LGGRTC generalinio direktoriaus prof. dr. Ado Jakubausko atviras laiškas

Reaguodamas į Seimo vicepirmininkės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės vakar viešai išsakytą nuomonę, kad jai „kyla abejonių, dėl LGGRTC direktoriaus gebėjimų“ ir kad „susipriešinimo tarp dalies centro darbuotojų ir vadovybės dialogo būdu nepavyks išspręsti”, siunčiu viešą laišką Seimo nariams.

Gerbiami Seimo nariai,

Praėjus pusmečiui po naujos Centro vadovybės paskyrimo, sausio 28 d., 17 darbuotojų, t.y. 12 procentų viso darbo kolektyvo, ar savo iniciatyva, ar kitų paakinti, kreipėsi į Seimą prašydami pagalbos.

Kuo buvo nepatenkinti 12 proc. darbuotojų? „Politinės kontrolės stiprėjimu, varžančiu mokslo autonomiją ir smukdančiu mokslinių tyrimų kokybę“.

Klausimas: ar pateiktas nors vienas „politinės kontrolės faktas“? Atsakymas: ne.

Tačiau yra kitokio pobūdžio faktų:

1. Per 25-erius Centro darbo metus dabartinis Centro vadovas vienintelis turi mokslinį laipsnį, yra profesorius.

2. Vienas iš labai garsiai besireiškiančių istorikų penkerius metus negali pateikti medžiagos apie Pirčiupių tragediją ir studijos apie Lukiškių kalėjimą. Jo paaiškinimas: „neturėjau ūpo, buvo asmeninių problemų“ – tai užprotokoluotas faktas.

Vasario 4 d. 61, t.y. 43 proc. Centro darbuotojų Seimui nusiuntė kitokią nuomonę: „Esame pajėgūs patys spręsti savo problemas. Centre priimami sprendimai pagrįsti pagarba, profesionalumu ir orientuoti į siekiamą rezultatą.“

Ir į kokią nuomonę atsižvelgs Seimo darbo grupė?

Jos pirmininkė R. Morkūnaitė-Mikulienienė, kovo 9 ir 17 d. viešai komentuodama Centro problemas, šio 61 darbuotojo pareiškimo išvis nepaminėjo.

Ar tai yra ta „dialogo kultūra“, apie kurią kalba Seimo vicepirmininkė?

LR Konstitucijos 29 str. teigia: „Valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“.

Kaip atrodytų, jei po rinkimų beveik keturis kartus mažiau balsų gavusi opozicija būtų paskelbta nugalėtoja? Ar Centro vadovas turėtų atsižvelgti tik į mažumos nuomonę? Ar Seimo darbas grįstas ne dialogo kultūra, jei ten yra pozicija ir opozicija? Kokiais faktais pagrįstos Seimo vicepirmininkės abejonės, kad Centro veikla nerezultatyvi?

Ko iš Seimo reikalavo mūsų Centro 12 proc. darbuotojų, dėl ko ir buvo sudaryta Seimo darbo grupė:

1) „Atnaujinti pilnos sudėties Centro Tarybos posėdžius“ – tas padaryta: antradienį kviečiamas nuotolinis visų skyrių vadovų pasitarimas. Beje, pilnos sudėties Taryba veikė nuo pat naujo vadovo paskyrimo, kol patys tarybos nariai nepareiškė, kad nėra būtina kiekvieną savaitę rinktis visų skyrių vadovams.

2) „Įvertinti generalinio direktoriaus vyresniojo patarėjo būtinybę“ – santarvės vardan vasario 1 d. patarėjas pasitraukė.

3) „Prie Centro įsteigti Mokslo tarybą“ – to neleidžia Centro įstatymas.

Taigi, visi reikalavimai įgyvendinti – kodėl tuomet Seimo darbo grupės pirmininkė kelia generalinio direktoriaus galimybės dirbti klausimą, jei jo nekėlė net Centro 12 proc. darbuotojų?

Ar „mokslinių tyrimų“ klausimas neperaugo į politinį? Ar paskyrus naują Centro vadovą ir vėl kokiai grupei darbuotojų pareiškus nepasitenkinimą, Seimo vadovybė reaguos taip pat – kels vadovo atsakomybės klausimą?

Neturėdama jokių realių faktų dėl neva blogos naujos Centro vadovybės veiklos pastarosiomis dienomis darbo grupės pirmininkė kaip vienintelį pretekstą mini LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento istorinių tyrimų programų vyriausiosios istorikės dr. Mingailės Jurkutės atleidimą – neva už vadovybės kritiką.

Tačiau dr. Mingailė Jurkutė atleista ne už vadovybės kritiką: pirmuoju darbo pareigų pažeidimu Mingailė Jurkutė pažeidė teisės aktus, kai viršydama savo kompetenciją ir įgaliojimus viešai neobjektyviai vertino Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos darbą ir tokiais veiksmais pakenkė Centro ir Komisijos reputacijai, kai neturėdama jokio pavedimo ir neįgaliota teisės aktais savavališkai susipažino su asmens duomenų apsaugą turinčiais dokumentais bei viešai aptarinėjo jų turinį (susijusį su asmens neviešais duomenimis).

