Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas Sąjūdžio įsteigimo 33-jų metinių proga

Dalijamės Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimu Sąjūdžio įsteigimo 33-jų metinių proga.

Lietuvos šeimų sąjūdis

Pareiškimas Sąjūdžio įsteigimo 33-jų metinių proga

2021 m. birželio 3 d.

Sąjūdis įkurtas prieš 33 metus. Tiek laiko užteko Kristaus kelionei nuo gimimo iki Kryžiaus, tiek metų užteko mūsų kelionei, atvedusiai į kelio pradžią. Sugrįžome ten, kur vėl egzistuoja viena tiesa, vėl persekiojami ir stumiami į užribį laisvai mąstantys žmonės, vėl šalį užlieja nusivylimas ir netikėjimas savo valstybe ir ateitimi.

Ar šis valstybės kūrimo laikas atnešė vilčių išsipildymą? Dažnai girdime klausimą „Ar už tokią Lietuvą kovojome?“ ir atsakymą – „Ne, ne už tokią“. Kaip tomis dienomis, vėl iškilo mūsų Tautos ir Valstybės išlikimo klausimas.

Prieita riba, kai nebegalima stovėti po medžiu. Ne tik šeimų, bet ir visos šalies likimu susirūpinusi visuomenės dalis telkiasi. Lietuvos valstybę kuria Tauta – sako referendumu priimta mūsų Konstitucija. Ar ne laikas suprasti, kad Nepriklausoma Lietuva negali ir neturi būti nepriklausoma nuo jos žmonių? Nejaugi Tauta, kuri ir yra tikrasis suverenas, savo konstitucinę misiją atidavė valdžiai?

Atėjo metas susigrąžinti keleto grupuočių privatizuotą valstybę ir ją atnaujinti. Tam, kad kas nors pradėtų keistis, yra vienintelis pasaulyje būdas – imti ir pradėti keisti. Ir pirmiausia reikia pažadinti žmones iš baimės, melo, nusivylimo ir nebetikėjimo savim tamsos.

Tik tą padarius prasidės tai, ko laukiame. Tai nėra vienkartinis žingsnis, įvykis, tai ilgo kelio pradžia. Tikime, kad juo eisime, mūsų bus vis daugiau ir, prabėgus metams, nustebsime, kokia galybe mes tapome ir kaip pakentėme tai, kur iki šiol buvome.

Sąjūdžio metinių progą Šeimų Sąjūdis sveikina visus sąjūdiečius, neabejingus Tautos likimui, savo Tėvynės ir asmeninei laisvei piliečius. Mes vėl išeiname į atsinaujinimo kelią ir vėl viskas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų.

Tai bus ilgas ir sunkus kelias, bet mes jį nueisime.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
30 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
štazis

Vystyk, če nia tykras sajiudys- tykrā Sajiudi sukurë giarb. V. Vladimyrovyč Liandzbiargis. Anukas galy paliüdity!

Be bažnyčios

moralinės,dvasinės pagalbos bus sunku.Gal padės?

Gabrielė

Reikia dar kartą kilti ir nueiti Kelią…atkūrti lietuvių tautos nepriklausoma Lietuvą.

Be bažnyčios 7:23

Akivaizdu, kad su žmonėmis eina labai nedidelė grupelė drąsių dvasininkų.Ačiū Jiems. Bet likusioji bažnyčia išdavė eilinius tautiečius katalikus atsiribodama nuo Maršo. Pačiai bažnyčiai reikia labai rimtos pagalbos, nes ji nebepajėgi atsispirti valdžiažmogių diktatui. Jūs ką rūkote, JEI, JAI UŽĖMUS ATSIRIBOJIMO NUO MARŠO POZICIJĄ, DABAR PUOLATE STATYTI BAŽNYČIĄ Į PRIEKĮ? Ji pati pasirinko: tupėti namie ir žiūrėti pro užuolaidos kraštelį. O gal jūs vienas iš tų bailių bažnytininkų…matote, kad prašovėte ir norite stoti ten, kur turėjote stovėti iš karto??? Kiek jūsuose tikrų katalikų mes jau žinome. Tauta už jus katalikiškesnė nes veiksmingiau saugo savo Vertybes.

