Linas V. Medelis. Vingio parkas. Kažkas bus

Kai prabylama apie šeimos gynimo maršą, iš mano atminties vandenyno dažnai išplaukia daugiau nei trijų dešimtmečių senumo jausmai. Dviejų galingų Sąjūdžio sukeltų mitingų Vingio parke tematika šiandien jau gerai žinoma ir nieko nestebintų. 1988 m. birželio 24-ąją Gedimino aikštėje, Sąjūdis surengė palydėtuves su palinkėjimais į Maskvą vykstantiems imperinės kompartijos XIX konferencijos delegatams nuo Lietuvos. Tai buvo didžiųjų mitingų pradžia. Prisirinko pilna aikštė, apie 20 tūkstančių žmonių. Liepos 9 dieną Sąjūdis Vingio parke surengė mitingą (ne mažiau kaip 100 tūkstančių dalyvių), prisidengdamas LTSR kompartijos delegatų sutikimu iš tos „perestroikinės“ konferencijos. Rugpjūčio 23 d. pasmerkti Molotovo-Ribentropo paktą susirinko 200, ar net daugiau, tūkstančių žmonių. Tarp mitingų tik pusantro mėnesio laiko tarpas. Ryškiausiai mano atmintyje įsitvirtino ne kalbos, o nepaprasta, tiesiog ore sklandanti dvasinė minios vienybė. Toje vienybėje buvo justi džiaugsmas, bendri lūkesčiai ir drąsa apie juos prabilti, tikėjimas ateitimi, geresniu, laisvesniu gyvenimu. Žmogaus teisės ir laisvė, okupacija ir nepriklausomybė, net vėliava ir himnas – tokia tematika tuo metu dar buvo liečiama atsargiai, negarsiai…

O šiandien, prisimenant tuos didžius įvykius Vingyje, man kažkodėl atrodo, kad tuo metu poetai geriau jautė realybę nei būsimi ir esami politikai profesionalai. Paeksperimentuokim vaizduote.

Štai ištrauka iš Sigito Gedos „Žodžio Lietuvai“, pasakyto mitinge liepos 9 dieną: „… mano vieno gyvo ir mirusio draugo išmintis: „Pelė niekados neįveiks dramblio, tačiau lemiamu momentu jinai gali įlįsti į straublį ir tada pakutenti taip, kad šita išpampusi rupūžė pradės baisiai čiaudėti“.

Ir tada tūkstančiai stovinčių, sėdinčių, gulinčių Vingio parko pievoje ir tribūnoje – tai mes mes, „peliukai“ – šypsosi. Ir pajuntame, kad galime įveikti tą „išpampusią rupūžę“, trypiančią, atrodytų, iš taip toli, iš rytų. Mes buvome ne minia, mes buvome vienas gyvas, bendra mintimi alsuojantis organizmas.

Poetinė išmintis prabilo į tautą ir tų pat metų rugsėjo 16 dieną pirmajame Sąjūdžio biuletenio „Atgimimas“ puslapyje. Štai ji, ta Justino Marcinkevičiaus išmintis (pastraipų numeracija mano):

(1) Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapio neišnyktų. Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais ir garbingais tautų ir valstybių vardais. Norim, kad ir kiti su pagarba mus ištartų.

(2) Istorija, į kurią mes atsiremiam, yra mūsų istorija. Šviesos ir tiesos spindulys teapšviečia skurdžius ir garbingus, kraujuojančius ir sopulingus jos puslapius, senus ir naujus jos kultūros paminklus.

(3) Kalba, kuria kalbam ir kuria didžiuojamės, yra mūsų kalba. Joje užtenka žodžių meilei ir neapykantai, džiaugsmui ir liūdesiui, ji niekam negraso, ji nieko neatstumia. Kaip ir visos, ji nori gyventi.

(4) Žmogus, kuris žiūri į mus, reikalauja tiesos ir teisingumo. Turi būti apsaugotas jo gyvenimas, darbas, kūryba, apgintas ir pagerbtas jo žmoniškumas, sąžiningumas, dora. Jo dvasios gėlė, jo būties vienybė teišsiskleidžia tarp mūsų ir mums.

