Vytautas Sinica. GĖDA

„Lietuvos kūrėjas“ Šurajevas pranoko pats save, pašiurpindamas net tuos, kurie buvo linkę jį šlovinti už paramą Ukrainai, nepaisant viso kito jo elgesio ir gyvenimo veiklos. Viešumoje apsimyžęs (ar tai vaidinęs), genitalijas rodęs (ir tuo besididžiuojantis), bėgęs nuo policijos, kitus paramos Ukrainai organizatorius viešai šmeižęs, išsiuntinėjęs visus ir visur komikas savo pasirodymu Seime visgi daug ką nustebino. Vis ruošiausi parašyti plačiau, bet matau, kad greitai nespėsiu, tad nors 10 pastebėjimų:

1. PRIVILEGIJOS. Daugelio matytame įraše Šurajevas tyčiojasi iš Seimo narių, pažeidinėja viešąją tvarką parlamente, t.y. pastate su apsauga ir lankytojų patikra, o apsaugos darbuotojai akivaizdžiai jam pataikauja – kažką nedrąsiai sudrausmina, pasako pastabą, na, išveda iš posėdžių salės, bet tiesiog jėga išvesti iš pastato tiesiog nedrįsta. Bet kuris eilinis žmogelis, taip besielgdamas, būtų vos tai pastebėjus išvestas iš Seimo. Tik ne Šurajevas. Negaliu įrodyti, bet viskas atrodė kaip ištartas arba pagal nutylėjimą atėjęs supratimas, kad šito žmogaus negalima liesti, nes dar vadovybei nepatiks. Kaip gaunamos tokios privilegijos? Renkant aukas Ukrainai? Kokias dar papildomas teises įgauna paramos rinkėjai?

2. SANKCIJOS. Nors vietoje buvo visiškai nevaržomas elgtis kaip gyvuliukas, Šurajevas visgi pripažintas kažką pažeidusiu – uždrausta lankytis Seime, pradėtas tyrimas dėl administracinio pažeidimo. Po laiko, pasižiūrėjus reakcijas, kažkaip visgi pasirodė per daug. Tuo metu neatrodė.

3. SAVI. Šurajevui jau tą darant valdančiųjų atstovai nuo laisviečių iki krikdemų, įskaitant premjerę, laimingi spaudė jam ranką, fone juokėsi iš jo „bajerių“, po to teisino socialiniuose tinkluose („formai nepritariu, BET…“). Suprantama, kad Seimo nariai nėra draugai (nors dažnai yra), o kartais net bjaurisi vieni kitais (nežinančiais kieno Krymas?). Ir visgi tokio elgesio fone lyg niekur nieko, be jokių pastabų, rezervacijų, sudrausminimo „sveikas, Olegai“ yra ne mažiau iškalbinga už pačius Olego „bajerius“. Jiems viskas tinka.

4. NE TIE. Labai įdomiai tiek valdantieji, tiek pats Šurajevas aiškino savo elgesį. Suprask, čia ČBB išsiuntinėti TIE Seimo nariai, tie blogieji, su kuriais taip galima. JEIGU jie būtų atsakę, kieno Krymas, jeigu būtų už kažką atsiprašę, tada jam nebūtų adekvatu siūlyt jiems ČBB, o va kadangi neatsakė, kadangi neatsiprašė, kadangi neišpildė jo sąlygų, tai ČBB adekvatu. Jis taip mano ir jo teisintojai taip mano. Ne, ne adekvatu. Niekada neadekvatu. Jokios kiemo paniatkės ir žodynas nėra adekvatu – Seime, viešumoje, tiesą sakant, su niekuo, kas nėra tavo draugeliai, na, arba kare su priešais. Niekada, be jokio pateisinimo. Čia atsiduriam ties kultūros nuosmukio tema ir moralizavimo riba, ko niekas nenori girdėti, tad palikim be įrodinėjimo, nes su elgesio normomis taip jau – dar pajėgiantys suprasti, t.y. auklėti supras, nepajėgiantiems nepadės joks aiškinimas.