Su Bažnyčia

Bažnyčia yra ne hierachai, bet mes visi. Tiesa ir ta, kad atsiribojimo tikrai nebuvo, bet atvirkščiai, buvo visi skatinami melstis, kas ir buvo daroma. Jei ne karšta malda, tai kaži, kaži ar Šventoji Dvasia būtų pakėlusi tiek žmonių atvykti į Vingio parką. Ar ne Jos dėka taip sumaniai mums vadovavo maršo vadovai? Ar ne Ji paskatino Prezidentą atsiųsti savo palaikomąją kalbą? Ačiū visiems, kurie palaikėte mus dalyvius savo malda, kuri labai jautėsi ten, Vingio parke. Ypač, kai kun. Arnoldas Valkauskas kvietė visus sukalbėti spontanišką maldą. Paklausykite tai dar kartą: https://www.youtube.com/watch?v=fDhU3Nkzjmk, kuri girdisi nuo 11:55:00.

Gabrielė

Prisiminiau Žalgirio mūšį. Jogaila vis meldėsi, o Vytautas Didysis pradėjo mūšį ir kovėsi ten su savo kariais, apie kuriuos ir tada ir dabar vis dar bandoma rašyti, kad jie bėgo iš mūšio lauko.
Ir nedurninkit čia mūsų: didžioji dalis bažnyčios su Grušu priešaky atsiribojo. O kad bažnyčia yra katalikiška tauta – tai taip. O didžioji dalis bažnyčios tarnų žiūrėjo iš kur vėjas pučia ir toliau žiūrės. VIENOS RANKOS PIRŠTŲ UŽTEKS SUSKAIČIUOTI KIEK DVASININKŲ VIEŠAI DRĄSIAI PASISAKĖ UŽ MARŠĄ.

Link kur einama?

Apmaudu, kad Bažnyčia šiandien nėra vieninga; apmaudu, kad šiandien dalis kunigų bijo atvirai vertinti ištvirkavimą iškreiptu būdu ir, svarbiausia, tyla iš jų pusės tokio ištvirkimo propagavimo(!) adresu.

Ech jūs netikėliai

Parašykite nuorodą kur arkivysk. G. Grušas atsiribojo. Atminkit, kad krikščionys ne skaldo, bet vienija, tad nukapoti visus ryšius yra kvaila. Bažnyčia neatstums nei pasmerks nė vieno žmogaus, bet padės jiems keltis ir eiti toliau. Bažnyčia smerkia nuodėmę, bet ne žmogų, tad tikrai nesitikėk miela Gabriele, kad bus kas nors ir nuo ko nors atribojamas.

Lietuvos himnas turi žodžius:

Vardan tos Lietuvos

Vienybė težydi!

Raigerdas

Pirmiausia, mes turime padėkoti šitiems organizatoriams iš „Lietuvos šeimų sąjūdžio”. Šiandien jie yra mūsų tautos didvyriai. Jie rašo:”Atėjo metas susigrąžinti keleto grupuočių privatizuotą valstybę ir ją atnaujinti. Tam, kad kas nors pradėtų keistis, yra vienintelis pasaulyje būdas – imti ir pradėti keisti. Ir pirmiausia reikia pažadinti žmones iš baimės, melo, nusivylimo ir nebetikėjimo savim tamsos”. Bet, mielieji, tą baimę, melą, nusivylimą ir nebetikėjimą savimi, kažkas tai organizavo. Kažkas tai intensyviai dirba šitoje sferoje ir dirba ne už veltui, o gauna milijardus. Pasirodo, kad „baimė, melas, nusivylimas ir nebetikėjimo savimi, ir visa ta TAMSA” buvo kažkieno tai suplanuotas ir organizuotas dalykas, nes tai yra daroma vardan pinigų. Per žiniasklaidą, visuomenė yra dezinformuojama, kad ją dezorientuoti, o paskiau ji yra vedama, jau… Skaityti daugiau »

