Visi į mitingą prieš LRT vykdomą politiką. Susitinkame šeštadienį 14 val. prie LRT, Konarskio g. 49

Kauno forumas

Kalbiname vieną iš protesto mitingo, rengiamo šeštadienį, lapkričio 9-ąją, 14 val. prie LRT (Konarskio g. 47, Vilnius) organizatorių, vilnietę lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Astrą Genovaitę Astrauskaitę.

Kodėl Jums kilo mintis suorganizuoti protesto mitingą prie LRT, ir kodėl mitingo pavadinime sakoma, kad net siūlote atsisakyti savo mokesčiais remti antikonstitucinę LRT?

Tai, kuo pavirto visuomeninė LRT, kai jai ėmė vadovauti buvusi Delfi.lt vyr. redaktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, jau seniai peržengia net paprasto, kasdienio, žmogiškojo bendravimo su visuomene ribas.

LRT televizija ir jos internetinė svetainė LRT.lt tapo vienos polinės partinės linijos ruporu. Akivaizdžiai, demonstratyviai remiamos tik liberalkomunistinėmis virtusios TS-LKD, G. Palucko socialdemokratų, LR Liberalų sąjūdžio, liberalų „Laisvės“ partijos ir jų vykdoma politika, naikinanti Lietuvos istorinį paveldą, tautiškumą, valstybingumą. Patriotinių, tautinių, Lietuvos tradicinių šeimų gynėjų, valstybingumo išsaugojimo, Lietuvos įstatymo viršenybės prieš ES įstatymus gynėjų – LRT pastaruoju metu net nesikviečia į jokias laidas, diskusijas. LRT kai kurie žurnalistai, vadinamosios „jumoro“ laidos išsityčioja iš globaliųjų liberalkomunistų oponentų. Žaidimai į vienus vartus ir ne tautos, ne tradicinės šeimos, ne krikščioniškųjų vertybių, lietuvių kalbos gynimo naudai… O kas darysis, kaip bus „plaunamos“ tautai smegenys prieš rinkimus, jau numanome, yra akivaizdi patirtis reklamuoti tik vienus, niekada „neklystančius“…

LRT remia ir proteguoja globalios rasių, tautų, įvairiausių lyčių maišymo platintojos JTO „Žmogaus teisių tarybos“ ir šėtoniškų tikslų sumanytojo, JAV gyvenančio finansų spekulianto, multimilijardieriaus Džordžo Sorošo pasaulio „perdarymo prastumtus“ kėslus. Pastarasis veikėjas, įsivardinęs „filontropu“, finansuoja per įvairiausius fondus, pasaulinio tinklo NVO (nevyriausybines organizacijas), VŠĮ (Viešąsias įstaigas) prieš krikščioniškąsias pasaulio vertybes nukreiptą politiką: rasių, tautų, prieš gamtą ir prieš Dievo planą nukreiptą įvairiausio raidėm pažymėtų protu nesuvokiamų žmogaus lyčių įvairove.

Visa tai pridengiama žodžiais „Žmogaus teisės“, kurios vis labiau suvaržo pažeidžia mūsų, tradicinių šeimų, teises ir laisves. Lietuvoje tokių organizacijų, kontorų, mintančių iš ES ir šio veikėjo įsteigtų fondų milijardų, nors vežimu vežk. Tai ir VŠĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“, ir „Lietuvos žmogaus teisių centras“, ir „Lygių galimybių plėtros centras“, „Šeimų NVO“ , „LGL – Lietuvos gėjų lyga“, „Nacionalinė LGBT teisių organizacija“ ir kitos, kurių veikla, priimami pareiškimai pažeidžia Lietuvos pagrindinį įstatymą – Konstituciją.

Tik minėtas, „modernias ir neklystančias“ partijas, jas remenčias NVO „aptarnauja“ savo laidomis (pokalbių, propagandos) mūsų visų mokesčiais išlaikoma visuomeninė LRT ir jos ypač agresyvi internetine svetainė, kai LRT generaline direktore tapo Monika Garbačiauskaitė Budrienė (nuo 2018 m. balandžio mėn.). Ji nušalino Lrt.lt vyriausią redaktorių Vladimirą Laučių ir į jo vietą paskyrė buvusį savo bendradarbį iš Delfi.lt, LGBT narį Mindaugą Jackevičių, kuris šią internetinę svetainę pavertė pasaulinės politinės organizacijos – LGBTQA+ – propagandos lizdu ir tribūna.

Tai akivaizdu. Mindaugo Jackevičiaus palaiminimu per LRT.lt svetainę spalio 7 dieną 13.00 val. pradėto projekto „Spalvos“ laida „Gėjai tėčiai“ – įžūlumo viršūnė: pažeista Lietuvos Konstitucijos šeimos sąvoka, Lietuvos civilinis kodeksas, LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, nes prieštarauja šiuose dokumentuose, LR Konstitucijoje apibrėžtai šeimos sąvokai (santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu; valstybė saugo ir globoja šeimą – motinystę, tėvystę ir vaikystę), net užuominos nėra apie vienos lyties vyrų ar moterų santuokas.

