Nuo bačkos. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Arvydas Anušauskas: paaiškinimas partiečiams, kodėl susidorota su prof. Adu Jakubausku

Skelbiame propatria.lt paviešintą laišką, kurį per partijos sekretoriatą TS-LKD frakcijos Seime seniūnė ir TS-LKD partijos pirmininko pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė išsiuntė šios partijos nariams. Laiške paaiškinama partijos vadovybės versija, kaip partijos nariai turėtų teisingai suprasti susidorojimą su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovu prof. Adu Jakubausku. Kartu skelbiamas ir kaip laiško priedas siųstas krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko pasisakymas Seime svarstant Ado Jakubausko atstatydinimą (kalba netaisyta – red. past.).

Mieli bendražygiai,
neabejoju, kad pastaruosius porą mėnesių stebėjote diskusijas dėl situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (LGGRTC). Klausimas sulaukė daug aistrų, deja, ir manipuliacijų.

Kiekvienam mūsų bendruomenės nariui istorinės atminties klausimai yra ypatingai svarbūs. Tai yra ne tik mūsų politikos viena pagrindinių sričių, bet ir širdies klausimas.

Seimo valdyba vasario pradžioje sudarė darbo grupę, skirtą išsiaiškinti situaciją LGGRTC. Mes išklausėme visas konflikto puses ir priėmėme sprendimą (6:1), kad dabartiniam Centro direktoriui prof. Adui Jakubauskui nepavyksta susitvarkyti su šiomis pareigomis.

A. Jakubauskui nepavyko konstruktyviai spręsti iškilusių problemų, o veiksmai, kurių jis ėmėsi pastaruosius kelis mėnesius tik dar labiau padidino įtampą bei susipriešinimą jo vadovaujamame centre.

Direktorius, tebevykstant Seimo valdybos sudarytos darbo grupės posėdžiams, iš pareigų atleido istorikę dr. Mingailę Jurkutę, kuri kėlė LGGRTC problemas ir reiškė kritiką darbovietės vadovybei. Pažymėsiu, kad ši istorikė garsi savo tyrimais bei išleista knyga apie J. Lukšą-Daumantą. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad viešojoje erdvėje nuolat pasirodanti informacija apie situaciją centre menkino šios įstaigos dalykinę reputaciją. Manau, LGGRTC vadovaujant A. Jakubauskui, tapo tiesiog paralyžiuotas.

Viešojoje erdvėje netruko pasklisti melo ir manipuliacijų, kad norima uždaryti centrą, perrašyti istoriją ir t.t. A. Jakubauskas, iki tol nedalyvavęs LGGRTC nagrinėjamų temų klausimuose, kai kurių buvo įvardintas, kaip vienintelis istorinės atminties puoselėjimo garantas.

Darbo grupė ir frakcijos kolegos nematuojame A. Jakubausko įsipareigojimų ar meilės tėvynei. Mes įvertinome tai, kad jo ir kelių jo atsivestų į Centrą bendražygių veikla, ne stiprina šią įstaigą, o silpnina ir kelia įtampas. Apie tai kalbame ne tik mes, bet ir buvę LGGRTC vadovai ir ilgamečiai darbuotojai. Esame suinteresuoti, kad LGGRTC būtų stiprus, veiktų sklandžiai ir atstovautų Lietuvos valstybės interesams.

Prisegtuke siunčiamas Arvydo Anušausko pasisakymas Seime, kuriame esmingai sudėliotas visas situacijos paveikslas.

Kviečiu įsiklausyti ir pasitikėti. Mūsų bendruomenės žmonės ilgus metus dirba istorinės atminties puoselėjimo darbus, ne dėl politinių dividendų ar kitų dalykų, o dėl to, kad tai yra mūsų savastis. Būkime ir dirbkime drauge, netikėkime provokatoriais ir skaldytojais.

Viltingo Prisikėlimo! Šviesių ir saugių šventų Velykų.

