Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys,

netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o situacija greitai besikeičianti, Bažnyčia mus kviečia iš naujo atrasti šį metą kaip malonės laiką, kaip galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu, į bendrystę, kurios jókios grėsmės iš mūsų negali atimti.

Pelenų trečiadienio Evangelijos skaitinys atskleidžia, kokios priemonės yra tinkamiausios Gavėnios metu atsinaujinti: tai – malda, artimo meilės darbai ir pasninkas.

Visą Gavėnios metą Bažnyčia mums dosniai siūlo Dievo žodį. Jį skaitydami ir apmąstydami, melsdamiesi išnaudokime šį laiką tikėjimui auginti. Vėl iš naujo atraskime Šventąjį Raštą, kuris ne kartą į mus prabyla paguodos ir padrąsinimo žodžiais. Mąstykime Kristaus kančią, asmeniškai eidami Kryžiaus kelią ar namuose giedodami Graudžius verksmus. Nuotoliniu būdu dalyvaukime rekolekcijose, įvairiose gilinimosi į tikėjimo slėpinius iniciatyvose, Šventojo Rašto studijų ir maldos grupėse, kurios padeda priimti Dievą ir jo valią mūsų gyvenime. Kasdien junkimės į bendrą šeimos maldą, kuri stiprina visuose išbandymuose.

Gavėnia yra palankus laikas atnaujinti ne tik savo asmeninę, bet ir bendruomeninę tikėjimo kelionę. Tai laikas, apaštalo Pauliaus žodžiais tariant, sergėti vieni kitus, skatinti mylėti ir daryti gerus darbus (plg. Žyd 10, 24). Būkime atidūs bei dėmesingi tiems, kuriems šis metas ypač sunkus, kreipkime žvilgsnį vieni į kitus ir nelikime abejingi savo brolių ir seserų likimui. Artimo meilės įsakymas reikalauja suvokti savo atsakomybę kitam žmogui, tad kviečiame nepaliauti ieškoti būdų, kaip konkrečiais gailestingumo darbais savanoriauti savo bendruomenėse, Carito iniciatyvose, ligoninėse, rūpintis kenčiančiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 pandemijos.Taip pat ir testavimasis prisideda prie sergamumo mažinimo ir kitų žmonių sveikatos apsaugojimo.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame gydytojams, slaugytojams bei kitiems medicinos sistemos darbuotojams, savanoriams, kunigams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir visiems, pandemijos laiku savo artumą parodantiems konkrečiais artimo meilės darbais.

Kai gyvename bendrystėje, jaučiamės atsakingi vieni už kitus. Suvokiame, kad kito gyvenimas susijęs su manuoju, tad Gavėnios pasninko dvasia reikalauja ne tik susilaikyti nuo gausaus maisto, bet ir nuo negatyvių minčių bei žodžių kito atžvilgiu. Pasninkauti – tai taip pat gerbti kitus ir keisti savo santykį su jais: susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ar susitikimų, jaučiant peršalimo simptomus, likti namuose, dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas ir laikytis kitų saugumo priemonių.

Džiaugdamiesi gerėjančia epidemiologine situacija ir matydami didelį poreikį palaikyti žmonių dvasią ir tokiu būdu juos sustiprinti, manome, kad artėja metas, laikantis visų saugumo reikalavimų, nuo Pelenų trečiadienio (vasario 17 d.) laipsniškai atnaujinti bendruomeninį Eucharistijos šventimą tokia tvarka:

1. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų yra mažesnis nei 200 atvejų, šv. Mišios švenčiamos dalyvaujant tikintiesiems, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų.

2. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 200–500 atvejų, šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų, kiekvienam užtikrinant ne mažesnį nei 20 kvadratinių metrų plotą ir 2 metrų atstumą tarp žmonių ar šeimų. Jei bažnyčios ar viešos koplyčios erdvė mažesnė –leidžiama dalyvauti tokiam skaičiui tikinčiųjų, kad kiekvienam būtų užtikrintas 20 kvadratinių metrų plotas ir 2 metrų atstumas.

3. Savivaldybėse, kuriose 14 dienų sergamumas 100 tūkst. gyventojų viršija 500 atvejų, šv. Mišių šventimas su tikinčiaisiais neatnaujinamas.

Situacija bus reguliariai vertinama, atnaujinami sprendimai bei informuojamos konkrečios parapijos ir bendruomenės, kurių veiklai turės įtakos galimi pakeitimai.

Šiuos žingsnius paruošėme konsultuodamiesi su medikais ir sveikatos apsaugos specialistais bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus ir laipsnišką karantino ribojimų keitimo planą.

Telydi mus per šią Gavėnią Kristaus prisikėlimo ir naujojo gyvenimo viltis!

