Iš skaitytojų pašto. Mindaugas Lučka. Kodėl varžomos Lietuvos valstybės piliečių suverenios galios?

Šių, 2021 m., rugsėjo 25 d. prie Kauno pilies įvyko konferencija žurnalisto ir ūkininko Pranciškaus Alfredo Šliužo atminimui. P. A. Šliužas buvo žinomas kaip „Žemės referendumo“ iniciatorius ir bendraminčių telkėjas. Referendumu buvo siekiama, kad Lietuvos valstybės žemė, gelmės, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos valstybės piliečiams ir pačiai valstybei ir kad piliečiai galėtų valdyti savo šalį tiesiogiai. Simboliška, kad konferencija vyko šalia Kauno pilies, kurią gindami prieš šimtmečius žuvo tikri piliečiai – pilies iečiai. Kaip ir P. A. Šliužas – buvo tikras pilietis ir žuvo gindamas Lietuvos žemę bei piliečių teises.

Verta priminti, kad 2013 m. rugpjūčio 22 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) įregistravo referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinę grupę, siekiančią, kad būtų užkirsta galimybė Lietuvos žemę išparduoti užsieniečiams, ir priėmė sprendimą leisti pradėti rinkti parašus dėl referendumo surengimo. 2013 m. rugpjūčio 24 d. Kauno halėje įvyko „Lietuvos Žemės gynėjų suvažiavimas“. 2014 m. balandžio 10 d. LR Seimas priėmė nutarimą dėl šio referendumo surengimo. 2014 m. birželio 29 d. įvyko referendumas, dar žinomas kaip referendumas dėl žemės (ne)pardavimo užsieniečiams.

Kaip buvo pastebėta dar 2014 m., LR Seimas priimtu nutarimu patvirtino Vyriausiosios rinkimų komisijos parinktą pačią nepatogiausią ir netinkamiausią datą referendumui, kadangi vasaros metu ūkininkai būna užimti žemės ūkio darbais, o kitiems piliečiams tai dažnai atostogų metas, todėl apskritai rinkimai dažniausiai vyksta rudenį, žiemą ar pavasarį tam, kad būtų didesnis rinkėjų aktyvumas. Be to, visą parašų dėl referendumo paskelbimo rinkimo metą ir jau paskelbus referendumo datą užsienio kapitalo bei LRT leidiniuose ir televizijoje buvo nuolatinis į referendumo iniciatyvą nukreiptas šmeižtas ir klaidinimas. Todėl referendume dalyvavo tik 15 proc. rinkėjų, iš jų 71 proc. pasisakė už pasiūlytas nuostatas, 26 proc. pasisakė prieš.

Apskritai referendumai, juos organizuojant pagal viešojo administravimo principus taupant lėšas ir siekiant kuo didesnio rinkėjų aktyvumo, vyksta rinkimų į Seimą, savivaldybių tarybas ar Prezidento rinkimų metu. Taigi, parinkimas referendumui datos vasarą, birželio 29 d., kai tuo metu nevyko jokie rinkimai – tai veikimas prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą, prieš pagal LR konstitucijos 2 str. „Lietuvos valstybę kuria Lietuvių tauta. Suverenitetas priklauso Lietuvių tautai.“

Taigi, kokius viešojo administravimo principus pažeidė VRK tokiu savo sprendimu?

Mano manymu pažeisti šie principai, kurie įtvirtinti LR Viešojo administravimo įstatyme:

1. Draudimo keisti į blogąją pusę – viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinės procedūros sprendimą, negali pabloginti asmens, dėl kurio kreipimosi pradėta administracinė procedūra, padėties;

2. Efektyvumo – šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja kuo mažesnėmis sąnaudomis ir siekia geriausio rezultato;

