A.Ažubalis, K.Ivanauskas, V.Landsbergis, V.Rakutis, A.Sekmokas, V.Valiušaitis: Atsiminkime 1941 birželio 23-ąją, paminėkime tautos sukilimo 80-metį

Šiemet birželio 23-ąją sukanka aštuoniasdešimt metų nuo Lietuvių Tautos sukilimo, kuris paskelbė atkuriamą Lietuvos valstybę ir Laikinąją Vyriausybę, vijo okupantą ir perėmė krašto administravimą anksčiau negu pasirodė vokiečių armijos daliniai.

Sukilimas buvo Lietuvių Tautos ginkluotos rezistencijos pradžia ir penkis dešimtmečius trukusios kovos už Lietuvos laisvę bei valstybinę nepriklausomybę istorinės reikšmės gairė. Nuo tada Lietuvių Tauta nesiliovė priešinusis okupantams. Keitėsi rezistencijos veikėjai ir organizacijos. Keitėsi rezistencijos formos ir metodai. Keitėsi net pozicijos, kuriose pasipriešinimas atkakliausiai reiškėsi. Tačiau nepakitusi liko dvasia, iš kurios tekėjo pasipriešinimo veiksmai. Dvasia, kuri reiškė pasiryžimą gyventi ir kurti laisvėje, pasiryžimą priešintis smurtu primetamam svetimam gyvenimo būdui. Dvasia, kuri atvedė Lietuvą ir į Kovo 11-ąją.

1941-ųjų sukilimas įsirikiavo Tautos istorijoje į kitų sukilimų eilę – šalia 1794 metų, šalia 1831 ir 1863 sukilimų. Taip pat šalia 1905-ųjų metų. Pagaliau šalia 1919–1921 ir 1944–1954 metų kovų dėl laisvės. Tai vis Tautos ginkluotos kovos pastangos nusikratyti baltosios, carinės ir dar žiauresnės raudonosios, diktatūrinės Rusijos okupacija.

Prancūzų filosofas Ogiustas Komtas (Auguste Comte) yra sakęs, kad Tautą sudaro gyvieji ir mirusieji. Mūsų istorikas Vykintas Vaitkevičius rašo apie „piliakalniuose ir pilių požemiuose miegančią ir tuoj prabusiančią lietuvių kariuomenę“, kuri XIX a. pabaigoje „žadino viltį, kad Tėvynė netrukus bus išvaduota iš svetimųjų priespaudos“.

Su šia viltimi akis užmerkė tūkstančiai laisvės kovotųjų ir jų simboliais tapusieji Jonas Žemaitis-Vytautas, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, kurių atminimą vertai pagerbėme laisvę atgavusioje Tėvynėje. Taip pat ir Juozas Lukša-Daumantas bei Julijonas Būtėnas, kurių žūties 70-ąsias metines minėsime šiemet. Juo sąmoningesnė Tautos dalis yra gyvieji, juo labiau jaučia ir supranta savo egzistencinį ryšį su praeitimi. Mums natūralu saugoti savo piliakalnius, žyminčius praeities buvimo aukštumas, kitas tautos darbo, kūrybos, gyvenimo vertybes.

Juozas Brazaitis, dar viena šviesios atminties rezistencinio sąjūdžio asmenybė, apie tai sako: „Sukilimai susiklosto vienas paskui kitą laiko eigoje kaip, sakytum, piliakalniai teritorinėje erdvėje. Ir vieni ir antri byloja apie žmones, kurie buvo tokie pat kaip ir dabar. Su tais pačiais džiaugsmo, geresnio gyvenimo siekimais. Tačiau atėjo tokios gyvenimo dienos, kada tie žmonės rizikavo savo laime ir savo gyvybe vardan aukštesnio ir bendresnio tikslo – tautos ir tautiečių laisvės. Rizikavo savo laisva valia, nepriversti, nemobilizuoti. Laisvas savęs aukojimas aukštesniam idealui tai aukštesnio prado laimėjimas žmoguje.“

Filosofas Antanas Maceina, demaskuodamas melą kaip esminę Blogio karalystės žymę, skatina rezistenciją prieš melą. Artėjanti sukaktis suteikia progą pasipriešinti sovietinės istoriografijos orkestruotam melui, kuriuo bandoma sumenkinti Birželio sukilimą.