Su geriausiais linkėjimais,

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

TS-LKD frakcijos seniūnė

***

Arvydas Anušauskas. Putiniškų blizgučių atspindys: informacinis karas prieš Lietuvos istorikus

Informacinis karas, kuris vyksta prieš tikrus Lietuvos istorijos tragiškiausio laikotarpio tyrinėtojus įsibėgėjo ir jau atrodo labai keista, kad keletas eks-disidentų, tremtinių ar signatarų pirmiausia tapo šio informacinio karo aukomis. Kadangi tuos daug mačiusius žmones aš tikrai pažįstu ir gerbiu, būtent ši aplinkybė man neleidžia nutylėti ar tylomis apeiti šio nepelnytą aureolę užsidėjusio valdininko.

Tie mano minėti žmonės tapo nutylėjimų aukomis. Būtent aukomis, nes jų vardais ir nuopelnais manipuliuojama siekiant išsaugoti valdišką kėdę žmogui, kuris per trisdešimt metų niekuo neprisidėjo prie lietuvių tautos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų.

Paklausite, o kodėl būtinai turėtų prisidėti? Ir tikrai, ko gero rūpėjo kiti dalykai. Kaip prieš kelias dienas rašė buvęs VSD darbuotojas, tautinių bendrijų tarybos koordinatorius Imantas Melianas, aptikęs informaciją apie tai, kad Adas Jakubauskas pagerbtas Rusijos imperininkų apdovanojimus ir kaip teigia „bėgo mėnesiai ir metai, Adas intensyviai bendradarbiavo su skirtingomis politinėmis jėgomis, darė mokslinę karjerą, pretendavo į atsakingas pareigas, įėjo į Krymo totorių (kurių tėvynę vėl pavergė Rusija) vadovaujančias struktūras, bet vis nerado laiko atsikratyti gėdingų rusiškų blizgučių“.

Necituosiu visų Imanto Meliano pastebėjimų apie Ado Jakubausko suartėjimą prieš 25 metus su antisemitine bei antieuropine politine jėga ar knygos bendraautorius iš Rusijos monarchistų bei šovinistų. Beje vienas pastarųjų, Stanislavas Duminas (atrodo net Heraldinės komisijos prie Rusijos prezidento V. Putino narys) 2011 m. suveikė Šv. Stanislovo III laipsnio ordiną „už ištikimą tarnystę Rusijos imperijos Rūmams, Tėvynei ir Rusų stačiatikių bažnyčiai“ arba kaip pats Adas Jakubauskas rašo: „už nuopelnus kultūrai“.

Atvirai pasakius, iki vakar galvojau, kad šio monarchistų ir šovinistų „visuomeninio apdovanojimo“ nepriėmė, bet pasirodo klydau. Bet ir neišmetė po 2014 m. Krymo okupacijos, o kaip pats rašo „2015 m. gražino“. Na nieko nereiškiantis, nors ir viešai tuo metu neatsisakytas „apdovanojimas“, gulė šalia 2009 m. garbės rašto iš Rusijos Federacijos vyriausybės Tėvynainių reikalų komisijos, kurio kaip pats sako „negavo“. Bet dabar sakyčiau, kad tikrai nusipelnė.

Dar 2014 m. gegužę buvo kažkoks laiškas Rusijos Tatarstano prezidentui prašant finansinės pagalbos jau po Krymo okupacijos ar sovietinio Krymo veikėjo B. Čobanzadė vardo premija tą patį mėnesį. . . Bet tai praeitis, nors žinoma būtų logiška paklausti kur tada tie nuopelnai tiriant Birželio sukilimą, lietuvių tautos rezistenciją ar jų genocidą, už ką avansu jau dabar Adas Jakubauskas keliamas į padebesius ir kaip pats sakė Krymo totorių televizijai – „tapo garsiausiu žmogumi Lietuvoje“.

Bet grįžtame į dabartį. Dauguma Ado Jakubausko „pertvarkų“ arba paprastais žodžiais sakant – „psichologinis smurtas, bauginimas, mobingas“ (čia cituoju Centro darbuotojų laišką), prasidėjo jam pačiam atsirinkus ir į Centrą atsivedus keistus personažus, kurie sulaukę 74 metų amžiaus per savo garbų gyvenimą, kaip patys galite spėti, nieko nenuveikė istorijos tyrimo baruose.

