Iš informacinio karo frontų. R. Juknevičienė: Kariuomenei katastrofiškai trūksta karių

Puikių kostiumėlių kolekcija garsėjusi buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, per ketverius darbo metus nepadariusi nieko, kad Lietuvos kariuomenė sustiprėtų, kad būtų atkurta socialdemokratų sunaikinta šauktinių kariuomenė, staiga viešai susirūpino katastrofišku karių stygiumi. Skelbiame nerimo kupiną Tėvynės sąjungos vicepirmininkės kreipimąsi į tautą ir primename anksčiau išsakytas šio politikės pozicijas.

R. Juknevičienė. Lietuvos gynybos juodoji vinis

Rasa Juknevičienė, Seimo TS-LKD frakcijos narė, Šešėlinės Vyriausybės krašto apsaugos ministrė | DELFI.lt

Pasekmės dėl itin neatsakingo žingsnio, stabdant privalomąją karinę tarnybą Lietuvoje 2008 metais, ryškėja tik šiandien.

Kariuomenei katastrofiškai trūksta eilinių karių, nebėra rengiamas pakankamas rezervas, jaunuomenei suformuotas požiūris, kad mokėti ginti kraštą turi profesionalai, o mes čia niekuo dėti.

Juozas Olekas desperatiškai ieško būdų, kaip užpildyti eiliniais kariais pusiau tuščius batalionus. Problema rimta. Eilinių kareivių trūkumas ir nuo šaukimo sustabdymo neberengiamas rezervas – tai didžiausi iššūkiai gynybai šiandien. Kariuomenės aprūpinimas ginkluote, nes visko tikrai trūksta, taip pat labai svarbu. Bet tai jau vyksta, dėl finansavimo susitarta. Jei kiltų grėsmė, partneriams aprūpinti mus ginkluote nebūtų sunku. Svarbu, kad turėtume paruoštus žmones. Šiuo metu to nėra, o ir sutarimo rengti reikiamą skaičių jaunų žmonių kasmet taip pat nėra.

Ką reiškia neseniai priimtas sprendimas į profesinę tarnybą priimti žmones tiesiai iš gatvės, be trijų mėnesių pradinio parengimo ir motyvacijos patikrinimo? Kosmetiniai pasiūlymai. Iki šiol profesinės tarnybos kariu galėjai tapti tik baigęs trijų mėnesių bazinius karinius mokymus, tai yra praėjęs individualųjį kario parengimo kursą. Panašiai kaip mokykloje – visi turi pradėti nuo pradinių klasių.

Dabar grįžtama į ten, kur jau būta. Sutinku, kad reikėjo supaprastinti patekimą į kariuomenę po bazinių karinių mokymų (BKM). Tikrai buvo daug nereikalingų pakartotinių tikrinimų. Tačiau esminių pokyčių, kad jaunimas staiga vien dėl to užplūstų į trūkstamas vietas batalionuose, nebus. Linkiu sėkmės, pasidžiaugsiu suklydusi, bet to nebus. Esminių pokyčių nebus ir todėl, kad planuojami papildomi 450 eilinių – juokingai mažas skaičius, lyginant su Valstybės Gynimo Taryboje dar 2011 metais priimta Ginkluotos gynybos koncepcija ir joje nustatytais kariuomenės bei jos rezervo vystymo dydžiais.

Pustuščius batalionus radau jau 2009 metais. Išėjus paskutiniams šauktiniams, tai tapo tikra katastrofa. Visiška netiesa, kad už pinigus tarnauti ateinantieji visi yra motyvuoti, o privalomosios tarnybos kariai – ne. Visur visokių yra. Štai į NATO pratybas Lietuvoje šį rudenį atvykę Estijos šauktiniai pasirodė puikiai.

Tiesiai iš civilinio gyvenimo ateinantys žmonės, susivilioję 1800 litų alga, dažnai po keletą mėnesių gauto atlyginimo palikdavo tarnybą, susigalvoję įvairiausių priežasčių. Dažniausios – ekonominės. Kai sugriežtinome išėjimą, rasdavo galimybę išeiti tyčia pažeisdami taisykles. Tada ir nutarėme leisti žmogui per BKM pirmiausia save patikrinti, ar jis tikrai pasiruošęs kario profesijai.

