Zita Šličytė. Lietuva tampa atsarginiu suoleliu

Justina Gafurova, respublika.lt

Kitais metais kartu su prezidento rinkimais dalyvausime ir referendume dėl dvigubos pilietybės. Nors prieš kelis metus vienas toks jau vyko, Tautos atsakymas Seimui nepatiko, tad referendumas rengiamas dar kartą. Tiesa, šį kartą biuletenyje apie dvigubą pilietybę net neužsimenama.

Teisininkė, advokatė, viena iš Konstitucijos kūrėjų Zita Šličytė sako, kad tai yra Tautos apgaudinėjimas. Ji kategoriška – dabartinis Seimas turėtų laikytis atokiau nuo įstatymų leidybos.

Referendumas dėl dvigubos pilietybės Seimo iniciatyva jau vyko – per praėjusius prezidento rinkimus, 2019 m. Tuomet referendumas buvo paskelbtas įvykusiu, tačiau daugybinei pilietybei pritarta nebuvo. „Už“ pasisakė 73,92 proc. dalyvavusiųjų bet mažiau nei pusė visų rinkėjų teisę turinčių piliečių. Po to politikai tikino, kad gyventojams trūko informacijos, referendumo idėja nebuvo tinkamai išdiskutuota, todėl reikia jį rengti vėl. Dabar, likus kiek daugiau nei: pusmečiui iki referendumo, nesigirdi nei diskusijų, nei informacijos.

Tačiau Vyriausioji rinkimų komisija jau pristatė, kaip atrodys referendumo biuleteniai. Pasirodo, juose apie dvigubą pilietybę – nė žodžio, tad kyla klausimas, ar rinkėjai iš viso supras, kas keičiama.

Biuletenyje siūloma pritart, arba ne tokiam šio straipsnio variantui: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo numatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat numato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką.“ Ir tiek.

O juk dabar Konstitucijos 12 straipsnis skamba taip: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.“

Kaip manote, ar VRK pateiktas biuletenis yra aiškus? Ar rinkėjai supras, už ką balsuoja? – „Respublika“ paklausė teisininkės, advokatės, vienos iš Konstitucijos kūrėjų Zitos Šličytės.

Esu nustebusi. Na, aš tokiame referendume tikrai balsuoti negaliu. Rinkėjui, pamačiusiam tokį biuletenį, bus visiškai neaišku, už ką jis balsuoja. Jeigu jau sakoma, kad pilietybė bus suteikiama ne tik gimstant, bet ir kitais konstitucinio įstatymo numatytais pagrindais, tie pagrindai ir turi būti išvardyti. O geriausia būtų pateikti patį konstitucinio įstatymo projektą.

Būtent taip darėme 1992 m., kai referendume klausėme, ar Tauta pritaria pateiktam Konstitucijos projektui. Manau, dabar turėtų būti lygiai taip pat. Rinkėjai balsuodami turi matyti, koks yra įstatymo projektas, kaip jame apibrėžiamas pilietybės įgijimas ir netekimas. Jeigu balsavimui bus pateikiama tik biuletenyje esanti formuluotė be įstatymo projekto, žmonės savo teisę tiesiogiai spręsti svarbiausius valstybės klausimus tiesiog perduos Seimui.

Juk net ir teisiniuose santykiuose visuomet svarbu viską apsibrėžti. Jeigu man klientas suteikia įgaliojimą, jame būna labai tiksliai nurodyta, kokiais klausimais, kokiose institucijose galiu veikti jo vardu ar jį atstovauti, kokius veiksmus atlikti.

Jeigu Tauta perduoda savo sprendimo galią valdžiai, tame įstatyme valdžia parašys tai, ką norės. Taip būti neturėtų.

Dabar stebiu vis pasigirstančias diskusijas apie referendumą dėl stojimo į ES. Prisiminkite, jog ten žmonių taip pat buvo klausiama tik, ar jie pritaria stojimui. Nebuvo paklausta, ar jie sutinka, kad ES įstatymai įgautų viršenybę prieš Lietuvos įstatymus, nebuvo paklausta, ar sutinka, kad ES diktuos tam tikras įstatymų nuostatas. Todėl aš manau, kad referendume turėtų būti klausiama, ar žmonės pritaria Lietuvos Respublikos Seimo konkrečią datą registruotam įstatymo projektui. Tas projektas turi būti pateiktas ir jo vėliau neturi būti galimybės keisti, nes žmonės pritarė konkrečiai redakcijai.