(5) Gamta, kurioj esam, yra mūsų, bet mes esame jos. Nuvalykime užterštas žalias jos akis, rūpesčiu ir globa apgaubkim visus jos pavidalus, visas jos broliškas formas.

(6) Mes sveikinam Persitvarkymą, išlaisvinantį dvasią, mintį, darbą, kūrybą, ir po jo vėliavom – viešumo ir demokratijos vėliavom – siekiame atsinaujinti, atgimti žmogui ir tautai.

(tekstas buvo pakartotas specialiame 2018 m. spalio mėn. leidinyje „Sąjūdžio Atgimimas“; jis buvo skiriamas Sąjūdžio, R. Ozolo ir savaitraščio „Atgimimas“ – viso trejeto – trisdešimtosioms metinėms).

Iš ten pat dar pridėkime trijų dešimčių metų senumo R. Ozolo straipsnį, iš kurio šiandienai beveik pakaktų tik pavadinimo – „Svarbiausi Sąjūdžio žodžiai: dora, protas, dvasia“ – ir pajusime, kad tuos tris dešimtmečius mūsų visuomenei, ypač vadinamiesiems lyderiams, labai greitai ne tai tapo svarbiausia. Pažvelkim į 6 pastraipą. Jame M. Gorbačiovo peršamas terminas „persitvarkymas“ („peregruzka“ ar „perestroika“) Sąjūdžiui labiau buvo reikalingas dar nedrąsiai pridengti, ko trokštama ir tikimasi iš tiesų: išlaisvintos dvasios, minties, darbo, kūrybos ir viešumo, demokratijos, žmogaus ir tautos atgimimo. Ar esate tikri, kad tai, kas taip rūpėjo prieš trisdešimt metų, šiandien pasiekta? Ar toliau brisime dar ilgus dešimtmečius?

Ar tas kraštas, kurį paveldėjom iš savo protėvių, tikrai yra mūsų? O kalba su visais anglicizmais, bandymais keisti, papildyti raidyną, pataikauti tautinėms mažumoms, kurios nėra mažumos, yra mūsų? O istorija su vieša panieka tolimos ir artimos praeities didvyriams – mūsų? Tikrai?

Mes norime tiesos ir teisingumo (4)! Kur jų ieškoti? Taip, mes esame gamtos dalis (5). Taip, tik ar mums priklauso tie tūkstančiai hektarų miško plynių ir tokiam likimui pasmerktų miškų…

Analogijų galima rasti ir daugiau. Pavyzdžiui, perfrazuojant Ozolą, tą pradžią išgyvenusiems, šiandien ją lyginantiems su dabartimi, artimesnės sąvokos yra: nedora, savanaudiškas protas, leisgyvė dvasia…

Anų metų sistema neįvertino tolesnės įvykių raidos ir minios nuotaikų, o minia jau ne itin bijojo sistemos. Jos vadai, tapo tam tikrais saugikliais nuo galimo smurto. Liepos devintosios mitinge dalyvavo pats Lietuvos kompartijos Centro komiteto pirmasis sekretorius A. Brazauskas ir dar keletas artimos nomenklatūros pagal rangą. Taigi, milicijos įsikišimo negalėjo būti (ji pasireiškė vėliau). Antrajame mitinge sistemai atstovavo tik Lietuvos TSR užsienio reikalų ministras, kalbėjęs įgrisusiomis bolševikinėmis tezėmis ir jis, nebaigęs kalbos, buvo tiesiog nuplotas.

Minia nebebijojo sistemos. Sistema dar nebijojo minios. Vėliau, sistemai krūptelėjus, milicija pasirodė su lazdomis, tais laikais vadintomis „bananais“.

Ar šiandien sistema baiminasi numatomo „Dididžiojo Šeimos Gynimo Maršo 2021“?

