Algirdas Endriukaitis. Atviras laiškas gen. prokurorui E. Pašiliui dėl stribinių teisės normų legitimavimo

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui
Dėl stribinių teisės normų legitimavimo Lietuvos prokuratūroje

Rezistentų pasipriešinimo okupacijai darbo grupė susipažino su prokuroro E. Pašilio 2020-10-06 raštu, kuriame E. Pašilis nurodo, kad rezistentų persekiojimas buvo teisėtas ir kad ateityje mums į šia tema užduodamus klausimus atsakoma nebebus. Darome išvadą, kad mūsų skundas nagrinėtas nesilaikant Lietuvos ir tarptautinės teisės principų ir normų. Nemanome, kad E. Pašilis yra nekvalifikuotas, todėl tokį atsakymą vertiname kaip angažuotą ir paliekantį rezistenciją už įstatymo ribų. Tai jau ne valstybinis ir ne teisinis požiūris, bet naujas Lietuvos teisinės istorijos faktas. Tai yra okupacinė stribinė nuostata.

Prokuroro atsakymo angažuotumas pasireiškia tuo, kad mes neva skundžiame, kaip jo rašte nurodyta, visų teisėjų verdiktus, tame tarpe – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos R. Gudienės ir Vilniaus apygardos teismo teisėjos A. K. Macevičienės. Viskas yra atvirkščiai: būtent šios teisėjos, vertinant Lietuvos ir tarptautinės teisės normomis, buvo absoliučiai logiškoje rezistentų teisių gynimo pusėje, o prokuroras E. Pašilis šias teisėjas priskyrė prie prokurorų nusikaltimų neigimo šalies palaikymo. Beje, nenurodyta, kad dar ir Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas D. Grizickas savo verdiktu buvo išimtinai rezistentų gynimo pusėje.

Partizano A. Kraujelio byloje Panevėžio apygardos prokuroras R. Juozainis ir Vilniaus apygardos teismo prokuroras R. Valentukevičius nesvyruodami buvo rezistento teisių gynimo pozicijoje. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme prokuroras S. Stulginskis jau teigia stribinę partizano žūties versiją, legitimuojant represinį KGB aktą, kurio ištroškę laukė teisėjai.

Teikiame minėtų teisėjų argumentus, klaidingai įvardintus prokuroro E. Pašilio rašte.

1. Vilniaus miesto teisėjos R. Gudienės 2016-11-02 nutartyje pripažintas rezistentų pozicijos pagrįstumas, nurodomi esminiai ir konceptualūs prokurorų G. Vaivados (2016-05-03) ir E. Papučkos (2016-10-12) nutarimų akivaizdūs angažuotumo požymiai.

„Nepagrįstomis laikytinos prokuroro išvados, jog tokie veiksmai nebuvo draudžiami pagal tarptautinę ir nacionalinę teisę aprašomų įvykių metu, nes tokie veiksmai buvo draudžiami tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu.“ (p. 4).

„Visiškai ignoruojama skundo esmė, jog nukentėjusieji ir kiti jų minimi asmenys buvo persekiojami nesilaikant net ir sovietinės teisės nuostatų, apibrėžiančių teisėtą baudžiamąjį procesą.“ (p. 4).

„BK 100 str. numatytos nusikalstamos veikos sudėtinė analizė iš esmės neatlikta ir nepasisakyta dėl to, ar tyrimo metu buvo nustatyta, kad buvo vykdoma valstybės ar organizacijos politika dideliu mastu ar sistemingai užpuldinėti civilius.“ (p.4).

„BK 100 str. dispozicija nesudaro kliūčių bausti asmenis net už pavienį asmenį, aprašytą šiame straipsnyje, jei yra nustatyta, kad buvo vykdoma valstybės ar organizacijos politika dideliu mastu ar sistemingai užpuldinėti civilius, ir įrodoma, kad toks veiksmas buvo atliktas įgyvendinant šią politiką.“ (p. 4).

„Veikų sudėties analizė neatlikta ir niekaip neatsakyta į skundo argumentus, jog visi skunduose minimi asmenys buvo ištremti (formaliai galimas BK 102 str. numatyto nusikaltimo požymis) bei visų jų teismai tebuvo farsas ir neatitinka nešališko ir nepriklausomo teismo kriterijaus baudimas kriminalinėmis bausmėmis be nepriklausomo ir nešališko teismo sprendimo ar be gynybos garantijų teisme yra formaliai galimas BK 103 str. numatyto nusikaltimo požymis.“ (p. 5).