Netikiu, kad situacija mūsų visuomenėje yra pasikeitusi iš esmės. Bus tas pats. Dalis atėjusiųjų po antros trečios algos paliks tarnybą. Arba reikės mažiausiai dvigubai didinti atlyginimus, dar labiau sugriežtinti tarnybos sutarties sąlygas.

Patirtis rodo, kad į tarnybą dirbti eiliniais didelių eilių nėra. Augant ekonomikai, esant galimybei įsidarbinti užsienyje, vargu ar tos eilės atsiras. Nebent atlyginimai būtų didinami dvigubai. Tačiau tada juos reikia didinti ir visai kariuomenei, kad proporcijos nebūtų iškreiptos. Šiandien jau ir taip Lietuvos gynybos išlaidų struktūroje personalo dalis sudaro apie 70 proc., kai NATO standartas – apie 50 proc.

Užsiiminėdami tokia kosmetika, prarandame brangų laiką. Išradinėjame dviračius, nors yra daugiau negu aišku, kad jei negrįšime prie mišrios kariuomenės, kai ją sudaro profesionalai ir privalomosios tarnybos kariai, turėsime sunkiai eiliniais kariais užpildomus batalionus, besikaitaliojantį personalą ir gyvensime be rimtai rengiamo rezervo. Jau matau, kaip priešininkai primena buvusias šaukimo silpnybes. Taip, jos buvo. Tačiau didele dalimi todėl, kad nuo 2004 metų tuometinė Krašto apsaugos vadovybė sąmoningai siekė diskredituoti privalomąją karinę tarnybą, norėdama suformuoti neigiamą visuomenės nuomonę, kad būtų lengviau šauktinius panaikinti. Tam buvo pasitelkta žiniasklaida, nuomonių lyderiai. Tą žinau ne iš nuogirdų.

Apie rezervą. Daug kas iki šiol nesupranta privalomosios karo tarnybos esmės. Tai yra pats tinkamiausias būdas parengti kariuomenės rezervą. Pašauktasis įgūdžius mokėti ginti šalį ir gebėti po mobilizacijos iš karto stoti į atitinkamas pozicijas įgyja etapais. Specialistai sako, kad tam reikia mažiausiai septynių mėnesių (dabar galiojančiuose įstatymuose – devyni). Pirmasis etapas – individualus būsimojo kario parengimas, trijų mėnesių baziniai kariniai mokymai. Kaip jau sakiau, tai – pradinė mokykla. Ją baigęs nė vienas žmogus nepradeda savarankiško gyvenimo. Reikia kito etapo – karinės specialybės. Tam karys turi patarnauti eiliniu konkrečiame dalinyje. Kas yra ta karinė specialybė? Jos labai įvairios. Sudėtingesnes įsisavina profesinės karo tarnybos kariai. Tačiau kariuomenei reikia ir labai paprastų specialybių.

Pavyzdžiui, kulkosvaidininko padėjėjo. Keleto mėnesių dalinyje, veikiant būryje kartu su kitais kariais, visai užtenka, kad žmogus tokią ar kitą specializaciją įsigytų. Tam nereikia didelių specifinių mokslų. Tačiau grėsmės atveju tokių apmokytų žmonių reikėtų dešimtimis tūkstančių. Kariuomenė yra apskaičiavusi, kad karo atveju reikėtų sugebėti greitai mobilizuoti tris kartus didesnę kariuomenę, nei jos reikia taikos metu.

Skaičiais – rezerve turėtų būti apie 45–50 tūkstančių tinkamai iš anksto parengtų jaunų žmonių. Išlaikyti tokius didelius nuolat veikiančius pajėgumus taikos sąlygomis būtų visiškai nereikalingas pinigų švaistymas. Apmokyti rezervo žmonės taikos metu dirbtų kitus darbus ir tik kas penkerius metus būtų pakviečiami dviem savaitėms įgūdžiams atnaujinti. Tokie yra rezervo, kurio dabar iš esmės neturime, organizavimo ir rengimo principai.

