Vytautas Radžvilas. Sostinės savivaldybė: naujojo Vilniaus partkomo ir frontininkų irštvos link?

Ilgalaikių politinių procesų ir gelminių tendencijų esmė dažnai išryškėja per, atrodytų, nereikšmingus įvykius ir smulkias detales. Todėl bendražygio Almanto Stankūno pasakojimą apie tai, kas dedasi Vilniaus savivaldybės Žmogaus teisių komisijoje, tiesiog privalo perskaityti ir jį kuo plačiau paskleisti kiekvienas mąstantis Lietuvos žmogus. Naujieji ideologiniai prievaizdai naudojasi tuo, kad vyresnioji karta primiršo arba pamiršo, o jaunesnioji nematė ir nepatyrė, kaip mažaraščiai ir neapsakomai įžūlūs nemokšos mokė gyventi ir vedė į šviesios komunistinės ateities rojų. 

Prieš trisdešimt metų atrodė, kad šis naikinęs tautą ir kiekviename žingsnyje savo pamokymais ir patyčiomis nuodijęs kasdienį gyvenimą komunistinis brudas dingo iš akiračio ir negrįžtamai išnyks visiems laikams. Tačiau jie pratūnojo užkaboriuose, išlaukė savo valandos ir vėl išniro į dienos šviesą. Kad vėl mokytų „gyvenimo įgūdžių“ ir vestų į būsimąjį genderistinės palaimos rojų.

Dabar jie skelbiasi „europinių vertybių“ ir „žmogaus teisių“ vėliavnešiais. Tačiau ką bendro su europinėmis vertybėmis turi metodinių rekomendacijų mokykloms parengėjos drg. Lilijanos Vasiliauskės laiškai Vilniaus savivaldybės Žmogaus teisių komiteto nariams, iš kurių tiesiog kriokliu plūsta nuostabiai pažįstama ,,liaudies priešus” demaskavusių ir triuškinusių „Pravdos“, „Krasnaja zvezda“, lietuviškųjų „Tiesos“ ir „Komunisto“ viską pasiruošusi sunaikinti savo kelyje totalitarinė dvasia? Ir ko yra vertos šios veikėjos sapalionės apie žmogaus teises, kai toji jos laiškuose skleidžiama totalitarinė sovietinio komunizmo dvasia sklinda po Vilniaus savivaldybės erdves kaip troškaus, iš partorgų kabinetų ir KGB tardymo rūsių vėl pradėjusio plūsti, neapykantos, melo ir bauginimo tvaiko tiesiog nepakeliama smarvė?

Štai šitaip mūsų dienomis išsiduoda vadinamieji kovotojai už moterų ir vyrų lygybę, „lyčių demokratiją“ ir žmogaus teises. Toks elgesys ir veiksmai primena, ką dažnai būna linkę pamiršti net gana išsilavinę ir istoriją pusėtinai išmanantys žmonės. Tas iš drg. L. Vasiliauskės laiškų sklindantis kompartijos ideologinės propagandininkės ir represinių organų darbuotojos tonas įspėja apie seniai žinomą grėsmę – jau nuo Prancūzijos revoliucijos laikų užsimezgusį  keistą laisvės, lygybės ir giljotinės brolybės ryšį. Tą sąjungą vėliau atkūrė ir simboliškai įprasmino dar vienas nuostabus sutapimas: totalitarinėje SSRS didieji 1937 m. „valymai“ lyg stebulinga lazdele mostelėjus prasidėjo tuojau pat, vos tik 1936 m. gruodžio 5 d. buvo priimta „demokratiškiausia pasaulyje“ stalininė konstitucija.

Laiškai atskleidžia, kad elgdamasi tarsi vadovautų bolševikinei partinės drausmės komisijai, ir mėginanti užčiaupti Vilniaus miesto Tarybos narį A. Stankūną drg. Vasiliauskė paprasčiausiai parodo, kokios demokratijos dvasia įkvepia jos polėkius ir žygius kovos už lygybę fronte. Taip pat aiškėja, kad tą dvasią į nuo sovietinio okupanto tarsi išsivadavusią Lietuvą ji parsivežė iš brangiosios ir nepamirštamos „pasaulinio proletariato sostinės“ tam, kad ją vėl ištrauktų iš istorijos sąvartyno. 

