Irena Vasinauskaitė. Ar Šiaulių rajono savivaldybė pritaria Meškuičių gimnazijos socialinės pedagogės savivalei? [4]

Pradžia ČIA, tęsinys (ČIA, ČIA).

Pilietinis portalas Tiesos.lt viešina Šiaulių rajono savivaldybės Meškuičių gimnazijos pradinių klasių mokytojų Ilonos ir Virginijaus Tiknių kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą.

Pasižiūrėję į pedagogų prašymo pateikimo datą galėtume manyti, kad ši institucija turėjo pakankamai laiko atsakyti I. ir V. Tikniams, ar padarė Šiaulių savivaldybė administracinės teisės pažeidimų ir kokių. Deja.

Mokytojai atsakymo tebelaukia.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai
Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius

__________________________________________________________________

Ilona Tiknienė
Virginijus Tiknis

P R A Š Y M A S

2019-02-04

Prašome padėti gauti informaciją ir atsakymus iš viešojo administravimo institucijų, kurios, mūsų manymu, pažeidinėja įstatymus slėpdamos mus asmeniškai liečiančią informaciją, dangstydamosi mūsų pačių asmens duomenų apsauga.

Esame pedagogai, todėl bylinėjimasis teismuose šiuo metu mums nepasiekiamas, o ir tokia „kišenė“ LR Švietimo įstatyme nenumatyta. Pateikiame skundžiamų įvykių seką:

2018-10-29 V. Tiknis kreipėsi registruotu. laišku į Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių, skųsdamas Meškuičių gimnazijos socialinės pedagogės Indrės Antulienės elgesį: neatsiklaususi, neinformavusi pradinių klasių mokytojo V.Tiknio ji įsiveržė į pamoką, ją sutrikdė, sukiršino mokinius, sukėlė baisią psichologinę įtampą. Socialinei pedagogei išėjus iš klasės, likusią pamokos dalį iki skambučio reikėjo raminti vaikus, aiškinti, kad nereikia konfliktuoti, pyktis ar vienam kitą įžeidinėti. Dėl neadekvataus užimamoms pareigoms socialinės pedagogės I. Antulienės elgesio dalyko pamoka žlugo, vaikai buvo nervingi, suglumę.

2018-11-30 advokatei Aušrai Ragelienei buvo pranešta, kad V. Tiknio 2018-10-29 skundas iš Valstybinės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės Apsaugos ministerijos Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2018-11-05 persiųstas nagrinėti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui. Kreipėmės į teisininkę, nes mūsų valdžios institucijos apie savo veiksmus neinformavo.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, mūsų teisininkei tarpininkaujant, 2018-11-30 pranešė, kad V.Tiknio 2018-10-29 skundo nagrinėjimas dėl Meškuičių gimnazijos socialinės pedagogės Indrės Antulienės elgesio yra stabdomas, kol bus ištirtos aplinkybės, nurodytos Indrės Antulienės 2018-11-23 parašytame tarnybiniame pranešime „Dėl darbo trikdymo Meškuičių gimnazijoje“.

Vadinasi, minėtas socialinės pedagogės Indrės Antulienės tarnybinis pranešimas, kurio nematė nei V.Tiknis, nei jo advokatė, nei Meškuičių gimnazijos vadovas Algirdas Kontrimas, atsirado praėjus beveik mėnesiui po to, kai V.Tiknio skundas dėl minėtos socialinės pedagogės pasiekė Valstybinę vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių ir buvo pradėtas mėtyti po valstybės ir savivaldybės struktūras lyg karšta bulvė. Negi per tą laiką apskųstoji I.Antulienė, aplenkdama tiesioginį gimnazijos vadovą, kūrė tarnybinį pranešimą savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui?

Nesulaukęs atsakymo, V.Tiknis ėmė teirautis Gimnazijos vadovo 2019-01-11, Šiaulių rajono savivaldybės 2019-01-07, pirminio gavėjo Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2019-01-07, kuo baigėsi jo skundo nagrinėjimas.

Dabar, išsinagrinėjus visus įvairių institucijų atsakymus rūpimu klausimu, aiškėja, kad ta pati tą pačią dieną sudaryta komisija nagrinėjo ir V.Tiknio skundą, ir po beveik mėnesio gautą I. Antulienės tarnybinį pranešimą „Dėl darbo trikdymo Meškuičių gimnazijoje“. Yra trys atsakymų versijos: a) gimnazijos vadovui iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (2018-12-20); b) V.Tikniui iš Valstybinės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (2019-01-08); c) V.Tikniui iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (2018-01-10). Pastarasis be jokių konkrečių paaiškinimų, jame tik atsiprašymas, kad atsakymas į šį skundą vėluoja mažne mėnesį.