Ech jūs netikėliai 10:30

O jūs man parašykit nuorodą, kur Grušas pasveikino Šeimų Maršą. ir ar Grušas ir kiti palaikys viešai mitingus prie Seimo birželio 15-17 d. Juk į bažnyčios kanceliariją paskambins ir pasakys: viską organizuoja Latvių gatvė, kaip ir Maršą. Ir jūs tada melsitės tyliai, atsargiai, nieko neatstumdami nei valdžiažmogio, nei paprasto žmogaus. Ir melskitės, bet į vadovus nesiveržkite. Akivaizdu, kad dilelė tautos dalis ir drąsesnė už jus ir Vertybių neprarado. Kiekvienas turi sąžinę, o tai yra tiesioginis ryšys su Dievu. ir tie, kurie savo sąžinės nenužudė – ne ką prastesni už bažnyčios tarną.

>>>

Ar tiki į Dievą? Ar žinai kas yra Šv. Dvasia? Ar žinai kas yra sąžinė, t.y. kas ten žmogui kalba?

Raigerdas

Mielieji, aš esu vienas iš tų, kuriuos įkvėpė „Lietuvos Šeimų Sąjūdis”. Aš pasitikiu šitais žmonėmis. Mes visi privalome suteikti jiems pasitikėjimą avansu. Aš pradedu tikėti, įkvėptas „Šeimų Sąjūdžio”, kad lietuviai gali sukurti normalų tautos vystymosi modelį. Manau, kad „Šeimų Sąjūdžio” organizatoriai dar net patys gerai nesuvokia, koks TEISINGAS YRA JŲ ŽINGSNIS IR KOKIA TAI YRA JĖGA, NES JIE NUĖJO TUO KELIU, KURIS YRA SUKURTAS GAMTOS, IR JEIGU MES DAROME TAIP, KAIP SUKŪRĖ GAMTA, TADA MES ESAME JOS DALIS IR JAUČIAMĖS LAIMINGI, KADANGI MES PATYS DAUGINAME TAI, KAS ATITINKA AUKŠČIAUSIEMS GAMTOS DĖSNIAMS. Čia yra tik antras mūsų tautos gyvybiškai svarbus išgyvenimo laiptelis. Toliau eina dar aukštesnis laiptelis – tai TAUTOS IŠGYVENIMO LAIPTELIS. Tai ne tik ŠEIMA IR MŪSŲ BRANGIEJI VAIKUČIAI, o… Skaityti daugiau »

katalike

Jokiu būdu nepritariu Bažnyčios aukštųjų dvasininkų pozicijai tokiu sudėtingu metu, kai valdantieji nesiskaitydami su Tauta jėga stumia vienalyčių santuokų įteisinimą, Stambulo konvencijos ratifikavimą. Manau, kad dvasininkai turėtų stovėti pirmose kovotojų prieš gretose.

Svarbiausia

„Bažnyčia smerkia nuodėmę, bet ne žmogų…”
Bet kažkodėl nesigirdi, kad Bažnyčia pasmerktų viešą homoseksualizmo propagandą lyg homoseksualizmo propagavimas nebūtų sunki nuodėmė! Tačiau, jeigu jo propagavimas nėra nuodėmė, gaunasi, kad ir pats homoseksualizmas yra normalu ir tuo pačiu nėra nuodėmė… Todėl manau, kad reikėtų elgtis taip, kad šiandieninės visuomenės sąmonėje neplistų toks chaosas dorovine prasme.