Būtų netikslu teigti, kad drg. Vasiliauskė išvertė kailį, kaip kad padarė daugelis „dešiniaisiais“ konservatoriais ir liberalais pasiskelbusių buvusių idėjinių komunistų ir komjaunuolių.  Ji tik šiek tiek pakeitė Maskvoje užsiauginto komunistinio kailio atspalvį papudruodama jį pagal pasikeitusio politinio klimato sezono sąlygas. Iš sovietinės idėjinės komunistės tapo tokia pat idėjine eurokomuniste. Kad ji niekada neišsižadėjo Maskvoje įskiepytų pažiūrų, o jas tik pridengia retorika apie „europines vertybes“ ir „žmogaus teises“, akivaizdžiai įrodė ne tik entuziastingai įsirašydama į A. Paleckio frontininkų rinkiminį sąrašą, bet ir liepsningai skeryčiodamasi prokomunistinio gaivalo mitingėliuose ir karštai ragindama  kilti į kovą su „ruduoju fašizmo maru“. Aiškiau parodyti tikrojo požiūrio į lietuvių tautą ir valstybę neįmanoma: juk istorijai ir atminčiai išlikusiose antivalstybinių LKP/TSKP „platformininkų“ ir „Jedinstvos“ mitingų nuotraukose puikuojasi šūkis „Sąjūdis – eto fašizm“ (Sąjūdis – tai fašizmas).

Tačiau iš tikrųjų tai yra ne tiek drg. Vasiliauskės, kiek Vilniaus m. savivaldybės Tarybos ir jos Žmogaus teisių komisijos problema. Ji akivaizdžiai virsta ne tik savivaldybės reputacijos, bet ir valstybės saugumo reikalu.

Kyla keli pagrįsti ir principiniai klausimai. Pirmasis – ar vieningai ir karštai palaiminę Vilniaus Moterų namų sukurptas metodines rekomendacijas, kurios yra tipiškas jau iš sovietmečio pažįstamo ideologinio šarlatanizmo pavyzdys, Žmogaus teisių komisijos nariai tikrai nežino ar tik apsimeta nežiną, kad genderistinės prigimtinės šeimos grovimo idėja yra marksistinio komunizmo doktrinos vienas iš kertinių stulpų, o seksualinė revoliucija pirmą kartą mėginta praktiškai įgyvendinti, tik kažkodėl liko „keistai pamiršta“, būtent tariamai „sekso nežinojusioje“ SSRS – po 1917 m. bolševikinės revoliucijos Rusijoje? 

Antrasis – ar Komisija  pritaria drg. Vasiliauskės laiškuose skleidžiamam ideologiniam melui ir šmeižtui, kad prigimtinės šeimos gynėjai ir šalininkai tarnauja nedemokratinio ir agresyvaus Putino režimo interesams, nes jos nariai iš tiesų neturi elementarių istorijos žinių ir naiviai tiki, kad požiūris į  seksualines mažumas kada nors lėmė takoskyrą tarp SSRS/Rusijos autokratijų ir Vakarų demokratijų, ar vis dėlto jie tai žino ir supranta, bet bailiai ir konformistiškai paklūsta juos savo politinių ir merkantilinių tikslų įgyvendinimo įrankiu pavertusios Vilniaus Moterų namų vadovės ideologiniam spaudimui ir diktatui? Trečiasis – ar Komisijos nariai tikrai nieko nežinojo apie metodikos rengėjos praeitį, jos studijas Maskvoje, gyvenamąją vietą ir veiklą po studijų bei neslepiamas komunistines ir antivalstybines pažiūras? 