Laikai nebe tie, tad jau palaipsniui imtasi kitų veikimo priemonių. Pavyzdžiui, karo policija gali laužtis į jūsų namus vos susapnavus, kad esate valstybės priešas; kovojant su neapykantos kalba, įvedama cenzūra, jūsų judėjimo maršrutai ir tikslai yra kontroliuojami, jūsų verslas žlugdomas draudimais, mūsų medicina paralyžiuota (nėra kitų ligų, išskyrus vieną), mūsų vaikai uždaromi namuose prie kompiuterių. Ir nepaprastas psichologinis spaudimas dažnai su niūriomis, tragiškomis pasekmėmis…

Sąrašas yra ilgesnis, o kovojant su virusu padaryta tiek klaidų, kad sunku jas laikyti atsitiktinėmis.

Sistema žiūri mums į akis ir meluoja padedama žiniasklaidos. Visuomenės pasitikėjimas pastarąja dabar žemesnis nei bet kada. Skelbiama, kad maršo dalyviai yra idiotai ir kvailiai, organizatoriai prastos reputacijos, kad jie įtakojami Putino, kad už „marširuojančių“ slepiami kažkieno politiniai interesai tai vienkartinis renginys, kad vienam pranciškonų kunigui vienas laikraščio redaktorius yra „pronacistiškų pažiūrų“ ir net vienas iš rėmėjų, o krikščionys turėtų atsiriboti nuo „Didžiojo šeimos gynimo maršo“, nepaisant to, kad gerokai aukštesnio rango kunigai remia pačią renginio idėją…

Organizacinio komiteto lyderis Raimondas Grinevičius, valstybės vadovams – Prezidentui, Seimo pirmininkei, Premjerei – registruotais laiškais išsiuntė kvietimus dalyvauti Didžiajame šeimos gynimo marše.

Įdomu, ar bent vienas atsiliepė? Kuris iš jų išdrįs pasirodyti tautai dalyvaudamas kitų neišvengiamai susijusių temų aptarime? Anuomet A. Brazauskas, sakydamas dar ganėtinai prosovietinę kalbą, juk užsidėjo pliusą savo politinei karjerai.

Kaip atrodytų, jei aplink Seimą susirinktų bent dešimtadalis iš 300 tūkstančių, kurių net nenorėta išgirsti?

Anuomet dalyvavau pirmajame Sąjūdžio tarybos posėdyje Pionierių rūmuose (dabar jų vietoje gabalėlis Valdovų rūmų). Atėjau kaip neprašytas žurnalistas ir nebuvau išvarytas. Kol rinkosi tarybos nariai, su Arūnu Žebriūnu išėjome į balkoną parūkyti. Tylėjom. Žiūrėjom vienas į kitą. Šypsojomės. Nepamenu, kuris iš mudviejų pasakė:

– Kažkas bus?

– Taip, bus.

Šį šeštadienį Vingio parkas atviras. Nieko nuostabaus, kažkas bus.

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
60 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
aga

Na si karta sistema KUR KAS mazesne. Tada uz valdzios nugaros buvo visa SSSR. Dabar – tik nukarshes pianistas ir tukstantis kitas neokomunistu. Is valdzios nepasirodys NIEKAS. Jie bijo.

Prezidente,

tai Jūsų šansas. Kai toks Ž.Pavilionis rengiasi Jus ,,apkaltuoti”, tai ,,Šeimų Sąjūdis- Didysis Maršas ” yra Jūsų ŠANSAS įgyti Tautos mandatą- palaikymą. Atvykite ir pamatysite, kad Esate gerbiamas, kad apkaltos nei Pavilioniui, nei Gabriukui prastumti nepavyks.
Noriu tikėti, kad Jūs dar turite sveiko mąstymo, supratimo, kad gegužės 15-oji – Jūsų šansas. L.
Tiesa, Šimašius suteikė dar keliems mitingėliams leidimus Vingio parke, kad suveltų, sudrumstų, sukeltų Šeimų maršui. Sorosh pinigėliais nupirktas meras?
Dėkui Linui – puikus straipsnis, puikus priminimas kas buvo. O gal kas ir BUS?