3. Objektyvumo – šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs.

Todėl VRK galimai veikė neteisėtai trukdydama įvykti referendumui. Tuo labiau kad veikė priešingai LR Konstitucijos 4 str. įtvirtintai nuostatai, kad Tauta visų pirma Aukščiausią suverenią galią vykdo tiesiogiai, tai yra referendumais ir kitais tiesioginiais būdais, ir tik po to – per išrinktus savo atstovus: Seimą, savivaldybių tarybas, prezidentūrą. Todėl ir LR Seimas, 2014 m. balandžio 10 d. priimdamas nutarimą dėl šio referendumo surengimo nepatogiausiu ir netinkamiausiu metu, taip pat nusižengė LR Konstitucijos 9 str. įtvirtintai nuostatai: „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu“.

Todėl tauta, turėdama aukščiausią suverenią galią, privalo turėti teisę dalyvauti valdant savo šalį tiesiogiai.

Todėl sprendimas dėl referendumo paskelbimo 2014 m. birželio 29 d. laikytinas neteisėtu ir jis turi būti skelbiamas pakartotinai patogiu ir tinkamu metu kartu su artimiausiais rinkimais į Seimą, savivaldybių tarybą ar Prezidento rinkimais, priklausomai nuo to, kada teismas išnagrinės bylą dėl VRK neteisėto veikimo trukdant įvykti referendumui.

Norėčiau priminti, kad referendumo iniciatoriai siūlė pakeisti Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnius ir taip įteisinti, kad:

1. Referendumas galėtų būti skelbiamas, jeigu surenkama ne mažiau kaip 100 tūkst. piliečių parašų, o ne kaip šiuo metu galiojantis reikalavimas – 300 tūkst. (nors pirmasis siūlymas buvo, kad užtektų surinkti 7 proc. piliečių parašų nuo atėjusiųjų balsuoti prieš tai vykusiuose savivaldybės, Seimo ar Prezidento rinkimuose).

2. Žemė, gelmės, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

3. Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.

Referendumo iniciatoriai pabrėžė, kad jie siekia išsaugoti Lietuvos žemių vientisumą ir kad įteisinus Lietuvos žemės, gelmių, vidaus vandenų, miškų pardavimą užsienio subjektams būtų pažeistas Lietuvos žemių vientisumo principas. Be to, referendumo iniciatoriai buvo suformavę šūkius-teiginius, atitinkančius lietuvių tautos valią:
Žemė – Tautos gyvavimo vieta.
Tauta – prigimtinių teisių piliečiai.
Valstybė – bendruomeninis gėris.
Ūkis – savarankiškas apsirūpinimas.
Kultūra – tautiniai papročiai ir gebėjimai.
Ateitis – visavertis gyvenimas čia.
Šeima – vyro ir moters sąjunga.

Taip pat norėčiau paminėti kai kurias 2014 m. referendumo iniciatorių išsakytas mintis: „Mes norime grąžinti Konstitucijos 47 straipsnį į pirminę būklę, kokia buvo 1992 metais priimtoje Konstitucijoje. Šis straipsnis užtikrino išskirtinę Lietuvos piliečių teisę į žemę, miškus ir vandenis. 2003 metais ši teisė buvo panaikinta – Lietuvos žemę, miškus ir vandenis nuosavybės teise gali įsigyti ir užsienio šalių subjektai, todėl mes norime grąžinti Lietuvos piliečiams jų prigimtinę teisę gyventi savoje žemėje“, – sakė referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorius P. A. Šliužas. „Okupuotą teritoriją visada turėjome moralinę teisę atsiimti, o parduotos nesusigrąžinsime niekada“, – teigė P. A. Šliužas. Kitas referendumo iniciatyvinės grupės narys teigė, kad „mes, lietuviai, buvome užmiršę savo, piliečių, konstitucinę teisę būti valstybės suverenu.“

VšĮ „Taurus Siekis“ viršaitis
Mindaugas Lučka

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Žodžio laisvė...

