Birželio sukilimo 80-mečiui: rezistentai prašo leidimo pakabinti pulkininko Kazio Škirpos atminimo lentą (papildyta A. Bubnio atsakymu)

Grupė iškiliausių antisovietinio pasipriešinimo dalyvių, Laisvės premijos laureatų kartu su dar keliais rezistencijos įamžinimu besirūpinančiais bendraminčiais kreipėsi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) direktorių, prašydami leisti ant Centro valdomo KGB muziejaus pastato Aukų g. 6 Birželio sukilimo metinių proga pakabinti atminimo lentą pirmajam savanoriui ir Sukilimo organizatoriui pulkininkui Kaziui Škirpai.

Prašyme atkreipiamas dėmesys, jog pastarąjį dešimtmetį Kazys Škirpa patyrė daug šmeižto dėl tariamo antisemitizmo, nors nėra jokių įrodymų – konkrečių jo veiksmų ar asmeninių pasisakymų, palaikančių Holokaustą Lietuvoje. „Priešingai, iškilus Lietuvos žydas Vitalijus Karakorskis yra radęs dokumentų, liudijančių Kazį Škirpą gelbėjus Vokietijos žydus nuo nacių persekiojimo“, – teigiama rašte.

Kviečiame susipažinti ir su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinio direktoriaus dr. Arūno Bubnio atsakymu. Savo rašte LGGRTC direktorius teigia negalįs spręsti šio klausimo – dėl atminimo lentų kabinimo esą reikalinga kreiptis ne į pastato valdytoją, o į Vilniaus miesto savivaldybę ir Kultūros paveldo departamentą.

Šios iniciatyvos autoriai „Pro Patria“ sambūris primena, kad 2019 metais jau pakabino atminimo lentą kitam Birželio sukilimo dalyviui – nacių kalintam ir sovietų nužudytam Jonui Noreikai-Generolui Vėtrai, ir pabrėžia, kad tuomet atminimo lentos kabinimas derintas tik su pastato valdytoju ir Kultūros paveldo departamentu, o į savivaldybę dėl leidimo nesikreipta.

Komentuodamas susiklosčiusią situaciją „Pro Patria“ pirmininkas politologas Vytautas Sinica buvo įsitikinęs: „Vilniaus miesto valdžios atsakymas į kovai už tautos laisvę ir valstybės atkūrimą savo gyvenimus paskyrusių rezistentų prašymą atskleis tikrąjį Lietuvos ir sostinės valdančiųjų požiūrį į visą antisovietinio pasipriešinimo judėjimą, jo dalyvius ir organizatorius bei vadovus“.

* * *

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generaliniam direktoriui dr. Arūnui Bubniui

P R A Š Y M A S

Lietuva mini reikšmingų ir skausmingų XX amžiaus šalies istorijos įvykių sukaktis Tarp jų – garbinga Birželio sukilimo 80-ųjų metinių sukaktis. Minint šią datą ypač svarbu pagerbti pagrindinį Birželio sukilimo organizatorių pulkininką Kazį Škirpą.

Kazys Škirpa (1895–1979) buvo pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris, faktinis Vilniaus karo komendantas, Vėliavos diena tapusio Trispalvės iškėlimo Gedimino pilies bokšte organizatorius, Steigiamojo Seimo narys, ambasadorius, Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) įkūrėjas ir Birželio sukilimo organizatorius. Lietuvos valstybės istorijoje mažai taip pasiaukojamai visą gyvenimą tėvynės reikalams atsidavusių asmenų.

Pastarąjį dešimtmetį jis patyrė daug šmeižto, nors nėra jokių konkrečiai jo veiksmų ar asmeninių pasisakymų, palaikančių Holokaustą Lietuvoje. Priešingai, iškilus Lietuvos žydas Vitalijus Karakorskis yra radęs dokumentų, liudijančių Kazį Škirpą gelbėjus Vokietijos žydus nuo nacių persekiojimo. Neabejojame, kad ši hipotezė bus tiriama ir patvirtinta istorikų.