Nesame teisininkai, bet manome, kad šioje istorijoje yra bent keletas administracinių pažeidimų; a) skundas nenagrinėtas laiku; b) vos ne mėnesį laukta mistiškojo tarnybinio, kurio iki šiol niekas nematė; c) pateikta išvada suponuoja atsakymą, kad tarnybiniame pranešime savivaldybei minimos situacijos, dėl kurių mums abiem, pradinių klasių mokytojams Ilonai Tiknienei ir Virginijui Tikniui, buvo atimta galimybė paaiškinti apie susidariusią padėtį. O Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio įsakymu sudarytos komisijos išvadoje mes abu esame minimi, nors nebuvome kviesti į komisijos posėdžius; d) tarnybinis „Dėl darbo trikdymo Meškuičių gimnazijoje“ adresuotas gimnazijos steigėjui – Šiaulių rajono savivaldybei, o ne tiesioginiam gimnazijos vadovui A.Kontrimui; e) Šiaulių r. administracija pati pripažino ir atsiprašė dėl vėlavimo atsakant V. Tikniui ir pan. – taip padaryta tik po daugkartinių V. Tiknio ir jo advokatės pasidomėjimų, kaip baigėsi jo teikto skundo nagrinėjimas.

Iki šiol mes, Ilona ir Virginijus Tikniai, nesame susipažinę su šiuo 2018-11-23 Meškuičių gimnazijos socialinės pedagogės Indrės Antulienės tarnybiniu pranešimu „Dėl darbo trikdymo Meškuičių gimnazijoje“, o iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos mums teikiamų atsirašinėjimų spėjame, kad šis dokumentas jau tapo ne tik riboto naudojimo, bet ir Valstybine paslaptimi.

Prašytume paaiškinti, ar teisingai pasielgė valstybinės ir savivaldybės institucijos. Prašytume padėti susipažinti su mistiškuoju 2018-11-23 tarnybiniu pranešimu „Dėl darbo trikdymo Meškuičių gimnazijoje“.

Priedai:
1. Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, „Prašymas“, 2018-10-29, 3 lapai.
2. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, 2018-11-30, Nr.6SD-2743 „Dėl informacijos pateikimo“, 1 lapas.
3. Prašymas „Dėl informacijos pateikimo“, 2019-01-04, Kaunas 1 lapas.
4. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija „Dėl atsakymo pateikimo“, 2018-12-31, Nr.S-152, 1 lapas.
5. Šiaulių rajono savivaldybės administracija, „Dėl išvados“, 2018-12-20, Nr.S-2727 (3.26), 1 lapas.
6. Prašymas „Dėl informacijos pateikimo“, 2018-11-27, Kaunas, 1 lapas.
7. Prašymas „Dėl tarnybinio pranešimo“, 2019-01-24, Nr.GP-35 (3.3), 1 lapas.
8. Šiaulių rajono savivaldybės administracija, „Dėl prašymo persiuntimo“, 2018-01-28, Nr.SG-81 (3.3), 1 lapas.
9. Šiaulių r. Meškuičių gimnazija, „Dėl atsakymo“, 2019-01-30, Nr.S-66, 1 lapas.
10. Šiaulių rajono savivaldybės administracija, „Dėl prašymo“, 2019-01-30, Nr.S-240 (3.36), 1 lapas.
11. Prašymas „Dėl informacijos pateikimo“ 2018-12-20, Kaunas, 1 lapas.
12. Šiaulių rajono savivaldybės administracija, „Dėl skundo“ 2019-01-10, Nr.SG-28 (3.3), 2 lapai.
13. Paklausimas, 2019-01-07, Nr.GP-3 (3.3), 1 lapas.
14. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius „Dėl atsakymo pateikimo“, 2019-01-08, Nr.6SD-94, 4 lapai.
15. Paklausimas, 2019-01-07, Nr.GPR-10, 1 lapas.
16. Komisijos „Dėl skundo bei tarnybinio pranešimo ištyrimo Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje“ išvada, 2018-12-18, KO-176(3.48), 3 lapai.

Iš viso priedų – 24 lapai.