Kad turėtume tinkamo dydžio ir tinkamai parengtą rezervą, nepakanka būti Šaulių sąjungos nariu ar baigti BKM. Tai pagirtina, geriau negu nieko, bet tai dar nėra parengtas rezervas. Vienintelis būdas tinkamai pasirengti – mano jau paminėti apmokymo etapai.

Priaugančios kartos rimtas parengimas gynybai būtų svarbiausias pagrindas kuriant bendruomenišką savigynos koncepciją visame krašte. Apie tai ne kartą yra rašęs Andrius Kubilius. Deja, visi pasiūlymai nesulaukia jokio rimtesnio nei dabartinio krašto apsaugos ministro, nei kitų valdančiųjų partijų dėmesio. Nesulaukiame jokios iniciatyvos pasikalbėti iš esmės, padėti ant diskusijų stalo savus pasiūlymus.

Primenu, kad 2014 metų partijų susitarimas dėl gynybos nėra vien susitarimas dėl pinigų. Jame taip pat buvo sutarta, kad be kitų dalykų, didelis dėmesys bus skiriamas „rezervo personalo parengimui, efektyviam mobilizacinio rezervo parengties palaikymui“.

Ar įmanoma turėti tinkamą rezervą einant keliu, kuriuo veda kariuomenę J. Olekas? Tikrai ne. Nes 700 naujų žmonių per metus – lašas jūroje.

Estai, išsaugoję privalomąją karo tarnybą, vien šiais metais šaukia 3600 jaunuolių. Jie net nebesvarsto, ar to jiems reikia. Būtinai reikia. Jie jau svarsto, ar privalomąją tarnybą, sekant norvegų pavyzdžiu, turėtų atlikti ir merginos. Estijos pavyzdys man kelia didžiulę pagarbą. Tarnyba kariuomenėje Estijoje, kaip ir Suomijoje ar Norvegijoje, tapo jaunų žmonių pilietiškumo mokykla. Tai vieta, kur pilietis supranta, jog turi ne tik prigimtines teises, bet ir pareigas. Beje, pakartotiniams apmokymams estai vien šiais metais numatę pakviesti apie 10 tūkst. buvusių šauktinių, kai pas mus tokie kasmetiniai apmokymai nesiekia ir 1000.

Visuomenės pasirengimas gintis kartu su savo nuolat veikiančia kariuomene – veiksmingiausias būdas atgrasyti priešą. Tai – abėcėlė.

Atsiskleidė ir pati skaudžiausia sustabdytos privalomosios tarnybos pasekmė – jaunuomenės demotyvacija. Yra daug gražaus jaunimo, labai mylinčio savo kraštą, ne vienas įstojo į savanorius po Rusijos agresijos prieš Ukrainą, tačiau didesnei daliai jaunimo į galvas buvo tvirtai įkalta juoda vinis, kad mokėti ginklu ginti savo kraštą turi ne jie, bet kiti. Ne, ne aš, nes mano teisė pačiam spręsti, ko noriu, yra daug svarbiau už kažkokias pareigas. Gynyba turi rūpintis kiti.

Pasirodo, atiduoti bent septynis savo gyvenimo mėnesius valstybės gynybai yra pernelyg didelė auka žmogui, pratinamam tik prie malonaus gyvenimo sampratos. O be to, kodėl aš, jeigu yra tie kiti? Kaip rodo karti realybė, tie kiti – tai vos aštuoni tūkstančiai profesionalių karių plius keturi tūkstančiai aktyvių savanorių.

Demotyvacija pavojinga ne tik jaunuomenėje. Pasigilinkite – apie visuomenės ir kariuomenės atotrūkį iki pavojingų ribų jau kalba ir amerikiečių ekspertai. Kai didžioji visuomenės dalis bent keletui mėnesių susieja save su tarnyba kariuomenėje, tuo pačiu ryšiu tampa susieti ir šeimos nariai, draugai, kaimynai. Izraelio patirtį galėtume daug rimčiau pastudijuoti. Ten jau parašytos knygos, kaip tarnyba kariuomenėje per labiau disciplinuotus, motyvuotus žmones atneša naudą ir Izraelio verslui, visai ekonomikai. Perskaitykite Dan Senor ir Saul Singer „Start-up Nation“ prieš puldami šaipytis.

