NEBE. Geroji Naujiena. Palaimintas tas, kurio atlygis laukia teisiųjų prisikėlime

Mokėk nusižemint – ir rasi malonę pas Dievą

Sūnau, elkis švelniai, ir mylimas būsi
labiau, negu tas, kuris dosniai dalija.
Nors būtum ir didis, mokėk nusižemint –
tada tu pas Dievą surasi malonę.
Galybę didingą vien Dievas teturi,
ir garbę jam teikia tiktai nuolankieji.
Išpuikėlio ligai nėra jokio vaisto:
į jį jau blogybė šaknis susileido.
Protingas prisimena patarlę gerą:
tik tas išmintingas, klausytis kurs moka. (Sir 3, 17–18. 28–29)

* * *

Dieve, vargšus globoji iš savo gerumo

Teisieji Dievo akyse krykštauja, žavis,
šokinėja iš džiaugsmo.
Giesmes Dievui dėkokit, skambinkit jo vardo garbei.
Jis Viešpats vadinas. –

Tėvas našlaičiams, globėjas našlėms yra Dievas
savo šventojoj buveinėj.
Duoda namus apleistiesiems,
belaisviams gerovės duris atidaro. –

Lietų geradarybių siuntei ant savųjų,
juos gaivinai, kai buvo pailsę.
Savo kaimenei tėviškę čia dovanojai,
vargšus globojai iš savo gerumo. – (Ps 67, 4–7 10–11)

* * *

Jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto

Broliai! Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių Bažnyčios, prie visų Teisėjo Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie Naujosios Sandoros Tarpininko Jėzaus. (Žyd 12, 18–19, 22–24a)

* * *

Kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas

Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą: „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau: ‘Užleisk jam vietą!’ Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje, tai atėjęs šeimininkas tau pasakys: ‘Bičiuli, pasislink aukščiau!’ Tada tau bus garbė prieš visus svečius.

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.

Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė: „Keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruožtu nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime“. (Lk 14, 1. 7–14)

* * *

Arnoldas Valkauskas. Mintys pamąstymui: nors būtum ir didis, mokėk nusižęminti

* * *

Rafaelis Meri del Valis († 1930). Noras būti išaukštintam

Nuo noro būti vertinamam,
Nuo noro būti mylimam,
Nuo noro būti išaukštintam,
Nuo noro būti pagerbtam,
Nuo noro būti giriamam,
Nuo noro būti aukščiau už kitus,
Nuo noro būti klausiamam patarimų,
Nuo noro būti kitų pripažintam,
Nuo baimės būti pažemintam,
Nuo baimės būti nuvertintam,
Nuo baimės būti paniekintam,
Nuo baimės būti apšmeižtam,
Nuo baimės būti pamirštam,
Nuo baimės būti pajuoktam,
Nuo baimės būti įžeistam,
Nuo baimės būti įtartam
Išlaisvink mane, Jėzau!
Kad kiti būtų labiau mylimi už mane,
Kad kiti būtų labiau vertinami negu aš,
Kad kiti galėtų pasaulio akivaizdoje didėti, o aš mažėti,
Kad kiti galėtų būti pasirinkti, o aš pastumtas į šalį,
Kad kiti galėtų būti giriami, o aš likčiau nevertinamas,
Kad kiti galėtų visur pirmiau manęs stovėti,
Kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, tik kad ir aš tapčiau šventas tiek, kiek galiu,

Jėzau, suteik man malonę to trokšti.
Amen.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top