1918 m. pabaigoje dabartinio KGB muziejaus pastate buvo įsikūrusi Vilniaus miesto komendantūra, jai faktiškai vadovavo (ėjo pavaduotojo pareigas) ir čia dirbo Kazys Škirpa.

Prašome jus, kaip KGB muziejaus pastatą valdančio Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinį direktorių, leisti Birželio sukilimo minėjimo metu (2021 m. birželio 22 d.) ant šio pastato sienos Aukų gatvės pusėje pakabinti su mūsų pritarimu jaunimo sambūrio „Pro Patria“ iniciatyva ir lėšomis pagamintą pulkininko Kazio Škirpos atminimo lentą. Lentos bareljefas yra pagamintas. Tikslią lentos vietą, autoriai pasiruošę suderinti su LGGRTC.

Pasirašo:

Jonas Kadžionis-Bėda
Albinas Kentra-Aušra
Bronislovas Juospaitis-Direktorius
Juozas Mocius-Šviedrys
Sigitas Tamkevičius
Nijolė Sadūnaitė
Antanas Terleckas
Jonas Kauneckas
Robertas Grigas
Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė
Petras Plumpa
Jonas Burokas
Gediminas Karalius
Bronius Makauskas
Algis Vyšniūnas
Sigitas Besagirskas

* * *

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro generalinio direktoriaus dr. Arūno Bubnio atsakymas:

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Rasa

Tautai tarnavusius privalu gerbti.

Ags

Neleis.

Esminė pastaba

„… Kazį Škirpą gelbėjus Vokietijos žydus nuo nacių persekiojimo“, – teigiama rašte.“
.
Turėtų būti:
… Kazį Škirpą gelbėjus Vokietijos žydus nuo naciSTINIŲ ŽYDŲ persekiojimo“, – teigiama rašte.

Mylėti savo tautą nereiškia nekęsti kitų tautų

Mažai tikėtina, kad leis pakabinti atminimo lentą, nes Kazio Škirpos „kaltė” glūdi tame, kad jis lietuvių tautą mylėjo daugiau nei žydų tautą.
Prierašas: „iškilus Lietuvos žydas Vitalijus Karakorskis yra radęs dokumentų, liudijančių Kazį Škirpą gelbėjus Vokietijos žydus nuo nacių persekiojimo.”
Pilnai tikėtina, nes beveik visi žydų gelbėtojai ( kaip ir patys žydai) taip pat nebuvo kosmopolitai ir savo tautą mylėjo labiau nei kitas tautas.

Nuomonė

Kur jau jis pritars, jei buvo paskirtas nepritarti? O paskyrėja vykdė KGBisto tėvo nurodymus perrašinėti Lietuvos istoriją.

Žemyna

Be abejo, direktorius savo ŽMOGIŠKA ir PILIETIŠKA PAREIGA, savo PROFESINĖS GARBĖS REIKALU laikys visokeriopai padėti rezistentams, taip pat savo bei savo vadovaujamos įstaigos vardu kreiptis su palaikymu ir raginimu į Vilniaus m. tarybą bei merą!
Iš anksto dėkoju gerb. Direktoriui įdėsimą triūsą.

Manau

kadangi ultra-radikalai dė; Škirpos ir Noreikos nerimsta, LŽB galėtų užsakyti dvi granitines lentas su citatomis iš iš Vėtros įsakymų ir ištraukomis iš Škirpos pasisakymų, LAF’o 1941 m. atsišaukimų ir prikabinti prie Wrublewskių bibliotekos fasado…. Direkcija, turbūt, nedrįstų atsakyti neigiamai… Tokiu būdu būtų atkurta istorinės tiesos pusiausvyra.