Tačiau Lietuvoje politikai užmerkia akis prieš pinigus, didelius pinigus „vartančias“ tokios propagandos gynėjas – visų rūšių NVO, VŠĮ „besirūpinančias žmogaus lygių galimybių“, „moterų“, „vaikų“ teisėmis ir noru perdaryti mūsų dar teisingą Konstituciją, kitus įstatymus.

Pavyzdžiui, VŠĮ NVO ŽTSI – „Žmogaus teisių stebėjimo instituto“ (remiamo projektiniais Sorošo, Norvegijos fondų pinigais) vienas iš steigėjų ir savininkų Dainius Pūras 2019 m. spalio 30 d. paskelbia pareiškimą, remiantį antikonstitucinę LRT propagandą ir kritikuojantį mūsų, Lietuvos valstybės, įstatymus. Jis aiškina, kad Lietuvai derėtų atsižvelgti į JTO Žmogaus teisių komiteto rekomendacijas dėl gėjų šeimų…

D. Pūro vadovaujama kontora daro tą patį, ką ir Dž. Sorošas: kovoja prieš tradicines, krikščioniškas šeimas, gina LRT propagandą, kuri dienos metu rodo laidas apie Lietuvos Konstitucijoje neįteisintas LGBTAQ+ – dviejų vyrų „šeimas“. Bet negina laidoje parodytų kūdikių – žmogaus – teisių pažeidimų pagal Dievo ir gamtos duotybę turėti mamytę ir tėvelį, negina išnaudojamų vadinamųjų „surogatinių“ motinų, kurių teisės pažeidžiamos prekiaujant jų kūno paslaugomis… Taip siekiama įteisinti žmogaus vergišką išnaudojimą. Ir tai „Žmogaus teisių stebėjimo institutu“ vadinama ši kontora?.. Nonsensas…

Ne veltui JAV Prezidentas, tradicinės šeimos ir tautų identiteto gynėjas, pasitraukė iš visuomenę klaidinančio JTO Žmogaus teisių komiteto, atsisako dalyvauti bandant „perdaryti“ žmoniją. Teisingai daro, nes savarankiškos, laisvos valstybės įstatymai privalo būti aukščiau už bet kokių pasaulio komitetų nurodymus.

Tai gal tada dėl šių pažeidimų Jūs galėjote kreiptis Lietuvos Konstitucinį Teismą, nes jau tokia galimybė suteikta ir piliečiams?

Ne, negalėjome.

Kodėl?

Todėl, kad Lietuvos Konstitucinis Teismas yra neteisingas, jis negina Lietuvos Konstitucijos, bet veikia prieš ją. Prisiminkime Konstitucinio Teismo sprendimą, kai Lietuvoje jis įteisino užsienyje sudarytą dviejų gėjų santuoką. Tai akivaizdus Konstitucijos pažeidimas, tokios santuokos šis teismas negalėjo pripažinti, nes mūsų Konstitucijoje įteisinta tik vyro ir moters savanoriškai sudaryta santuoka.

O pastarųjų dienų Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo pasisakymai dar absurdiškesni. 2019 m. spalio 29 d. FB svetainei ŽINIURADIJAS.LT laidoje „Ar žmonės supranta Konstitucijos naudą?“ Dainius Žalimas kalbėjo: „Konstitucija yra sukurta tam, kad saugotų asmenį nuo daugumos diktato. Konstitucija yra priimta ne tam, kad Valstybė būtų valdoma daugumos sprendimais, daugumos stereotipais ir t.t. Ne daugumai yra spręsti, kas yra šeima, o kas yra ne, o Konstitucija gina ir saugo vienodai visas šeimas. Ar tai būtų skirtingų lyčių asmenų santuokos ar ne“…

Tai didžiausias teisę baigusio žmogaus, teisėjo, nusišnekėjimas, kokį tik teko kada nors išgirsti… Argi Lietuvos Respublikos Konstitucijos „Garantas“ – Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda – neturėtų imtis veiksmų, kad Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas būtų nušalintas? Nejaugi jis nesupranta, kad šalis taip yra stumiama ant pilietinio karo slenksčio? Lietuva – krikščioniška valstybė, tauta jau beveik tūkstantmetį puoselėja krikščionišką doros sampratą, laikosi amžiais išbandytų Dešimt Dievo Įsakymų, šeimos tradicijų. Ponas Dainius Žalimas tai akivaizdžiai nori sutrypti prisidengdamas ir iškraipydamas mūsų Konstituciją.

Todėl vienintelis būdas suklusti mūsų pačių rinktam Lietuvos Prezidentui, LR Seimui dėl pažeidžiamų mūsų, tradicinių šeimų, mūsų vaikų, mūsų piliečių teisių – pilietiškų žmonių masinis protestas. Jeigu jau net Lietuvos Konstitucinio Teismo pirmininkas ėmė tarnauti šėtonui ir niekas jo nesutramdo, belieka tik mums, Lietuvos valstybės piliečiams, sukilti ir patiems ginti savo teises.

Nebijote persekiojimų, galimų skundų?