Diedas

Visiškai nevykę palyginimai.
Tada žmonės ėjo kovot už savo laisvę, varomoji protestų jėga buvo intelektualai, filosofai, poetai- žmonės turintys autoriterą ir turintys ką pasakyt.
Į sąjūdžio mitingus nereikėjo samdyt autobusų organizuoti milicijos palydos, greitosios pagalbos ir. t.t
Atgimimas buvo liaudies širdyse.
Dabar gi, organizuoja buki vatnykai net patys nesugebantys visko padaryt iki galo. Su žiniasklaidos kartu su beraščiais troliais pagalba pagalba, su valdžios palaikymu, su aktyvia agitacija ir dideliu biudžetu.
O rezultatas? Kas susirinks?
Buka vata, kuriems dėl viskų nelaimių kaltas Lanzbergis, kuri nesupranta kas vyksta aplinkui ir nemato kur ritasi Pasaulis.
Niekada nebuvau už valdžią, esu prieš dabartinį bardaką, bet į kremliaus organizuojamą klounų maršą tikrai nesiruošiu
Ir kitus agituoju neprisidėt.

123.

be vienybės nieko nebus.arba bus kaip yra arba dar blogiau.

Dzeikas

Diedo palyginimai teisingi.
O ir pats autorius teikia peno apmastymams ir palyginimams.
TADA – buvo prisidengiama sovietines partkonferencijos delegatu palydejimu ir sutikimu, o dalykas – Lietuvos nepriklausomybe(ne kuriems ir laisve, bet mazumai).
DABAR- prisidengiama seimos gynimu, o dalykas…???
Man sitoje vietoje tamsu, va Diedas sako,kad tai Sovietijos pinigais rengiama akcija.
Kaip sake „Dedule” – kas galetu paneigti?
Netvirtinu, kad butent taip, bet ziurint i tuos kurie palaiko, stovi greta ir juju argumentus atydziai ziuri po kojomis,kad neatsistotum batais kur nereikia.

Diedui ir Dzeikui

konservliberalai dziaugiasi skaitydami tekstus, kaip jusiskis. ju propaganda, pasirodo, visai veikia. gal jau pamirsote, kad ir Sajudyje buvo visokiu zmoniu, kai kurie buvo irgi „ant ribos”, kai kurie buvo kryptingai smeiziami tuometinio mainstreamo, bet atsitiko, kas atsitiko. kazkas tikrai bus, tik nezinia, kas. gal kazkas didelio, ogal pasibaigs, kaip jau ne vienas gynimas yra pasibaiges, niekuo. jau greitai pamatysime. as tai galvoju, kad bus ir daug provkaciju is tu antimitingu dalyviu. tikekimes, kad iki fizinio smurto nebus prieita, nors nebuciau toks tikras

DD plius DD

Na, aliuzijos į Sąjūdį šiuo atveju perdėtos- per daug visokiausių skirtumų ir daugelio galvose sumaišties, per daug susigrupavimų, interesų ir t.t. Sąjūdininkams vienu atžvilgiu buvo paprasčiau- „mes tauta ir jie visokie jedinstvininkai”. Šiandien tokios vienybės, kai vienoje barikadų pusėje galėjo atsidurti ir Sadūnaitė ir tas pats Brazauskas, deja, bet nematau. Apie iniciatorius nieko nežinau, tai ir nešnekėsiu. Apie prisišliejusius politikierius ir šiaip sėkmės medžioklius nieko nešnekėsiu, nes nelabai yra ką gero pasakyti. Tas verčia su šiokiu tokiu pesimizmu žiūrėti į visą šį reikalą, nepaisant kelių autoritetingų viešumos žmonių palaikymo. Bet.. Sąjūdis irgi ne kaip perkūnas iš giedro dangaus užgriaudėjo vingio parkuose ir baltijos keliuose. Tačiau susireikšminusios įtakingosios publikos reakcija tiesiog stulbina. Mano įspūdžiu komunistinė nomenklatūra sąjūdininkų bijojo mažiau, nei dabartinė… Skaityti daugiau »

Oberpedofilšteinas laimingas juokiasi

Bus viena sėkmingiausių litovcų garo nuleidimo ir kvailinimo akcijų 🙂
—-
(mes puikiai įsisavinsime ne tik biudžeto lėšas, bet ir Europos Sąjungos.
o litovcai dėl savų skolų toliau karsis ir bėgs į Norvegijas, Airijas, Anglijas. Taip jiems ir reikia :))

Aš už tradicinę šeima !!!