Arba galima numatyti, kokius straipsnius dar bus galima keisti. Taip pat buvo ir priimant Konstituciją.

Referendume dėl dvigubos pilietybės apie pačią dvigubą ar daugybinę pilietybę net nekalbama. Tyčia?

Manau, kad taip. Žinote, aš turiu 42-ejų metų advokatės praktiką ir matant, koks dabar yra mūsų valdžios politikų lygis, jie man primena mano ginamuosius teisme. Tokius, su kriminaliniu požiūriu. Aš jais nepasitikiu ir nemanau, kad jie turi pakankamai kompetencijos spręsti svarbius valstybei dalykus. Jie ir šį klausimą spręs tik taip, kaip jiems asmeniškai naudinga. Atiduodami sprendimus tokiam kontingentui, nesitikėkime, kad jie priims sprendimus, kurie iš tiesų būtų naudingi valstybei.

Valdžioje nematau žmonių, kurie turėtų aukštesnių idealų suvokimą, valstybės, kaip vertybės viziją.

Štai ir Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius. Niekada negirdėjau, kad jis kalbėtų apie pensijų didinimą, neįgalių žmonių geresnį aprūpinimą. O kur žmogaus teisės gauti kokybišką gydymą, švietimą, socialinį aprūpinimą? Trejus metus kalbama tik apie vienos lyties santuoką. Bet juk Tautos atstovas turi galvoti apie visus žmones, o ne tik apie savo interesus. Dabar matome, kad žmonės jam nerūpi, jam rūpi tik tos teisės, kurios susijusios su jo paties egoistiniais tikslais.

Neseniai pakeistas Pilietybės įstatymas numato dar vieną išimtį turėti ne tik Lietuvos pilietybę – kai kitos šalies pilietybė įgyjama gimstant. Taip pat yra ir daugiau išimčių. Kokiai žmonių grupei tuomet yra aktuali dviguba pilietybė?

Man atrodo, kad jos nereikia. Ir jeigu mūsų politikai tai suprastų, nebūtų tokių dvigubos ar daugybinės pilietybės iniciatyvų. Tai iš tiesų yra nemažas pavojus valstybei. Daug garbių ES veikėjų nuolat kartoja, kad nacionalinių valstybių gal jau ir visai nereikia. O jeigu mes atsisakome savo teisės patys spręsti svarbiausius klausimus, tai jie padarys, kaip jie nori. Man atrodo, kad mūsų politikai arba nesupranta, ką daro arba tyčia nori tarsi išplauti tą Pilietybės įstatymą. Negalime taip nusileisti.

Jau kuris laikas politikai gyventojus gąsdina karu, neseniai užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis kone tiesiai pasakė, kad reikia ruoštis. Kaip dviguba pilietybė atrodo karo fone, mobilizacijos atveju?

Įvairiai gali būti. Gal NATO šalys kažkaip susitars dėl tarnavimo kariuomenėje, bet kiek žinau, jaunimas jau dabar nelabai nori kariuomenėje tarnauti. Aš jau girdėjau klausimų, kaip atsisakyti Lietuvos pilietybės, kad pavyktų išvengti karinės tarnybos.

Jeigu nėra piliečių, kurie yra atsakingi už savo valstybę, gina ją, moka mokesčius, tai labai pavojinga. Anksčiau pilietis buvo suvokiamas kaip valstybės dalis, kaip savos šalies gynėjas.

Dabar to jausmo nebėra, pilietybė išplaunama, o be piliečių neliks ir valstybės.

Kam reikalingi „popieriniai piliečiai“, gyvenantys kažkur kitoje šalyje, Lietuvoje nemokantys mokesčių ir nenorintys tarnauti savo šaliai?