Tokia yra ta juodoji Lietuvos gynybos vinis.

Ją reikia išrauti, kitaip – bus per vėlu. Jei dar ne per vėlu.

DELFI.lt

* * *

Daugiau apie Rasos Juknevičienės rūpestį Lietuvos saugumu ir jį galinčia užtkrinti kariuomene, skaitykite kitose Tiesos.lt publikacijose:

J. Oleko ir R. Juknevičienės šnekesiai apie krašto gynybą

Atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis: „Rusija ruošiasi kariniam konfliktui su Vakarais“

Juozas Olekas: „Aš miegu ramiai“

Jonas Algirdas Kronkaitis. Su dabartine kariuomene neįmanoma atremti grėsmės

Zigmas Vaišvila: Būtina atkurti neteisėtai panaikintą šauktinių kariuomenę

Kodėl R. Juknevičienė ir E.Jakilaitis bijo diskutuoti su Jonu Kronkaičiu?

Iš propagandos frontų: DELFI „demaskuoja“ generolą J. Kronkaitį

Buvęs Karinių oro pajėgų vadas Zenonas Vegelevičius: „Lietuva gali būti okupuota per pusvalandį“

Kaip turėtų būti ginama Lietuva? Septyni esminiai žingsniai

Jonas Kronkaitis: Kariuomenės padėtis blogesnė, negu manote

Anoniminis kariuomenės ekspertas: Kaip sustiprinti Lietuvos gynybą?

Dalia Grybauskaitė: „Labai svarbu, kad žmonės gerai žinotų, ką turi daryti agresijos atveju“

Būsimasis Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas: daliniai nesukomplektuoti, karo technika – beviltiškai pasenusi

Naujasis kariuomenės vadas nedrąsiai pripažįsta: krašto gynybai trūksta karių

Advokato P.Žumbakio pokalbis su gen. Jonu Kronkaičiu: ko moko Lietuvą įvykiai Ukrainoje

Ką pamiršo R. Juknevičienė gelbėdama D. Grybauskaitę

Ar „Rusijos pavasaris“ ateis ir į Baltijos valstybes?

Juozo Oleko ir Rasos Juknevičienės pokštai

Gynybos ekspertai: šiandien Rusija mus užkluptų nepasiruošusius

Naglis Puteikis: Jei taip žygiuosime toliau, turėsime Krymo scenarijų Lietuvoje

Ukrainos pamokos. Algirdas Patackas. Rusijos agresijos akivaizdoje reikia susigrąžinti vidinį jėgos šaltinį

Aleksandras Matonis: Mūsų krašto apsaugos ministro veikla įsilieja į Rusijos propagandą

Jonas Ohmanas. Lietuviams reikia pasiruošti gintis ir išlikti

Pulkininkas Z. Vegelevičius: Karinių pajėgumų turime tiek, kiek katinas priverkė

N. Puteikis: per 12 minučių Lietuva netektų 90 proc. pėstininkų ginkluotės

Rasai Juknevičienei – etiketo pamokos

Prezidentė D. Grybauskaitė pasirinko naują kariuomenės vadą – socialdemokratai ir konservatoriai pritaria

Kada ministras Juozas Olekas sako tiesą – ramindamas lietuvius ar gąsdindamas NATO?

N. Puteikis. Dar kartą apie D. Grybauskaitės ir R. Juknevičienės „rūpestį“ Lietuvos gynyba

Ar reikia kariuomenei teisės imtis ginklo nepaskelbus karo?

Jonas A. Kronkaitis. Ar pakaks valios atgaivinti šauktinių karinę tarnybą?

Estijos prezidentas: Atsisakydamos šauktinių mažos šalys suklydo

Ką reiškia Krašto apsaugos ministerijos išplatinta žinia, jog Vyriausybė patvirtino Valstybės mobilizacijos planą?

Gen. mjr. Algirdas Jonas Kronkaitis. Lietuvai reikia susigrąžinti šauktinių kariuomenę

Majoras Albertas Daugirdas. Valdžia toliau imituoja rūpestį kariuomene

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
33 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Šiai bobai

krašto apsauga nerūpėjo. Be važinėdama į įvairias šalis, rengiant įvairius vakarėlius su lėbavimais nebuvo laiko galvoti apie šalies ginybą.