15min ir delfis pametė kelią dėl takelio seniai seniai… Prieš metus smuko komentaras.lt. Paskutiniu laiku bando pasitaisyti (?), deja… Propatria niekaip nesusitvarko nei techniškai, nei vizualiai, nei ideologiškai… Alkas taiko būti visiems geras (gal), bet, kas tinka viskam, tas (ne)tinka niekam. Pozicija.org kiek atsigavo, pasitaisė, bet kaip ir alkas neturi aiškaus veido (kiek miglotos pažiūros, vertybės, orentyrai). Tiesos.lt be visų kitų nuodėmių dar ir labai simpatizuoja žydo-komuno… —— Tikro,dešinių pažiūrų portalo nėra. Tauta palikta vėjų pagairėje… Dabartiniai lietuviai prijaučiantys kairei kelia piktą juoką! 1) absoliuti dauguma tikrų komunistų (buvusių toje partijoje) nuo Chruščiovo iki TSRS pabaigos turėjo nemažai žmogiškumo, padorumo…, bet po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo* SUSVOLOČĖJO (tikrai ne visi). Pypt-pypt… kur matyta komunistas-milijonierius… Tokie jie ir komunistai. (Gerbiu tuos komunistus… Skaityti daugiau »

>aga

Na, Jūs optimistas (-ė). Sistema kur kas mažesnė? Taigi ne. Ta sistema jau seniai mūsų viduje. Tautietis tautiečio nekenčia… ir taip žiauriai, kad tokių laikų nepamenu. Atsimenate Kristaus žodžius: nė viena susiskaldžiusi karalystė neišsilaikys? Štai mes ir atsidūrėme ant tos ribos.
Labai gerbiu Liną Medelį ir kitus senuosius idealistus, Marše žinoma dalyvausiu, bet – tik iš gryno principo. Dėl sąžinės. Netikiu anei kiek, kad dar galime sustabdyti šį visu greičiu lekiantį baisios savinaikos traukinį.
Bet net ir vilties netekęs žmogus privalo stovėti už savo principus iki galo.

DD plius DD

Dar pridursiu ne apie patį maršą, o apie įtakingųjų, ypač iš patogiųjų dominuojančiai viešai valdiškai opinijai reakciją. Gražu net ružava! Tokios isterijos dar nuo vadinamosios Garliavos istorijos nepamenu. Pamynę viską, kas neturi būti mindoma, griebiasi gatvės bernų ir mergų leksikos. „Runkeliai, kaimas, atsilikėliai”- čia gal padoriausi atsiliepimai.(Ir savaime suprantama, kad čia ne joks „hatespyčius”, o pozytyvus „hatespyčius”). Eikit jau eikit….
Na ir ką čia sakyt? Valdymo meno pradžiamokslis sako, kad tokia baimės diktuojama isterija yra viena iš blogiausių pozicijų, kurių gali laikytis valdantieji. Jau geriau tironas, kurio bijo visi, nei mimoza, kuri bijo visko.
Kodėl taip yra? Aš manau, kad valdantieji paprasčiausiai nelabai nutuokia ką jie valdo. Vienas dalykas yra facebookinis burbulynas, o visai kas kita yra tikrovė.
Toliau nesiplėsiu.

Jules

Aha, kai į mitingus pradėjo vaikščioti LK(bolševikų)P CK sekretoriai su AMBalu priešakyje, va tada ir prasidėjo didieji mitingai. O kur CK skretoriai nevaikščiojo – ten lupo ir miškelin vežė. Ir žmonių susirinkdavao nedaug – saujelė viena, kita, nes kiti neateidavo, nes jiems drg. L.Šepetys leidimo neišduodavo.