Pagarbiai.
Ilona Tiknienė
Virginijus Tiknis

Paaiškėjo keistų, švelniai tariant, faktų

Teisybės dėlei verta pripažinti, kad Seimo kontrolieriai įpareigojo Šiaulių rajono savivaldybę pateikti pareiškėjams prašomus dokumentus ir Meškuičių pedagogai juos gavo, tačiau susipažinę suprato, kodėl kelis mėnesius trečiasis, įslaptintasis socialinės pedagogės Indrės Antulienės tarnybinis pranešimas tiek ilgai buvo slepiamas ir kurie Šiaulių rajono savivaldybės tarnautojai galimai „talkino“ galimų skundų tiražuotojai.

Seimo kontrolieriams tarpininkaujant I. Ir V.Tikniai, mokyklos direktorius Algirdas Kontrimas ir teisininkai pagaliau susipažino su Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriui, Šiaulių rajono vaikų teisių apsaugos tarnybai 2018-11-23 parašytu Meškuičių socialinės pedagogės Indrės Antulienės tarnybiniu pranešimu „Dėl darbo trikdymo Meškuičių gimnazijoje“. Jame autorė rašo: „Noriu informuoti jus apie Meškuičių gimnazijoje galimai vykusi mokinių ugdymo trikdymą, nes nerimauju ar man pavyks tinkamai užtikrinti mokinių teisę į saugų, lygiavertį, bendrą valstybinį ugdymą, nes 3 klės auklėtojo V.Tikniaus vedamose kūno kultūros pamokose [3 klasės mokiniams ir 2 klasės mokiniams] ugdymas buvo galimai sutrikdytas, mokytojas su manimi nenori kalbėtis, nebendradarbiauja, nenori priimti PPT tarnybos psichologo siūlomos pagalbos […] 2 klasės auklėtoja I. Tiknienė mane šmeižia […]“. [I.Antulienės kalba autentiška]

Pagal tokį tarnybinį pranešimą [su priedais, kuriuose irgi gausu tų galimai] gimnazijos steigėja Šiaulių rajono savivaldybė, tiksliau, Administracijos direktorius Gidonas Karklelis, jau be jokių „galimai, matomai ar girdimai“ sudarė komisiją, kuri pasvarstė tarnybinį ir parašė išvadas, kad kartu neva svarstytas ir jiems iš Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos persiųstas Virginijaus Tiknio 2018-10-29 raštas.

Minėta komisija nesikalbėjo su mokytojais I. ir V. Tikniais, nekvietė jų į savo posėdžius, jiems nekilo įtarimų, kodėl ilgai slėptame tarnybiniame pranešime Indrė Antulienė nepraneša apie jokius negerumus gimnazijoje, o tik regi kažkokius reginius, t.y. galimus sutrikdymus. Plius tik pedagogų Tiknių klasėse.

Be to, analizuodama dokumentus niekur neaptikau paaiškinimo, kodėl socialinė pedagogė I.Antulienė „peršoko“ savo tiesioginį vadovą gimnazijos direktorių A.Kontrimą ir, jo net neinformavusi, suskrebeno cituotą tarnybinį pranešimą Šiaulių rajono savivaldybei.

I.Antulienė A.Kontrimo neskundė? Galimai?

„Tai Jūs direktorių savivaldybei apskundėte?“ – paklausiau I.Antulienės.

Ši klausimą peradresavo A.Kontrimui: „Ar aš Jus apskundžiau?“

Pasigirdo gimnazijos direktoriaus atsakymas: „Nežinau, aš nemačiau to dokumento“.

Čia kaip visada taikliai į pokalbį įsitrauk ir su manimi Meškuičiuose lankęsis kolega Mykolas: „Tai pažeidėte subordinaciją?“

Į pastarąjį klausimą socialinė pedagogė sureagavo gana keistai: „Sub…sub…ordinaciją? Ką tokį?“

Šalia nebuvo nei tuometinio Šiaulių rajono savivaldybės vicemero Algio Mačiulio, Meškuičių gimnazijos eksdirektoriaus, I.Antulienės bendrapartiečio ir, galimai, širdies čempiono, nei dabar Švietimo ir sporto skyriuje dirbančios buvusios direktorės Jūratės Jankauskienės pavaduotojos Margaritos Povilionienės, nei minėto skyriaus vedėjos Elenos Leparskienės, kurie, galimai, pagal senas pažintis moteriai padėtų…

Tačiau radosi naujų faktų, galimai rodančių, kad abu mokytojai Tikniai yra galimai sąmoningai puldinėjami, šmeižiami, o gal savivaldybės rūmuose tvirtinamos galimai suklastotų parašų kopijos…

Paskutinės naujienos

Ilona ir Virginijus Tikniai kreipėsi į Šiaulių Apygardos prokuratūros Šiaulių Apylinkės prokuratūrą.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
13 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
13
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top