Vytautas Rubavičius. Lietuvos Šeima – kova už krikščioniškąją Europą

Šeima yra ne tik pagrindinė gyvybinė valstybės ir visuomenės ląstelė, bet ir paskutinė stipriausia tautos tvirtovė. Žmonės vis labiau šitai suvokia, matydami, kaip sparčiai naujieji valdantieji stengiasi įgyvendinti „pažangiąją“ išvalstybinimo ir ištautinimo darbotvarkę. Nelabai rūpi jiems pandemijos valdymas, bedarbystės didėjimas, smulkaus ir vidutinio verslo bėdos, sveikatos ir švietimo sistemų irimas, skurdo plitimas, o didžiausias įkarštis – Stambulo konvencijai ratifikuoti, Partnerystės įstatymui prastumti, masturbaciniam lytiniam auklėjimui darželiuose ir mokyklose įtvirtinti, lietuvių kalbos abėcėlei pakeisti ir valstybinei dvikalbystei įteisinti, lietuvių kalbą nuo šventų žodžių „tėvas“ ir „mama“ išvalyti. Jokie argumentai anei diskusijos su naujaisiais valdančiaisiais neįmanomi – pašaipi demagogija yra vienintelis atsakas, nes jų tikslas yra ne diskutuoti, aiškintis, atsižvelgti į didžios dalies visuomenės vertybes ir lūkesčius, o visomis priemonėmis įgyvendinti savo numatytus tikslus. Matant Lietuvos žmonių pakilimą „Už Šeimą“, atrodo, kad daugelis atsibudo po rinkimų, praregėję – ką su jais, su tauta ir valstybe sumanyta padaryti. Kitaip tariant, kaip „pažangiai“ jie buvo išdurti naujų „laisvių“ pažadais.

Kam teko išgyventi anų Sąjūdžio metų tautinės vienybės jauseną, tam ir dabar suvirpa širdis. Istorija nesikartoja – laisvinamasi ne iš okupacijos, bet iš visuomenei savųjų primetamos leftistinės „pažangios“ politikos, kuri, stebėtina, suvienijo konservatorius, liberalus ir socialdemokratus. Tačiau bendrystės jausena – ta pati. Tarsi ir pats atjaunėtum, regėdamas šalia jaunesniųjų minią. Juk ir anais laikais buvome tokio amžiaus. Tarsi išsineriama iš asmeniškumo, vos ne religiniu tapusio „privatumo“ kiauto – nesavanaudiškai dalijamasi automobiliais, apnakvyndinama, buriamasi į kolonas, siūloma pagalba. Gal imama suvokti, kad didžiausia laimė ir vertybė yra gyventi su savo gyvybinga, kūrybinga ir valstybinga tauta. Nei naujų teritorijų, nei duonos kąsnio iš nieko neprašančia, o iš istorinės patirties žinančia, kaip savoje, Dievo duotoje žemėje, savoje Tėvynėje gyventi ir su kaimynais sugyventi.

Pakilę „Už Šeimą“, pakilo ir už valstybę. Pakilo ir už krikščioniškąją Europą. Kaip tik iš aukštųjų Europos valdančiųjų sluoksnio nuleista mūsų politikams „pažangioji“ ateistinė antikrikščioniška, antivalstybinė darbotvarkė. Tad kova visais frontais už „Šeimos tvirtovę“. Europa įnirtingai stengiasi nutraukyti savo civilizacines krikščioniškąsias šaknis, visais būdais stumia krikščionybę iš viešojo gyvenimo Kai kuriose šalyse juridiškai ribojama net tikinčiųjų vieša simbolinė raiška, o ypač – tėvų religinis auklėjimas. Šeima yra krikščionybės gyvasties laidas. Joje pasauliui išreikštas Dievo kūrybos veiksmas – sukurti vyras ir moteris, pašventinta jų sąjunga ir nauja gyvybė. Šeimą kuria ne juridinis aktas, o naujoji gyvybė, „įsčių vaisius“ naujagimis. Jis du žmones – vyrą ir moterį – dieviška galia akimirksniu paverčia tėvu ir motina. Negrįžtamai ir neatšaukiamai. Tokia sakramentinė misterija. Jis suvokiama ir šventa laikoma visų pasaulio religijų, visų tikėjimų. Nuo seniausių laikų. Įvairių pirminių civilizacijų statiniuose vaizduojama užslėpta kosmogoninė gimties prasmė ir svarba: Dangaus ir Aukštųjų vandenų dievas mėnulis savuoju jaunatvišku luoteliu iš aukštųjų vandenų per įsčių vandenų nutekėjimą atplukdo pasauliui Vaisių ir jo nemirtingą gyvybinę sielą. Šitaip patvirtinama šventa kūrinijos tvarką. O Mėnulio pjautuvas įsitvirtina įvairių religijų simboliniame žodyne ir vaizdinijoje.