5. HUMORAS. Buvo aiškinimų, kad čia toks humoras, tik visuomenė tamsi ir atsilikusi, tokio humoro nesupranta. Kad čia kone tas pats, kaip Sasha Baronas Cohenas (Boratas, Ali G), aukščiausio lygio provokacinis humoras. Pats toks aiškinimas yra humoras, bet pažangesnę publiką gali pagauti. Atskirti komiką (Coheną) nuo tiesiog gyvuliškai besielgiančio (Šurajevo) net labai paprasta. Tereikia stabtelti ir atsakyti sau, ar tos „provokacijos“ juokingos tik tol, kol nemėgstate tų, ką provokuoja. T.y. ar juokinga, kol taip daroma Puidokui ir Žemaitaičiui, bet jau nebebūtų juokinga, jeigu darytų Šimonytei ir Landsbergiui. Jeigu taip (o tikrai taip), tai nėra humoras. Coheno provokacijos buvo juokingos, nors provokavo JAV respublikonus, pašiepdamas dažnai man artimus ar bent suprantamus stereotipus. Pašiepė tarsi „maniškius“ ir vis tiek buvo juokinga. Čia pašiepė, tiksliau, nepašiepė, tik paprovokavo (daugiausia) žmones, kurių laviravimu dėl Krymo ir Rusijos bjauriuosi. Ir vis tiek nejuokinga. Šlykštu. Nors dėl „šlykštu“ aišku vėl – kultūros neargumentuosi, kam nešlykštu, tam nešlykštu, argumentai nuovokos įnešti negali. Bet galima bent atskirti, kas iš tiesų humoras.

6. SEIMAS. Šurajevo gynėjai negali nei sutikti, nei suprasti, kaip šitas pasirodymas Seime galėjo įžeisti Seimą kaip instituciją. Daug TS-LKD atstovų tą pakartojo. Niekuo neįtariu, tikiu, kad nesupranta nuoširdžiai. Jiems nepažįstama pagarbos institucijai (ofisui), pagarbos simboliams, pagarbos kam nors abstraktesniam nei konkrečiam žmogui samprata. Viešieji gėriai? Ne, negirdėjo. Žmogų, mažumą, gali įžeisti, institucijos ne.

7. VALSTYBĖS KŪRĖJAS. Kažkaip labai tylu iš Olegą apdovanojusių LRT ir VU TSPMI. Įprasta demokratinių (šiaip visų) valstybių praktika, kad apdovanojimai gali būti atimti, jeigu laureato elgesys diskredituoja apdovanojimo vardą ir instituciją. Tai niekaip nereiškia, kad paneigiami žmogaus nuopelnai, už kuriuos suteiktas apdovanojimas. Nuopelnai lieka, bet laikoma, kad kiti veiksmai nesuderinami su teikiamu įvertinimu. LRT ir VU TSPMI kapų tyla. Viskas gerai, niekas nediskredituota, nei jie, nei apdovanojimas. Savaip nuoseklu, nes jeigu nekliudė ligšiolinis jo elgesys, tai kodėl turėtų kliudyti šitas? Tik todėl, kad Seime ir kad daugiau žmonių jį pamatė? Kūrėjas aukščiau viso šito, jo net apsauga neišveda.

8. ARMONAITĖ. Kaip pastebėjo Širinskienė, Olegas ėjo į Seimą su Armonaitės išrašytu leidimu ir ėjo kaip tik tuo laiku, kai Armonaitė salėje iš tribūnos atsakinėjo į parlamentarų klausimus dėl jai pavaldžioje Litexpo vykusios knygų mugės metu to paties Olego paskundimo pagrindu pareikalauta pašalinti premjerę užkabinusią instaliaciją. Nepaprastai patogu, kad visa scena įvyko būtent tada, būtent pačiai Armonaitei įsileidus. Sutapimas? Būna sutapimų gyvenime. Politikoje nelabai. Greičiau kiaulė tiems patiems laisviečių balsus susirinkusiems konservatoriams. Armonaitė, beje, irgi bando juokauti ir sako, kad Šurajevą į Seimą pakvietė Širinskienė. Juokiamės.