Lietuvos žemė- lietuvio buvimo amžina vieta prie Baltijos jūros.Taškas.

stribai praturtėjo

stribai, jų vaikai – teisininkai, politikai labai praturtėjo atimdami žemes ir jas parduodami.
—–
kai žemes ir miškus parduos – vėl imsis vaikų pardavimo bei priverstinės eutanazijos ir organų pardavimo.

(jų šeimininkus – komunistus – ypač reklamuoja tiesos.lt)

to stribai praturtėjo

Gal pavardintum garsių komunistų atžalas Lietuvos konservatorių partijoje, nenori? Ten net nkvd-istų vaikelių yr, nežinai?

ne tik pas konservus komunistai

būtent, kad reikia įvardinti kas yra kas, o ne tuo kuo jie apsimeta: konservatoriais, patriotais, liberalais ir t.t.

Diedas

Referendumininkai – kremliaus marionetės.
Mes ne durni, nepamiršom Visagino – Astravo referendumo ir propagandinio buldozerio nudurninusio tautą iki idiotų atsisakiusių turėt savo troboj krosnį.
Šiandien pasirašysi už referendumą, rytoj pradažni vaišvilos jų pagalba parduos Lietuvą maskoliams.
Yra ir kita medalio pusė, tais pačisi referendumais gali pasinaudori eurokomsomolas ir Šimonyčia gali užsimanyt kokio nors represinio-vakcinacinio referendumo.
Su šiuolaikinėmis viešų ryšių technologijomis žmonėms į galvas galima įmušti bet ką.
Jeigu oblyt smegenis taip kaip per Visagino – Astravo referendumą, per tris mėnesius galima priversti žmones patiems pasiprašyti juos išnuodyti.

ah.ą

atstatyt 1938 m. konstituciją

Todėl

todėl kad 1990 m. kovo 11 d.Lansbergis su Sabučiu atšaukė 1938 m. konstituciją, ir tuo pačiu Konstitucijos 1 str. „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma, suvereninė”

www
Stiklo valytuvas

Futuristiniai pamąstymai. . > Autoriui: P. Šliuzo oficialiai deklaruoti siekiai(!) buvo taurūs, kilnūs ir verti išskirtinio dėmesio. Bet jis buvo kairuoliškas, o kairuoliškumas Lietuvoje visada bus ‘maskoliškas’. Ir nereikia čia lia-lia, kad referendumo laikas ir pan. buvo netinkami. Visos iniciatyvos iš kairiųjų nesulauks masinio palaikymo. Nežiūrint, kad kai kurios idėjos ar siūlymai yra tikrai puikūs. Dėl maskoliško šleifo ir nedviprasmiško jo NEatsižadėjimo tai liks ‘amžina dėme’, o kai dar ir Europos viršūnės jėga stumia žydokomuno mankurtizmą prieš kurį Lietuvos kairieji (nepriklausomai nuo partijos) net neburbteli, tai ko norėti… Maršistai ir jų bendraminčiai Europoje irgi aiškiai ir garsiai nepasako – neomarksizmui stop! . > 9:02 O kur žemaičiai, a? . > 9:28 „(jų šeimininkus – komunistus – ypač reklamuoja tiesos.lt)“ Pritartinai… Skaityti daugiau »

>>>  to stribai praturtėjo      9:49

Ar tu apie Zingerį?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Mindaugui Lučkai bei visiems: jau 8 paskutinieji seimai – antikonstituciniai (n_e_l_e_g_i_t_i_m_ū_s), kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai sąrašinių negali būti seime. Kai 8 seimai nelegitimūs, tai ir konstitucijos 47 str keitimas 2003 sausio 23 – niekinis. Nelegitimių seimų rinkimo spektaklių dėka Tauta padarėm liustraciją – išsiryškinom Tautos budelius. Tuom ir pasidžiaukime. ******************************************************** Šie metai – visuotinio maišto pradžia: – apsišaukėliai vienaląsčiai seimagyviai, lauk iš seimo nedelsiant dabar, lauk iš Lietuvos; – moteriausybė, lauk iš tarnybos, lauk iš Lietuvos; – seimagyviai, moteriausybė, milicininkai-policininkai, prokurorų gaujos į teismą – Tautos tribunolą. ______________________________________________________ Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų neteisėto (antikonstitucinio) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Karžygys Gyvai 2
Neteisėtos valdžios galas, Žmogiškumo eros pradžia
va čia
https://www.youtube.com/watch?v=3WWC8nF000I