Vytautas Ju.

Jaunimo batalionai užplūdo londonus ir airijas, o ne Lietuvos kariuomenę ir nieko jūs nepakeisite. Norint ką nors ginti, reikia turėti objektą. Ar šio straipsnio autorė suvokia, kad sveiko proto žmogus neis į kariuomenę vien tik dėl to, kad viršuje stovi tokie veikėjai kaip ji ar dabartinis ministras p. Oleka. Jūs diskreditavote šią valstybę tiek, kad ne tik jaunimas bėgs iš šalies, bet ir pensininkai kelsis gyventi į Baltarusiją.
Debilumas, nekompetencija ir godumas valstybės valdyme tapo nebegrįžtamu reiškiniu. Yra tik vienas klausimas — per kiek laiko iš šios valstybės liks tik pavadinimas?

Emigracija.

Teks valdžiai gintis pačiai.

ruta

As irgi sakau ,politikai , pasigilinkite – koks siaubingas socialinis atotrukis tarp nomenklaturos ir eiliniu zmoniu .Izraelis brangina kiekviena savo pilieti , jam jie unikalus , todel nereikia painioti korupcine Lietuvos valdzia su normalia valdzia . Kokia gali buti jaunimo motivacija tarnauti valstybeje , kuri naikina savo zmones , ju Konstitucinias teises , pilietine visuomene . Apie kokius jaunimo malonumus kalba si boba , gal nezino , kad Lietuva pirmauja ES pagal vaiku skurda ir mirtinguma ?Ar nebaudziamumas taip aptemde prota / abejoju , kad turejo , bet , ka gali zinoti/ , kad demagogija ir populizmas tiesiog lenda is visu skiliu ?Baisiausi yra butent tokie pseudopatriotai , atidave ,/ Mazeikiu nafta , Butinges naftos terminalas , Birzu naftotekis ,… Skaityti daugiau »

vertimas

juknevicienei katastrofiskai truksta MESOS,o landsbergio anukas laksto?

Jules

O lenkomanų kubiloidų demagogijai netrūksta Uspaskio babkių? Vienas gi konciervų didžiūnas darbuojas pas Uspaskį, berods, pavaduotoju, galėtų užfundyti gabalą vieną, kitą komsomolcų agitpropui, tiesa? Ir apskritai, komsomolcai su Raselėmis, pirmyn „za pravoje dielo!” Kitas konciervų didžiūnas Paksius, berods, varo juodą Rūtelės propagandą prieš Prezidentę, tiesa?

tik nereikia,

Rasele,cia estu kist.Estai liustracija vykde, sekmingai neutralizavo tokius gelbetojus kaip tamsta

paskaitykit

Valdas Anelauskas: „Europos Sąjungos viršūnėse ir NATO – raudonieji radikalai-teroristai, tapę „žaliaisiais“, iškrypėliai, buvę KGB agentai!..”
http://www.laisvaslaikrastis.lt/news/2394/53/d,detalus/
.

VĖLU, RASA,

išvarėte jaunimą iš šalies, nuskurdinote dalį tautos, dabar apsižiūrėjote, kad jūsų turtų nebus kam ginti? Ar jums visiems kaip „tatai” neprireiks asmeninės apsaugos”

bronius.

ir katukai jau atako…bet jei vietoj malunsparniu ar tanku oleka pirks autobusus tai gal nebesnekekim.

zebediejus

manding, poniai Rasai raiktu kuo skubiaus su tatos pagelba rasyt griaudu laiska Josios Didenybei.
Maz sutiks paskolint kelias brigadas Karalystes „Lithuanianu”.
Gal dar kokia pora tanku prides.
Juk is tevynes isvyti jaunuoliai Jos Didenybei mokescius moka ir ta kaip ten ji ana – bendra vidutini produkta, gamina.
Tik kazi ar anie nores cia vaziuot uz komjaunuolius ir komunistus kariaut.