9. NE RINKIMAI. Pasigirdo visokių svarstymų, kad čia rinkimai, kad čia bandymai pridengti kitus skandalus, kad čia pakeis Benkunsko ir Zuoko šansus Vilniuje. Ne rinkimai, nepakeis. Jeigu Bartoševičiaus galima pedofilija nepaveikė TS-LKD kaip partijos vertinimo, tai tikrai rinkėjų elgesio nepakeis Zuoką puolančio (ČBB siunčiančio) ir Benkunską palaikančio veikėjo elgesys. Jums atrodo, kad paveiks, nes jus gal paveiktų. Bet masiškai nepaveiks.

10. GĖDA. Man įdomiausias tos gėdingos scenos Seime momentas yra santykis su cancel culture. Nepaprastai įdomus santykis. Cancel culture (pašalinimo kultūra), žinia, yra praktika pašalinti žmogų iš viešosios erdvės, pareigų, darbo ar kitų santykių, sugriauti jo gyvenimą dėl išsakytų „neteisingų“ pažiūrų. Siaubingai išplitusi Vakaruose (apie tai naujausia mano versta Beno Shapiro knyga „Autoritarinis momentas“), bet žvaliai plintanti ir Lietuvoje. Naujausias pavyzdys – Garbačiauskaitės-Budrienės pastangos už nuėjimą į neteisingos televizijos laidą iš darbo VU pašalinti patyrusią dėstytoją J. Mažylę. Tai štai ne vienas žmogus pagrįstai klausė, kuo cancel skiriasi nuo visais laikais taikyto pasmerkimo visuomenės normas pažeidžiančiam asmeniui. Šurajevas tobulai parodo, kuo tai skiriasi.

Šiandieninis nuomonės formuotojų „elitas“ vis labiau pasiruošęs pašalinti žmogų už neteisingas pažiūras ar buvimą neteisingoje kompanijoje, bet visiškai abejingas arba bando išsisukti nuo vertinimo, kai pažeidžiamos pamatinės visais laikais savaime aiškiomis laikytos padoraus elgesio normos. Šurajevo pasirodymas Seime siuntinėjant ČBB Seimo narius buvo tobulas pavyzdys to, už ką žmogus visais laikais ir visose civilizacijose būtų buvęs pašalintas iš savo visuomenės eterio, pagarbos, pripažinimo, visaverčio visuomenės nario statuso. Tik ne cancel culture visuomenėje. Tokioje visuomenėje nebėra nieko savaime aiškaus apie PADORŲ IR DERAMĄ elgesį, nebėra visuotinai galiojančių jo normų, viskas subjektyvu, o VIETOJE jų yra galios santykiais įtvirtintos TEISINGOS pažiūros (kas dominuoja, to ir TEISINGOS), kurių reikia laikytis. Šie dalykai – padorumas ir teisingos pažiūros – keičia vienas kitą kaip būtina visuomenės pripažinimo sąlyga. Kur pradedama reikalauti teisingų pažiūrų, nustojama reikalauti padorumo ir atvirkščiai. Persidengimas nėra tobulas, bet tendencija plati.

Visuomenė, tiksliau „elitas“, kuris gali pašalinti iš viešumos žmogų už neteisingas pažiūras, negali – kaip galėjo ir darė visais amžiais iki XXI-ojo – pašalinti iš viešumos už vulgarumą ir nepadorumą.

ČBB Seimo narius siunčiantis, tai filmuojantis, po to per žinias rodomas ir dėl to nieko blogo nepatiriantis Šurajevas yra geriausias įrodymas, kad gyvename pašalinimo kultūroje. Toks „elitas“ šalina iš savo gretų tik už neteisingas pažiūras, kultūros atskaitos taškų jis nebeturi.