Lietuva taip tampa atsarginiu suoleliu. Jeigu žmogus padarys nusikaltimą kažkur kitoje valstybėje ir pateks į kalėjimą, jis galės prašyti, kad būtų grąžintas bausmę atsilikti į Lietuvą. Taip pat ir kitais atvejais galima prašyti valstybės paramos. Juk valstybė Konstitucijoje įpareigota saugoti, globoti, ginti savo piliečius, kai jie užsienyje.

Gyventojai nemato daugybinės pilietybės grėsmių, nes daug žmonių turi emigravusių giminaičių ir mato tik vieną norą – kad jie galėtų laisvai judėti į Lietuvą, naudotis valstybės garantijomis. Bet tai yra užprogramuotas vidinis konfliktas. Turint dvi ar daugiau pilietybių, anksčiau ar vėliau atsitiks situacijos, kai žmogus turės pasirinkti vieną valstybę. Ar priimant sprendimą dėl tarnavimo kariuomenėje, ar kokiais kitais atvejais.

Pilietybė susideda iš pareigų ir teisių. Viena svarbiausių teisių – dalyvauti rinkimuose ir rinkti valdžią.

Taip, ir tai labai rimta. Piliečiai turi teisę būti išrinkti, užimti pareigas valstybės tarnyboje. Bet tai jau dabar griaunama. Jau dabar savivaldybių rinkimuose gali balsuoti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai. Jeigu leisime, kad ir Seimą bei prezidentą galėtų rinkti ir ne Lietuvos piliečiai, o ES piliečiai, nebereikės ir tų pilietybių. Tai yra globalizacija.

Už visų tokių referendumų slypi ne kažkas kitas, o siekis sugriauti nacionalinę Lietuvos valstybę. Ar tikrai lietuviai yra tokia tauta, kuriai nereikia valstybės? Pasirodo, kad taip.

Tauta jau vieną kartą dalyvavo dvigubos pilietybės referendume ir nepritarė tam. Naujas referendumas nėra nepagarba rinkėjų nuomonei?

Tai yra didžiulė nepagarba rinkėjams ir rankų užlaužinėjimas. Duos balsuoti tol, kol gaus reikalingą atsakymą. Tikimasi, kad kažkurį kartą ateis daugiau, kad kažkas persigalvos. Apie jokią pagarbą rinkėjams kalbėti čia nereikia. Lietuvos Respublikos pilietis, eilinis žmogus mūsų šalyje nėra gerbiamas. Jam meluojama, jis prievartaujamas.

O ko norėti, kai mus valdo nusikaltėliai. Todėl norėčiau, kad ši valdžia iš viso nepriiminėtų įstatymų ir negadintų teisinės mūsų valstybės sistemos. Tegul sėdi tiek, kiek liko jiems kadencijos, ima atlyginimus ir kelia vieni kitiems apkaltas, bet prie įstatymų tegul nelenda.

5 8 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
57 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Nuomonė

Gerb.Z.Sličytė teisi!

Jėzau alkštielninkas,

Nusišikt ant to teisumo, va.
Reikia konkrečių veiksmų plano!
Boikotuoti rinkimus irgi neišeitis.
Nustokit alpti tuščiais niekais – teisi, teisi!

blue yellow zov marinie

…tai vel ta jezuliuka emeisi vartyt aLkstelnykai…kas tau,vartytojau,….tusti niekai,a…….

DIENAS KOMENTARS jau ir feisbuke

Referendumai tuo pačiu klausimu turėtų būti rengiami ne dažniau kaip kas aštuonis metus, o ne kas antrais metais.
Kažkokia pornucha gaunasi, kaip rinkimai, taip tas pats referendumas tuo pačiu klausimu.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Ir Zita Šličytė – Lietuvos priešė,
kai 1996 birželio 20 seime, balsavo už konstitucijos 47 straipsnio keitimą svetimšalių naudai.
1996 birželio 20-osios aferistų bendrininkei Zitai Šličytei dera pati didžiausia bausmė – tremtis iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu.
Zita Šličyte, ant kelių, klastinga bjaurybe.
_________________________________________________________________

Užvaldytoji Lietuva, 30 metų komunistus dangstančiųjų, komunistinį konclagerinį režimą sukūrusiųjų bei palaikančiųjų antikonstitucinio (krikščioniško nelegitimaus) seimo landsberginių, brazauskinių, burokevičininkų grybauskinių, karbauskinių, skvernelinių, visokių liberalkomunistų bei panašių banditų, dabar jau pasipuošusiųjų narkomaniška bei daugialytine paleistuvyste.
2023 gruodžio 1