Vien todėl, kad jie su šiais tyrimais niekaip ir nebuvo susiję. Ką nuveikė kituose baruose, tai jau kita kalba. A. Jakubausko viešaisiais ryšiais rūpinasi Ignas Stankovičius, kuris 1991 m. gruodžio 19 d. Vyriausybės sprendimu buvo atleistas iš Krašto apsaugos ministerijos. Cituoju nutarimą: „įpareigoti KAM nedelsiant atleisti iš darbo (nesuteikus krašto apsaugos sistemoje kitų pareigų) neteisėtai Krašto apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojo neteisėtai ėjusį Igną Stankovičių už aplaidumą darbe, nesirūpinimą krašto apsaugos sistemos materialine baze, būtinais kareivių ir karininkų poreikiais“.

Po metų kaip feniksas, šiek tiek po rinkimų naujam premjerui išbraukus žodelius „nesuteikus krašto apsaugos sistemoje kitų pareigų“, vėl sugrįžo, kol galiausiai ministras Linas Linkevičius galutinai atleido iš KAM Tarptautinių ir vidaus ryšių departamento direktoriaus pareigų. Kaip liudija tuo metu dirbęs generolas – už galimai nuslėptus Lietuvai siųstus kvietimus dalyvauti tarptautinėse misijose. Matyt turėjome pamiršti visa tai, nes Ado Jakubausko vardu dabar skelbiami sklandžiai I. Stankovičiaus skyriaus surašyti tekstai apie nepaprastai „giliai ariamus istorijos dirvonus“, pasipriešinimą netinkamiems istorijos tyrimams. Apie iš Europos Sąjungos einančią blogą įtaką, tai jau čia pats A. Jakubauskas pasakė Krymo totorių televizijai, niekas už liežuvio netempė.

Man iš tikrųjų neaišku kas realiai valdo Centrą, nes man atrodo, kad generalinio direktoriaus kėdėje yra įsikūrę mažiausiai trys sprendimų priėmėjai de fakto. Ir būtent šis triumviratas, be mažiausio nuopelno šio laikotarpio tyrimuose, be jokių išpuoselėtų tarptautinių ryšių, be jokių skrupulų ėmėsi bauginimo ir mobingo veiksmų prieš Genocido ir rezistencijos tyrimo departamente dirbusius istorikus.

Nors aš pats šio departamento direktoriaus vietą palikau prieš dvylika metų, bet man puikiausiai žinomi ten dirbantys žmonės ir jų darbai. Jie ne vieną dešimtmetį sunkiai ir nuoširdžiai, nežiūrėdami atlygio, dirbo tyrimo darbą. Rašė knygas, straipsnius, dalyvavo tarptautinėse konferencijose, t. y. yra savo srities profesionalai. Kaip teigia patys istorikai: „mokė“ GRTD istorikus, kad pastarieji tiria ne tuos istorijos šaltinius, jei tuos, tai blogai tiria“. Pirmiausia buvo nutrauktas Vidos Komičienės atliekamas okupacijų žalos skaičiavimas, iš internetinės prieigos išimti KGB dokumentai, prie kurių buvo komentarai apie tikrus KGB agentus ir prirašytus KGB agentų slapyvardžiais padabintus žmones (o juk tai vienos svarbiausių KGB kompromitavimo technologijų atskleidimas, kuris vienu mostu buvo sunaikintas pasiūlant visiems norintiems susipažinti su tais dokumentais keliauti į archyvą, kuriame istorikų komentarų kaip tik ir nėra).

Prasidėjo atviras ir daugkartinis GRTD direktoriaus dr. Arūno Bubnio spaudimas palikti savo postą. O juk žmogus tiriamąjį darbą dirba daugiau kaip trisdešimt ir yra, ko gero, žinomiausias vokiečių okupacijos laikotarpio ir holokausto, Armijos Krajovos Lietuvoje istorijos tyrinėtojas, turintys geriausius ryšius su kolegomis Baltijos šalyse, Vokietijoje ir Lenkijoje. Nors buvo įrašytas į Nacionalinio susivienijimo rinkimų sąrašą, tačiau kaip matome besistengiantis iš šios situacijos išspausti kuo daugiau politinės naudos susivienijimas šį jų kandidato terorizavimą nutyli.