Į pabėgėlių antplūdį Europoje

reiktų žiūrėti kaip į simptomą.Gamta tuščios vietos nemėgsta.Ji tiesiog ją užpildo kitais augalais,gyvūnais,kitomis rasėmis.Ir visai nereikia ant pabėgėlių pykti.Jie yra gamtos planas nykstančiai,šeimas naikinančiai Europai.

O visgi?

Patriotiška, bet ar šių dienų geopolitinėj situacijoj tai įgyvendinama? Kai du „tarakonai” užu sienų, pasirinkimo „asortimentas” menkas. Spjovę į ES ir jos naujųjų vertybių „moderną”, neišvengiamai atsidurtume tų tarakonų „valgiaraštyje”. Taigi, ne viskas taip paprasta.

>  Raigerdas       10:33

„Tai nuo kurio momento prasideda apgaulė? Aš bandžiau išsiaiškinti, kas yra tas žmogus, tiksliau, kam priklauso ta idėja, kad reikia sukurti SĄJŪDŽIO PARTIJĄ, O SĄJŪDĮ IŠ LĖTO REIKIA NUMARINTI? Gal kas žinote šitą žmogų?“

Taigi, kas tas žmogus?!oo

>  Raigerdas       10:33

„Tai nuo kurio momento prasideda apgaulė? Aš bandžiau išsiaiškinti, kas yra tas žmogus, tiksliau, kam priklauso ta idėja, kad reikia sukurti SĄJŪDŽIO PARTIJĄ, O SĄJŪDĮ IŠ LĖTO REIKIA NUMARINTI? Gal kas žinote šitą žmogų?“

Taigi, kas tas žmogus?!

Sharon Slater (Family Watch International)

Dėl drąsių daugelio JT valstybių narių pastangų paragrafas, kuriame raginama vykdyti labai prieštaringai vertinamą „lytiškumo ugdymą“, buvo tiesiog pagrįstai atmestas Pasaulio sveikatos asamblėjos (WHA) rezoliucijoje dėl smurto prieš vaikus nutraukimo. Ši, atrodytų, nekenksminga pastraipa turėjo tiek daug žalingų paslėptų prasmių, kad „Family Watch“ išsiuntė skubų įspėjimą JT delegacijoms Ženevoje, analizuodami 12 pastraipoje paslėptų kenksmingų elementų (čia rasite visas paslėptas reikšmes). Pasaulio sveikatos asamblėja atmetė prieštaringą TPV dalį OP10 teikti vaikams prieinamą požiūrį į lytį, be lyčių stereotipų, pagrįstą įrodymais ir atitinkantį amžių bei besikeičiančius lytiškumo ugdymo būdus, tinkamas tėvų ir teisėtų globėjų nurodymus ir nurodymus, atsižvelgiant į vaiko interesus. rūpestis suteikti jiems galimybių įgyti savo sveikatos gerovę ir orumą, ugdyti bendravimo, savisaugos ir rizikos mažinimo įgūdžius, kurie yra pagrindinė pastangų… Skaityti daugiau »

Citizen Go

Birželio 7 d. Europos Parlamentas balsuos dėl Matic pranešimo, kuriame abortas apibrėžiamas kaip „žmogaus teisė“.

Ataskaitoje puolami visi gyvybei palankūs Europos įstatymai, teigiantys, kad žmogaus gyvybės apsauga nuo pastojimo yra „smurto dėl lyties forma“.

Tai taip pat kišasi į ES valstybių narių suverenitetą, nuolat reikalauja abortų be jokių apribojimų, radikalaus lytinio švietimo ir medicinos specialistų sąmoningo prieštaravimo panaikinimo.

„CitizenGO“ reikalinga jūsų pagalba, kad padėtų išgelbėti gyvybes [ir savo tautas].

Turime sustabdyti šią mirties kultūrą!