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

1996 birželio 20, 2003 sausio 23, apsišaukėliai seimagyviai banditai antikonstituciniu būdu keitė 47 straipsnį svetimšalių naudai (ir tuometiniai prezidentai skelbė pakeitimus) nepaisydami konstitucijos (2 str, 4 str, 3 str, 9 str, 6 str, o taip pat) 153 straipsnio nuostatos, kuriame parašyta:
153 straipsnis
Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, …”.

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai visas 1996 birželio 20-osios aferistų bei Lietuvos priešų sąrašas. Balsavo už 47 straipsnio pakeitimą ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Vilija Aleknaitė Abramikienė 2 Leonas Alesionka 3 Nijolė Ambrazaitytė 4 Laima Liucija Andrikienė 5 Vytenis Povilas Andriukaitis 6 Jonas Algirdas Antanaitis 7 Vytautas Arbačiauskas 8 Vytautas Astrauskas 9 Arvydas Bajoras 10 Juozas Gediminas Baranauskas 11 Julius Beinortas 12 Aleksandras Bendinskas 13 Juozas Bernatonis 14 Egidijus Bičkauskas 15 Romualdas Ignas Bloškys 16 Kazys Bobelis 17 Vytautas Bogušis 18 Vanda Briedienė 19 Vytautas Jurgis Bubnys 20 Antanas Būdvytis 21 Virgilijus Vladislovas Bulovas 22 Vladas Butėnas 23 Medardas Čobotas 24 Rimantas Jonas Dagys 25 Kęstutis Dirgėla 26 Juozas Dringelis 27 Vytautas Einoris 28… Skaityti daugiau »

LIETUVIŠKOS JUNGTINĖS PAJĖGOS

Štai visas 2003 sausio 23-iosios aferistų bei Lietuvos priešų sąrašas. Nedalyvavo balsavime (nesipriešino) ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Babravičius Gintautas  2 Bobelis Kazys  3 Čekuolis Jonas  4 Glaveckas Kęstutis  5 Gražulis Petras  6 Kirkilas Gediminas  7 Klišonis Audrius  8 Klumbys Egidijus  9 Lydeka Arminas  10 Matulevičius Algimantas  11 Melianas Artūras  12 Sakalas Aloyzas  13 Steiblienė Nijolė  14 Steponavičius Gintaras  15 Šukys Raimondas  16 Vagnorius Gediminas  17 Vazbys Artūras  Susilaikė (nesipriešino) ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Karbauskis Ramūnas  2 Matulevičius Juozas  3 Mincevič Gabriel Jan  4 Tomaševski Valdemar  Balsavo už 47 straipsnio pakeitimą ir yra verti pačios didžiausios bausmės – tremties iš Lietuvos su Lietuvos pilietybės panaikinimu: 1 Andriukaitis Vytenis Povilas  2 Babonienė Ona 3 Balčytis Zigmantas  4 Barakauskas Dailis Alfonsas 5 Baravykas Vydas 6 Bastys Mindaugas 7 Baura… Skaityti daugiau »

Jėzau alkštielninkas,

,,Zita Šličytė – Lietuvos priešė,
kai 1996 birželio 20 seime, balsavo už konstitucijos 47 straipsnio keitimą svetimšalių naudai.”
Nu, bl…
Kada iš Šličytės paimsi interviu tuo reikalu, o tai tie tavo tapetai jau pradeda naftalinu atsiduoti.

blue yellow zov marinie

…ne naftalinu,o beprocio,net ne pusprocio,triedalais,geda net skaityt…

Nu,

ne triedalas, rimtas politinis pareiškimas!

blue yellow zov marinie

…ne,tai politinis ir moralinis juodinimas.

blue yellow zov marinie

….atsok nuo Slicytes,apkvaites nuo pseudopatrijiotizmo liewuwi….

Stiklo Valytuvas

Jau kelis kartus esu tvirtinęs, kad lietuvių tautai nebereikia pačiai savęs. Kaip manimi piktinosi… Oi-oi…

Šličytė: ,,Ar tikrai lietuviai yra tokia tauta, kuriai nereikia valstybės? Pasirodo, kad taip.”