Kito humanitarinių mokslų daktaro Valdemaro Klumbio darbo svarstymas nukreiptas į jo neva kritišką straipsnį „Ar Lietuvai reikia istorikų?“, publikuotą LRT, nors pats istorikas yra ekspozicijos Homo sovieticus koncepcijos kūrėjas ir įgyvendintojas. Kaip man sakė pats Adas Jakubauskas „istorikai buvo pervertinti“. Matyt turėjo galvoje tą „pervertinimą“, kai labiausia dirbusiems istorikams jie buvo sumažinti. Štai istorikei Mingailei Jurkutei, kuri sėdėjo JAV archyvuose ir išleido knygą apie J. Lukšą-Daumantą, vertinimas nuo „labai gerai“ pakeistas į „patenkinamai“. Nors būtent šie metai yra paskelbti J. Lukšos. O už 2021 m., Daumanto metais, pasirodžiusį kritinį straipsnį apskritai ji buvo atleista.

Matyt galvoja, kad užteks pastatyti paminklą ir sustabdyti tyrimai bus pamiršti. Tai tik dar kartą įrodo, kad Centrą užvaldžiusiai grupei istorija ir jos tyrimai nė kiek nerūpi, nors ir kaip stengtųsi viešieji ryšininkai važinėdami ir melu rankiodami garbių pagyvenusių žmonių palaikymo Adui Jakubauskui parašus. Aš jau nekalbu darbą. apie tą jovalą ir supriešinimą, darbuotojų kiršinimą kurį įnešė ši vadovybė į Centro Naujos pareigybės ir skyriai gimsta kaip grybai po lietaus, be analizės ir aptarimų dėl jų reikalingumo, neaptariant Centro tarybai, neskelbiant posėdžių protokolų. Centro, kuris visada pasižymėjo nuomonių įvairove, nes mokslininkai čia dirbo vieno tikslo vedami tirti ir atskleisti tiesą. Aš pats galėjau ir galiu nesutikti su kokiomis nors jų išvadomis, bet būtent diskusijose ir gimsta tiesa.

Bet tikrai ne dėl administracinio spaudimo ar diktato. Centro istorikai tyrę už laisvę kovojusių žmonių likimus patys atsidūrė persekiojamų žmonių vietoje. Cituoju jų raštą: „dalykinė ir administracinė LGGRTC vadovo nekompetencija, vengimas įsiklausyti į konstruktyvią kritiką, piktybiškas nenoras ieškoti išeities iš susidariusios situacijos Centre, sąmoningas konflikto eskalavimas ieškant ne sprendimų, o faktų, kurie dar labiau sumenkintų kreipimąsi pasirašiusių istorikų profesines kompetencijas bei jų asmenines savybes, skatina kelti prielaidą, kad Centro vadovui yra svarbus pats postas…“. Bet visa nekompetencija užmaskuota melu ir nepagarba ne vieną dešimtmetį sunkų tiriamąjį darbą atlikusiems darbuotojams, mokslininkams. Maskavimui panaudojama ir pseudopatriotinė retorika.

Kodėl „pseudo“? Todėl, kad A. Jakubauskas su savo atsivesta komanda (kurios vieną personažą aš paminėjau) užsiima tik viešaisiais ryšiais, o realius istorinius tyrimus ne tik devalvavo, bet ir realiai nutraukė. Kas jau pamiršo primenu dar kartą: po mobingo, psichologinio spaudimo, nu traukė okupacijos žalos skaičiavimo darbą, de fakto nutraukė KGB dokumentų publikavimą su itin svarbiais istorikų komentarais interneto svetainėje, išmetė iš darbo darbuotojų profsąjungos (tarybos) narę ir J. Lukšos metais atsikratė šio rezistento veiklą užsienyje tyrusios ir apie tai knygą išleidusios istorikės M. Jurkutės. Be šios knygos ko gero ir nebūtume sužinoję slapčiausių pirmojo NATO desantininko biografijos aplinkybių bei dar vieno Juozo Lukšos slapyvardžio Prancūzijoje.

