Verta prisiminti. Tomas Dapkus. Pono Valantino klausimu

„Lietuvos žinios“ | 2009 m. lapkričio 24 d.

Lietuvos valstybėje vis daugėja neatsakytų ir neišspręstų klausimų. Vienas jų – generalinio prokuroro Algimanto Valantino.

Šis klausimas – su daugybe klaustukų. Kodėl generalinis prokuroras negali tesėti Lietuvos valstybei duotos priesaikos: vykdyti įstatymus, ginti žmogaus teises ir laisves, būti nešališkas ir sąžiningas? Kodėl A.Valantinas niekada iki galo neištirs koncerno EBSW veiklos, „Rubicon“ grupės juodosios buhalterijos, Valstybės saugumo departamento (VSD) karininko Vytauto Pociūno žūties, pedofilijos bylos, teisėjų korupcijos? Norint atsakyti į šiuos klausimus, visų pirma reikia prisiminti, kaip kuklus apylinkės teisėjas tapo generaliniu šalies prokuroru.

Kas skyrė A.Valantiną?

Kadaise, kai prokurorai ir STT pareigūnai ėmė rimtai tirti „Rubicon“ grupės ir politikų ryšius, antrai kadencijai perrinktas prezidentas Valdas Adamkus, kaip ir tikėjosi Artūras Zuokas, atleido iš pareigų generalinį prokurorą Antaną Klimavičių ir STT vadovą Valentiną Junoką. Prezidentą kontroliavę asmenys pradėjo naujų kandidatų į tuščias kėdes paieškas. Atranką patikėjo buvusiam prokurorui, tuometiniam VSD vadovui Arvydui Pociui. Šis pasiūlė Vyriausiojo administracinio teismo pirmininko Virgilijaus Valančiaus pagalbininką, Vilniaus miesto antrojo apylinkės teismo pirmininką A.Valantiną. Šį teisėją aktyviai rėmė ir Seimo pirmininko Artūro Paulausko aplinka, ypač buvęs teisingumo ministras, kuo didesnės įtakos teisėtvarkoje siekusios advokatų kontoros seniūnas Vytautas Markevičius. Valdantys socialdemokratai pritarė kandidatūrai, bet kėlė konkrečius reikalavimus: dėl būsimų prokuratūros statybų konkursų, dėl savo teisės parinkti prokuratūros kanclerę, matyt, ir dėl EBSW bei kitų tyrimų. A.Valantinas su visomis sąlygomis sutiko. Tiesa, prezidentui V.Adamkui per susitikimą kandidatas pasirodė per silpnas. Tačiau jo nuomonės niekas nepaisė. Liko galioti VSD vadovo poilsio kambaryje priimtas sprendimas: paslaugus teisėjas A.Valantinas tapo šalies generaliniu prokuroru.

Įpareigojančios VSD paslaugos

Kodėl generalinis prokuroras nebuvo ir niekada nebus savarankiškas? Kodėl jis nedrįso stabdyti su įstatymais prasilenkiančio VSD veiklos? Kodėl pulkininko V.Pociūno žūties byloje niekada nebuvo apklaustas VSD direktoriaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas? Į šį klausimą gali atsakyti slaptas etatinis VSD pareigūnas S.T. – sovietmečiu buvęs smulkus skundikas, su kriminaliniu pasauliu susijęs barmenas, EBSW juodųjų pinigų išvežiotojas, vėliau Maskvos nurodymu rinkęs informaciją apie Lietuvos strategines įmones ir dėl to patekęs į Lietuvos kontržvalgybos akiratį, aktyvus „Dujotekanos“ talkininkas, finansų ministro patarėjas ir jo šnipinėtojas, kurį laiką faktinis Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovas. Štai tokio žmogaus ranką VSD ištiesė į bėdą patekusiai A.Valantino šeimai.