Kadangi nepriklausote šiam „elitui“, jūs tikriausiai dėl Šurajevo pasirodymo Seime jaučiate pasibjaurėjimą ir gėdą, svetimą gėdą dėl taip išeksponuoto gyvuliško elgesio, bet nebeturite priemonių jos paaiškinti ir pagrįsti tiems, kurie tos gėdos nejaučia. Gėdos jausmas yra privilegija, ateinanti tik su kultūra (ne meno, o žmogiškumu perkeisto pasaulio prasme), ir be kultūros mirštanti. Kultūros neargumentuosi. Kas nejaučia gėdos, jos ir nepajus, jokia diskusija negali to išspręsti. Ir taip paaiškėja tikrosios dvi Lietuvos, jų demarkacinė linija – Lietuva, kuriai gėda, ir Lietuva, kuriai ne. Nepakartojamas paradoksas: savo gėda šiandien dera didžiuotis.

Turėjo būti trumpas, kol prisiruošiu parašyti tekstą, o išėjo kaip visada. Atsiprašau.

Nuotraukoje VU TSPMI direktorė teikia Šurajevui valstybės kūrėjo apdovanojimą.

4.8 25 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
41 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Liaudis apie "didvyrius"

Per vajną visaip atsieina: kartais nušauna, kartais papjauna, bet dažniausiai gyvą pagauna. Kam karas, kam šiltuose kraštuose bairaktaras. Vienas ramentus jodo, kitas ir kotą rodo. Nereikia maro ir bado tam, kas pelną kare surado…

Skaitytojas

Vatnikas bando apsimesti šmaikštuoliu.

Tas pats

Internacionalas Sasha Baronas Cohenas
juokiasi iš respublikonų ,o šura apsišlapina vos ne ant lietuvių.Jiems kuo šlykščiau tuo geriau.

Skaitytojas

Iki tol net nebuvau girdėjęs to Šurajevo. Kas jis toks ir iš kur jį visos valdžios ponios pažįsta?

Marius

Yutube besireiškiantis asmuo save prisistatantis komiku su kanalu „1k”. Nežiūriu, bet jį yra žiūrinčių, nes papuola į Lietuvoje siūlomus kanalus, taigi gana populiarus.

Taigi Kaipgis

Senoji karta užaugo su Šuriko nuotykiais, o naujoji – su Šurajevo. Nieko naujo ant Lietuvos.

Al.

Po pastarųjų LRT valdžios išpuolių padorūs žmonės turėtų nustoti bendradarbiauti su šia įstaiga. Kaip Lenkijoj po Jeruzelskio karinio perversmo.

Marius

Va taip, vienas ruskis iš seimo narių tyčiojais. Ir ką? Ir nieko, jis savas, nes yra armonautas. Idiotiška, nevykėlių valdžia. Ei juk čia akivaizdus viešosios tvarkos pažeidimas. Kur policijos reakcija?

Oho

Jis yra chocholas.

tikra tiesa

viskas, ką čia rašo autorius, yra tiesa. manau, kad rinkimų rezultatai nebus palankūs valdantiesiems. bet kas toliau? ogi toliau ko gero bus tai, kad po visų šitų nesamonių, rinkimus laikmės socdemai su skvernelistais. ir gal viešų patyčių ir bus mažiau (gal tai, bet gal ir ne), bet politikoje niekas nepasikeis, tik veikiančiųjų asmenų pavardės, ir tai ne visos. NSąjungai, bent jau iš to, kas vyksta, sėkmės nenusimato. argi ne taip?

Netaip!

Jums atrodo vienaip, kitiems kitaip. Per metus visko gali nutikti, todėl iš anksto nereikėtų daryti nepamatuotų išvadų arba kelti tokių klausimų – taip, ar ne taip? Panašias išvadas gal Jūs, o gal į Jus panašūs, darė prieš savivaldos rinkimus. Jūsų spėjimai nepasitvirtino, pradžia yra, rezultas yra. Taigi, NS patekti į nacionalinę valdžią galimybių irgi yra. Sėkmės!

tikra tiesa

Labai norėčiau, kad Jūs šį kartą būtumėte teisus(i). ir kad aš būčiau suklydęs.