P.S. Tauta ir valstybė nėra tas pats, bet jeigu lietuvių tautai jau, anot teisinimkės, nebereikia valstybės, tai sekantis žingsnis – globali tauta… O jaunieji lietuviukai dėka tėvelių ir senelių abejingumo jau kosmopolitukai.

Ir

kas tavimi piktinosi? Įvardink nors vieną!

Stiklo Valytuvas

Peržiūrėk komentarus nuo metų pradžios…
Man tai dzin, aš perpratau, galiu gyventi ir be komentų…
Bet visokie nepagrįsti pasipiktinimai padėjo susidaryti nuomonę kas yra ta tauta, ir ko galima tikėtis…
Analitiškas žmogus vis ir vis pagalvoja ‘gal klystu’, ir tokios šličytės ir kiti autoriai kas kart man patvirtina labai liūdną faktą, kad esu teisus.

Ir dar

O pernykščio sniego nenori, kad nukasčiau?!
Jei komentarų neskaityčiau – neklausčiau, nes išlendi čia, kaip koks Pilypas iš kanapių su Brežnevo lampasais, pasimuistai, pajuokinį tautą ir pasaulį, pamali šūdą kaip čia tave blokuoja, nors nieko čia neblokuoja ir vėl dingsti savo mauzoliejuje.

blue yellow zov marinie

…psixyciesky neurownaviesanyj grazdanyn…..nors buna ir geru jo komentu.Matyt,kai raminamieji suveikia….

blue yellow zov marinie

…kas tai butu….tokios Slicytes….tik ka ispludai jungenus,o daba jo duda/xa xa xa/…puti.Jei kada kas ir kabinejosi/as/,tai del tavo neadekvatumo ir klyksmu.

Dzeikas

Kam tu cia savo slykscias uzuominas laidai?😒😠👊

blue yellow zov marinie

…noriu nenoriu,turiu det pliusa.

Stiklo Valytuvas

,,Taip būti neturėtų.”
Labai švelniai pasakyta. Taip būti neturi!

blue yellow zov marinie

…ciort pabiery,ir vel reik det pliusa,kad ji kur grausmas..

IP 88.118

Valdžioje nematau žmonių, kurie turėtų aukštesnių idealų suvokimą, valstybės, kaip vertybės viziją.  …  Tokių ten niekada ir nebuvo, jei koks nors netyčia praslysdavo, tai po sekančių rinkimų atsidurdavo už borto. Nebuvau didelis A. Matulevičiaus vertintojas, tačiau jo pavyzdys yra daug ką pasakantis apie šią teritoriją prie Baltijos jūros.   Kai tik Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas  A. M. pabandė užminti „valstybininkams“ ant uodegos, liko ne tik be labai atsakingų pareigų, bet net nepateko į Seimą.  Visada kreivai žiūrėjau į balsų skaičiavimą per Seimo rinkimus, o po visų tų kalbų apie balsų „skaičiuotojus“ 71 Naujamiesčio apygardoje, kai vos ne visi užsienyje gyvenantys lietuviai balsavo už Laisvės partiją, nepasitikėjimas rinkimais tik išaugo.   Taigi, ir dvigubos pilietybės prastūmimams, pasitarnautų… Skaityti daugiau »

Stiklo Valytuvas

Dėl stojimo į ES.
Berods airiai ,,įstojo” iš trečio karto.
Priešinosi kol globalistai pasiekė savo, tiksliau kol airiai palūžo (nežinau detalių, bet gal trečią kartą buvo kokia ,,gudri balsavimo redakcija”).

blue yellow zov marinie

..nukalbi,valytojau.

blue yellow zov marinie

…anot spinozos maaaariaus,reik plaukt netoli nuo juros……vakarykstis metu komentas……

painu

jei bus tokia formuluotė referendumo biuletenyje tai daug kas išsidurs (norėdamas prabalsuoti prieš daugpatystę… tfu daugpylystę)

blue yellow zov marinie

..kai suarabesim,mikliai nubalsuosim.Kai mano anuku pavarde bus ibn ibrahym bender bejus marija.