O buvo taip. Telšių apskrities mokesčių inspekcija, vadovaujama Antano Naujoko, prieš porą metų tikrino jos teritorijoje veikusias statybos įmones. Inspektoriai rado dokumentus, įrodančius, kad bendrovė „Samanėlė“ milijoną litų išmokėjo vokeliuose. Juodosios buhalterijos popieriai buvo ištraukti iš įmonės vyriausiosios finansininkės krepšio. Netrukus pas A.Naujoką atskubėjo kitos stambios statybų bendrovės vadovas ir pasiūlė kyšį už tai, kad „šitos istorijos nebebūtų“. Telšių mokesčių inspekcijos viršininkas „Samanėlės“ medžiagą perdavė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Telšių padaliniui ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tuo metu VSD ir VMI dirbęs S.T. uždraudė inspekcijai viešinti šį faktą ir pradėjo tarnybinį tyrimą dėl paties A.Naujoko veiklos. Netrukus S.T. atleido A.Naujoką iš darbo. Tačiau buvęs Telšių mokesčių inspektorius nepasidavė. Ruošė dokumentus teismui, ėjo į spaudą. Tada buvo iškviestas į VSD ir įspėtas, kad baigtų ieškoti teisybės, nes kitaip bus apšauktas užsienio šnipu. „Pone Naujokai, mes dar susitiksime su Jumis ne vieną kartą“, – atsisveikino S.T. kolegos saugumiečiai.

A.Naujokas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Ši atsakė, kad VSD veikė teisėtai. A.Naujokas pradėjo suprasti, kas vyksta, tik tada, kai sužinojo, jog su juodąja „Samanėlės“ buhalterija įkliuvusi vyriausioji finansininkė yra A.Valantino sesuo Stasė. Taip pat paaiškėjo, kad „Samanėlė“ yra verslo partnerė įmonės, kuri iš A.Valantino prokuratūros ėmė gauti statybų užsakymų už šimtus milijonų litų. Beje, draugo V.Valančiaus administraciniai teismai, kaip A.Valantinas ir tikėjosi, nutarė, kad S.T. pagrįstai pašalino A.Naujoką iš pareigų. Savaime suprantama: Telšių rajono apylinkės prokuratūra „Samanėlės“ bylą nutraukė. Tik žiniasklaidai pasipiktinus, Generalinė prokuratūra ją atnaujino ir perdavė tirti Klaipėdos apygardos prokuratūrai. Tačiau netrukus iš Klaipėdos prokurorų bylą atėmė ir perdavė Šiaulių apygardos prokuratūrai, kuri, pasirodo, yra daug artimesnė VSD ir A.Valantinui.

Žodžio laisvė – grėsmė nacionaliniam saugumui

Šiaulių prokurorams nuo gūdžių, sovietijos stagnacijos 1984 metų vadovauja ponas Anatolij Mirnyj. Būtent jis, VSD paprašytas, kreipėsi į Šiaulių apygardos teismo pirmininką Boleslovą Kalainį, kad būtų pradėta telefoninių pokalbių kontrolė ir kitos operatyvinės veiklos priemonės tų viešųjų asmenų atžvilgiu, kurie domėjosi pulkininko V.Pociūno žūtimi, „Dujotekanos“ veikla, parlamentiniu VSD tyrimu, skandalingu „Leo LT“ projektu. A.Mirnyj pasirašė dešimtis teikimų Šiaulių apygardos teismo pirmininkui B.Kalainiui teigdamas, neva VSD turi informacijos apie viešų asmenų „veikas, keliančias grėsmę valstybės konstitucinei santvarkai, jos nepriklausomybei, ekonominiam saugumui, valstybės gynybinės galios užtikrinimui ir kitiems svarbiems nacionalinio saugumo interesams“. Teismo pirmininkas B.Kalainis tenkino visus prokuroro A.Mirnyj teikimus ir leido VSD neteisėtai sekti žurnalistus bei kitus viešus asmenis net keletą metų. Kai kurie sekami iki šiol. Saugumiečių slapta įrašyti pokalbiai, pažeidžiant įstatymus, klastojant dokumentus, buvo platinami politikams, pareigūnams, kitiems žurnalistams. Viešų asmenų telefoninių pokalbių išklotinės nuolat neštos tuomečiam prezidentui V.Adamkui.