Dalia

Labai noreciau kad NS patektu i seima ir kad tas skaicius butu padorus ir galimai formuotu pozicija,nes ten susirinke zmones yra intelektualai,protingi,gal kai ka ir doro nuveiktu

O'Šarikov

Visos mano privelegijos išvardintos Michailo Bulgakovo apsakyme „Šuns Širdis”. Tik realybėje Švonderis ne komunalinį ūkį, bet visą valstybę valdo. AuAu, kultūringi ponai.

Dronas

Švonderis buvo bent šiek tiek apsiskaites, nesimpatiškas personažas, tipiškas nomenklatūros atstovas, bet mus valdo net ne švonderis, o tovaryščius šarikovas..

fungicidas

Už Šarikov’o visada yra Švoneris, nes ne savais smegenim… Man tik kyla prof. Preobraženskio profesinis klausimas – Ar įregalintajam jau pradingo polėkis kilstelėti koją kai ruošiasi šlapintis?

Vaclovas

O man – klausimų klausimas, kodėl jums kyla ydingojo veikėjo dalykinis klausimas? Nustebinau? – Skaitėte raštrus, bet taip ir neišmokote jų suprasti? (Kaip ta juokingoji Rusijos prieštarija-“laisviečiai”, su savo garbstos žalsvos spalvos pabaisos paminklu, JAV apsuktu vandenynan mirkti, – apie tokią nepagarbą juk taip pat nežinojote, kaip kasparovai ir ilarionovai visokie?).

Vaclovas

Profesorius Preobraženskis – mulkis, tačiau savo menkystės ribose tikras siaubūnas.

Pastabus

…NA ZINAI,VAAACEU,IKI SIOL MANIAU PATI KEISTUOLIU ESANT,dabar isitikinau galutinai,kad sergi nepagydoma durnumo vulgaris paskutine stadija…Tu net sobacjos sierdcos anic nesupratai,tai tolimesni pasnekesiai su tavim tegali but siaubingi pasisaipymai ir trolinimas tavo atzvilgiu.OT,PAVAMBRYK SAVO DURNYSCIU…SULAUKSI ATITINKAMO ‘ATSAKO’….DIEVIAU DIEVIAU,KAIP TU PALEIDAI ZEMEN TOKIUS PRIEKVAISAS….

Vaclovas

Krikščioniška žinutė ne jums. Jūs tik atvaizduojate Šarikovo-Švonderio vaidmenis, tačiau giluminė jūsų laikysena čia – Preobraženskio. Išsikėlimas, puikybė, o ne karštas, nors ir bukas, teisybės rėžimas ar paikos jos paieškos, kaip pas tuodu veikėjus. Rusija tos žinutės nesuprato taip pat, todėl sumokėjo ‘80-ųjų pabaigos, ‘90-ųjų klaidų kainą. Laisvininkai gal dar iki šiol nesupranta…

Vaclovas

Jūsų žiniai – po Šarikovo sekė tikri gebūnai skrodininkai, kurie persodindavo širdis, bet jau žmonių (tiesa, nesu tikras dėl tokių skrodenimų vertinimo iš doros pusės), atlikdavo kitus sudėtingus skrodenimus, o ką gero nuveikė prof. Preobraženskis, jog nusipelnė buto kaip rūmų? Nuovirus ruošdavo, gal dar kulkas mokėjo traukti iš kūno. Ką gi daugiau? Nesu komunistų gynėjas, bet buožių visa ko sutraukimas į save, žmogiškosios laisvės, šviesios minties užgožimas yra juo labiau verti paniekos ir neigiamo požiūrio.