2. Vilniaus apygardos teismo teisėjos Ainoros Kornelijos Macevičienės 2016-12-05 nutartis dėl prokuroro E. Papučkos 2016-10-12 nutarimo panaikinimo, kaip neatliktos teisinės analizės, rezistentų skundą patenkino. Teisėjos nutartyje nurodyta:

/…/ „kad prokurorai teisiškai argumentuotai neatsakė pareiškėjams, kodėl 1945 m. rugpjūčio 8 d. Niurnbergo tarptautinio karinio tribunolo statutas bei 1946 m. gruodžio 11 d. Jungtinių Tautų organizacijos Generalinės Asamblėjos rezoliucija 95 (1), patvirtinanti tarptautinės teisės principus, pripažintus Niurnbergo tarptautinio karinio tribunolo statute, nėra aktualūs šiai bylai ir kt., tačiau prokuroras teismo nurodytų trūkumų neanalizuoja ir tuo labiau jų pašalinimui nededa nei mažiausių pastangų.“ (p. 3).

3. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Dariaus Grizicko 2016-09-26 nutartis dėl 2016-08-08 prokuroro E. Papučkos nutarimo kaip ne teisinio, o abstrakcijų nuorodų panaikinimo.

„Tinkamai nepaaiškino pareiškėjams, kodėl ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas tik pagal BK 100 straipsnį, o šis BPK 30 straipsnio pažeidimas sukliudė prokurorui priimti teisingą sprendimą.“ (p. 2)

„Be to, aukštesnysis prokuroras neaptarė ir neįvertino visų pareiškėjų nurodomų tarptautinės teisės aktų, kurie, pareiškėjų nuomone, taikytini šiam ikiteisminiam tyrimui.“ (p. 2).

„Prokuroro 2016 m. gegužės 3 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą nr. 01-2-00116-10 išvados yra grindžiamos deklaratyviniais teiginiais, bet ne minėtame nutarime nurodytų asmenų parodymų ir kitų konkrečių ikiteisminio tyrimo duomenų analize.“ (p. 2).

Klausimai yra konceptualūs ir reikia įvertinti tai, kad kalbama apie nusikaltimus tarptautinio jus cogens principo erdvėje, t.y. be senaties ir įvardinto imperatyvinio taikymo. Taigi vengimas nagrinėti okupacinių Lietuvos ir tarptautinių nusikaltimų sampratą, jos iš esmės neneigiant, reiškia okupacijos legitimaciją. Juk ir prokuroro priesaika bei etikos kodeksas preziumuoja ne pareigūno neklystamumą, o hipotetiškai galimą teisinį pažeidimą ir atsakomybę.

Pagal Prokuratūros įstatymo 8 straipsnio 10 punktą dėl generalinės prokuratūros funkcijos analizuoti prokuratūros veiklą, pagal 19 straipsnį dėl viešo nacionalinio istorinio rezistencijos intereso, pagal 20 straipsnio 1 dalies 1 punktą dėl ištikimybės valstybei ir konstitucinei santvarkai, 6 punktą dėl etikos kodekso nesilaikymo ir Prokuroro etikos kodekso III dalies 10 punktą dėl prokuroro priesaikos ir Etikos kodekso, įpareigojančių nežeminti prokuroro vardo, derėjo inicijuoti tokio elgesio svarstymą Prokurorų etikos komisijoje arba (be eilės) prokurorų atestacijos komisijoje.

Formuluojame tik vieną klausimą: ar sesuoers N. Sadūnaitės ir tuometinio kunigo S. Tamkevičiaus persekiojimas ir kalinimas buvo nusikalstama veika pagal Lietuvos ir tarptautinės teisės normas, ar legitimi veika pagal LTSR okupacines teisės normas?

Keli sakiniai abejojantiems. 1988 metais per „bananų balių“ Katedros aikštėje suimtas drąsus rezistentas Algimantas Andreika, nugabentas į Antakalnio milicijos būstinę, milicininko Z. Bernoto buvo žiauriai sumuštas, o po Kovo 11-osios prokuroras E. Papučka atsisakė jam kelti bylą. Epochos susišaukia. Tikrai sekasi žmogui, tapusiam teisingumo simboliu.

Manome, kad prokuroras E. Pašilis piktnaudžiavo savo įgaliojimais, nevykdė pareigų ir pažeidė duotą priesaiką laikytis Lietuvos įstatymų bei ginti gerą prokuroro vardą. Ir tai privalu greitai įvertinti.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
13 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Pagarba Algirdui Endriukaičiui, išryškinančiam Tautos budelius.
___________________________________________________________________
Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį
režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų.
2020 lapkričio 12

Diedas

Skebvaikai siautėja

stasys

Reikės tai temai skirti daugiau laiko pasigilinimui .

lyg nežinotų...

į teisę mokintis KGB siuntė patalogiškus nusikaltėlius – vagis, iškrypėlius, šiaip žemos moralės – kurie pasirašė bendradarbiavimą su KGB.