Slava

Aga, Vėgėlė irgi už.

blue yellow zov marinie

..kodel meluoji,slawka ivanoviciau….

Slava

Per Panoramą Vėgėlė prisibijodamas šio klausimo numykė duodamas suprasti, kad yra už dvigubą. Slidus, kaip vėgėlė. O jūs, Žydrai geltonas, esate linksmas žmogelis ir ką be jūsų moderavimo ir sanitarinio pašaukimo darytų NS puslapis – numirtų iš nuobodulio.

blue yellow zov marinie

…cia tai tu acpeeejai….kai kada rasydamas mirstu juokais,net asara isbega,tai net i raides nepataikau…buna buna.Linksma cia,su jumis.Juokingiausias,aisku,jietis.

blue yellow zov marinie

…o kadais,menu,buvo toks nusiperdes cccp mokytojas,pakeles nezmoniska kieki skiepu,vis grizinejantis is ukrijos ir matantis,kaip karo siaubiamoj saly ,ant griuvesiu sedi laimingi senoliai ir ploja …laduski……ex,linksmi buvo komentai,gaila,nustipo tas mokytojas kazkur patvory,kaip zirinofskis…..buvo linksma….daba ji uzvaduoja jietis.

GOJUS

Habilitą minavoji?

blue yellow zov marinie

…jo,menu ir hab haba…labai nekvailo buta,bet isiutino,misko brolius pavadines banditais,Ozola apveme…..nedaviau jam ramybes po to,ot isiutau…neatlaike zmogelio nerwiskos…taip jam ir reikia.

al.

Visus pretendentus į kokį nors postą reikia apklausti dėl dvigubos pilietybės (o taip pat – dėl Lietuvos nepriklausomybės, švabizmo, ir t.t.) – bet tam reikia turėti kas apklausia, t.t. reikia turėti normalų laikraštį. Sienlaikraščio ar skrajutės tam neužtenka.

blue yellow zov marinie

….taigi ta atlieka Janutiene….vaitkolakio ir Tutkaus apklausa buvo efektyvi.O kad tautele….rammmbios karwes…nic nezrobis.

Sveiki pedofilai

tarp ištikimų kgbistų ieškot tautai autoritetų?

blue yellow zov marinie

zdaroff,pederaste…aik pas vyr pederasta profesionala ant liewawos.

blue yellow zov marinie

..trumpai aiskiai…nereik tos daugybines pilietybes,o seimo galvijai nori apgaut liewawos rambius,atrajooojancius,nieko blogo nenujauciancius galwijeeelius….nuostabus reginys ant sios asaru pakalnes…..

"mus valdo nusikaltėliai"

Tegul tauta susimąsto teisingai gavusi per veidą šlapia mazgote iš gerbiamos advokatės. Kaip galėjo rinkėjai ,rinkę jau 7 ar 8 Seimus, per 30 metų nusiristi iki nusikaltėlius valdžion renkančios bandos?

tu paskaityk

Demokratija visada atveda į valdžią idiotus, nes bet kurioje šalyje dauguma žmonių yra kvaili šalies valdymo klausimais ir demokratija užsibaigia žiauriausia vergija, perspėjo Platonas knygoje ” Valstybė”

"mus valdo nusikaltėliai"

tai tik užsibaigia. O be demokratijos vergija be perstojo

blue yellow zov marinie

..lengvai…karweliai,anot Ciuldes,atrajooooja rambiai..ir tik mauroja is sielwarto….ir vel tuos pacius nusikaltelius renka…mauroooodami ir atrajoooodami.Mat jiems galvot ner laiko……

Tomas Jakutis

“Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.”

Žmonių valia 1992 m. balsavimu šis sakinys Konstitucijoje dabar yra.
Seimas siekia, kad žmonės savo valia 2024 m. balsuodami šį sakinį iš Konstitucijos išbrauktų.
Taip siaurinamos rinkėjų teisės dvigubos pilietybės klausimą atiduodant į seimo rankas.
Aš nesutinku. Neimsiu biuletenio.
Agituojantys UŽ dvigubą pilietybę nė karto neparodė man tokių emigrantų lietuvių, kuriems reikalinga dviguba pilietybė! Šio referendumo idėjos sumanytojai slepia tikrąją referendumo priežastį.

blue yellow zov marinie

…bus kas paims uz tave.Tu kiurksok sofkej ir skaityk Marcinkeviciu.Avosj ivyks nusvitimas….