Apie savo pavaldinio A.Mirnyj ir buvusio kolegos B.Kalainio teikiamas neteisėtas paslaugas saugumiečiams seniai žino ir A.Valantinas. Tačiau iki šiol jis nepareikalavo, kad pavaldinys nutrauktų Konstituciją pažeidžiančius veiksmus. A.Valantinas taip pat žino, kad VSD turi prokurorą A.Mirnyj kompromituojančios informacijos. Įstatymai įpareigoja generalinį prokurorą asmeniškai prižiūrėti, kad VSD operatyvinė veikla būtų teisėta. Tačiau tikrovėje yra priešingai: VSD kontroliuoja ir reguliuoja A.Valantino ir jo šeimos veiklą. Todėl Lietuvos Respublikoje, taip pat kaip pokomunistiniuose Rytuose, teisėtvarka ir kai kurie aukšti valstybės pareigūnai jau keleri metai traktuoja spaudos ir žodžio laisvę, teisę rinkti ir skleisti informaciją kaip grėsmę šalies konstitucinei santvarkai. Netrukus A.Valantinas turės apsispręsti, ar A.Mirnyj, kuris šiuo metu rūpinasi jo sesutės Stasės byla, paskirti Šiaulių vyriausiuoju prokuroru dar vienai kadencijai. Koks bus generalinio prokuroro sprendimas? Taip, taip, A.Naujokai, Jūs generalinio žingsnius jau seniai teisingai nuspėjate.

Negelbėjo nei mergaičių, nei kurso draugo

Seimas tuoj balsuos dėl Teisės ir teisėtvarkos komiteto parlamentinio tyrimo išvadų – vertins aplaidžią prokurorų veiklą galimos pedofilijos byloje. Komiteto išvados buvo ilgai gludintos ir švelnintos: kad tik nepakenktų stiprių jėgų globojamam ir jų valią paslaugiai vykdančiam generaliniam prokurorui. Tuo tarpu pono generalinio vaidmuo šioje byloje – tikrai generalinis. A.Valantinas visą laiką pats asmeniškai rūpinosi teisėjo Jono Furmanavičiaus reikalu. Dar šių metų balandį, po Drąsiaus Kedžio skundų dėl galbūt tvirkintos ir prievartautos dukters, Generalinė prokuratūra pasiėmė bylą iš Kauno apygardos prokuratūros. Čia byla rūpinosi pats A.Valantinas. Ne kas kitas, o jis pats priėmė sprendimą grąžinti bylą Kauno apygardos prokuratūrai, konstatavus, kad tyrimas vyksta gerai. Beje, po Kauno žudynių to paties A.Valantino sudaryta prokuratūros komisija pripažins, kad byla iš esmės netirta, kad nebuvo atlikti net pradiniai procesiniai veiksmai.

Tačiau liepos mėnesį, po naujos skundų bangos, Generalinė prokuratūra antrą kartą pasiėmė bylą iš Kauno. Ir vėl ja rūpinosi pats A.Valantinas. Ir vėl jo nurodymu byla grąžinta Kauno prokurorams, o dviem Seimo komitetų pirmininkams raštu atsakyta, kad bylos tyrimas vyksta sklandžiai. Po mėnesio, rugpjūtį, kyla dar viena skundų banga. Šį kartą žiniasklaidą ir politikus pasiekė kraupi vaizdo medžiaga su mergaitės, kuri galėjo būti prievartauta, liudijimu. Generalinė prokuratūra bylą pasiima trečią kartą. Šįkart A.Valantinas atostogauja, ir jo pavaduotojas pagaliau atima bylą iš Kauno prokurorų ir perduoda Vilniaus apygardos prokuratūrai. „Po to, kai prezidentūrai gavus laiškus mes persiuntėme į Generalinę prokuratūrą, ši byla rugpjūčio 18 dieną atsidūrė Vilniuje“, – per šimtadienį paaiškino visuomenei Respublikos prezidentė.

Dar rugsėjo mėnesį teisėjas J.Furmanavičius savo draugo vadovaujamai Generalinei prokuratūrai parašė skundą dėl šmeižto. Generalinė prokuratūra persiuntė šį skundą į Vilniaus apygardos prokuratūrą teisėjo laidotuvių dieną! Seimo išvadose rašoma, kad prokurorai per metus taip ir nedavė leidimo pradėti operatyvinį tyrimą prieš galimus pedofilus, uždraudė klausytis jų telefonų. Pedofilija, A.Valantino įsitikinimu, yra nekaltas žaidimas, palyginti su žurnalistų domėjimusi „Dujotekana“, „Leo LT“ ir kitais VSD kuruojamais ‚nacionaliniais projektais“.