Istorikų bendruomenei pasipriešinus spaudimui, vis dar darbo Centre nepaliko istorikai (kaip A. Bubnys), kurie turi didžiausią įdirbį vokiečių okupacijos ir rezistencijos tyrimuose bei plačiausius tarptautinius kontaktus. Kas lauktų Centro įgyvendinus A. Jakubausko šešėlinius planus iki galo, tai skilimas, stagnacija, rezignacija ir suirimas. Tai tikrai neatitinka Seimo narių lūkesčių. Žinau, kad dauguma iš jūsų susiduria su atviru spaudimu ir net grasinimais, siekiant priversti nedalyvauti balsavime. Siūlau nepasiduoti spaudimui, dalyvauti balsavime ir palaikyti pirmininkės siūlymą atleisti Adą Jakubauską iš užimamų pareigų.

Arvydas Anušauskas

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
23 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Iš tiesų

R.Morkūnaitė eilinį kartą apsimelavo – ,,konservatorių ” partijos eiliniams nariams pateikė vertinimus ir teiginius be jokios argumentacijos. Visa tai atitinka liberalmarksistinės propagandos stiliui,deja.O priedui pateiktas A.Anušausko apgailėtinas ir daugelio atveju neatitinkantis tikrovei vertinimas dar labiau primena politinio susidorojimo su prof.A.Jakubausku atvejį.Nesitikėjau,jog A.Anušauskas yra menkos ,,prabos” politikas.Tad, liberalmarksistinis užkratas žiauriai įsiskverbė į TS-KD partijos gretas,ypač vadovybės sluoksnį.

Kgb generolas ir kgbisto dukra

Pateikė ataskaitą.

"Provokatorė ir skaldytoja"

Taip gerb.R.Morkūnaitė – Mikulėnienė įvardijo jai nepritariančius komentatorius, taigi – ir aš priklausau šiai kategorijai :). Pasikartosiu – Seimo įkurta komisija šį reikalą tyrė vienpusiškai ir tendencingai, įkyriai piršdama argumentais nepagrįstą „nuomonę”. Labai aktyvų išankstinį priešiškumą Centro direktoriui aktyviai demonstravo ir Seimo pirmininkė V.Čmilytė, kuriai turint galvoje jos biografiją nederėjo taip aktyviai reikštis. Nebuvo atsižvelgta ir į mokslininkų, Laisvės premijos laureatų, dar gyvų Lietuvos laisvę gynusių partizanų, į daugelio spaudoje, Seimo posėdyje ir susirinkusių prie Seimo asmenų pareikštus neabejotinai gerb.A.Jakubauską palaikančius argumentus, kreipiantis į Seimo narius. Beje, kažkodėl nutylėtas ir tas faktas, jog dauguma Centro darbuotojų palaikė direktorių, akcentuoti tik 17 nepalaikiusiųjų. Labai gaila, man gėda , kad rimti klausimai net Seime gali būti sprendžiami tokiu nepriimtinu būdu.

Ta Morkūnaitė tokia

tuščia ir nuobodi-tobula marionetė.Svarbiausia ideologinė leksika ir neprasitarti.

Taip

Del Morkunaites vilciu neturejau. Bet del Anusausko kazkokia minimali viltus dar buvo. Bet bent jau gerai, kad galutinai paaiskejo kas yra kas. Kaip ir Pocius. Ir bendrai, jei konservatorius, tai jau diagnoze

Ashairis

Smarkiai nuvylė… Sudie, „konservai”!

Viktė

Kai dėl raudonosios partizanės Fanios Jocheles-Brancovskajos, kurios būrys žiauriai išžudė Kaniūkų kaimą, Lietuvos suteikto valstybinio apdovanojimo tautininkai pareiškė protestą, jiems 2017 m. genocido centras atsakė, kad tuo apdovanojimu išreikštas europietiškas, Vakarų demokratinio pasaulio požiūris į Antrojo pasaulinio karo įvykius. Bet juk raudonieji partizanai kovojo už Lietuvos pavergimą. O tą pažymą parengęs darbuotojas su kitais pasirašė skundą prieš vadovą A.Jakubauską. Valdantieji atsikvošėkit. Jūsų antilietuviškus veiksmus įvertins istorija. Juk yra ir dorų garbingų lietuvių.