Al.

O kaip tu užsitikrinsi, kad nepaėmus, tavo balsas bus suklastotas ? Galimybė tik viena – opozicija susitaria dėl vieningos strategijos. Ką ir siūlo Sličytė.

Tomas Jakutis

Tamsta turbūt norėjai pasakyti: „kad mano balsas NEbus suklastotas”?
Ogi labai paprastai: aš savo apylinkėje būsiu stebėtoju.
😉

Al.

Taip ir norėjau pasakyt. Stebėtojas gerai, bet ar to tikrai užteks, nežinau. Kaip stebėsi numirėlių ar išvykėlių balsavimą paštu ?

Dzeikas

Jeigu teisingai supratau, tai valdzia nori padaryti mazdaug toki fokusa:
Stovi tauta tvarte prie edziu.Rupsnoja ten suplekusi siena. Valdzia pro nosi nesa i kita garda svieziu, dar siltu paplavų kibira. Ir ten pastaciusi, atidaro garda ir po sienu kampe pasislepia

Tauta iseina is seno gardo ir orientuodamasi pagal kvapa pereina i kita garda ima siurbt sviežiaka is kibiro. Valdzia pistj, issoka is po sieno ir greit uzdaro garda.
Na neiziuriu sios akcijos prasmes.

blue yellow zov marinie

…jau sakiau…galwijeeeliai tik rupsnooja,atrajoooja ir mauroooja…..jiems galvooooti – NIEKOGDA…..

advokatė kaltina

Jei nugirdai kad tautos rinktas Seimas yra nusikaltėliai, pirmoji mūru stok Seimą ginti – juk esi advokatė su 42 metų stažu. Kaltintojų ir teisėjų į valias ir be Tamstos. Ir pirmoji Prokurorė aišku Seimą rinkusi tauta. Kuri patriotiškai norėjo kaip geriau ir patriotiškai nusivylė savo išrinktaisiais. Ir taip nuo 1992 metų, be išimčių. Nebūdamas advokatas paaiškinsiu kame reikalas. Geriausių norų kupina tauta tikisi kad naujai išrinkta valdžia ,dėkinga už išrinkimą, žiemą parneš iš miško rinkėjams žemuogių. O ji apgavikė neparneša. Vadinasi nemoka ieškoti arba ką radusi pati tuojau ir suvalgo. Šalin, pasimokėme, kitą kartą rinksime kitą. Ir taip jau 8 ar 9 kartą. Sėkmės, tautiečiai. Kol galų gale po didelių nusivylimų vagių ir apgavikų ir neišmanėlių valdžia ilgam neapsistosite ties… Skaityti daugiau »

tokia pilietinė pareiga

Gyvenime gali būti advokatas, prokuroras, teisėjas, mokslo vyras ar buvęs karys. bet jeigu pasijutai piliečiu, savo rinktą valdžią gali tik kaltinti. Kitaip tavęs nesupras kiti piliečiai. Sakys: kas čia dabar? Iš kur toks, tokia atsirado.

Viso gyvenimo uždavinys

Tauta atspindi valdžią.Kokios vertybės visuomenėje ,tokios ir valdžioje.Tiek valdžioje ,tiek visuomenėje gali būti,yra gerumo,teisingumo ir švaros salelių,bet jei pasižiūri į visą visuomenės gan užterštą vandenyną,tai mums ir kiekvienam iš mūsų yra kur tobulėti pasaulio pažinime,išsimokslinime,žmogaus dvasinės prigimties suvokime,kad nebūtume manipuliuojami,apgaudinėjami.

30 metų auklėjimo

per 30 metų mūsų rinktos valdžios iš mūsų girdi tik priekaištus, jeigu ne prakeiksmus. Kokie tokio ilgalaikio auklėjimo rezultatai? Atsako advokatė Šličytę: paskutinėje mūsų išsirinktoje valdžioje įsitaisę nusikaltėliai. Nieko sau, ar ne?

57
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top