Teismų įstatymas numato, kad bet kuriuos procesinius veiksmus teisėjo atžvilgiu gali atlikti tik generalinis prokuroras ir tik jis gali vadovauti tyrimui dėl teisėjo veikų. J.Furmanavičius buvo A.Valantino kurso draugas. Jo bei kitos kaunietės gyvybes generalinis prokuroras galėjo išgelbėti. Jei būtų buvęs bent truputėlį drąsesnis, savarankiškesnis, padoresnis. Jei būtų atsilaikęs prieš VSD spaudimą. Beje, kodėl kai kurie VSD vyrukai taip sunerimę dėl galimos pedofilijos bylos? Visus metus demonstruotas prokurorų cinizmas, jų keliaklupsčiavimas prieš stiprią galimų pedofilų grupuotę galėjo pastūmėti į nusikaltimą prievartautos mergaitės tėvą. Kita vertus, jei teisėjas J.Furmanavičius buvo nekaltas ir bjauriai apšmeižtas, generalinis prokuroras privalėjo tokiam šmeižtui iškart užkirsti kelią.

„Noriu pabrėžti, kad pono Valantino klausimas nėra sprendžiamas“, – kilus vadinamajam pedofilijos skandalui pareiškė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Nejaugi? Negi prezidentė ir Seimas nemato, kad „pono Valantino klausimą“ jau pradėjo spręsti pati visuomenė, pakraupusi nuo prokurorų rengiamų makabriškų spektaklių ir ciniško išsirinktų politikų neveiklumo.

lzinios.lt

5 1 balsas
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
33 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
oi...oi...oi....

Kas vykasta Lietuvos prokuraturoje ir teismuose!!! O kas visa tai kuruoja taip jog i visa ta mesla butu ivelta kuo daugiau asmenu.Manau tie kurie visa tai kuruoja rezisuoja taip jog finale nusikalteliais butu paversti nekaltieji.Spaudoje kuruotoju slapti agentai jau trimituoja apie Landszbergio nusikaltimus,Prezidentes del Snoro likvidavimo.Mano manymu po nepriklausomybes Lietuva uzvalde sovietu KGB dirbe Kietuvoje.O KGB yra ziauri.viska naikinanti jega.Pasidomekite kas ir per kokius kanalus samoningai klaidina Prezidente TAIP jog po to viska galetu nukreipti pries pacia Prezidente?????

Oho, kaip

operatyviai sukruto „komentatoriai – pianistai”.

Matyt patikimas buvo,

kad prezidentė Valantiną siūlo į apeliacinio teismo teisėjus. O kap.

Ojojojui

Klaidina? Kažkas už nosies vedžioją tą Kuri Niekada Neklysta?
Kažkaip čia tau nesiklijuoja propagandoninti.
Nusipezėjai mažumėlę…
Ir kas gi Ją klaidina? Tie kuriuos pati pasiskyrė?
Nabage, aik tu geriau į delpius mulkiams makaronų kabinti.

Bryzas

S.Stulpinas spėja, kad L.Stankūnaitei teismo sprendimu gali būti sugrąžinta duktė. „Jų pėdsakai pasimes kur nors užsienyje, gal gausime žinią, jog žuvo per kokią avariją. Jokių įrodymų nebeliks. Galbūt bus susidorota ir su manimi, kad iškėliau tokią „šventvagišką” versiją… Venckai tikriausiai greitai bus pastatyti, kaip žmonės sako, į savo vietą. O A.Valantinas sparčiai darys karjerą, formuos Lietuvos teisėjų praktiką, kaip vykdyti teisingumą”, – liūdnai baigia S.Stulpinas.

http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/pedofilijos-bylos-kaltininkas-pats-a-valantinas/142679

Teisingai gerb.Landszbergis

ir pavadino „sunauja”Visi tik loja nesamones ,kurias skleidzia slapti KGB agentai!Galvokite savo galvom AVINAI neraliuoti!

Mano manymu cia slaptieji

visas nesamones ir skleidzia.Anksciau apie Kedzius formavo avinu poziuri,dabar apie Lanszbergi ir Prezidente.Issiskalaukite savo galvas nuo slaptuju agentu uznestu pleiskanu!!!

Tie juodvarniai patys uzdus

nuo zmoniu prakeiksmu kvepuojamo uztersto oro.Paziurekite kaip jie atrodo,kaip elgiasi….kazkokie apduje nuo dvasinio prakeiksmo:) Dvasinis prakeiksmas tesiog sklando ore!!!Ir niekas negali to sustabdyti,arba pakeisti!!!