elfe

jei kas ir yra putinisku blizguciu atspindys, tai Putinaite. tad jos „tyrimais”, atsiprasant, besizavinti M.Jurkute nekelia pasitikejimo. tokiu genealiu poetu kaip J.Marcinkevicius, saknys dar Nepriklausomoj tarpukario Lietuvoj. o tokios kaip Nerija Putinaite – tai jau SOVIETMECIO subrandinti vaisiai. kodel Anusauskas taip kukliai nutyli, kad centro direktorius pasikviete butent V.Valiusaiti? o pries ji stojo keli antinacionalistai su Vasilijum Safranovu, D. Katz zydu bendruomene?Valiusaitis isleides tris knygas, parasessimtus straipsniu..kuriu faktu niekas negali paneigt. o stai, ka pliurpia nkvd teisiu gynejas D.Katz per NyTimes ir kitus pasaulinius laikrascius varydamas antilietuviska propaganda, , galima nesunkiai paneigt. Tai kas politizuoja kremliaus naudai is tiesu? nieko naujo po Saule. jei buvo koloborantu su sovietais, tai buvo ir su naciais. to neisvenge nei lietuviai, nei rusai, nei… Skaityti daugiau »

Aga

Vieša “paslaptis” kad Anusauskas centre daugiausia sijonais domėjosi.

StasySG

Pagal p. Anušauską Geocido Centro direktorius p. Jakubauskas tarnavo Rusijos putinistams. O kieno iniciatyva p. Jakubauskas buvo paskirtas Centro direktoriumi? Tikriausiai Seimo kultūros komiteto pirmininko R.Karbauskio pasiūlymu, kuris pagal p. Valatką taip pat yra putinistas. Išeina toks tokį pažino… Klaida ištaisyta. Lietuva lengviau atsiduso. Tik ką dabar konservatoriai į laisvą Centro direktoriaus kėdę pasodins? Klausimas ne iš lengvųjų.

anušauskas - svoij člen

labai ryškus rusų spec. tarnybų paruoštas kadras tas anušauskas.
panašiai kaip polikarpovna ir dar daug kitų.
—-
net neįdomu – rusų darbo brokas.

nzn

nejau santuoka su jauna rusaite taip pakeite Anusauska?

Judo pabuciavimas didyji ketvirtadieni

gal ne atsitiktinai kgb pulkininkas Putinas pirmakart po siu seimo rinkimu pasveikino savo draugus Lietuvoj. Juk Seimui vadovauja 1987 i KGB rezervo vyr leitenantus pakelto Viktor Chmil dukra. O Jokubausko Centras paviesino visa jo dosje. Kai feisbuke paklausiau A.Anusausko ar tikrai ji sio Chmilio dukra ir gal net i KGB generolus 1991 pakelto ARMONO dukra yra Armonaite, jis velgi kukliai nutylejo… Tad kam sie pletku lygio kaltinimai Adui Jakubauskui?.. Ar aplamai Viktorija Chmilyte, kuria tevas moke lost sachmatais, (ir apie tai rasyta Chmilio dokumentuose) turejo teise siulyt nusalint Jokubauska? Ar tai ne interesu konfliktas?.. Jei kgb jau po nepriklausomybes paskelbimo kelia savo rezervo karininkus i generolus, tai idomu, kokiem veiksman tas rezervas buvo skirtas?.. Nuvyle Anusauskas. Tokie paaiskinimai tik dar… Skaityti daugiau »

elfe to StasyS

tikit sorosofilu Valatka?.. Karbauskis buvo kaltinamas, kad perka trasas is Putin draugo M.W. Kantor. kaip rase viens zydu teisininkas, Putinas savo drauga, GRU lakuna (tada dar rusiska pavarde), prie Putin tapusi trasu/chemijos monopolistu, paskyre Europos Zydu Kongreso pirmininku. Apie kuri Europos zydai ne girdet nebuvo girdeje. po karo pries Huseina, kuris grasino LukOilui, kad nutrauks ilgamete sutarti, jei LukOil per savo oligarchus neitikins JAV nutraukt sankcijas uz kurdu nuodijima.. sis Kantoras i savo organizacija European Council of Tolerance and Reconciliation, idarbino pati Toni Bleira. po to kai i Bleiro feisbuka ikeliau nuoroda i sio garsaus zydu teisininko straipsni, nepraejo ne dveju savaiciu ir Blier pranese, kad atsistatydino bei ikure savo organizacija… vat sitaip, mulkinami ir aplink pirsta Putino sukami ne… Skaityti daugiau »

