. 3. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma asmeniui, kuris šiame straipsnyje ar… Skaityti daugiau »

dr.

Kubilius – tikras patriotas

DIENAS KOMENTARS jau ir feisbuke

„Kažkada, dar prieš 2019 metų prezidentinius rinkimus, išvadinau Nausėdą bestubure vėjarode ar tuo, kas Klaipėdoje vadinama „fliugeriu” dėl to, kad jis prieš rinkimus labai didžiavosi tuo, jog neturi jokių simpatijų kokioms nors ideologijoms, kitaip sakant, didžiavosi tuo, kad neturi jokių pažiūrų, o tai reiškia, kad yra pasiruošęs jas keisti pagal tai „iš kur vėjas” pučia. Rašiau, kad tokie asmenys pasižymi tuo, kad labai skubiai keičia savo pažiūras pagal tai, koks „vėjas” pučia iš stipresnių ir didesnių.”

Andrius Kubilius – ideologiškai „stabilus” patriotas.

Paul Casimir

Kodėl paveikslėlyje nėra nurodyti mūsų atstovai, balsavę prieš? NS užsiima propaganda (pusė tiesos – propaganda).

DIENAS KOMENTARS jau ir feisbuke

„Balta” propaganda 🙂

Paul Casimir

Gal taip NS žmonės, sukurpę šitą e-skrajutę, mano, tačiau yra atvirkščiai.

Paulius

Panašu, kad Sinicos nuomone Tomaševskis ir Uspaskich, balsavę prieš LR suvereniteto galutinį sunaikinimą, yra neminėtina penktoji kolona. Skirtingai nuo kubiliaus ir mažylio, „neturinčių nuomonės LRK 1 str. klausimu“

Paul Casimir

Taip irgi manau. Atseit mes nesugebėsim patys įvertint ir suprast, ir žiū dar imsim balsuot už kurį tai iš jų (ar jo partiją). Lyg ir smulkmena, bet visvien veidu purvan.

Dėl Kubiliaus – galiu klysti, tačiau jis šiame balsavime ne susilaikė, o tiesiog jį praleido dėl kažkokių priežasčių. Reiktų tai dar patikrinti, dabar negaliu.

Dronas

Tau kuri partija prie širdies? Lenkų autonomininkai (iš tiesų valdoma kremliaus penktoji kolona, kurią dar remia ir priedurniai Lenkijoje), ar darbo parcyja (ta pati kolona pilnai finansuojama kremliaus ir jam palankaus verslo grupių)? Reklamuoti nei vieno iš šitų veikėjų ar jų partijų ir aš nesiimčiau. Jie gali keliais aplink Lietuvą apeiti, jiems jokio tikėjimo, jokios paramos, nebus.O prie progos ir rimtėsmės sankcijos turėtu būti pritaikytos. Be išimčių.

Paskutinį kartą redagavo 3 mėnesių prieš Dronas
Dronas

Todėl, kad jie yra, neminėta penktoji kolona.

Paulius

o visi likę kas? „klystantys ir nesuprantantys ką daro“? Ar, vis tik, atviri Lietuvos priešai, su kuriais reikia elgtis pagal 3 LRK str.?

Dronas

O kodėl turėtu? Tai viso labo, būdas parodyti rusijos klapčiukus kaip „vertybių” saugotojus. Tokio efekto ir siekiama, ne veltui du kremliaus klapčiukai prieš. Tai labai gerai (kremliui,propagandos tikslais). Puikus būdas, kai kuriuose sluoksniuose (ne itin toliaregiškuose) per juos pareklamuoti Rusiją kaip „vertybių saugotoją”. Toks mitas senai kurpiamas vakaruose ir ypač gerai parduodamas JAV, tuose sluoksniuose kurie laiko save konservatoriais (daugelis tokiais nėra, nes nesupranta kas tai tokio). Dabar gali neabejoti, kad jau aktyviai veikia provokatoriai, kurie pamažu perša tokią mintį ir ruošia dirvą, dviejų „karžygių”, kovojusių su pederastiniu ES slibinu, sugryžimui į Lietuvos politinę areną. Tai jiems prideda politinio svorio ir autoriteto, tam tikruose ypač ne Lietuviškai kalbančiuose sluoksniuose. Primityvus, bet veiksmingas triukas. Pritrenkiantis tuo, kad daug, net gana protingų… Skaityti daugiau »

Paskutinį kartą redagavo 3 mėnesių prieš Dronas
Paul Casimir

Ne apie tai. Šįkart pas NS gavosi tikrovės neigimas (nutylėjimas). Kitais žodžiais tariant, tikrovės rodymas nėra jokia propaganda. Paprastai tariant, durnių ieško. Linkiu NS ruporams netapti SyeNeN ar panašaus plauko garsiakalbiais.