Tačiau tuomet darbuotojai jokios drausminės poveikio priemonės nebuvo taikomos, ji buvo tik įspėta.

Deja, darbuotoja nepaisė šio įspėjimo ir pakartotinai, tendencingai ir nepagrįstai viešai ir toliau teikė tiesos neatitinkančią ir visuomenę klaidinančią informaciją apie Centro veiklą: neturėdama įrodymų kvestionavo Centro parengtų dokumentų teisėtumą bei patikimumą, be pagrindo abejojo Centro priimtų sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu, atliktų tyrimų patikimumu, tuo pakenkdama Centro autoritetui ir reputacijai.

Tyrėja taip pat nepateikė naujų mokslinių darbų, istorinių šaltinių, naujų faktų. Neteikė jokių tarnybinių pranešimų apie poveikį jos akademinei laisvei, tyrimo metodologijai.

Pabrėžiu, kad dr. Mingailės Jurkutės ir kitų darbuotojų metinis vertinimas nėra susijęs su viešu kreipimusi į LR Seimą. Buvo įvertinti visų darbuotojų konkretūs 2020 m. darbai pagal planus ir asmeninį indėlį.

Tokie darbuotojos veiksmai nėra kritika pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnį, o yra teisės aktų pažeidimas, pagal kuriuos darbuotojas privalo elgtis sąžiningai, siekti pateikti tikslią ir patikimą informaciją, laikytis etikos normų.

Gerbiama Seimo pirmininkės pavaduotoja teigia, kad per ilgametę Centro veiklą „nebuvo tokio pobūdžio problemų“. Tačiau tai nesvarbiausia Centro problema: per 25 metus Centrą paliko 543 darbuotojai, tai reiškia, kad, sąlyginei kalbant, kas penkeri – šešeri metai pasikeičia beveik visa Centro darbuotojų sudėtis.

Kodėl Seimo darbo grupėje nagrinėjamos atskirų darbuotojų algos, bet nekalbama apie esminę problemą: Centro finansinę būklę? Gal tai labiausiai atsiliepia darbų kokybei? Ar šią, svarbiausią, dešimtmečius nesprendžiamą problemą Seimas pagaliau išspręs?

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius
prof. dr. Adas Jakubauskas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
24 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Kis

TS pelnytai duotas IGIlo vardas,kas tik nepatinka,tuos vercia negailestingai,nes dirba principu,kas ne su mumis ,taspriesmus,kitkas antraeiliai dalykai.Teisingai sakoma,kad duok kiaulei ragus visa dangu isbadytu?

Iš Lenkijos

Ačiū prof. A.Jakubauskui už labai teisingai argumentuotą kreipimąsi į Seimą.Tad, LGGRTC vadove, būkite atsparūs nesąžiningom politinėm suktybėm ir R.Morkūnaitės-Mikulienienės negarbingai politinei elgsenai.

Pasak vieno Europos civilizacijos kūrėjų

„Valstybė be teisingumo yra tik plėšikų gauja”. Atrodytų su gauja diskutuoti nėra didesnės prasmės, vienok šių gigantų kojos molinės.

Keista,

kad mokslų daktaras, profesorius bando kažką įrodyti seimo valdančiajai daugumai. Geriau laisvalaikiu pasiskaitytų Ezopo, Lafonteno, Krylovo, Stanevičiaus ir kitų autorių pasakėčių. Tarp jų yra ir jį liečianti – apie vilką ir ėriuką: „Tu kaltas vien todėl, kad norisi man ėsti…”

suės

jie nusiteikę labai ryžtingai
kad nebeliktų krikščioniškos, tautiškos Lietuvos.
metami dideli pinigai, pajungiama sena kgbistinė-stribinė-komunistinė gvardija.
fronte dalyvauja visas „teisingumas”
—–
pabaigos pradžia bus, kai pradės bausti kunigus.

Al.

Pagarbos vertas vadovas. Nepasiduokim komunofašistų spaudimui. Ne dėl savęs, o dėl valstybės reikia ginti tiesą ir teisingumą. Priešintis šliaužiančiam komuniagų perversmui. Gaila, kad Valiušaitis pasidavė taip greit.

morkunaite

pianiste, prascioke politikoj – TS KP partsekretore?

stasys

Vadovui reikia būti VADOVU . Isveskite sau skaičių kiek kolektyve moterų procentiskai , turesite sau atsakima kaip jame išgyventi . Antra ,reikalingas politinis palaikimas , ar ne laikas kreiptis į Prezidentą ? Man atrodo jog Jis susiduria su tomis pačiomis problemomis .:)) Polit korektiškas Seimo spaudimas sako jog tikslai turi būti labiau ambicingi statomi tai įstaigai :)) Viso to buvo tikėtasi …LGGRTC Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas negali būti depolitizuotas kaip įstaiga .

bakalausų valdžiukė

be konkretaus darbo stažo, be profesinės karjeros kilimo, tik sąrašų dėka patekę ar sėdintys Seime, šiandien bando šokinti Lietuvos šviesuomenę – ne popierinius mokslo daktarus ir pan. Kur dirbo Morkūnaitė, išskyrus sėkmingą karjerą LR SEIME, ES. Ne vienam ir ne dviems LR Seimo nariams neprošal pasiskaityti Gribojedov’o ,,Vargas dėl proto”. Pagarba prof. A. Jakubauskui.