Letas Palmaitis

Čečėnijos mudžahidams ir Ukrainos gynėjams niekada karių netrūko ir netrūks. Kokios problemos Lietuvoje? Išskirstykite ginklus po savivaldybes, pradėkite plačiai apmokyti visus savanorius, štai ir kariai, kurie garantuos tobuliausią pasiaukojančią gynybą. Izraelyje kiekvienas pilietis yra ginkluotas karys. Kodėl Lietuvoje tokių bijoma daugiau nei Maksvos? Teisybę sako komentatorius Vytautas Ju., kad matyt geriau, jeigu visi gebantieji kovoti išsinešdintų į londonus ir airijas.

Jules

„Je suis ancienne Komsomolka, griebkit ją!“ irgendwann medicinkėje, ane, Rasele? Jai, kursiokei, nepatinka Tarybų valdžia, o man labai patinka, tėčiui irgi, aš tremtinė, aš norėsiu kurti „Litvų svobodnųjų“ kartu su KGB rezervistais, ane? Uždarykit kuo greičiau tą antisoviečicą, kursiokę, į kaliūzę, nes man reik raudono diplomo, o jai ne, tiesa?

Kazkaip

keistai uzsikirto broskiu karalienes plokstele. Turbut bent jau tokius tekstus berekdama bando neprarasti pociziju koncervuotoj gaujoj. Apgailetina bergdzioji. Nesuvokianti, kas yra savas vaikas.

egiptas

Kalbant apie kariu parengima reiktu nepamirst, kad Grybauskaite parengta kovoti ant tanko (lygtai dar juoda dirza turi, ar tai nuo halato ar koki odini su apkaustais is sexshopo…) tik beda kad tanku nera. Tankus greiciausiai reikes atimti is uzpuoliku.

Kajus

Teiraujasi madiste ,kas galetu apginti jos užgyventą turtą,nes nuskurdintas jos gaujos jaunimas senai gyveną už jurų marių,dar ir arčiau,pasiturinčiai.Netelpa galvoje kas guldys amžiams savo galvą del pamotes nuo kurios su keliais litais ar doleriais reikejo pabegti milijonui jaunų duoneliauti svetur,be svečios kalbos,be pažįstamų,be artimųjų,draugų giminų?, o svečiuose gyventojo statusas daugeliui buvo klevo lapas.Gal apie tai galetu atsakyti kilimo iš Gelažių kaimo moteriškų kostiumelių demonstruotoja.?

ttm.

jesli zavtra voina tai jukneviciene,olekas,linkevicius,kirkilas turetu stot prie sienos kaip ciausesku.

Irena

Kokia baisi veidmainystė. Koktu.

Antanas

„Juodoji vinis” kariuomenei – komunistai valdžioje. Nuo jų jaunos šeimos ir jaunimas emigruoja. Būtumėte Rasa auklėjama krikščioniškai, žinotumėte tokį posakį: „Nevykite Dievo į medį – neišprašysite.” Nutautinot mokyklose jaunimą kaišiojant lytinio auklėjimo paveikslėlius, tad patriotinių ženklų per valstybines šventes jau retai pamatysi. Gal ir kariškos vėliavs Vasrio 16 bus su masonų ženklais? Dinkite iš akiračių Valstybės griovėjai kol iš varžytinių už skolas Lietuvos nenupirko juodaodžiai. Jie jau JAV supirkinėja katalikų bažnyčias.

gudi giria

Koky velne veiket koloborantai milijardus isvoget pinigu turit,kaip sieno.Galejot ir vaiku susilaukti,po futbolo komanda,ir butu kariu buve ir butu,kas gina jus.Dabar daug vyru lauke,kada apginkluosit,tai pirmoje eileje zaibu vilniu vaduosim.

Tadas

Išdalinkit valstybinį turtą žmonėms,kaip dalinot signataram,kaip Smetona dalino savanoriams ir žmonėms turės ką gint,nejaugi jie gins Lansbergio tvartelį,arba Guogos kazino.

arvis

ar ne šita „ponia” agitavo už profesionalų kariuomenę ir naikino šauktinių?