Senjora

Tai, kad Furmanavičius, kaip pasakė po žudynių ponas Valantinas, buvo kursiokas, bet ne draugas.

vasia

uztat Lietuvoj demokratija ,b…t .

ka gali padaryti 1 teisingas

kai 99 priklauso vieningai valstybinei mafijai!!!!

senjoras pomidoras - senjorai

Na tai aišku kad ne draugas. Jie ten visi ne draugai. Jie- chebra.
Gauja.

LT3

PEDOFILAI VEL GALVAS KELIA.REIKALINGA REVOLIUCIJA.

NEEILINIO TEISĖJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

NEEILINIO TEISĖJŲ TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ Posėdis įvyks 2015 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės teismų administracijos patalpose Posėdžio pradžia 11.30 val. 1. Dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentei teisėjų karjeros klausimais (pranešėjas – E. Laužikas): 1.1. Dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentei dėl Godos AMBRASAITĖS-BALYNIENĖS atleidimo iš Vilniaus apygardos teismo teisėjos pareigų ir teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti jos skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėja (pranešėjas – E. Laužikas); 1.2. Dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentei dėl Antano RUDZINSKO atleidimo iš Vilniaus apygardos teismo teisėjo pareigų ir teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti jo skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėju (pranešėjas – E. Laužikas); 1.3. Dėl patarimo Lietuvos Respublikos Prezidentei dėl Algimanto VALANTINO atleidimo iš Vilniaus apygardos teismo teisėjo pareigų ir teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti jo… Skaityti daugiau »

Tox

Kažkodėl nematau nei LS, nei Puteikio pozicijos šiuo klausimu. gal jiems atrodo, kad čia šiaip procedūriniai reikaliukai, neverti dėmesio.

Bryzas Toxui

N. Puteikis šiame reikale nusipelnė poilsio, jis jau ir taip kažkada daugybę jėgų išeikvojo kovodamas su straipsnyje aprašytu A. Valantino gelbėtoju – VSD agentu Sauliumi Trečekausku:
“Saulius Trečekauskas panaudojo valstybės aparatą, kad sulaužytų stuburkaulį trečiai pagal dydį Lietuvos savivaldybei“, – pareiškė Seimo narys Naglis Puteikis, išgirdęs skandalingą naujieną, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) patvirtino dangoraižio pajūryje detalųjį planą, kurį atsisakė tvirtinti Klaipėdos savivaldybė.
http://www.alfa.lt/straipsnis/12750172/Valstybe.tarnauja.vienam.zmogui=2011-10-20_07-16/
„S.Trečekauskas nusiperka daiktą, kuris neparduodamas, jis panaudoja valstybės aparatą, kad tas stulpas būtų įteisintas, – piktinosi N.Puteikis. – Visi, įskaitant teisėjus, matė įstatymą, kuriame parašyta, jog tokie dalykai neparduodami. Bet valstybė panaudojo represijas (priėmė teismo sprendimą), kad priverstų tą stulpą įteisinti.“
http://www.komentaras.lt/aktualu/n-puteikis-„betoninis-stulpas-gali-paralyziuoti-duju-terminalo-statyba“

Bryzui

ar tikrai manote, jog užtenka vieną kartą ką nors padaryti?

Bryzas Toxui

Nemanau, rašiau šiek tiek juokaudamas. Bet sprendžiu, kan geriau „vieną kartą ką nors padaryti”, nei, nieko nepadarius, skirstyti kitiems užduotis, ką Toxinis labai mėgsta daryti. Beje, N.Puteikis kažką padarė ne vieną kartą su A. Valantinu susijusiose reikaluose. Iš LL straipsnio, kuriame minimi N. Puteikio veiksmai: „Mat A.Beržinis demaskavo tuometį Jonavos vyr. prokurorą Algimantą Valantiną, vėliau tapusį generaliniu prokuroru ir dabar einančiu Vilniaus apygardos teismo teisėjo pareigas. Būdamas Jonavos prokuratūros vyr. prokuroru, A.Valantinas asmeniškai kuravo baudžiamąją bylą dėl vietos gyventojo Sergejaus Repjovo  nužudymo. Šį žmogų, būdamas girtas, partrenkė ir mirtinai sužalojo tuometis Jonavos kelių policijos šefas, dabartinis Jonavos priešgaisrinės tarnybos viršininkas Vygaudas Čižauskas, ir pabėgo iš įvykio vietos. Girto V.Čižausko automobilį sustabdė kelių policininkai, pažinę savo bosą, jį paleido, mat V.Čižauskas… Skaityti daugiau »