Ketvirtasis – ar Komisija niekada nesusimąstė apie tai, kad tarp genderistinės ideologijos diegėjų ir politinių aktyvistų yra neproporcingai daug iš sovietinių „ideologiškai užgrūdintų kadrų“ gretų kilusių veikėjų ir jų išugdytų mokinių, kurie savo pažiūras maskuoja „europinių vertybių“, „lyčių lygybės“ ir „žmogaus teisių“ gynimo lozungais, bet savo idėjinėmis nuostatomis ir praktiniais veiksmais ardo Lietuvos valstybingumo pamatus lygiai taip pat ir net efektyviau, negu tai darė europietiškumo širma nesidangstantis A. Paleckio Frontas ir kiti atvirai prorusiški politiniai sambūriai? 

Penktasis – ar Komisija nemano, kad įgyvendinant drg. Vasiliauskės ir jos bendraminčių peršamą „lyčių lygybės ir nediskriminavimo“ ideologinę programą bei toliau taikstantis su atgimusiomis ir stiprėjančiomis sovietinio bendravimo ir valdymo stiliaus apraiškomis, Lietuvos sostinės savivaldybė yra kryptinga stumiama totalitarinių praktikų gaivinimo keliu ir pamažu virsta okupacinių laikų Vilniaus miesto komunistinio partkomo reinkarnacija bei prieš valstybę veikiančių frontininkų irštva?

Būtų geriausia kuo greičiau ir aiškiai atsakyti į šiuos ir kitus netrukus iškilsiančius klausimus.

4.2 10 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
22 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Vardas

Teisingai pasakyta!!!
Ižūlumas jau virš visko – pati Vasiliauskė būdama Putino idėjinė agentė, baigusi Maskvos komunistinius mokslus, diegianti bolševikinę šeimos naikinimo politiką, drįsta akis išvertus šaukti, kad tie kas priešinasi šiai bolševikinei politikai yra Putino agentai!!!
Labai teisingai straipsnyje atskleistas tokių veikėjų, reikėtų sakyti veidas, bet sakau – snukis.
Teisingai – traukti tokius į dienos šviesą ir parodyti, kas jie tokie yra.
Ačių autoriui ir gerbiamam Vilniaus savivaldybės nariui už tai kad netyli, įvardina ir nušviečia padėtį.

blue yellow zov marinie

..geras komentas.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vilnius – ne sostinė, o lavoninė, kai milijonas (pusė visų) darbininkų išvaryta svetur ir maišto nėra Vilniuje.
Lietuva nebeturi sostinės.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytautai Radžvilai, štai užduotis nr 1, jei nori konstituciškai pasitarnauti, o ne vadovauti Tautai.
1996 birželio 20, 2003 sausio 23, apsišaukėliai seimagyviai banditai antikonstituciniu būdu keitė 47 straipsnį (apie Lietuvos žemę) svetimšalių naudai (ir tuometiniai prezidentai skelbė pakeitimus) nepaisydami konstitucijos (2 str, 4 str, 3 str, 9 str, 6 str, o taip pat) 153 straipsnio nuostatos.
Parašyti tekstą (straipsnį) nr 1 apie savo požiūrį į tokią problemą bei išdėstyti jos sprendimo būdą.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Vytautai Radžvilai, štai užduotis nr 2, jei nori konstituciškai pasitarnauti, o ne vadovauti Tautai.
Jau 8 paskutinieji seimai – antikonstituciniai (n_e_l_e_g_i_t_i_m_ū_s), kai seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucijos 55 straipsniu, kai sąrašinių negali būti seime.
Parašyti tekstą (straipsnį) apie savo požiūrį į tokią problemą bei išdėstyti jos sprendimo būdą.

