Author name: Tiesos.lt siūlo

Kodėl prancūzai amerikietiškam skalūninių dujų išgavimo būdui pasakė NE

Martyna Alionytė | Ekonaujienos.lt

„Privalome užkirsti kelią skalūninių dujų gavybai! Nebegalime dar daugiau žaloti Žemės!“, „Mes esame vieningi prieš skalūnines dujas, susiskaldę šiuo klausimu tik politikai!“ – Prancūzijos spauda mirgėjo garsiausių šalies žmonių pasisakymais iki pat įstatymo, draudžiančio hidraulinio skaldymo būdu išgauti skalūnines dujas, paskelbimo.

Prancūzija – pirmoji valstybė, užkirtusi kelią amerikietiškajam skalūninių dujų išgavimo būdui. Aktyviai savo nuomonę mitinguose bei specialiai sukurtuose tinklalapiuose išsakę prancūzai galiausiai pasiekė savo tikslą. Šią vasarą, 2011 m. liepos 14 d., Prancūzija priėmė įstatymą, kuriuo draudžiama Prancūzijoje išgauti skalūnines dujas naudojant hidraulinio skaldymo technologiją.

Valstybė, kuri veikia prieš savo piliečius, yra svetima valstybė

Dr. Letas Palmaitis | ekspertai.eu

Pakeista nelaisvės forma, bet ne esmė. 1918 metų Lietuvos Respublika taip ir neatstatyta. Jei Kusaitė bus pripažinta „kalta“ (o jei bus išteisinta, reikės teisti už sąmoningą nusikaltimą prokurorus, VSD ir patį teismą, apkaltinusį ją „šmeižtu“), tolesnis buvimas šios „valstybės“ „piliečiu“ netenka prasmės ir tik legitimuoja apgaulę. Prasmė galės rastis nebent po to, kai baudžiamojon atsakomybėn bus patrauktas bent vienas iš „Kusaitės bylos“ autorių.

VVKT patvirtino, kad oscilokokcinas nuo gripo netinka!

ekspertai.eu

Gavusi pakartotinį ekspertai.eu prašymą „Dėl papildomos informacijos apie homeopatinį vaistinį preparatą Oscillococcinum Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) arogantiškai ir lakoniškai atšovė, kad „[…] vykdydama teisės aktais jai nustatytas funkcijas, vadovaujasi teisės aktais ir visi vaistiniai preparatai, nepriklausomai nuo jų rūšies, atitinka jiems keliamus reikalavimus“ (Apie VVKT atsakymą rašėme publikacijoje „VVKT – rimčiausia VSD konkurentė“).

Pavojų sveikatai keliantis žmonių mulkinimas: VVKT pripažino, kad „Oscillococcinum nėra skirtas gripui gydyti“, bet vaistinėse jis pardavinėjamas būtent kaip preparatas nuo gripo.

Tačiau jeigu „visi vaistiniai preparatai, nepriklausomai nuo jų rūšies, atitinka jiems keliamus reikalavimus“, tai kodėl VVKT taip įsižeidė, paprašyta pateikti tai įrodančią informaciją ir dokumentus? Gal dėl to, kad oscilokokcino paskirties pagrindimą VVKT tiesiog suklastojo? Ekspertai.eu tikisi, kad šiuos dokumentus vis dėlto pavyks gauti ir pateikti visuomenei.

Kas siekė saugumo pulkininko Pociūno mirties?

Tomas Dapkus | „Alfa“ savaitė“ | Alfa.lt

Generalinė prokuratūra pareiškė, kad nenustatė, jog saugumo pulkininkas Vytautas Pociūnas Baltarusijoje buvo nužudytas. Bet ar iškrito pats, Lietuvos prokuratūra atsakyti negali. Kas trukdo iki galo ištirti mįslingą valstybės saugumo pulkininko ir diplomato V. Pociūno žūtį?

Lietuviai ginčijasi dėl lenkų

L.Linkevičius: Lenkų mažumos klausimu keistina tai, kas susiję su asmenvardžiais ir vietovardžiais

Eglė Samoškaitė | DELFI.lt

„Aš sakau savo nuomonę – reikia keisti tuos įstatymus, kurie kalba apie asmenvardžius, vietovardžius. Beje, noriu pridurti, jog, mano nuomone, įsivaizdavimas, esą dėl to reikia keisti Konstituciją, yra nelabai teisingas. Manau, kad tikrai yra daug dalykų, kuriuos galime padaryti nekeisdami Konstitucijos,“ – interviu DELFI teigia Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, pabrėždamas, kad tai tik jo nuomonė, o sprendimus šiuo klausimu priims premjero Algirdo Butkevičiaus sudaryta darbo grupė.