> 2021-05-13 10:48

gerai, kad nesiplėsi, juliau Milaiti, nes ir taip nuo pat ryto dergi po visas straipsniais.

to Diedas

Diede, ko užtraukei šįryt, kokios machorkos, kad tapi gerai žinai apie „Perestroikės” judėjimą?

elfe

istyriau, tad ir pasitikiu Sheimos Marso rengejais, nors paksitai ir noretu sukelt tokius itarimus, kad cia mol kremlius prisidejes… pats gudriausias Kremliaus projektas – Andropovo-snipo M.Liubimovo (uzpalengavusio MI6 vadovo pavaduotoja Philbi) „perestroikos Vakarams projektas – „filantropas” Soros, peremes i savo imperija nuo Melo imperijos, besitraukiancia Rytu Europa, NVO, think-tanku tinklu apraizgiusi ES, JAV, okupavusi Zmogaus teises ir galimai tapusi politiniu lobistu KGB priziurimai tarptautinei narkotiku mafijai… schema paprasta. tarkim per socialisto Pranckekeviciaus vadovaujama „Europos Komisijos atstovybe” (kuri faktitiskai Soros atstovybe, nes ji tik Soros ERAZMUS + siulo, kai tuo tarpu EK studentu keitimosi programa vadinasi ERAZMUS). pasubsidijuoja varganiems studentams mokymasi Soros privaciam CEU (kuri Orbanas isvijo is Vengrijos), o sie, ideologiskai apdoroti, buna ibrukami i teisesauga, NVO, svietima ir kt..… Skaityti daugiau »

Tvankstas

Šiandieninės Lietuvos sprendimas – nauji SEIMO RINKIMAI.

Tvankstas

Garbė ir šlovė Šeimų maršo budintojams ! Lietuva, lietuvių tauta ir kalba yra atsidūrę 1940 m. birželio pradžios padėtyje, šį kartą įvedant visuotinę liberalizmo diktatūrą. Kaip tada 1940 m. Lietuvos elitas tikėjosi gerai gyventi ir sovietijoje, taip dabar Lietuvos elitas įsivaizduoja gerai gyvensiantis ir visuotiniame liberalizme. Kaip po Lietuvos elito išdavystės 1940 m. Lietuvos artojai kovojo prieš sovietiją, taip dabar eiliniai Lietuvos piliečiai kyla kovoti už savo, savo vaikų, savo anūkų ir savo proanūkių laisvę, su mintimis – jei ne šiandien, tai kada vėliau ? Lietuvos elitas stengiasi išsityčioti ir tyla numarinti Šeimų maršą, daugybė čechoviškų „žmonių futliare“ perdraudinėja – „kad tik ko neatsitiktų“, kaip V. Kudirkos parašytieji inteligentai – kinkadrebiai. Teateinie šviesa ir tiesa, nešama Šeimų maršo, Lietuvai !… Skaityti daugiau »

Madame Elfe,

na, kas jau Zigmutis yra – gerai žinome. O apie du kitus jo draugelius – Andriuką ir Jurgį nelabai. Galėtum, Madame, giliau pasikapstyti ir tuodu mums čia atkapstyti. Mus domina visi trys veselnykai (Dubnos vestuvininkai). Būtume avansu Jums dėkingi.

Tvankstas

10:12 – labai taikliai pastebėjote dėl internetinės žiniasklaidos. Štai ką reiškia žmogiškųjų vertybių supratimo, dvasinio stuburo neturėjimas. Tiesiog gluminantis Alko skaitytojų lankomumo mažėjimas, jau išjungė skaitliuką su straipsnių lankomumu – jei praeitais metais dešimtas turėdavo 800-1000 apsilankymų, tai prieš keletą dienų šeštas turėjo tik 160, pasisakymų po straipsniais teliko vienetai. Atsitiko paprastai, kai neturint jokio dvasinio stuburo gali klykauti V. Balkus, kaip jis nekenčia D. Trump’o, A. Avižienis gulasi už J. Biden’o pergalę ir teisingus rinkimus, kai neturint jokio supratimo yra aukštinama sero Attenborough knyga, kuri tėra Romos klubo propagandonas, kaip ir kodėl teisingai turi likti auksinis milijardas potekstine mintimi. Aš turiu džiaugtis savo palikuonių dirbtiniu nužudymu vardan auksinio milijardo – buvome dulkės, tai ir išnyksime laimingai kaip dulkės ?… Skaityti daugiau »

Tvankstas

Jules 11:04 – nuostabiai tikslu, kaip praeičiai, taip ir dabarčiai.