Autoriui

Laikas bėga, o sovietinė mąstysena gaji. Sovietmečiu teisėjai buvo parenkami lojalūs komunistams. Gal dėl to yra siekis teisėjus rinkti kas 4 ar 5 metai, kaip pas komunistus – pakeisti prievartos įrankį. Normalioje valstybėje teisėjas vykdo teisingumą, o ne kaip futbole aistruolis, palaiko vieną ar kitą pusę. O jeigu norite kažką teisti, tai pradėkite nuo komunistų partijos viršūnėlės. Bet to nebus, nes demagogas yra demagogas.

naivumas

vargo vakarienė, panašiai kaip tarybinais laikais rašyt laišką Suslovui.

>>naivumui

Gerbiamas Endriukaitis siunčia aktualų laišką ne dabartiniam lietuviškam suslovui, o tokiems „naivumams” kaip Jūs, kurie nemato ir nesijaudina, kad Lietuvos teisėsaugą valdo nuo sovietmečio tebešliaužiantis KGB-istinis klanas.

Kis

kokios cia „pajegos”?kas ka ir kam ryskina,zmogui bent kiek mastanciam nereikia aiskinti kas cia dedasi tuos vadinamus „Nepriklausomybes „metus.Okupantaisavavaliskai paliko Lietuva,o Lietuvoje liko padlaiziai ir kitos siukslynas pradedant banditais baigiant Landzbergiu paliko zmones likimo valiai,kai tik pagasdino zmogeliai prie seimo,sutvarke ruso vadovaujantis pulkas ,o po isejimo i pensija,Landzbergis apdovonuojo uz gera darba.Reikia nustoti rasyti,laikas imtis veiksmu ir tam bus tu KGB vaiku vaikaiciu siautejimas,pasauks,iseisime visi kas tik paeisir ne pasukauti ,o daryti konkreciu permainu.

Prašalietis

Juokinga yra skaityti A.Endriukaičio primityvią „patritiškai” pokarinę bunkerinę leksiką apie „teisę” įpinant į ją žodžius- „Lietuvos,tarptautinės teisės normos, nusikaltimus tarptautinio jus cogens principo erdvėje, t.y. be senaties ir įvardinto imperatyvinio taikymo ir t.t.”. Dar juokingiau yra paskaityti pokario bunkerinės „teisės šiandieninio speco” A. Endriukaičio gen. prokuroro Pašilio teisinės kvalifikacijos „argumentuotą”, cituoju Endriukaičio „nenuginčijamą, patriotinį teisinį argumentą”-„Tai yra okupacinė stribinė nuostata.”- įvertinimą….

jo, juokingi tie prokurorčikai

kaip ir teisėjūkščiai, TM klerkai bei antstoliai.
gal ne tiek juokingi (negražu juoktis iš nabagų), kiek nelaimingi

Dzeikas

Lietuvos uodega pagavo jos pacios(Lietuvos, o ne jos uodegos) paspesti spastai. As nesisaipysiu is prokuroro Pasilio. Besisaipantys ir durninantys si prokurora(ar „prokurora”) patriotai-idiotai patys liks durniaus vietoje kai pabandys kelt uodega ant tokiu pasiliu ne internetineje erdveje, o reale. Bet grisiu prie komentaro uzvadinimo: Kodel tai ka isdirbineja, sakykim, prokuroras Pasilys yra pacios Lietuvos valstybes(ir visuomenes) spastai i kuriuos patys ir pateko? Nes kas gi 1990 kovo 11d tikejo,kad Lietuva pati persekios partizanus??? *susitarkime ,kad partizanai tik vieni: 1944-195? mm ginkluotas pasiprienimas Sovietijai. Ginkluotas pasipriesinimas Vokietijai 1941-44mm Lietuvos teritorijoje – sovietiniai diversantai* Visa tai , ir prokuroro Pasilio nusikalbejimai, ir Venckienes persekiojimai su kaltinimais seneliams Kedziams pedofilija, ir begale panasiu atveju tautiskumo PRIMATO pries teise pasekme. Ginant tautiskuma ir tautos… Skaityti daugiau »

Gerb. Autoriui

Vakar iš ž-sklaidos tokių gandų prisigaudžiau apie su Covidu susijusius pirkimus (jei juos teisingai supratau):
1) Kažkodėl
a) buvo atsisakyta atlikti kratą Covidinių prekių pirklio namuose – pakako, kad jis atnešė ir parodė tyrėjui savo kompiuterį ir telefoną;
b) bylą tyręs prokuroras staiga pakeistas kitu, visi įtarimai pirkliui buvo panaikinti.
2) Pirklys, ?nukentėjęs toje istorijoje (ne, nebuvo išmestas iš darbo – tik buvo perkeltas į kitas pareigas), dabar atsidūrė Seime.
3) Vyriaus. prokuroras (jis pakeitė bylą tyrusį prokurorą?) išsiųstas į ET;
Ar teisingai supratau įvykių eigą? Ar visgi veikėjai ne tie buvo?

Balamutas

Kovos su Lietuvos buržuaziniais nacionalistais iš labai aukštos ES tribūnos. O gal, kaip ir visus, nenorimus čia matyt ar bijant kad jie kažko neprasitartų, išpirdolina į ES.

13
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top