Šventos įsčios ir jų vaisius. Kaip tik tą šventą šeimos ir gimties prasmę stengiamasi ištrinti iš žmonių sąmonės bei nuovokos. Kuo tik nesugalvojama šiuo metu pervardyti žodžius „tėvas“ ir „motina“ – numeruotais gimdytojais, lyčiai neutraliais gimdytojais, o ir pats žodis „gimdyti“ jau susilaukė aršios kritikos, neva jis netolerantiškas tam tikriems transgenderiams, tad keistinas į „menstruojantį individą“. Neseniai „Hario Poterio“ autorė drįso pareikšti, kad tik moterys gimdančios, tad tuoj susilaukė aršios kritikos ir jau trinama iš knygų mugių. Jungtinėse Valstijose toks žodynas jau įtvirtinamas oficialiuose dokumentuose. O mokyklose stengiamasi iš vaikų kalbos išguiti ir žodžius „berniukas“, „mergaitė“, „brolis“, „sesuo“, „pusbrolis“, „pusseserė“ ir kitokius, kuriuose aiškus lytinis vyro ir moters skirtingumas. Vaikai jau nuo mažumės imami pratinti prie lyties „pasirinkimo“ programų ir su jomis susietų lytinių malonumų. Suprantama, suaugusių dėdžių bei tetų sugalvotų ir jų įgyvendinamų.

Katalikų Bažnyčia gina šeimą, jokiais dokumentais nepripažįsta keistalyčių partnerystės, kuri prilyginama šeimos sampratai. Tačiau ar šiuo metu pakanka vien oficialaus nepripažinimo, kartkartėmis pasigirstančių nuorodų į dokumentus? Esu įsitikinęs, kad nepakanka. Kodėl? Vyksta kova. Ir ji vis aršesnė. Juk jei žmonės ima kilti „Už Šeimą“, tai Bažnyčiai turėtų juos laiminti ir jiems padėti. Juolab keista buvo skaityti žiniasklaidoje, kaip kai kurie vienuoliai ima smerkti savo brolius, aiškiai pasisakančius už Šeimos gynimą ir tėvų teisę auklėti vaikus Evangelijos dvasioje. Keistokai atrodo ir smerkėjų žodynas – jame gausu žodžių „neapykantos kalba“, „tolerancija“. Tačiau tas žodynas juk ne krikščioniškos kilmės. Tai priešininkų, šeimos iškrikščionintojų ir dekonstruktorių žodynas. Nejau nebepastebima, kad perimama priešininkų leksika? Tad gal bus pritarta ir vaikų „pažangaus“ lytinio lavinimo programoms be žodžių „tėvas“ ir „motina“? Juk jau ir Lietuvoje tokios sukurtos. Jokie padejavimai apie būtiną „toleranciją“ čia nepadės. „Toleranciją“ išpažįstančių Bažnyčios žmonių bei krikščioniškais save vaizduojančių politikų norėčiau paklausti – ar buvo skelbtas koks Bažnyčios dokumentas, keičiantis nuodėmės supratimą, trinantis kai kuriuos Senojo ir Naujojo Testamentų puslapius apie Dievo bausmes, apie Sodomą ir Gomorą, o ypač – apie Šio pasaulio kunigaikščio ir Kristaus Bažnyčios nepaliaujamą kasdienę kovą?