Parašykite dabar neapsisprendusiems Europos liaudies partijos (tariamai centro dešinės) EP nariams ir paprašykite atmesti šį siūlymą!

https://citizengo.org/en-row/ot/202737-european-parliament-intends-declare-abortion-right?dr=2344129::6292beb55824521e1f48363e1feeb22c&utm_source=em&utm_medium=e-mail&utm_content=em_btn&utm_campaign=EN_ROW-2021-06-02-Global-OT-CS-202737-reject-Matic_Report.01_AA_Launch&mkt_tok=OTA3LU9EWS0wNTEAAAF9cWWrFIMI27qL7YmX-7Xy04bMOlaCOQy_evmZg2M64dWiAYycPZXH3kO5-tK3K7oB0kbwa96zIeN3_Py6VA0yz5QxQmmmTGJ1a1zzpiJZ26txhG1i

Nuomonė

„Bažnyčia neatstums nei pasmerks nė vieno žmogaus, bet padės jiems keltis ir eiti toliau.”
Gražūs žodžiai, tačiau tikėtis, jog kada nors pasuks į tiesos kelią tie žmonės, kurie net nesuvokia(!), kad homoseksualizmas yra ne gėris, bet blogis ir tuo pačiu yra sunki nuodėmė, manau, nėra išmintinga, kadangi tokie žmonės yra jau kitos religijos, tiksliau seksualinių malonumų kulto, pasekėjai.

>>>Nuomonė

Pats homoseksualumas nėra nuodėmė. Nuodėmė yra homoseksualūs lytiniai santykiai, taip kaip ir visi kiti nevedybiniai lytiniai santykiai. Žmogus yra dvasinė būtybė, kuri privalo būti pajėgi savo aistras valdyti.

hfhdd

Vytis valdo Lietuvėlę,
Bet ne tas kur su kardu,
Valdo TA, ant kurios joja,
TIE …… kam „Vytis” nesvarbu.
 
Kumelaitė modernioji,
Valdo kaimo mužikus,
Ji uždarė juos kaip ožius,
Į kovidinius gardus.
 
Juos testuoja, vakcinuoja,
Verčia antsnukius nešiot,
Pavadinus tai gerovę,
Draudžia tuo net abejot.
 
Kol kvaileliai uždaryti,
Kumelė skolas augins,
Ir milijardus ištaškytus,
Ant tų „lochų” pakabins.

Pritariu, kad homoseksualumas

yra ne nuodėmė, bet liga, kurią reikia gydyti ir kurią galima išgydyti. Nuo pat pradžių Bažnyčia gynė nuostatą, kad Dievas sukūrė „žmogų pagal savo paveikslą: kaip vyrą ir moterį sukūrė juos” (Pr 1,27, 2,1-2; Mt 19,4, Mk 10,6). Tačiau ypač po II Vatikano Susirinkimo atsirado (infiltravosi ar buvo infiltruota) kriptomodernistinių vyskupų ir kardinolų, kurie ėmėsi vykdyti masonų suplanuotą Bažnyčios sugriovimo (pradedant 1879 m. prancūzų, paskui 1917 m. bolševikų revoliucija, o dabar jau „naujosios pasaulio tvarkos sukūrimo planu) programą. Ypač prie to prisidėjo S. Galleno „Mafija”, kaip ją pavadino jos narys Belgijos kard. Godfried Dannels, tėvynėje kovojęs už vienalytę santuoką ir abortų legalizaciją. Ši „Mafija” nuo 1995 m. svarstė, ką parinkti Jono Pauliaus II įpėdiniu, kuris įveiktų kard. Ratzingerį. Savo kandidatą… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Mieli tautiečiai, manau, kad reikia kreiptis į atskirų šalių organizacijas ir partijas (tik ne į Kubilių, Maldeikienę ar Rasą Juknevičienę, nes jie neišmoko dirbti Lietuvai, bet išmoko pristaikyti ten, kur jiems yra naudinga ir jie gauna didelius pinigus už kuriuos jie suoks bet ką; liaudiškai pasakius jie yra paprasti lietuviški išverstaskūriai ir chameleonai) dėl įdomaus reiškinio. Aprašysiu jį trumpai. Štai „Šeimų Sąjūdis” nėra ginamas Seimo, bet jis turi gintis nuo Seimo.”Šeimų Sąjudis” gina LR Konstituciją. Nuo ko jis gina? Nuo Seimo. Tada kyla klausimas: kas yra tas Seimas? Jis yra mūsų valstybės valdymo organas ar ko nors kito? Tai, kieno ORGANAS yra Seimas. Jis yra ta institucija, kuri yra sukurta tam, kad demonstruoti mūsų visuomenei, kad tai yra valstybės valdymo… Skaityti daugiau »