Lietuvos vyskupai

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
15 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
remdisivir

šitie įkišę galvas į smėlį, seime stumiamos „naujovės” nerūpi.

Gerbiami Lietuvos vyskupai

O kada pasisakysite dėl seime stumiamu vienalyčių santuokų ir narkotikų legalizavimo? Apie kaukes ir būvima namie jau girdėjome.

Lietuvos

vyskupams šio pasaulio demencijos nerūpi.Tylėjimas ir yra pritarimas visoms niekšybėms,kurios vyksta seime.Tauta paliekama dvasiniam ir moraliniam apiplėšimui.

Manau,

kad, kartais, patylėjimas yra kur kas svarbesnis už rėkavimą, purkšatvimą. Man patiko, kad vyskupai sutelkė visas jėgas į maldą, kuri liejasi per visas medijas, net televizija, radijas jas transliuoja. Kas būtų, jei kvaila valdžia, po pasimojavimų, imtų ir uždarytų visas galimybes jungtis į maldą. Juk aišku visiems, po Šimonytės atvirų pasisakymų, kad juos valdo ir nurodinėja iš viršaus galingesnės jėgos. Na, o vyskupai kalba ir tie, kurie nori girdėti girdi kokia yra Lietuvos Katalikų Bažnyčios pozicija. Vien tik kardinolo Sigito Tamkevičiaus dalyvavimas forume „Maldos akcija už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą”. Pažiūrėkite: https://www.youtube.com/watch?v=rX9hDw8OrQY Buvo ir man šokas, kai per „Marijos” radiją laidoje „Klausk drąsiai” tegirdėjau vyskupų pokalbį apie savo laišką, o ne pačios aktualiausios problemos gvildenimą Lietuvoje. Po kiek… Skaityti daugiau »

Manau,

kad Lietuvos vyskupai žino, kad turi galią pakelti liaudį į kovą prieš netikusį režimą, bet jų išmintis turi sutapti su Viešpaties išmintimi ir valia.

Mielieji, ko mums trūksta, kad turėtume pralieti nekaltą kitų žmonių kraują? Ar išsemtos mūsų jėgos pasireikšti kovojant dar taikiu būdu? Gal pabandom sugyventi taikiai ir žarijų nežarstyti kitų rankomis. Kol neatsisuksime į Dievą, tol galios posakis” Krito slibinas – tegyvuoja naujas slibinas”

G.P.

Teatleidžia man Viešpats, bet norėčiau paklausti Lietuvos vyskupų: ar Ingrida Šimonytė jau patapo tikruoju Lietuvos Primu, kad pagal jos valią ir „statistinius reikalavimus” ir tarnystė Jėzui Kristui nuo šiol bus organizuojama?

> Manau ( 14:03)

pasigirsta pakabinusių, sudaužiusių ir vėl pakabinusių lentą prie Vrublevskių bibliotekos balsas. Kada lietuviai jau apkaltinti nesugebėjimu daryti adekvačių vertinimų, trūksta dar „sukilimo”! Gal čia Ukraina, kuri ir dabar dar ne ES? Gal po bet kokios be vargo suvaidinamos „sukilimo” klounados neatskubės tuoj pat ES taikos palaikymo pajėgų ir jau galas paskutiniams laisvės likučiams?

Manau.

Jei Baltarusijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir t.t. sukilimai, t.y. kova su valdančiųjų jėgos struktūromis nepavyko, tai ir mūsuose nieko nesigaus.

Taip, tai būtų tik parodymas, kad nesutinkame, bet…. rezultatas aiškus.

Todėl, vyskupai, manau, apdairiai elgiasi, labiau pasitikėdami Dievo valia. Juk vienoje psalmėje yra pasakyta, kad jei Dievas miesto nesaugo, tai ir niekas jo neapsaugos nuo priešo. Melskimės, melskimės ir dar kartą melskimės, kad piktasis pasitrauktų ir mūsų neskaldytų ir, kad meilė ir vienybė sužydėtų visų širdyse.

>>> G.P.

O man gaila tos Ingridos Šimonytės, nes ji pati nežino kas vyksta ir nežino ką toliau daryti. Aišku, kad ji nėra kvaila moteris, tad ne tik mato, bet ir pamąsto kas yra kas. Man, atrodo, kad ji jaučiasi labai vieniša atsidūrusi prieš šitokią atsakomybę, tačiau įbridusi į tą balą nežino ką dabar daryti. Manau, kad jai, kaip tik ir reikia Katalikų Bažnyčios supratingumo, o ne pasmerkimo ir dar giliau į kampą įvarymo. Lygiai taip pat ir su kitais veikėjais. Juk Gabriukas turi užnugarį ir kur kas saugiau jaučiasi, nei Ingrida. Tad, laviruokim ir vairuokime Lietuvos vairą labai atsakingai, nes žiauri neganda pakybo virš Lietuvos. Manau, kad M. K. Čiurlionio paveikslas „Neganda” yra pranašingas šiems laikams.