Algirdas Endriukaitis: „Mokama savižudiška kaina: savigarba ir išdidumu“

Daug nuomonių išsakoma apie santykius su Lietuvos lenkais. Nieko neišspręsime, jei nekalbėsime atvirai ir tiesą. Beje, ne vien su Vilniaus krašto lenkais, bet iš esmės su Lenkija.

Kiek demokratiška mūsų demokratija

Antanas Kulakauskas | Lietuvos žinios

Pagrindinių valdžios sandaros taisyklių, valdžios formavimo ir veikimo procedūrų požiūriu Lietuva, be abejo, priklauso Vakarų liberaliosios, atstovaujamąja vadinamos, demokratijos valstybių grupei. Tačiau tai, jog tauta, ją sudarantys piliečiai, turi realią galimybę per periodiškai rengiamus laisvus, konkurencinius ir sąžiningus rinkimus dalyvauti valdžios formavimo ir keitimo procese (o taip Lietuvoje, nepaisant atskirų, kad ir neretų nesąžiningumo pasireiškimų, tikiu, yra), dar nereiškia, kad valdžios vykdoma politika jos konkretaus turinio požiūriu tikrai bus demokratiška, t. y. atitiks tautos daugumos interesus.

Valdymas skurdu ir baime

Algimantas Zolubas | Balsas.lt

Rusijoje 1917 m. spalio perversmininkai skelbė nuostatą, kad reikia grobti tai, ką turi prisigrobusi buržuazija. Grobė, turtą savinosi bei dalijosi partijos nomenklatūra, o su tariama buržuazija – pramoninkais, verslininkais, prekybininkais, stambiais ūkininkais – buvo brutaliai susidorojama. Nusavintas turtas, sudėtas ant „pasaulinės revoliucijos“ fikcijos aukuro, virto dūmais; sunaikinta „buržuazija“ produkto nebegamino, Rusijoje prasidėjo badas. Rusijos ūkis, virtęs valstybiniu planiniu ūkiu, taip ir neatsigavo, iki sulaukė SSRS griūties. Savo gamtiniais ištekliais labai turtinga šalis nesugebėjo efektyviai turtų valdyti, jų panaudoti naujai gamybai kurti.

Buržuazija kaip turtinis luomas buvo sunaikinta, tačiau komunistinė „ideologija“, skelbianti nuostatą „kiekvienam – pagal poreikius, iš kiekvieno – pagal galimybę“, buržuazinę dvasią tik skatino, ugdė naująją buržuaziją – plėšikautojų klaną. Pasiskelbę liaudies tarnais, perversmininkai bolševikai su jų vadovaujama milžiniška prievartos armija (ČK) šalyje įvedė tikrą tironiją, o prijungtose prie imperijos šalyse – ideologinį, religinį socialinį bei tautinį genocidą. Apiplėštos visuomenės valdymas buvo paremtas skurdu ir baime. „Geri“ sovietiniai ponai-vergvaldžiai liaudžiai už lojalumą ką nors duodavo (taloną deficitinei prekei nusipirkti, šieno karvei pagrioviuose pasišienauti, kelialapį į turistinę kelionę po „plačiąją tėvynę“), už nelojalumą – atimdavo ką turi, grėsė nuolatinis pavojus pakliūti į tremtį, kalėjimą arba būti fiziškai sunaikintam.

Vytautas Daujotis ir KGB: ilgas kelias ramybės link

Rimantas Varnauskas | Alfa.lt

„Prašau išslaptinti informaciją apie mano bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis (KGB), kad visi besidomintys galėtų be mano dalyvavimo gauti visą su manimi susijusią informaciją“, – tokį Vytauto Daujočio prašymą, inicijuotą naujienų portalo Alfa.lt, š. m. vasario 7 d. gavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Kokius Lietuvos politikos ir verslo elito veikėjus konsultuoja V. Pociūno šmeižikas iš „kreml.org“?

Rasa Kalinauskaitė | ekspertai.eu

Prieš paaiškinant šį bjaurų klausimą, verta susidėlioti kai kuriuos faktus, žinomus iš viešosios erdvės (privilegiją skelbti ikiteisminių tyrimų duomenis, nutekintus iš Valstybės saugumo departamento (VSD) ir/ar Generalinės prokuratūros (GP), palikime „dienraščių lyderiui“).

Du geriausi bičiuliai. Kairėje – klientų Lietuvoje ir Lenkijoje turintis V. Pociūno šmeižikas, „kreml.org“ ekspertas M. Podoliakas, kurio vadovaujamas laikraštis paskelbė Latvijos žemėlapį be Latgalos tuo metu, kai praėjusią vasarą ten lankėsi nepageidaujamu asmeniu paskelbtas Kremliaus „polittechnologas“, artimas M. Podoliako šefo bendražygis. Dešinėje – dažnas svečias Lietuvoje ir Lenkijoje, buvęs kandidatas į Baltarusijos prezidento postą J. Romančiukas, išdavęs savo kolegas iš opozicijos.

Scroll to Top