Kokie jie

vis dėlto PADUGNĖS! O Anušausko tekstas – kaip iš Brežnevo laikų ,,Tiesos”.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Ado Jakubausko nušalinimo priežastys aiškiai parodomos laidoje su Rūta Janutiene ir Kęstučiu va čia https://www.youtube.com/watch?v=9w-WovRz_zQ

____________________________________________________________________

Klausimai po laidos peržiūros:
– kiek ilgai dar bus su landsberginiais politinių kalinių ir tremtinių sąjunga ts-lkd partijoje?
– ar partizano Tigro dukra Angelė Jakavonytė dar nori dirbti landsbeginių ts-lkd partijoje?

Deivis

Konservai yra organizuotas nusikalstamas susivienijimas, jiems tinka net kgbisto dukrelė Čmylsen. Ir pati greičiausiai dirba svetimai šaliai.

fariziejiški aiškinimai

Jei būtų atskleistos aiškios priežąstys, nebūtų kilęs pasipiktinimas. O dabar kažkokie Anušausko kliedesiai ir paskalos : įdarbintas 1991m.iš KAM atleistas, žmogus, kuris neįvardinto generolo kaltinamas galimai kažką ne taip daręs.Jei tie galimi nusikaltimai ir buvo, tai negi tuomet ,galimai nusikaltęs neturi teisės niekur įsidarbinti iki gyvos galvos. Juk mūsų švogerių valstybėje pilna pavyzdžių kai visokie prasižengeliai sėkmingai migruoja nuo vieno pelningo portfelio prie kito. O dėl darbuotojų atleidimo, tai berods Dulkys irgi atleido kelis darbuotojus,tai gal ir jį reikia atleisti už atleidimus.Kaltinimas įdarbinus 74m.neįvardintą žmogų kvepia diskriminacija dėl amžiaus.Konservatoriai galėtų prisiminti jų kolegę seime Čigrejienę.R.Morkūnaitė atrodo gana kvailai dangstydamasi šiais Anušausko pliurpaliukais.

stasys

A.Anusausko argumentai nuviliantis , kiekvieno žmogaus gyvenime prikasime tiek sudo kiek reikia . Jei tikslas pašalinti nepatinkanti žmogų kam ieškoti tu kompromatu ? imi paprastai ir atleidi kaip nepatinkanti , praradusi pasitikėjimą. Galų gale toks atleidimas neskubėk žmogaus ateities perspektyvų . Jei gerai pakasus ir pas Arvydą gyvenime rastume tiek ir tiek faktų kurie neleistų jam užsidėti doruolio kaukės ir viešai publikuoti tokias mintis apie žmogų kuris netgi nėra politikas . Kaip sau noryte, bet ši karta , gauti lazdos kitu galu tamstos būtų teisinga . Per daug padarytų klaidų kurios nebūdingos tokią patirtį turintiems politikams .

Faktas, paaiškinantis

tokią argumentaciją – arvydėlis ANUO METU baigė VU Istorijos fakultetą……

Rasa

Kierosierius minėjo per protesto akciją prieš A.Jakubausko pašalinimą, kad Ž. Pavilionis užklaustas pasakė „viskas čia kyla iš Latvių gatvės”. Tai kaip čia suprasti Anušausko ir kitų išvedžiojimus? Reiškia Latvių gatvė jam diktavo? Juk pati latvių gatvė Seime nesėdi…

Ona

„Anusas” su „Dėdule” šlykštesni ir už Markulį

įspūdinga

Pasirodo, pasak a.a Kazimiero Uokos, NKVD agento sūnus – polonofilas Imantas Melianas suvaidino ne paskutinį vaidmenį verčiant A.Jakubauską. Ne veltui Putinas pasakė, kad buvusių nebūna. Jeigu jau užsiminė apie I.Stankovičių, tai tegul Anušauksas pasisako iki galo, nepamiršdamas ir saviškio KAM viceministro, pasak viešų šaltinių, didelę karjerą padariusio lietuvio KGB generolo, medžiojusio kartu su Putinu, sūnėno.

23
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top