Žinote, Lietuvoje pastaruoju metu, manau, nėra tokio žmogaus, kuris pasipriešinęs šmeižtui, melui, šitam šliaužiančiam, nepaskelbtam karui prieš lietuvybę: klastojamą tautos laisvės kovų istoriją, prieš šeimų draskymą, pažeidžiamas tradicinės orientacijos žmonių teises, žmogus, pasipriešinęs korupcijai ar pranešęs apie tai – būtų nenukentėjęs. Prisiminkime kauniečių Kručinskų šeimą, prisiminkime korupcijos faktus Kalėjimų departamente atskleidusios pareigūnės Rasos Kazėnienės „kryžių kelius“, jos tąsymus po teismus už pasakytą tiesą, daugybę kitų atvejų.

O ir mano pačios patirtis kovojant Vilniuje piketais, mitingais, pareiškimais prokurorams prieš mero R. Šimašiaus ir jo „Laisvės“ partijos pastangas apšmeižti Lietuvos Didvyrius, jų Laisvės kovas prieš Lietuvą okupavusius SSSR žudikus NKV-istus, KGB-istus, prieš šmeižtą apie LAF, Birželio sukilimo vadus, prieš R. Šimašiaus ir Co pastangas paniekinti mūsų Laisvės kovų simbolį Vytį yra gana unikali: patyriau mobingą, patyčias iš Vilniaus savivaldybės vicemero švietimui Vytauto Mitalo, jo „postas“ su mano nuotrauka vicemero FB paskyroje kabo net dabar.

O meras R. Šimašius dėl vandeninių dažų performanso prie Bunkerio maketo sienos sugebėjo ir nuostolių pripaišyti, pinigų reikalauja net per policiją… Gal dar kokio lauko balkono betoninių grindų apšildymui kelių eurų prie šimtų tūkstančių pritrūko?..

O LRT, kita „neklystančiajai“ partinei chuntai tarnaujanti žiniasklaida, tik padeda „paspausti“, apkaltinti, apjuodinti įvairiais tendencingais suinteresuotų veikėjų interviu, pasisakymais. Be teismo buvo LRT nuteista Ir Kručinskų šeima, už savo patriotinę, pilietinę veiklą ne darbo, ne mokykloje metu, buvau apkaltinta, kaip galiu dirbti mokytoja, kokį pavyzdį vaikams rodau.

O rodau ir nešu visuomenei žinią, kad mokytojai privalo nebijoti ir ginti savo Tėvynę, Lietuvos valstybingumą, laisvės kovų istoriją ir jos didvyrius, Vytį, ginti šeimą, žmogų, meilę, dorą, savo teises ir reikšti nuomonę ir kritikuoti nesąžiningus, neteisingus išrinktos valdžios sprendimus. Ginti tradicines vertybes, svetimųjų nešamų „saulių“ mums nereikia. Jau turėjom okupantų atneštą Stalino „Saulę“…

Ačiū už pokalbį.

* * *

Mitingo dalyvių rezoliucija:

Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos radijo ir televizijos tarybai

2019 m. lapkričio 9 d. Lietuvos piliečių mitingo
REZOLIUCIJA
Dėl visuomeninio transliuotojo padėties

Mes, Lietuvos piliečiai ir mokesčių mokėtojai, išlaikantys Nacionalinį transliuotoją – LRT, remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymu, Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksu, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu, reikalaujame:

1. Užtikrinti LRT netendencingą informacijos pateikimą ir nuomonių įvairovę. Nutraukti konstitucinės piliečių teisės reikšti savo nuomonę bei įsitikinimus ribojimą ir atsisakyti šališkumo atrenkant laidų dalyvius bei įvykių komentuotojus pagal pažiūras.

2. Laidose jautriais politiniais, kultūriniais ir socialiniais klausimais užtikrinti galimybę pasisakyti įvairių visuomenės pozicijų atstovams.

3. Liautis LRT transliacijose propaguoti kitokią šeimos sampratą, nei nurodyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse.

4. Atstatydinti LRT generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę-Budrienę, kuriai vadovaujant LRT virto vienos politinės ideologijos – kraštutinio liberalizmo – propagandos ruporu.

5. Pašalinti iš LRT Ritą Miliūtę, kurios laidos rengiamos pagal išankstinius nusistatymus ir tenkinant grupinius, politinius interesus.

6. Pašalinti iš LRT interneto portalo vadovų tendencingą ir šališką redaktorių Mindaugą Jackevičių.

7. Siūlyti Seimui Estijos pavyzdžiu įsteigti Nacionalinio transliuotojo kontrolieriaus (žiniasklaidos ombudsmeno) instituciją, kuri prižiūrėtų, kaip LRT veikla atitinka gerosios žurnalistikos praktikos standartus ir nagrinėtų pateikiamus skundus.

8. Nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme nustatyti, kad visuomeninio transliuotojo kontrolierius turi būti tiesioginiu balsavimu renkamas pareigūnas, nepriklausomas nei nuo politinių, nei nuo LRT valdymo organų.

kaunoforumas.lt

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
21 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
21
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top