Bryzas Toxiniui

O kaip, tamstos nuomone, politikai gali reaguoti? Bus svarstymai Seime, tada ir matysim. Kiek pamenu, Seime tik N. Puteikis ir išstodavo prieš korumpuotus teisėjus (Garnelienės, Pažarskio atvejai), dar Vasiliauskas. Visi kiti tik gesindavo bet kokį kandidatų svarstymą, esą Seimas – ne teismas, ir nėra ko gadinti pretendentų karjeros dėl kažkokių klaidų, kurių visiems pasitaiko.

Bryzui

tai buvo seniai ir gal netyčia – tiesiog artėjo rinkimai 🙂
Beje, kad jau viską apie Puteikį žinote, tai gal žinote ir tai, kodėl tylėjo per prokurorų kandidatūrų svarstymus?

Tox Bryzui

Gerai, kad rašote Puteikio biografiją. Istorijai tai tikrai labai svarbu. Gal į ją įtraukite ir pastarosiomis dienomis pasirodžiusį Pirato demaršą mažųjų partijų adresu. Cituoju:”Norint, kad partijos gintų viešą interesą, reikia, kad joms turi būti nustatytas ne mažesnis, kaip 5000 narių minimumas. NAGLIS PUTEIKIS·2015 M. GRUODŽIO 7 D. Buvau ir tebesu vienas iš aktyviausių ne mažesnės nei 2000 narių kartelės nustatymui partijoms palaikytojų. Seimo stenogramoje svarstant šį klausimą girdisi, kaip siūlau P.Urbšiui nebijoti tokios kartelės, nes jis laisvai įsteigtų tokio dydžio partiją vien tik Panevėžio apskrityje. Gaila, kad nesigirdi mano replikos ne į mikrofoną, kur aš sakau, kad reikėtų nustatyti ne mažiau kaip 5000 narių minimumą, nes partiniai nykštukai tik sukelia bereikalingus lūkesčius rinkėjams. Ką ir rodo mikrobinių partijų beveik nematomi… Skaityti daugiau »

Bryzas Toksiniui

Apie N. Puteikį atsakiau tiek, kiek tai siejasi su straipsnio tema ir tik (!) atsakydamas į tamstos klausimus. Gal mažiau kliedesių apie politiko biofrafijas ar hagiografijas: toli gražu ne su viskuo, ką daro šis politikas, sutinku. Taigi, nematau jokio pagrindo reikšti savo kuklią nuomonę nesusijusiais klausimais, į ką tamsta akivaizdžiai kreipiate. Bet abejoju, ar tamsta žinote kitą Seimo narį, kuris rimtai žiūrėtų į parlamentaro pareigą atsakingai tvirtinti aikštesnių teismų teisėjus.

Tox Bryzui

Galėčiau pasakyti, kodėl esi tox kuklus labai susijusiais klausimais, puteikiste. Pats puikiai žinai ir supranti užuominą, apie ką aš.

Bryzas Toksinui

Gal, žmogau, atsipeikėk, persižegnok 777 kartus, kad tas nelemtas tamstos mylimas puteikis su visais puteikistais, puteikomis ir kitokiais biesais vaidentis nustotų.

Bryzui

Tai kad ne aš, o tamsta čia jo adresu buvai pradėjęs liaupses ir panegirikas varinėti kaip apie vienintelį gerą Seime. Portale kažkaip jau jis buvo užsimiršęs, kai nepavyko atakos užgrobti.

Ir dar, kad neužmirščiau Bryzui

Jei tamstos neįžeidžia Makubri, kai esi pavadinamas mikrobu, vadinasi supranti, kad tai ne tavo adresu. O tai reiškia ne ką kita, kad esi Pirato komandos žmogus. Linksma bus pažiūrėti, kaip jūs tą savo 5000 partinį kokteilį mėginsite plakti ir ant kokio pustomo smėlio savo pašiūrę budavosit.