Pastabus

…bleeeet,tu,durniau,net neskaitei tos apysakos,galvijau…,net nezinai,kad dokas idedavo sifilitikems bezdzioniu pyyyzdas,pakeldavo erekcija impotentams,savo buta buvo nusipirkes,o ne nusipelneeees,kretine…,tokie ,kaip tu svonderiai ir atejo skelbt ‘uplotnenija’,mol,valgomasis galis but ir kabinete…ir tu,kvailas sutverime,da kazi ka bandai kalbeeeeet….,tau,kaip sarikovui,telieka isakmiu tonu sakyt…..dolzni molcatj i slusatj,slusatj i molcatj……Na,ir uzsiutinai tu mane,totoriau,oi,laikykis….

Vaclovas

Iššaukiau jumyse nacistinę gaidelę? Ai, gerai! Taigi, trumpai – Šarikovas vertas šilumos ir globos iš meilės, o ne atsilikėlio “profesoriaus” pajuokų ir savęs pervertinimo dvasios vargdienio atžvilgiu. Tai, jūsų žiniai, jau senokai ir vyksta krikščioniškoje dvasioje. Beje, nacistai dvasios vargdienius naikino. Štai šitaip ir išsiaiškinome, kas už ką.

Vaclovas

Tikroji šuns širdis ir plazdėjo Preobražanskio krūtinėje. Sukūrė Šarikovą, už jį nesijautė atsakingas, mat gražios elgsenos mokino, tad gyvenime tokie “profesoriai” sulaukė deramo atpildo.

Pastabus

…GLAZIK VYKOLIU,DRUGOJ OSTANYTSJA,CTOBY ZNAL,GAVNO,KOMU KLANYTSJA…..GOVORY MASKVA,RAZGOVARYVAI RASSIEJA…….man regis,kad ciugunkino sirdis yra tavyje,pridurke,tau net operacijos nereik,xa xa xa…..,na ir oligofrenas pasitaike…..uzjausti poligrafa poligrafoviciu…..pralinksminai pries miega,totoriau…..niezvannyj gostj xuzie tatarina….,pagalvok apie tai,nevykeli…

Vaclovas

Nacistas tu aiškus. Kai dėl mano lankymosi NS svetainėje (nežinau, kam priklauso svetainė, matau tik tiek, kad vadinasi “tiesos”), tai nesu priešingas jų valdystės krypčiai, bent jau taip nepasisakau, jeigu jiems nėra svetimas sveikas protas ir raštrų supratimas.

Pastabus

..’.sveikas protas’…’rastu supratimas’…tu cia,turbut,juokauji…tu gi,kaip isitikinom,net Bulgakovo teksto nesuvoki,ka tu,musulmoooone,gali apskritai vooookti…,na,nebent,vogti,nors sito nezinau,tik prielaida.Patarsiu tau,kaip silpnesnio razumelio zmogystai….nebesilankyk Tiesose ir nebekomentuok,….tau tik bus i nauda,nieks nesisaipys is tavo bukumo ir neisprusimo.A VOOOKI,KA SAKAU,VARGUOLI PROTO,KITAAAATIKI.aRBA,VARYK I TATARSTANA,ANYS JAU SKIRIASI NUO RF,TEN TAU BUS GEEERA,NET PROTINGAS ATRODYSI…a GIRDZ,TOTORIAU TRENKTAS..

DD plius DD

Kalbant apie tuo tarpu valdančiųjų reakciją,sakyčiau, kad ne tiek gėda, kiek apgailėtina, pigu, niekinga. Gėda gal man, kad mus valdo žmonės, kurie tikrovėje pasiklydo ir klaidžioja klampiuose dirvonuose, kuriuose gero, blogo, padoraus, lėkšto, neskoningo, pagaliau kvailo kriterijai yra suirę (nors ne visiškai- tie katinai, prisišikę į miltus vis tik supranta, kad prisišiko)
. Savo metu Išganytojas kalbėjo apie fariziejus. Kalbėjo aiškiai, tačiau tas buvo seniausiai.
Jei norit pamatyti šiuolaikišką fariziejų, pažvelkit į Vyriausybę ir Seimo daugumą- žodžiai kalba savo, o darbai- savo.
P.S. Nepamirškit, beje, į save pažvelgti. Juk tos daugumos ne iš mėnulio nukrenta.