Proktologas

Profesorius tapo literatūros kritiku kaip kokia Daujotytė.

blue yellow zov marinie

…prasau uzsiimti savo tiesioginiu darbu…..krapstytis uzpakaliuose.Cia nebeateikit.

blue yellow zov marinie

…ta drauge neokomuniste,demonstratyviai isirasiusi i raudonojo paleckiuko fronta,stebetinai panasi i mgb,tiesiog jos kopija.Koncerwos bei raudonieji maskvietiski paleckininkai ,kaip ir sasalistai bei kostmonautai….yra vieno lizdo ptycos.Uzjauciu Stankuna,nes bendraut su tokiom bolsewikinem isperom yra klaiku,reik valdytis,kad nesigriebt smurto ir prakeiksmu.Str.labai geras.Savivaldybe yra gyvaciu ir kirmeliu gniutulas,fui,kaka.Mielieji vilnieciai yra kretinai,vel issirinke gliteeeesi,fui fui.

skirtingai matom LIETUVOS valstybės problemas,gail

Bėda ta , kad tikros Lietuvos problemos yra aukščiau bambos: tai nedarbas, teisės į darbą praradimas (ko pasekoje iš Lietuvos buvo ekonomiškai išstumti beveik 1,5 mln. darbingiausių piliečių) , tai ir visiško teisinio nihilizmo įsigalėjimas (tesės – tik kapitalo valdytojams) , ir …t.y. pagrindai ,kurių pagrindu aplamai imanomas žmogaus egzistavimas. Ir tik po to jau eina kalba apie Tautą , jos teises susikurtoje valstybėje su visom jau Radžvilo paliestom problemom. Bet TIK PO TO ,TIK PO ANKSČIAU IŠVARDINTŲ PUNKTŲ.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Lietuvoje yra daugiau nei milijonas problemų ir mes jas bemaž visi teisingai įvardiname keliame į viešumą, bet pasiklystame pasimetame tokios gausos koltūne ir pradedame durnai ginčytis ir net kariauti tarpusavyje, o svetimšaliai sukčiai ir kolaborantai šeimininkauja Lietuvoje bei juokiasi iš mūsų tarpusavio karo.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Kad susigaudyti problemų koltūne bei pagaliau pradėti mums sutartinai šeimininkiškai ir nuosekliai pradėti tvarkytis su mažiausiomis pastangomis, reikia išsiryškinti pačią pavojingiausią bei ilgiausiai mums kenkiančią vieną ir tik vieną neišjungtų komunistų (kgb’istų, stribvaikių, …) dirbtinai sukurtą problemą kuri varo gyventojus svetur ir kurios patvarkymas (iš)spręstų visą koltūną esančiųjų milijoninių problemų automatiškai.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Taigis, kokia yra pati pati pavojingiausia dirbtinai sukurta mums problema su kuria susitvarkytumėm l lengvai ir net kitos išgaruotų nepastebimai?
– Teisingai. Dirbtinė pinigų sausra, o jei kitaip – baisiai silpna pinigų perkamoji galia.
– Kas galėtų tai paneigti ir parašyti dar labiau pavojingesnę problemą?

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

– Išsiaiškinam ir visi vieningai tvarkom tik vieną problemą.

Glušiau, čia tavo diagnozė

Деби́льность, реже дебили́зм (от лат. dēbilis — «слабый», «немощный»; англ. moron, feeble-minded, high-grade defective) — самая слабая степень умственной отсталости, обусловленная задержкой развития или органическим поражением мозга плода.

Prašalietis

V. Radžvilas-„..savo idėjinėmis nuostatomis ir praktiniais veiksmais ardo Lietuvos valstybingumo pamatus lygiai taip pat ir net efektyviau, negu tai darė europietiškumo širma nesidangstantis A. Paleckio Frontas ir kiti atvirai prorusiški politiniai sambūriai? „ Paskaičius eiliniam vietiniam diletantui kyla „retorinis” klausimas- kokiais „gerumais” daugiau nei atvirai proamerikiniai politiniai sambūriai skiriasi nuo prorusiškų…. Kaip ir „į makaulę netelpantis paradokas”- „Prieš trisdešimt metų atrodė, kad šis naikinęs tautą ir kiekviename žingsnyje savo pamokymais ir patyčiomis nuodijęs kasdienį gyvenimą komunistinis brudas dingo iš akiračio ir negrįžtamai išnyks visiems laikams.”… Visus „nuodijęs” komunistinis brudas suteikė Radžvilui galimybes nemokamai mokytis ir baigti VU.. Komunistinio brudo veteranas Genzelis padarė Radžvilą marksistinės – lenininės filosofijos mokslo kandidatu… Kaip ir vieša „paslaptis”, kad „šventos karvės” lietuviško perestroijkinio Gorbačiovui remti perestroikinio… Skaityti daugiau »