Teologiniu požiūriu esame tos kovos dalyviai, vadinasi, priešininkai, tad turime apsispręsti – su kuo mes, tikintieji ir netikintieji, nuodėmingieji ir šventieji. Juk visi esame gundomi „pažangiųjų“ laisvių, gundomi „tolerantiškai“ pripažinti nuodėmės „šventumą“. Norima Bažnyčią „tolerantiškai“ paversti Tamsos kunigaikščio įrankiu. Įdiegiant ir tam reikalingą žodyną. Ir šiuo atžvilgiu svarbiausia tampa Šeima – juk keistalyčių porų bažnytinis palaiminimas yra pats tikriausias Bažnyčios išniekinimas, kad ir kokiu gražiu „artimo meilės“ žodynu jis būtų pridengiamas. Artimo meilė yra ne tik atlaidi, bet ir reikli. Artimo meilė negali virsti „pažangiu“ ir „tolerantišku“ nuodėmės pateisinimo, Bažnyčios nušventinimo ir amžinų Šventos Evangelijos tiesų trynimo įrankiu. Kova „Už šeimą“ ir yra apsisprendimas už Kristaus Bažnyčią. Pats tikriausias apsisprendimas. Jį būtina teigti kasdien, nesitaikstant su naujaisiais politkorektiškais antikrikščioniškais ideologiniais poslinkiais.

Lietuviai buvo pirmose Sovietinės imperijos ardytojų gretose. Vadavomės iš sovietinės okupacijos. Pavyko. Dabar jau kylame „Už Šeimą“, tad esame pirmose krikščioniškosios Europos gaivintojų gretose. Kylančius šmeiš, pravardžiuos, juos stengsis užmėtyti pajuokos akmenimis, sieks priskirti „piktiesiems“ – juk Piktojo kariauna tepa Šviesos kareiviją savuoju vardu, ypač „pažangiųjų krikščionių“ rankomis. Šlovė Lietuvos Šeimai, pakilusiems „Už Šeimą“ šlovė.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
20 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Nepažįstu žmonių,

kurie sugebėjo atrasti ir atgaivinti Tautą vienijančią Šeimos idėją, bet manau, kad tai dori ir talentingi žmonės. Suprantama, kad yra ir tokių, kurie vadinami „pakeleiviais”, kurie atsimes, jei pamatys, kad iš to neturės asmeninės naudos. Tai neišvengiama, bet tai nevadintina didele blogybe, jei idėja dora ir didelė. Pagarba visiems, kurie rytoj bus Vingio parke. Jeigu bus su vaikučiais – dar didesnė pagarba. Tai, kas vyksta dabar – jų kapitalas, jų valiutinis moralinis fondas…

Al.

Blogio puolami galim tik priešintis arba bėgti. Bet daugelis stovės šone, tikėdamasis, kad tai jų nepalies. Bet kai palies, gali būti jau per vėlu tiek priešintis, tiek bėgti.

ah1

pedofilai ateina mūsų vaikų net neabejoju.Saugokime vaikus.

hmm..

Na, kas be nuodemes lai pirmas sviedzia akmeni…
Vakar R. Valatka regis nusivyle kunigo disidento Juliaus Sasnausko atsakymais, palaikant Seimos marsa, nors ir pritariant vienos lyties sajungu iteisinimui… tad pats nuo saves pridejo „reziume”, uzbaigdamas diskusija.
Svarbiausia Sasnausko mintis – niekas neturi teises primest savo valia IS VIRSAUS visai pilietinei visuomenei, nes tai irgi smurtas.

ah1

o ką ir bepridurti ? nebent biblijoje surašytą išmintį kuo užsibaigia sadoma su gamora, kai savi vaikai atiduodami ir naudojami malonumams, o kas neskaitė biblijos – sunaikinimu.

ah1

stabdykime Lietuvos sodominimą ir gamorinimą – neatiduokime malonumams savo vaikų.