Tai

tikrai ne iš mėnulio, iš Širvitų, pone Milaiti!

Pastabus

…VEL tas niektauza,ale ir nenusibosta jam…,na ja,pilkos pelytes bais nori save itvirtint kitu saskaita,bo pacios negali anic,tik dvokianciai myzaliot ir spiras palikinet.Ir dvoka.

Jules

Policajai tik lietuvių kilmės žmones laisvai dubasint geba. O čia, kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui, bet ne lietuviui. Užrašei kreidele, kad nori tiesos ir iškart nuo pateptųjų sergėtojų gausi per kuprą.

Pastabus

…perskaiciau str. ir komentus…lyg i s. buc imynes…,apie to tipelio/iszmogos/ darkymasi net kalbet nesinori,komentuotojai ir vel primena aviu kaimene….meeeees nee tokie,meeees baltai garbiniuooooti,fu,juoda avis isisuuuuuuuko i muuusu taaarpa,fui fui…Nieks nepasako,kad jei teisetai per silpni sustabdyt ta sudziu,tai,palaukus kur uz kampo,reik taip atbaladot ta tipeli,kad ans bijotu net kiauktelt….Tokiais ‘valstybes’ kurejais bjauretis ir verkt nepakanka.Esu tikras,tarpukario Lietuvoj Skirpa toki ‘valstybininka’ nupiltu ta pacia diena.Deja,Skirpu nebera,o as brauningo neturiu….

Dronas

Gėda gali būti tik tiems kurie turi gėdos jausmą. Moraliniui išsigimeliui-kastratui, tokie dalykai nesuvokiami ir ne šio pasaulio dimensija.

T0mas J.

Puiki apžvalga!
V. Sinica rašo: „Olegas ėjo į Seimą su Armonaitės išrašytu leidimu ir ėjo kaip tik tuo laiku, kai Armonaitė salėje iš tribūnos atsakinėjo į parlamentarų klausimus dėl … to paties Olego paskundimo …”.
Klausimus opozicija surašė raštu. Septynis. Armonaitė ir kiti valdantieji juos žinojo iš anksto ir priėmė tai kaip pažeminimą – viešai seimo tribūnoje teisintis prieš nekenčiamus opozicijos asmenis! Kerštas tuo pat metu! Juokdario atvykimas buvo atsakymų į opozicijos klausimus PAGRINDINĖ dalis. Juk 6 iš 7 klausimų susiję su juo.
– Ar dar norėsit kada uždavinėti man klausimus? Patardyti? – taip Šurajevo lūpomis pasakė Armonaitė ir pridūrė: „Čiulpkit ..”.
Moralės, etikos, kultūros joje nerasta: pasileidusi, pagiežinga pikta moteris.

Pastabus

…na,tu sita gyvi vadini ‘moterimi’…,cia tas pats,ka sita iszmoga ‘valstybes kureja’ pavadinti ‘vyyyyru’….,cia tai butu geeeeras,xa xa xa….’vyyyyras’…,oi,negaliu..,metu anekdotas..

Dzeikas

Kaip sake ismintingi zydai nevisavertem tautoms demokratija blogas sprendimas. Kas butu jei panasios komedijos imtu vykti JAV kongrese? Prasidetu valstybes dezintegracoja, nes toks Texas, Kalifornija, veliau ir kitos pasakytu nahier mums to reikia? Gyventojai ir kapitalai tai palaikytu, nes su debilais valdzioj jie nesitaikytu. Bet aplamai pati JAV dezinegracija tai didziulis nuostuolis ir kapitalams, ir gyventojams. Todel cirku kongrese nevyksta. Lietuvis artimas savo mentalitetu zmogbezdzionei ir neturintis sampratos „orumas” tokius cirkus leidzia, nes vedant PARAZITINI gyvenymo buda kvailiojimas tera budas pritaikyti istatymo normas savo tikslams pasiekti pritaikant ju formalu atatikima norimai veikai ir rezultatui. Tai tsutos pasirinkimas. Ne valdzia turiu omenyj, o gyvenymo buda. Nes jei tikites , kad isrinke kitus , brazauskiniu likucius ar skvernelinius , cirkai Seime nustos… Skaityti daugiau »