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai 2003 sausio 23 seimo apsišaukėlių aferistų sąrašas dėl 47 str keitimo. *** Nedalyvavo balsavime (nesipriešino) ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1  Babravičius Gintautas  2  Bobelis Kazys  3  Čekuolis Jonas  4  Glaveckas Kęstutis  5  Gražulis Petras  6  Kirkilas Gediminas  7  Klišonis Audrius  8  Klumbys Egidijus  9  Lydeka Arminas  10  Matulevičius Algimantas  11  Melianas Artūras  12  Sakalas Aloyzas  13  Steiblienė Nijolė  14  Steponavičius Gintaras  15  Šukys Raimondas  16  Vagnorius Gediminas  17  Vazbys Artūras  Susilaikė (nesipriešino) ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1  Karbauskis Ramūnas  2  Matulevičius Juozas  3  Mincevič Gabriel Jan  4  Tomaševski Valdemar  Balsavo už 47 straipsnio pakeitimą ir yra verti pačios didžiausios… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Balsavo prieš 47 straipsnio pakeitimą šie apsišaukėliai seimo nariai:
1  Buškevičius Stanislovas 
2  Pronckus Mykolas 
3  Šustauskas Vytautas 
4  Veselka Julius 

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Šie metai – visuotinio maišto pradžia.
Tautos maištininkų vadas bus tas, kuris:
– pasmerks Tautos budelius Lkp komunistus (kgb’istus, stribvaikius, …);
– paleis antikonstitucinį seimą (nes seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija, kai sąrašinių negali būti seime);
– paskelbs ypatingąją padėtį, visiškai sunaikinto Lietuvos ūkio (su)tvarkymui (susigrąžinant litą);
– užsiims Putino vadovaujamos okupantų gaujos išprašymu iš Karaliaučiaus (Tvankstės) krašto bei užsiims šio baltų krašto prijungimu prie baltų Lietuvos;
– ir tt bei pan.
_____________________________________________
Nemaištauti yra pavojinga Tautos gyvybei
Lietuva – tvirtovė

Diedas

Kai ateis valanda X, smegenų tarkavimo mašina bus paleista taip, kad visos lieuviškos jungtinės pajėgos kartu su stiklo valytuvais, referendume už ištojimą iš NATO ir EU nubalsuos taip, kaip reikia maskoliams.

Stiklo valytuvas

Diedai, REIKALAUJU paaiškinimo ir atsiprašymo!

Stiklo purkštuvas

>>> Stiklo valytuvas 2021-10-2 16:21
Kadangi „sutemos tik tirštėja“, nemėtyk kiaulėms perlų, kad…

Diedui, kuris manąs jog yra ypač gudrus

Diedas nori pasakyti, kad jei būtumėm neprabalsavę už žemės pardavimą užsieniečiams – tai būtų naudinga maskoliams. Bet jie irgi užsieniečiai ir kiek jie žemių supirko ir kiek dar supirks???

 O kam?

Nepasirašiau ir kitus kviečiu nepasirašyti, nes nerealu pagal visus reikalavimus tiek parašų surinkti. Tuo labiau, kad ir mitingais jau labai daug pasiekta.

Sakome A, sakykime ir B

ES teisės aktai tokių apribojimų (valdyti žemę tik vienos tayutybės atstovams) neleis. Vienintelis kelias įgyvendinti Žemės referendumo tikslus yra išstoti iš ES. Ar straipsnio autorius tą suvokia ir ar tai siūlo?

21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top