habilitās

„Matant Lietuvos žmonių pakilimą „Už Šeimą“, atrodo, kad daugelis atsibudo po rinkimų, praregėję – ką su jais, su tauta ir valstybe sumanyta padaryti. Kitaip tariant, kaip „pažangiai“ jie buvo išdurti naujų „laisvių“ pažadais.“ ✒✒✒ O aš galvoju, kas tuos nykščius spaudo į apačią mano komentaruose prie L. Medelio ir V. Vasiliausko straipsnių, kai vakar paklausiau: – Kas marširuos gegužės 15 dieną? Tie 47%, kurie pereitų metų spalio mėnesį rėkė: „Už Ingrida, už Aušrinę“, ar tie 53%, kurie rinkimų dieną nepakėlė savo sėdimosios nuo sofos?! Pasirodo, „užingridiniai“ ir „užaušriniai“ praregėjo! Ar tikrai pone Rubavičiau? Juk prieš kelias dienas V. Raskevičius per TV siūlė ne tik valstybės gynimo reikalus atsukti į vakarus, bet ir …. na, patys suprantate ką. Ar ir toliau… Skaityti daugiau »

elfe

o gal pasigilinkim ir panagrinekim, kas ir kodel senute Europa nusprende grazint i MATRIARCHATO laikus, vadindami tai PROGRESU?.. laikus kai valde amazones, o vyrai buvo priversti begt i Indija, is kurios sugrize tapo inoeuropieciais?.. jei vyrus galima lygint su tvirta akmenine uola, o moteris su minksto charakterio vandeniu, tai dar nereiskia, kad lasas po laso akmens neprataso ir nenuplukdo kaip smeli i vandenyna… Jungtines tautas okupave Rotschild foundation, Bil Gates, Ford, Open society Foundation su Socialist internacional ir Davoso berniukais, kazin ar ilgai dziaugsis moterisku klusnumu ir taika. bumerango principas, kaip priezasties=pasekmes desnis smogs ir jiems patiems, kai moterys supras isnaudojamos ju samokslo (?) interesams.. https://www.unwomen.org/en/what-we-do/2030-agenda-for-sustainable-development idomu, kurie JT fundatoriai nutylimi siame JT puslapyje, jei pristatomi tik „kai kurie” https://www.unwomen.org/en/partnerships/businesses-and-foundations/major-partners… Skaityti daugiau »

Al. elfe'i

elfe, įsivesk, prašau, lietuvišką raidyną.

ah1

kova už krikščionišką europą tai buvo viduramžių laikais kur ypatingą vaidmenį suvaidino inkvizicija kovoje su satanizmu/ velniavizmu, laikais kai Europoje siautėjo satanizmas, ir jei ne inkvizicija tai kažin kuo būtų užsibaigę. Bet panašu kad galų gale demoniškos jėgos per hibridus neturinčius palikuonių užėmė valdžią ir pabaiga demoniškų ir dieviškų jėgų dar nenuspręsta, dar vyksta kovos. Karalius nuogas/demoniškos jėgos per hibridus neturinčius palikuonių kovoja hibridų, neturinčių palikuonių, karą prieš dievo vaikus turinčius palikuonių ir kovoje naudoja ginklus : genetinį ginklą RNR per vakcinas-nevakcinas, narkotikų legalizavimą, alkoholį, lyties keitimo operacijas,lyties ištryynimą, šeimos sunaikinimą, imuniteto naikinimą stresais per žiniasklaidą, šlamštmaisčiu, imuniteto naikinimu „uždarant”, ribojant judėjimą ir ribojant gavimą saulės…, bet demoniškoms jėgoms to maža – dabar užsigeidė mūsų vaikų… Vyrai, susigrąžinkit valdžią bo… Skaityti daugiau »

AAA

Tik norėtųsi priminti, kad šeima buvo ir iki krikščionybės: tiek pati šeima, tiek ir toks terminas.
Ir neabejotina, kad dauguma „pažangiųjų” propagandistų yra tokie už pinigus. Ne lietuviškus, bet …

erke

Eduardas vaitkus reze kalba taip radikaliai, kad minia eme saukt seima lauk!
Lietuviai nebenori but aukom, 30 metu klausyt pasaleliu…

ah1

keisti dalykai gaunasi… prie okupanto ruso šeima buvo vertybė ir pagarboje, gaunasi kad tiek okupanto ruso, tiek bažnyčios pagrindinės vertybės tos pačios – šeima, ir būtent okupantas rusas saugojo vieną iš pagrindinių bažnyčios vertybių – šeimą.
Ir Jėzus mokė to pačio – mylėti savo artimą kaip save patį ir pridūrė kad jei laikysies įstatymo tai gyvensi.
Gaunasi kad okupantas rusas vadovavosi Jėzaus mokslu šeimos reikaluose.