StasySG

Genocido Centro įkūrmą inicijavo Ministras Pirmininkas („9. Centrui vadovauja generalinis direktorius. Jį Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Seimas.” 1997 m. lapkričio 11 d. Nr. VIII-505
Vilnius). Tai ir Centras pavaldus Vyriausybei arba kuriai nors ministerijai. Kuriai? O dabar Seimas kišasi į Centro reikalus lyg tai būtų Seimo padalinys. Ir kiti suinteresuoti veikėjai jį drasko, kaip nori.

StasySG

Jau Delfyje—–„Seimui siūloma spręsti, ar Jakubauskas gali toliau vadovauti Genocido centrui BNS 2021 m. kovo 19 d. 10:12….”

tarp kitko

Kai tik kalba apie šį centrą pasisuka, prisimenu jo direktorių Vytautą Skuodį. Kodėl ir kaip jis buvo atleistas iš tų pareigų, ką pajudino, kieno iniciatyva? O juk tikras disidentas, lagerius praėjęs mano inžinerinės geologijos dėstytojas,. Tiesa, jis už postą nesikovė, kruopštukas, pedantas kuklus kaip reta, vso labo docentas.
Dabar kiti laikai, jei pirmu punktu įrašoma – turiu mokslinį laipsnį, už mane darbo kolektyvo (ką tai man primena?) procentai didesni.

Netveriu pasipiktinimu

Kokie tai žmonės, kurie balsavo už primityvią partijos biurokratę – bevalį sraigtelį Morkūnaitę, kai galėjo balsuoti už atsakingą valstybės ramstį – S. Skvernelį?

bronius

Bandys seime atstatydint, kaip kad su V. Sadausku padarė, kuriam antisemitizmas buvo užkabintas. O čia argumentas – neužtikrina sklandaus darbo, ko pagrindas keliolikos darbuotojų skundas (iš 140) ir vienos darbuotojos atleidimas, kuri pati net nesikreipia į teismą dėl galimai neteisėto atleidimo. Čia akivaizdus politinis susidorojimas ir siekis pasodinti savą į tą poziciją. Bet gali būti taip, kad seime ims ir prirūks balsų savo siekiams realizuoti.

įdomi praktika

Vienus surinktus parašus siūloma mesti į šukšiadėžę, atseit nerekšmingi, o kiti – labai reikšmingi. Visi lygus, tik kai kurie lygesni už kitus.

Labai

tikslus, argumentuotas atsakas. Tik nepasiduokite – dabar vyksta kova tarp blogio ir gėrio. Mes visi turime ją atstovėti. Didžiausia pagarba gerb.Jokubauskui

štaziui

stasele, negalvojau, kad vazelino perteklius apatinėje kūno dalyje pasiekia ir suėda smegenis…

skirtumas

Svarbiausia, kad profesorius… Bet reikia dar vadovauti, o ne tik profesoriauti. Yra skirtumas, kuris ponui, matyt, dar nesuprantamas.

gti

„patriarcho” buldozeris stumia pirmyn

emilija

Keista, kad komisija nepastebėjo kitų darbuotojų laiško. Aš ją laikiau rimtesne

Tvankstas

Susidorojama su prof. A.Jakubausku stalinine ‘čystka’, užsiundant liberalhomunistinius šarikovus.
Ar ne Dėdulės ilga ranka ? Kas galėtų paneigti, nes ‘nečystinant’ dar prisikas iki komjaunimo aktyvisto Zingerio tėvo veiklos 1941 metais.
To betrūko.

visą šitą košę

maišo dėdulė

Nuomonė

Toks nemotyvuotas ir negarbingas gerb. profesoriaus A.Jakubausko puldinėjimas nedaro garbės nei Seimo pirmininkei, nei jos inicijuotai taip vadinamai komisijai. Labai gaila, kad šios komisijos pirmininkei, turbūt ir kitiems siekiamam tikslui parinktiems nariams, trūksta ne tik tam reikiamos kvalifikacijos, bet elementarių istorijos žinių ir pagarbos savo valstybei, jos istorinei atminčiai. Manau, Seime neatsiras daug šias intrigas palaikančių žmonių. Labai gaila, kad vyksta tokie dalykai 32 Nepriklausomybės metais.

elfe

ir kas tas „vienas garsiai beisireiskiantis istorikas”? Gal kas zinot?
O tie, kurie ir cia vercia kaltes ant V.Landsbergio, paklauskit Rutos Janutienes, kokia tikroji jos neapykantos priezastis profesoriui?.. ir kaip ta jos neapykanta susijus su Audriaus Butkeviciaus kysio paemimu ir pasisedejimu uz tai cypej.

24
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top