Sukilimo 80-metis – dėkinga proga pabrėžti, kad:

1. Lietuvių Tautos sukilimo faktas paneigė sovietinį melą, jog Tauta savanoriškai prašėsi būti priimama į kruvinojo Stalino režimo engtą dirbtinę Sovietų Sąjungą.

2. Sukilimo veiksmas prieš įsakmiai pareikštas vokiečių direktyvas neskelbti Lietuvos nepriklausomybės ir nesudarinėti Vyriausybės paneigė sovietinį mitą, kad sukilimo iniciatoriai buvo Vokietijos naciai.

3. Sukilimui vadovavusios organizacijos vadovų areštai ir deportavimas į sovietų bei nacių koncentracijos stovyklas, kovotojų paskelbimas okupanto „išdavikais“ patvirtino faktą, kad naciai ėjo tuo pačiu keliu kaip ir jų sąjungininkai Kremliuje – kalėjimais, deportacijomis ir žmonių žudynėmis gniaužė laisvės siekimą. Tauta turėjo sukilti.

SUKILIMĄ PAMINĖTI kviečiame plačiąją visuomenę renginiais ir paskaitomis, sukilėlių kapų sutvarkymu bei sukilimo kovas įamžinančių vietų lankymu, jų paženklinimu ir pagerbimu, pasisakymais žiniasklaidoje, knygų ir dokumentų rinkinių leidyba. Tegul visa tai gaivina ir stiprina pasipriešinimo neteisybei dvasią ir tegul reiškia pagarbą rezistencijos aukoms – tiek pat visuotinę, kiek visuotinis buvo lietuvių džiaugsmas ir entuziazmas, 1941 m. birželio 23-osios rytą Kauno radijui prabilus Nepriklausomos Lietuvos vardu.

Šia proga pranešame, kad visuomeninės iniciatyvos pagrindu sudarėme redakcinę kolegiją, kuri rengia straipsnių ir dokumentų rinkinį, skirtą Sukilimo 80-mečiui. Tarp jos autorių – Arvydas Anušauskas, Kęstutis Girnius, Kestutis Skrupskelis, Bronius Makauskas, istorinės asmenybės Juozas Brazaitis, Adolfas Damušis, Vincas Trumpa, Jonas Algirdas Antanaitis ir kiti.

Leidinio „Sukilimo 80-mečiui“ redakcinės kolegijos sudėtis:

Audronius Ažubalis
Kostas Ivanauskas
Vytautas Landsbergis
Valdas Rakutis
Arvydas Sekmokas
Vidmantas Valiušaitis

Vilnius, 2021 m. kovo 11 d.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
16 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Nemiga

Dar vienas padūsavimas garo nuleidimui.
––––
Vienas musulmonas Jurgai Lago pasakė: “… jei būčiau baltasis naktimis neužmikčiau…”.
––––
Pažiūrėkite į dabartinius Egipto koptus, tikruosius egiptiečių palikuonis…
Tas pats laukia visų lietuvių, visos baltųjų rasės, visos Vakarų civilizacijos…
Ir toliau mėgaukitės epizodiniais garo nuleidimas.
.
Aš baltas, ir tuo didžiuojuosi.
.

Tvankstas

OUTCRY TO THE WORLD, FROM ISRAEL!!! -https://www.youtube.com/watch?v=WMsn0bj_P6o&t=26s – žydų laimė Pažadėtoje Žemėje

baisu - VSIO ZAKONNO valdžią išpyškino

neramiai miega mūsų VSIO ZAKONNO apologetai

Deivis

Pagarba birželio 23 – sios sukilėliams!