Dronas

Jeigu nori pareklamuot šituos du, tai tu tą sėkmingai darai, just as planned. Sėkmingai pili vandenėlį ant narkomanijos, žiauriausių snuf filmų sostinės, labai europietiškai balto, moskvabado propagandos malūno. Nėra pareigos girti niekšus kurie kažką gero padarė, ne vardan Lietuvos, o vardan kremliaus planų įgyvendinimo. Tačiau peikti ir viešinti niekšus kurie padarė bloga, būtina. Na, o jeigu ranka nekyla girti maskvos pastumdelio kurio niekingi planai, viena kart sutapo su taviškiais, tai ir negirk. Beje senesniame straipsnyje paminėti visi kas balsavo ir kaip. Prikibo tik prie antireklaminio paveikslėlio niekšam, į kurį vardan „teisingumo” reikalaujam įtraukti dar pora niekšų, kurie šį kart kažką gero nuveikė. Audra stiklinėje.

Paskutinį kartą redagavo 3 mėnesių prieš Dronas
Paul Casimir

Dar kartą perskaitykit? Nekartosiu

Dronas

Pas tamsta sunkumai su konteksto suvokimu. Čia aš negaliu niekuo padėt. Skrajutėje labai aiškiai parašyta, balsavo už rezoliuciją… Ir pavaizduoti visi balsave UŽ, tiesiogiai ar tiesiog „susilaikant”, tai yra netiesiogiai, kaip tikri bailiai. Tie du, šitame kontekste negali būti vaizduojami nes jie balsavo PRIEŠ. Todėl skrajutėje jų būti NEGALI. Todėl „pretenzijos” dėl skrajutės, yra imbeciliškos. Tai banaliai prieštarauja logikai. Tai pirma. Antra, tamsta pili vandenuką ant moskvabado malūno, aš daugiau to nekartosiu ir pirštu nerodysiu, bet informuoju, kad tas labai gerai matoma. Trečia, ankstesniam straipsnyje, tie balsave PRIEŠ, BUVO PAMINĖTI. Todėl a) niekas nieko neslėpė, b) čia jau atėjo apmokamų klausinėtojų (provokatorių), o kodėl nepaminėjo ir taip toliau, komanda, stumianti naratyvą, kad MATYT TRINTUKAI (apie NS), c) aš tą puikiai… Skaityti daugiau »

Paskutinį kartą redagavo 3 mėnesių prieš Dronas
blue yellow zov marinie

…svarbiausia,isgarint sv. penkenybe ant liewawos,kalbant krikscioniskais terminais….ant lauzo jaaa,sukuriant sv.ugnele Archikatedroj,pagal Jungenu Pajegu recepta…..da tik pagrindini Vaidiluti reiktu issirinkt/tiktu Celofanyjus/…

NUSTEBĘS

Straipsnis tikrai geras. Bet kodėl autorius nutyli, kad prieš balsavo parlamentarai nuo Lietuvos Uspaskich ir Tomeszewski ?

blue yellow zov marinie

…tai naturalus NS veidas….arba tu su jais ir prasampi,arba busi ignoruojamas,geriausiu atveju.Kto nie s nami,tot protiv nas……senasis gerasis bolsewiku sukis….

Paulius

Apskritai tai tas motto daug senesnis ir įrašytas maždaug prieš 2000 metų. „kas ne su Manimi, tas prieš Mane“

Melo tėvas

Niekaip nenurimstat be komunistinės propagandos iškraipymų.„Kas ne prieš mus, tas už mus“(Mk9-38)

Paulius

iš ko pažinsi kataliką? Iš Biblijos neišmanymo… (visai nenorėjau šaltinio minėti). „Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto“ Lk. 11. 23

blue yellow zov marinie

…katalike,pasakyk,kaip suvoki sv.trejybe viename…

Paulius

Kaip suprantu, tai klausimas ne man, bet pabandysiu atsakyti kaip atsakytų katalikas, girdėjęs kunigėlį sakant – tai slėpinys, kurį ciciliko protas neįgalus suprasti 🙂

Paul Casimir

Jei yra neigiantis (prasmę arba reikšmę) veiksmažodis, tai jis reikalauja kilmininko linksnio. T. y. „slėpinys, kurio…”. O apie Šv. Trejybę, būdamas agnostikas, patylėsiu.