Prašalietis

Galima tik „pasidžiaugti”, kad gausiai šeriami „sala ukraini” eiliniai lietuviai, net ir tokie „lietuviai” kaip Olegas Šurajevas(vardas ir pavardė yra rusiška, kaip ir koks Ukrainos Porošenka savo rusišką pavardę pakeitė į žmonos”ukrainietišką”, kaip ir buvusi didelė Ukrainos „patriotė” Timošenko….), „pranoksta” patys save. Kiekvienas gausiai vartojantis patiekalą „sala ukraini” prieš vertindamas kitą šio patiekalo vartotoją, turėtų pažiūrėti į save ir kitus „aukštesnius” šio „tautinio” patiekalo „gurmanus” kaip vaidinanti ministrę pirmininkę Šimonytę, „tautos patriarchą ir buvusį valstybės vadovą”, kuris prie mero rinkimo balsavimo urnos į klausimą apie tautos gyvenimą, politines preferensijas…su „patriotiškai” ptriarchui būdinga kreiva „europietiška” grimasa „chi chi chi” tepasakė, „svarbu, kad Putinas nesugalvotų ant mūsų numesti bombikę”…

hmmm

olegas šurajevas rusas ar xaxolas? pavardė tai rytietiška…kiek dar leisimės rytietiškoms atmatoms griauti mūsų kultūrą…?

Vaiva

Kuo arčiau imperijos galas, tuo beprotiškesni įstatymai ir veikėjai. Pridėčiau – tuo beprotiškesni „valstybės kūrėjai”. Įdomu buvo skaityti, kaip J. Juškaitė išaiškino „psichinio ligonio” epitetą, mestą Šurajevui. Man atrodo, biurokratinio mąstymo valsdininkai jau nebesuvokia perkeltinės žodžių vartojimo prasmės. Jei kokį chuliganiškai besielgiantį autostradoj vairuotoją suupykę kiti vairuotojai vadina debilu, ligoniu, gaidžiu ar psichiniu ligoniu, tai nereiškia, kad chuliganui taikoma medicininė diagnozė ar jis laikomas vištų „vyrų”. Be to, Juškaitės tekste yra geras devejopų normų pavyzdys, kai kurie politikai kaltinami vartojantys argumentus ad hominem. Manyčiau, kad jie mokosi iš premjerės „lakštingalos balso”, taikomo Širinskienei. Tikrai – vieni kitų veidrodžiai.

sveikinimai ligoniukui šūrikui

Nors chocholas Oleška, kuriantis valstybę Litukriją buvusios Lietuvos TSR teritorijoje gyventi likusiems aborigenams ir biomasei, yra viso labo tik debilavotas šūdo šmotas, tačiau jis kaip niekas kitas sugebėjo atskleisti parodyti kokio lygio yra seimas ir kokie skystalai tame seime knibžda. Skystalai – tai labai jau švelnus ir tolerastiškas pavadinimas dešimtmečiams ten užstrigusioms atmatoms ir išgamoms. Ekshibicionistas ir šūdo šmotas Šūra, kiekviena proga, ir be jos, rodantis ir kaišiojantis savo bybį kaip kokį sakralinio kulto atributą, atskleidė seime bujojančių gyvių moralinį, dvasinį vidų, nors ten nieko kažko morališko ar dvasingo, net jei kažkada ir buvo, nėra. Pavadinti minkštabybiais ar skystakiaušiais tą seime bujojantį gaivalą būtu įžeidimas to vardo iš tiesų nusipelnusiems. Net mentas SS (Saulius Skvernelis), pavadintas balandžiu, oriai praėjo apsimetęs… Skaityti daugiau »

41
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top