Marija

Šlovė!

elfe > ah1

ne karta siuliau paklausyt i Vakarus su hipiais is Indijos pabegusio KGB propagandos eksperto Jurij Bezmenov paskaitu. jis viska nuodugniai paaiskina. KGB snipinejimui skiria tik apie 10-15 procentu savo veiklos. visa kita – visuomeniu subversijai is vidaus. tam naudojamas rytu kovos menu BUKIDO principas: nesipriesint, bet stumtelt i ta puse, kur judam . https://www.youtube.com/watch?v=Y9TviIuXPSE norit demokratijos? stumtelsim link demonokratijostaip, kad demokratija virstu chaosu, parodija, visu karu su visais.. ANTIFA revoliucija: https://rationalwiki.org/wiki/November_4th_Antifa_Civil_War norit savo konstituciniu laisviu? stumtelsim taip, kad maza nepasirodytu, kad patys uzsimanytumet tvirtos rankos ir tvarkos. norit kapitalistines laisvos rinkos?.. paversim ja „banditisku kapitalizmu”, monopoliju , korporaciju ar net narko mafijos, turincios savu lobistu parlamentuose diktatura. https://www.youtube.com/watch?v=Y9TviIuXPSE paklauskit antrakart issiskyrusio Soros CEU aukletinio R.Simasiaus ar jis neruko „zoles”. paskaitykit… Skaityti daugiau »

Žodžio laisvė...

Rubavičiau,ko taip vėlai atsiliepiai?Geriau vėliau ,nei niekada.Kai pamatei,kad
pakilo visa Lietuva į Vingio parką (50 000),tuomet pagalvojai,kad gali nesuspėti.
Tavo žodžiai teisingi,bet pasakyk,kad tolerancijai ir kompromisams laikai praėjo.
Lietuvos šeimų ir valstybės griovikų vieta istorijos šiukšlyne.Vyt lauk iš valdiškų postų Lietuvos Konstitucijos ir Seimo nario priesaikos sulaužymus.Su „vilko bilietu”,
t.y.be teisės dirbti valdiškų darbų.

Fokus - marokus

Šis straipsnis paskelbtas: 2021 m. gegužės 17 d. 22:05
Pirmas komentaras: Nepažįstu žmonių, 2021-05-14 18:26
Vėlesnių komentarų laikai…

???

Nusivylęs

Rubavičiau, esi puikus mąstytojas su giliom įžvalgom. Ir t. t. ir pan. Bet aš tavęs ir VISŲ jūsų dešiniųjų NEKENČIU, ne todėl kad jūs dešinieji ar kokie marginalai (radikalai…), bet todėl kad jūs visi tikrieji dešinieji (hmm*) visą iniciatyvą atidavėte į kairuoliškas ir galimai pro…* rankas. Be to dešinieji, dėl galimai siauro asmeniškumo, niekada nebus tokie vieningi ir dėmesingi vargingiau gyvenančių atžvilgiu kaip kairieji. Ir paskutinė begalo prieštaringa tiesa. Kad ir kaip bebūtų, paskutiniais TSRS dešimtmečiais, bent Lietuvoje, eilinis doras žmogus nepadlaižiaudamas tuometinei valdžiai galėjo pasiekti geresnio materialinio gyvenimo, sulaukti įvertinimo profesinėje srityje, net padaryti nežymią karjerą… o per 30 laisvos (hmm) Lietuvos metų – niekinimas, patyčios, atstūmimas, emigracija… — Tas „brūdas“ prez. A. Smetona žmones bent kiek nusipelniusius savam… Skaityti daugiau »

nusiperdusiam

klausyk, nusivylėli, keliauk tu į kokią šiaurės korėją ar venesuelą. Ten ir karjerą vietiniame gulage padarysi, ir kitokias savo kraujuojančias fantazijas įgyvendinsi.

Nepasirašysiu

Labiausiai nuo krikščionybės nukentėję dabar… gelbės Europoje… krikščionybę.
Iš vergo nevergo nepadarysi. Rubavicius – nieko daugiau.

20
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top