Paulius

O kur tas neigiantis veiksmažodis? Yra tik neįgalų protą teigiantis veiksmažodis 🙂 Ta taisyklė šiuo atveju neimperatyvi. Nors sutinku – skambėtų geriau kilmininko linksniu. Mea culpa

blue yellow zov marinie

…ponai artojai plikbajoriai….pesates,nes abu negalit paaiskint reiskinio,dirbtinai primesto mums,zmonija man nesvarbu……mes turejom savo paciu sugalvota,isjausta musu baltiskom galvelem tikejima,pagrinda,kuris buvo ir teisingas,ir grazus.Daba turim …..nesamone…..jus au,kaip akli sunyciai…kandat viens kita,nes akli ir kurti….

blue yellow zov marinie

….a krytj to,nieciem……tyla ir yra jusu kvaisumo irodymas……pripazinkit,kad ta krikscionybe tera atsvaras kitom tikybom,kurios vienintelis argumentas istorijoj……kardas ir jega…Apoooomnyties,savo senuju,tikruju Dievu zudikai….xa xa xa

Paul Casimir

Neigimas nebūtinai tiesioginis, pakanka ir loginio, išreikšto kitu žodžiu („neįgalus suprasti slėpinio”, tačiau „įgalus suprasti slėpinį”). Dar paprasčiau: „suprasti slėpinį” plg. „nesuprasti slėpinio”.

Paulius

bet kuriuo atveju tai yra daugiau stiliaus, o ne gramatikos klausimas. pvz sukeitus žodžius vietomis: „tai slėpinys, kurį suprasti ciciliko protas neįgalus“ visokie priekabiautojai (nors kai kurios priekabiautojos kartais man visai patinka) būtų palikę mane ramybėje :). T.y. galiu tik pasikartoti – manau, šiuo atveju galimas vartoti tiek vienas, tiek kitas linksnis. Nebent visokias senas panas, tupinčias Londone, gąsdinanti LKK arba pažangios liaudies priešas dr. A. Valotka, grasindami pragaro liepsnomis dar šiame gyvenime, lieptų elgtis kitaip

Paskutinį kartą redagavo 3 mėnesių prieš Paulius
blue yellow zov marinie

…ka jus cia apie linksnius marmaliuojat,kai to….sleeepinio…niekaip nesuprantat…kalbat apie jums nesuprantama dalyka,lyg tai butu….savaime suprantama….ar jus nuo sveiko proto soke,ar…jums tai yra normalu.

Paul Casimir

Taip, gi rašiau esu agnostikas ir to trijulės slėpinio anei suprantu, anei galiu paaiškinti. Nebent apie Šriodingerio katiną trijose būsenose vienu metu? Mūsų bažnytkaimio davatkėlė gudresnė šiuo atžvilgiu. Kaip tai siejasi su straipsneliu?

Paulius

vaje, tuoj užsitrauksite gyvūnėlių mylėtojų rūstybę. Apskritai labai keista, kad Schroedingeris dar neuždraustas 🙂

blue yellow zov marinie

..kas cia keista,va,turim mes Siauciuna,tai del avies ji miesto buduliai jau uzmust ruosiasi…

blue yellow zov marinie

…ai,uzmaciau jusu pokalbi,tai pamaniau,prisijungsiu….Mano katinas irgi,paklaustas apie slepini,bega prie bliudu…galvoja,gal ka skanaus paslepiau….

Paul Casimir

Ne, man būtent ta klaida itin ausį rėžia, nes daug lietuvių ją daro – ir prašau nemanyti, kad tai priekabiavimas. Galima išties kaitalioti žodžių tvarką ir savo ruožtu veiksmažodžio prasmę (logiką), tada kai kada nereikalaus klmn., tačiau aš atsiliepiau į pirminę sakinio sąrangą. Mein Sprachgefühl, ške.

Paulius

Pripažinau pats, kad rėžia ausį, ir vis dar tvirtinate, kad nesate nepadorus priekabiautojas? 🙂

Paul Casimir

Aš nepadoriai priekabiaučiau tik prie Paulinos, nuodėmingas tikrai esu. Laikausi beveik viso Dekalogo, tačiau yra išimčių. Kaip agnostikui atleistina, esu silpnas žmogus. Paklauskit Čiuldės, paaiškins (ne apie mane).

blue yellow zov marinie

…geriau klaust akademiko prasalieioicio….sulauktumet abu tokiu atsakymu,kad plaukai nuslinktu…..