elfe>>Į pabėgėlių antplūdį Europoje

niekas nepyksta, jei zmogus pasirenka sali, kurioje noretu gyventi ir buti tai saliai lojaliu. bet pyksta kai „antpludziai” yra tycia forsuojami. taip vykdomos visuomeniu subversijos ar net saliu okupacijos… stai jau ir Lukosenka mums siuncia „dovaneliu”: Nelegalių migrantų srautas iš Baltarusijos pusės yra išaugęs, o nelegalių migrantų gabenimo sraute gali dalyvauti vietos pareigūnai, sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. „Girdėjome iš A. Lukašenkos pranešimus, kad užvers mus nelegaliais migrantais ir narkotikais, bet tą nelegalių migrantų srauto tendenciją mes stebime kurį laiką“, – trečiadienį per Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį sakė A. Bilotaitė. …Prieš savaitę A. Lukašenka Baltarusijos parlamente pareiškė: „Mes stabdėme narkotikus ir migrantus – dabar jūs patys juos valgysite ir gaudysite“. … nelegalūs migrantai Baltarusiją pasiekia… Skaityti daugiau »

Al. elfei

subversija – užvaldymas, perversmas

elfe > Pritariu, kad homoseksualumas

jei lytines tapatybes sutrikimas ar sutrikdymas isprievartavus/tvirkinus yra liga, tai kaip ji turetu buti gydoma?..
nes psichologai zino, jei mergaites pirmoji patirtis – isprievartavimas, ji ir toliau tampa prievartautoju auka, nes nebegali normaliai bendrauti ir myleti…

gal ne atsitiktinai ta kairiuju – S. Galleno “Mafija” buvo isteigta Briuselyje 1990, kai nepavyko, sako, kgb samdiniui nusauti Jona Pauliu?.. ir del ko jie taip nekente Ratzingerio?..

Žemyna

Vasara – puikus laikas operatyviai, staigiai įgyvendinti visus Velnio planus „didmena”, priimti visą šūsnį valstybę ir Tautą nugramzdinsiančių įstatymų.
Ponas meras, užuot padėkojęs už informaciją, kad birželio viduryje numatyti 3 renginiai, ir pažadėjęs, jog savivaldybė iš savo pusės pasirūpins, kad PILIEČIAMS ten nebūtų jokių trukdymų, pareiškė, jog JIS NEDUODA TAM LEIDIMO(!!!)
Taigi, piliečiai, savo nuomonę reikšite, kai ponas Š. tai leis.

Nauja tvarka

ir kapuose.Užuot skatinus artimųjų ,tėvų,brolių,senelių atmintį,žiūrima grynai techniškai ,-dabar jau neliko dėžių žaliosiosm atliekoms,- negalėsi nenuneši padėti ant kapo gėlės ar neturėsi kur dėti nuvytusių našlaičių,turėsi dėtis jas į rankinuką ir neštis ar vežtis už dešimčių kilometrų namo.Skatinama betoninė atmintis.Ir visa dėl kilnaus tikslo,-aplinkosaugos.Ar dvasinė ekologija neturėtų būti svarbiau?

30
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top