Šarada

Taip, putėsiai netapo populiariu patiekalu.
Per mažai kolorijų.
Valgytojus labiau domina riebesnis maistas.
Ne tai ką siūlo kavinėse-arbatinėse.
Gurmanai ten nevaikšto. Cepelinai, koldūnai ir šaldyti žemaičių blynai skrandžiui nepriimtini.
O buterbrodais ir vakarykšte arbatėle gyvas nebūsi.
Gal yra kokių įdomesnių kulinarijos knygų? Naujesnių.
Būt gerai ką pasigaminti Kalėdoms.
Kad ir iš taukų.
Kaip būdavo senovėje.
Bočiai valgė ir jokie mikrobai prie jų nekibdavo.

Bryzas

Štai ir Jos Ekscelencijos ukazas teikti Seimui A. Valantino kandidatūrą:
https://www.lrp.lt/data/public/uploads/2015/12/2015-12-11-nr.-1k-499.pdf
Įvertinus A. Valantino paslaugumą, rodytą įvairioms partijoms, bei Seimo visišką abejingumą teisėjų korpuso formavimui, bei tai, kad svarstymas bus greičiausiai paskutinę savaitę prieš Kalėdas, manytina, kad bus paaukštintas.
Panaši padėtis jau buvo, kai balsavimas dėl teisėjų paaukštinimo vyko per paskutinį Seimo prieškalėdinį posėdį. Nors tada parlamentarai labai skubėjo namo, dar spėjo atmesti Zeliankos kandidatūrą į Apeliacinio teismo teisėjus. Netekęs žado Kryževičius kaip sustabarėjęs žvelgė į balsavimo rezultatų lentą, negalėdamas patikėti savo akimis.

Bryzui

Ir kur tokios detalės: „Netekęs žado Kryževičius kaip sustabarėjęs žvelgė į balsavimo rezultatų lentą, negalėdamas patikėti savo akimis”??
Negi savo akimis matėte?
Kiek prisimenu, Zeliankos kandidatūrą atmetė ne pernai, o užpernai, ir jį norėjo skirti ne Apeliacinio teismo teisėju, o Aukščiausiojo.

Bryzas >> 16:59

Kartais nesu labai tikslus neesminėse detalėse, gal per daug pasitikiu atmintimi. Ačiū, kad patikslinote dėl Zeliankos, iš inercijos parašiau „apeliacinis” vietoj „aukščiausiasis”. Šiame (16:29) komentare nerašiau, kad tai buvo pernai.
Nemačiau to savo akimis, bet man taip pasakojo vienas parlamentaras, kuris tai stebėjo. O aš matau reikalą priminti.
Bet vis vien kiekvieną kartą nustebina žmonių noras uždavinėti neesminius klausimus.

Bryzui

kaip ir pats gerai suprantate, klausimas tebuvo tik forma, o jūs tai pavertėte „esminiu” priekaištu.
Jūs dažnai pasisakote prieš visokius pasakojimus iš kitų lūpų, kur atpasakojimai pateikiami kaip „faktai” – gal laikas ir pačiam skirti tai, ką žinote iš tikrųjų, nuo kitų atpasakojimų, net jei jūs jais ir tikite?

Bryzas

Kartą ir sau leisiu parašyti komentarą „ne į temą” (menka paguoda tai, kad visi kiti, ne mano, komentarai tokie yra).
Buvo sunku susitaikyti, kai tai vienas, tai kitas pažįstamas liovėsi šiame portale lankytis. Nes atrodė, kad tai darė labiau dėl asmeninių „įsižeidimų”. Man visokie asmeniškumai,priekabių ieškojimai, kelia graudų juoką.
Pamėginsiu eksperimentą: šiais metais, kiek dar jų liko,nė karto neatsiversiu šio portalo, nekalbant apie komentarų rašymą. Žiūrėsiu, ar pavyks. NUo šios akimirkos. Amen.

Bryzui

jūs ir vėl pasigyrėte (: [„Kartą ir sau leisiu parašyti komentarą “ne į temą” (menka paguoda tai, kad visi kiti, ne mano, komentarai tokie yra). Buvo sunku susitaikyti, kai tai vienas, tai kitas pažįstamas liovėsi šiame portale lankytis. Nes atrodė, kad tai darė labiau dėl asmeninių “įsižeidimų”. Man visokie asmeniškumai,priekabių ieškojimai, kelia graudų juoką”].
Kaip suprantu, jūs norite pasakyti, jog atliksite savo eksperimentą dėl „objektyvių” priežasčių?
Ir dar norite, jog tai nekeltų „graudulio” ar „juoko”?

33
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top