šitos valstybės

vertinimu, lietuviai, kurie galvoja kitaip nei žydai, yra Lietuvos išdavikai

to Manau

O pats galėtum ką nors iš Talmudo tomų mums čia pacituoti. Angliškai jie visi paskelbti – galėtum mums išversti, ypač apie seksą…

Deja, deja

R. Ozolas. ISTORIKŲ galvose Lietuvos valstybės NEBĖRA
– alkas.lt/2014/01/17/r-ozolas-istoriku-galvose-lietuvos-valstybes-nebera/

Kremliaus sąnaudas taupo

Manau 2021-06-20 19:05
🙁
Kuo daugiau taip lengvai ir greitai įtikinamų, prieš savo Tėvynę nustatomų, tuo Kremliui mažiau darbo ir išlaidų.

šitos valstybės       2021-06-21 11:48

Nepainiokime AMŽINOS Lietuvos valstybės su valdžios ir įtakinguose postuose įsitaisiusiais Ostapais Benderiais bei kitais ,,mokančiais gyventi”!.

Papa Borgia

O kas gelbėjo persekiojamus vokiečius arba lietuvius? Ar nors vieną bombardyrą, bombonešį, sustabdė anglai, amerikiečiai ir kiti, kurie nušlavė Vokietijos miestus su visais gyventojais ir karo pabėgėliais iš Baltijos šalių? Negali šito pakomentuoti dr.L.Palmaitis?

Kažkas atsitiko

Nepraleidžia mano komentaro, bet ir neatskleidžia, kodėl?..
Ir dar – jei komentarą rašai, redaguoji Worde, o čia nori įdėti jau sutvarkyto teksto kopiją, portalas nepriima, atseit, įrašyk komentarą. Bet juk yra žmonių su negalia, turinčių rašymo sunkumų, jie bando prisitaikyti, kaip jiems lengviau? Gal galima kitaip išspręsti šį klausimą?

> Papa Borgia  2021-06-21 15:25

Ir ne tik su pabėgėliais, bet ir su karui baigiantis prievarta suvežtais į Vokietiją apkasų kasti, slėptuvių nuo rusų vokiečiams statyti ir įv. kitiems darbams – juk vokiečių vyrai buvo fronte.

Tai, be abejo,

ir tuos supleškino aljantai – Stalino Rusijos sąjungininkai.

Papa Borgia

Norėjau pasakyti taip, be abejo, kad supleškino kartu su vokietėmis Baltijos tautų vyrus, suvarytus ant darbų į Vokietiją. Bet užtad dabar mus moko, kaip turime elgtis su inveideriais, su nekviestais svečiais, apsimetančiais pabėgėliais. Tiesa, o kas ten suvairavo tą Arabų pavasarį, ar Kapsukėje yra žinančių? Kas skėlė karą Irakui ir kiek ten jau žmonių žuvo, ar žino jaunos Kapsukės profesorkos? O jei žino – tai ko tyli? Runkelius mausto?

Apie „vokiečiui dirbusius“

Žinoma, paprasčiau tiesą suprasti, kai gelbėjimas reiškėsi žmonių slėpimu, maitinimu, kitokiu rūpinimusi jais. Tai akivaizdu, tai paprasta suprasti. Ar žino jaunieji „teisėjai“, kad sušaudymas arba KZ GRĖSĖ NE TIK PAČIAM GELBĖJUSIAM, bet ir aplinkiniams kaimynams? Kad visi buvo įpareigoti matyti, ką kaimynai, aplinkiniai daro, ir pranešti vokiečių valdžiai apie kilusius įtarimus? Priešingu atveju jam tokia pat bausmė gresia, kaip ir už gelbėjimą? Kokių baisių dvejonių buvo draskomas kiekvienas kaimynas: tylėdamas jis taps savo šeimos žūties kaltininku. Pranešęs − pražudys kaimyno šeimą. Ar žino pažangiai savo senelių kartą apspjaudžiusieji, jog kiekvienas gelbėtojas kėlė didžiulį pavojų kaimynams? Kad savo ir šeimos gyvybe rizikavo net ir tie, kas patys negelbėjo, o TIK NEPRANEŠĖ karo komendantui, kad kaimyno kieme kažkas ne taip, kaip įprasta,… Skaityti daugiau »

šitas

getų specialistas žino kaip ginti žydų naratyvą nuo lietuvių provokacijų, tam jis ir paskirtas

19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top