Raigerdas >egiptui

Keista, kad komentatorius egiptas verkia dėl tankų. Važiuok į Rusiją tarnauti, ten jų yra labai daug ir tada nereikės verkti dėl tankų. Kam tiek daug lieti ašarų? Pasiėmei lagaminėlį ir pirmyn į plačiąją tėvynę.

pika>Letas Palmaitis
Raigerdas

Čia komentatorius Kajus teisingai parašė:”Gal apie tai galetu atsakyti kilimo iš Gelažių kaimo moteriškų kostiumelių demonstruotoja?” Kame yra blogis su tais Seimo nariais? Niekas nereikalauja iš jų jokio testo intelektualiniam darbui atlikti. Taigi, pagal sąrašą ten gali pakliūti bet kokio intelekto žmogeliai. Bet kokio, net pačio žemiausio. Todėl koncervatorių-krikščionių partijoje gali būti bet koks stagnatorius, bet koks „proto bokštas”, tokie kaip R. Juknevičienė ar J. Razma. Yra žmonės, kurie iš kaimo išvažiuoja dirbti į miestą ir niekas negali pasakyti, kad jis „kaimo jurgis”. Bet yra žmogeliai, kuriuos, kur nori vežk, ar į Londoną, ar net į Tokijo, jie vis vien lieka su savo „kaimo mergelės antspaudu”. Panašiai yra homo sovietikus, nes juos visur atpažįsta pagal jų mentalitetą. Tokį pat dalyką… Skaityti daugiau »

Kanadoj teko matyti

jaunuoliai stoje tarnauti ismokomi specialybiu tuo paciu metu ir gauna diploma.Gal tai nebloga ideja ?Velgi-salygos puikios-vietoj parduotuves,baseinas,sporto sales.Pakomentuokit.

Antanas

Kur Juozapas? Ar serga

Ergo

Na, kol Lietuvoje žmonės bus skirstomi į nusipelniusius gyventi geriau viršininkus, politikus ir teisėjus ir kitus, tol ir šalies gynybos reikalai bus panašiai „ligoti”.

Pacifistas

„Tačiau kariuomenei reikia ir labai paprastų specialybių.
Pavyzdžiui, kulkosvaidininko padėjėjo…”

Ir šaulio asistento, tankisto pavaduotojo, būrio vado sekretoriaus, kuopos administratoriaus, žvalgo parankinio, etc… O svarbiausia, ko trūksta kariuomenėi, tai ministrės Juknevičienės. Tai ir būtų ta juodoji vinis į kariuomenės karstą…

Nuomonė-gal taip

Papildyti kariuomenę nesunku,pakanka konservatorius ir liberalus mobilizuoti į atskirą karinį dalinį .Vadovautų p.Rasa, pavaduotojais būtų Kubilius , Masiulis ,Adomėnas. Galinga jėga.Nors šiandieną ginti demokratijos galėtų eiti… bet kur.Kad ir į Afriką.

Arguss

Tipiškos fariziejiškos juknevičienes kalbelės. Ir ši poniutė mano, kad ji geresnė už socdemus nors taippat sėkmingai tęsė socdemų pradėtą Lietuvos kariuomenės naikinimą.

Raigerdas>Kanadoj teko matyti

Jūs nurodėte teisingą linkmę, bet tokių dalykų Rasa Juknevičienė nepagauna. Jai vaidenasi, kad reikia „atiduoti bent septynis savo gyvenimo mėnesius valstybės gynybai yra pernelyg didelė auka žmogui, pratinamam tik prie malonaus gyvenimo sampratos”. O jūs girdėjote, kad Rasa Juknevičienė būtų paaukojusi „septynius savo gyvenimo mėnesius valstybės gynybai”? Manau, kad tokio atvejo nebuvo. Bet pati Rasa Juknevičienė rašo, kad „tėvynę tegul eina ginti kiti”. O kaip yra su Rasa Juknevičiene? Kodėl ji savęs nepriskiria prie tų kitų, nes ji tai nepaaukojo „septynis savo gyvenimo mėnesius valstybės gynybai”?

gintas

Patarimas Juknevicienei, pakviesk visa konservatoriu partija i armija, tai iseis neblogas pulkas su buvusia gynybos ministre priesakyje, Landsbergis su anuku gales prafinansuoti ir taip net Ukraineoje pasizymeti galesit

33
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top