Paul Casimir

Velniop. Apie antro kurso akademijos studentes klaust galima būtent Čiuldės, ne veltui kuria pamfletus apie Čiuldienes v2. Paleckis rūpinas tik revoliucija, ir jam poliucijos jau senai senai baigėsi. Nebėr kibirkšties.

blue yellow zov marinie

….tokiais slepiniais as tau galiu paaiskinti VISKA…..o daba pripazink,kad sedi kaliose……tai yra toks ismislas,kurio joks sveikas protas negali paaiskint……i visa ta klaiki nesamone uzvalde puse pasaulio……ATSIPEIKEKIT,ZMOGAI…….

Paulius

Pats pastoviai kažkaip keistai suskaitote tekstus 🙂 Ar aš sakiau, kad tai mano atsakymas? Sakiau, kad taip atsakytų pamokslų sekmadieniais prisiklausęs statistinis katalikas. Ar iš to seka, kad aš esu sekmadieniais pamokslų klausantis statistinis katalikas? Ach, tiems humanitarams amžinai bėdos su logika… Beje apie baltišką tikėjimo pagrindą. Apie jį (tikėjimą, o ne pagrindą) žinoma tik iš krikščioniškų autorių raštų. Kuriems visi pagonys buvo vienoda erezija. Ar Milda ar Afroditė, ar Perkūnas ar Dzeusas Pikuolis ar Hadas – visi pagal vieną kurpalį. Ir kuo dabar skiriasi neopagonys „interpretuojantys“ tai, apie ką neturi jokio supratimo nuo dainiaus, iš piršto laužiančio Konstitucijos „interpretacijas“ kurias jam greičiausiai pašnabždėjo kažkokios nepašvęstajam nežinomos dvasios?

Paul Casimir

Iš pradžių neteisingai perskaičiau „satanistinis katalikas”. Krūptelėjau… Po to susimąsčiau.

Paskutinį kartą redagavo 3 mėnesių prieš Paul Casimir
šermukšnis

taip gaunasi, kad tomaševskis su uspaskiu – vieninteliai Lietuvos patriotai europarlamente

Paul Casimir

Tamašauskas pagal Lenkiją (kai kas sako – pagal Putiną) kol kas varo. Tačiau kryptys sutampa šiuokart, gerai.

Dronas

Bet, tik tiek it tik kol kas. Mano priešo priešas, NĖRA mano draugas.

Paskutinį kartą redagavo 3 mėnesių prieš Dronas
blue yellow zov marinie

..jei pats nebusi tuopas,tai tavo prieso priesas,bus tavo draugas.Jei ne,turesi du priesus,vietoj vieno…busi dvigubai labiau pazeidziamas ir dvigubai silpnesnis….usiok…lesson.

Mes visi nuo žagrės

Eiliniams Lietuvos gyventojams neįdomu kas ten sąjungos centre darosi,svarbu ,kad būtų darbo ir putros pasrėbti.

tu tai tikrai

skaityk Aristotelį – masės nesidomi politika ir dalyvauja vangiai, „Politika”.

DIENAS KOMENTARS jau ir feisbuke

„Avulis ir Dundulis”, „Mažylis ir Ropė”…Įspūdingos Siaubamiškio pasakos 🙂

blue yellow zov marinie

…liolek i bolek…

Paul Casimir

„Avulis, Dargis ir ir Darguliai”. Dundulis kaip arkangelas palyginus su anais.

blue yellow zov marinie

…dangulis…

Paul Casimir

Nepainiok Dondulio, ans arkangelas lyginant su pvz Dargium, kuris pišdulkiškai ragino visus badyt bendro gėrio labui prieš du metu. (Tačiau kai pradėjo bėgt jo juodnugariai šalin, užtilo mįslingai.)

Paul Casimir

Darvulis nebent

Pilietinis nepaklusnumas

Viskas gražu, bet norėčiau pataisyti paskutinį Autoriaus sakinį. Jis turėtų skambėti maždaug taip:

Nepriklausomos valstybės ar eurosovietinių vertybių ir žmogaus „teisių”.

klausimas

Sinica, ko toks laimingas ir išsišiepęs iki ausų? Patenkintas EP sprendimu?

fungicidas

Ar neturėtų tokio masto šalių suvereniteto praradimai būti tvirtinami arba atmetami referendumais šalyse narėse? Pagal Konstitucijos 148 straipsnį – „Konstitucijos 1 straipsnio nuostata „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ gali būti pakeista tik referendumu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę.”

Paul Casimir

Taip ir bus, ewroparlamentas nieko nesprendžia, tai tik politinis pareiškimas. Viską spręs nacionaliniai parlamentai. Esu tikras kažkur Vakarų Europoje atmes. Mūsiškiai lapsardukai pritars net neskaitę (kaip anąkart kai Petriukas krykštavo, kad pirmieji neišverstą tekstą ewrosojuzo ratifikavom).

59
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top