Skant, ške

Kompania nie wielka, ale bardzo przyjemna…

Ramiros

Taip, tai buvo didžiavyriai ir moterys garbingos, stojusieji drąsiai į kovą prieš nuožmiuosius okupantus…. Atėjo kiti …. Okupantai visi panašūs yra…. Bet kur pasidėjo mūsų didieji vyrai ir moterys, kad visą valdžią vėl atidavėm raudoniesiems, kolaboravusiems su okupantu, atidavėm stribynui ir jo palikuonims, kurių genai daugiausia būna tokie patys, kaip ir jų gimdytojų, atidavėm neaiškioms būtybėms, užsislapstinusiems beveik šimtmečiui, tai jie, matyt, neleido atlikti liustracijos … O ką dabar išrinkome? Tad, gal ir nereikia aimanuoti, verkšlenti, keiktis …. ko norim , tą ir turim…

priežastys ir pasekmės

Dėl ko dabar turim tai,ką turim?

sunaikinta-tiesa.jimdofree.com/blog

Sorry

Na, ką gi, neverta kreipti didelio dėmesio,
juk tai tik diletantų šutvė.
Nei vienas iš jų neturi mokslinės publikacijos apie 1941 06 23 ….
Tik valdiška nuomonė ir privačios emocijos…

nieko sau

geras priminimas visai seimerių kodlai : tai kada ,pagaliau, susiruošit tarnybon Lietuvos kariuomenėje ? Juk ten gyvas velnias tų taip vadinamų patriotų ,sulindusių į šiltas kėdes ir net bandančių apsimest įžeistais …? Jei jau Anglijos pirmos eilės princai tarnauja ( Afgane , beje – taip pat ) , tai kuo gudresni visi šitie landsbergiai, saudargai , etc. . pirštais nerodysim, škia.

Sigitas

Aš matyt kažko nesuprantu…su Birželio sukilimo minėjimu, priemonės numatytos tikrai geros, tik vienas Kodėl? Aš čia apie redakcijos sudėtį…nejaugi negalima apsieiti be vieno asmens taip skant patriarxo? Nors aš galbūt kažko ir nežinau, gal kaip tik jis gūdžiomis 1941 m birželio dienomis vedė sukilėlius į Pergalę?

Ir vel tas pats

Ir vel isitryne ar buvo itrintas VL cia. Tai lyg ir legitimizuoja visas nesamones, kurias daro konservatoriai. VL yra ypatingai gudrus, bet kaip kiti to nesioranta???

Nesupratote, žmonės

Patriarxo įtraukimas šiuo metu yra vienintelis būdas bent kaip nors tą sukilimą paminėti. Pagrindinis skydas, Dzeuso egida, taip sakant. Negi manote, kad neteks susidurti su fainų šimašmonaičių siautėjimu? Patriarxui kad tik dalyvauti, o visos Lietuvos anūkėliui teks rinktis tarp senelio ir savo širdelės polinkių 🙂 .

Tartiufas

Ožys dirba profesionaliai bemulkindamas avinus. Būdamas idėjinis garbėtroška, tiesiog negali atsiriboti nuo sukilimo, nes kitu atveju reikėtų aiškinti avinams, kodėl nepalaiko savo tėvo, kuris buvo labai lankstus siekiant savo gerbūvio. Sugebėjo pasitarnauti ir carui, ir Smetonai, ir žydams, ir tarybiniams partizanams, ir sukilėliams, ir Hitleriui ir Stalinui, ir Chruščiovui ir visiems, kurie vadovavo, kai jis gyveno. Genai persiduoda.

tačiau

Landsbergis yra Birželio sukilimo aukštinimu itin suinteresuotas asmuo, todėl jo parašiukas žadina dviprasmiškus jausmus

dėdulė

su rakučiu ir valiušaičiu – šaunieji vienminčiai Lietuvai kvailinti

Nepasirašysiu

Įdomūs signatarai – tata, keli dešimtmečiais prisiplakę impotentai (Ažubalis, Sekmokas, Valiušaitis) ir dar pora nulių aritmetikai užbaigti.
Bent jau paaiškėjo (darkart) už kieno komandą Tiesos.lt žaidžia.

16
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top