Skaitytojas

Kodėl senis Kuprius nekelia viešumon buvusių ir įslaptintų 75 metams? Kodėl nesusitepę tokia veikla niekinami? Kyla mintis, kad gal tie įsislaptinę ir niekina…

Matt McGregor (The Epoch Times)

Organizacijos „Black Lives Matter“ įkūrėjas išreiškia savo paramą sausio 6 d. kaliniams ir pritaria Donaldui Trampui kaip „geriausiam kandidatui, kokį turime“. Markas Fisheris, kuris atsistatydino iš vadovaujamų pareigų BLM Rodo saloje, kurios vienas iš įkūrėjų, o dabar yra Merilende įsikūrusios BLM Incorporated įkūrėjas ir vykdomasis direktorius, solidarizuojasi su „Proud Boys“ lyderiais ir vedė budėjimus malda už žmones, kuriuos jis laiko politiniais kaliniais. „Jie yra ėriukai, vedami į skerdimą, kad būtų paaukoti kaip pavyzdys visiems, kurie ateityje norės nesutikti“, –  sakė Fisheris. „Tai yra tai, ką vyriausybė daro tiems, kurie reiškia nepriklausomą mintį ir nori ginti tai, kuo tiki“. Jis sakė, kad kerštingas elgesys su J6 kaliniais panašus į tai, kaip buvo elgiamasi su juodaodžiais, ir jo siekis užmegzti ryšį ir… Skaityti daugiau »

trumpai

tenka sutikt su autorium ,kad asocialai jau ketvirtą dešimtį metų stekena Lietuvą , jos piliečiam įvedę skurdžiausios ES valstybės statusą .

Maksas Chokas (Kontinent TV)

Хок Ток: „Тайное Общество” и Федеральная Резервная Система ( nuo 1:02 valandos):

https://www.youtube.com/watch?v=77a40-RHIbQ&ab_channel=KontinentTV

Igor Tsesartski, Andrei Znamenski *(Klub Kontinent

Левая элита в США и как с ней бороться
https://www.youtube.com/watch?v=DdY-qVKWyGI&ab_channel=KontinentTV

tūpė žvirbliu

Kagėbistų fiesta, ne daugiau, jau esu rašęs, kad Sąjūdis buvo įkurtas KGB ketvirtoje valdyboje, ir tai, kad A. Jakovlevas, 1988 m. atvykęs į Vilnių, davė tam žalią šviesą. Tiesa, TV kanalas „Dabartinis laikas“ rodė dokumentinį filmą, kuriame A. Jakovlevas pristatomas ne tik kaip pagrindinis Persitvarkymo architektas, bet ir kaip JAV agentas, užverbuotas dar tada, kai stažavosi Kolumbijos universitete. Tame pačiame universitete, į kurį 1933 m. persikėlė M. Horkheimeris, T. Adorno, H. Markuzė ir kiti Frankfurto mokyklos veikėjai. Sovietų sąjungos sugriovimo planas buvo parengtas kultūrmarksizmo citadelėje.  Buvęs Spalio raikomo pirmasis sekretorius V. Švedas savo memuaruose teigia dar daugiau, kad į Sąjūdžio iniciatyvinę grupę narius delegavo KGB, o Sąjūdžio pirmininku turėjęs tapti V. Petkevičius netiko Kremliui už savo ilgą liežuvį, todėl vietoje jo… Skaityti daugiau »

Skaitytojas

Kodėl senis Kuprius nekelia viešumon buvusių ir įslaptintų 75 metams? Kodėl nesusitepę tokia veikla niekinami? Kyla mintis, kad gal tie įsislaptinę ir niekina…

22
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top