Sugalvojau!!!!!

O jei mes imtume rašyti Ingridai Šimonytei palaikymo žinutes, tipo – tikime Jumis Ingrida, kad Jums rūpi Lietuvos ateitis ir Jūs dėsite visas jėgas, kad neleisite priimti įstatymus su gender ideologiją, kuri yra prieš moters vertę, prieš šeimą ir kuri įgalina tik valstybės griovimą. Manau, kad ši jauna moteris pamąsto, kas bus po 10 metų su ja, juk istorija sukasi ratu. Juk geriau atsidurt sąraše tų, kas gelbėjo tautą, o ne tas, kas ją pasmerkė myriop.

Labai patiko

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 2021-02-12 Vilnius Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos, Susitelkimo dalykinė veikla drąsina visuomenę, atskleidžia COVID-19 tariamo suvaldymo apgaulę. Nuoširdžiai džiaugiamės ir sveikiname Širvintų rajono merę Živilę Pinskuvienę už drąsą ir sveiką nuovoką, baimės nebuvimą. Reikia išminties ir ryžto, o svarbiausia, apsisprendimo ieškoti tiesos ir atsakymų dėl veidmainiško šiandieninės mūsų visuomenės varymo į ožio ragą. Gerb. Živilės Pinskuvienės ir kitų miestų bei rajonų merų apsisprendimo dėka atskleista veidmainiška COVID-19 statistika turi atverti visiems akis. Kviečiame Sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį padėkoti merei Živilei Pinskuvienei už pilietiškumą, bet ne klaidinti visuomenę, kad iš esmės klaidingos statistikos dėl COVID-19 ligos ištaisymas neįtakos sergančiųjų skaičiaus 100000 gyventojų ir Vyriausybės sprendimų dėl taip vadinamos pandemijos suvaldymo. Aritmetikos mokėmės… Skaityti daugiau »

Netikėjimo laikai

Bažnyčia tai mes visi,jokie dvasios generolai ir karo vadai nelaimės mūšio be kareivių.O norint eiti į karą reikia treniruotis ir gerai apsiginkluoti-visuomet melstis ir nenustoti.”/Jėzus atsakė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu turėtumėte tikėjimo ir nesvyruotumėte, ne tik galėtumėte taip padaryti su figmedžiu, bet pasakytumėte šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą!’, ir taip atsitiktų. Visa, ko tikėdami melsite, – gausite“.Mt21-22 Todėl sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus.Mk11-24 Jėzus jam atsakė: „’Jei ką gali’?! Tikinčiam viskas galima!“ Vaiko tėvas sušuko: „Tikiu! Padėk mano netikėjimuiMk9-23 Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam: „Nenusigąsk, vien tik tikėk!Mk5-36.Nors Jėzus jų akivaizdoje padarė tiek daug ženklų, tačiau jie juo netikėjo.Jn12-37 Jie atsakė: „Tikėk Viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu… Skaityti daugiau »

>Lietuvos       2021-02-14 13:31

jei mėginate sužibėti tarptautiniais žodžiais, pradžiai reikėtų skirti demenciją (įgytą silpnaprotystę) nuo dimensijos (matmens, dydžio, tūrio).
Taigi, – ne tiesa, kad vyskupams nerūpi demencijos, arba tiksliau žmonės, turintys tokią negalią. Kunigams ganytojiškai privalo rūpėti bet kuris ir kiekvienas likimo nuskriaustas žmogus.

...

Kodėl Dievo tarnai uždaro Dievo namus tuomet, kai to tikrai reikia žmonėms?
Kodėl ragina nešiot antsnukius ir nesimatyt su artimaisiais ir mylimaisiais?
Kodėl mums brukate naujojo pasaulio tvarką ir didydžiojo perkrovimo ideologiją?
Ar jau pasidavėt korporacijų ir Klaus’o Shwab’o smegenų plovimui?
Mokytojas yra pasakęs ,,Štai aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai.”. Ne prieš žmones ar žmonių įsakymus turite lenktis, bet prieš Dievą Tėvą.
Tokius dalykus skaityt tikrai liūdna. Išties turi būti dvasioj aklas ir kurčias, kad nematytum, kas aplink vyksta. Asmeniškai nesilaikysiu nei vieno suvaržymo raginimo.

Dzeikas

Lietuvos vyskupu laisku ir siaip garso isleidimu neskaitau. Ka gali pasakyti zmogeliai lesantys is valdzios delno ir pasitikintys jos malone labiau negu Apvaizda?

15
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top