Jules

Reikia rašyti ne „žiniasklaida”, o – dezinfosklaida. Dezinformacijos plėtra, sklaida ir panašiai. Arba dezi hipnozė prastuomenei ir zubryloms – mokslo pirmūnams.

habilitās

Nieko nebus. Tas „prisiminimų vandenynas“ yra tik Jūsų fantazijos vaisius, nes ir tada nieko nebuvo, išskyrus kovą dėl valdžios perdalijimo, arba, kaip yra įvardijęs vienas psichologas V. Matulevičiaus laidoje „Krantas“ – antrųjų nomenklatūros atstovų kova prieš pirmuosius. „Sąjūdis“ atliko laužtuvo vaidmenį, siekiant patekti į tuometį komunistinės nomenklatūros pastatyta be eilės. Visi puikiai žinome, kad „persitvarkymas“ buvo nuleistas iš viršaus ir apie tai yra viskas išdiskutuota. Tai, kad visuomenė buvo pritvinkusi, it votis, ir sprogo, buvo neplanuotas momentas, įnešęs šiek tiek sumaišties, bet ne daugiau. O gal autorius mano, kad A. Brazauskas, per slaptus pasivaikščiojimus Vingio parke su V. Landsbergiu, nežinojo kas iš tikrųjų yra pastarasis?! Nes tada R. Janutienė, paviešinusi per OpTV V. Landsbergio pareiškimo dėl stojimo į komjaunimą turinį,… Skaityti daugiau »

Pasigedau

O Stasio iš karantino nepaleido?

Cha>>>habilitās    2021-05-13 12:17

Sakot, kad „Dabartinė valdžia yra išrinkta visuotiniuose rinkimuose…” tik pamiršote pridėti – vyko taip, kaip ir JAV prezidento rinkimuose.

! >> habilitās  12:17

Siūlyčiau nepasimesti „prisiminimų vandenyne“ 🙂 „Dabartinė valdžia yra išrinkta visuotiniuose rinkimuose, o ne kieno nors nuleista iš viršaus,… “ Hmm… Dabartinė valdžia… # (ne)Laisvaisvės partija Seimo rinkimuose dalyvavo neteisėtai (reikalingus dokumentus traukinukas* atvežė pavėluotai…) # Rinkimai į LR Seimą 2020 rudenį neįvyko, nes buvo rinkėjų boikotuoti(!) – rinkimuose dalyvavo 48% rinkėjų, reiškia rinkimai neįvyko… # Galimai DOMION irgi neliko pasyvi. # Neišrinkti (!) sEIMO nariai suformavo valdančią koaliciją su neteisėtai rinkimuose dalyvavusia (ne)Laisvės partija. # Seimas neteisėtas > valdanti koalicija dvigubai neteisėta > … trigubai neteisėta. . habilitās’tai, regis šiandien iš lovos ne ta koja išlipote… (na pasitaiko). Sakote „Nieko nebus.“ O aš tvirtinu BUS. Viena iš dviejų: arba tauta (visuomenė) pergalingai pasuks į gyvenimą, arba nepasukus išnyks istorijos vingiuose… Skaityti daugiau »

O kas tokia

ta R.Janutienė, kokia jos tikroji biografija? Kokia jos tikroji reputacija?

Visi, kas buvote įstoję

į Komjaunimą bėkit iš čia ir iš bet kokios valdiškos tarnybos, ir iš viešumo. Ar Janutienės mokytojai ir dėstytojai nebuvo kartais įstoję į Komjaunimą ar į Kompartiją ir nelaikę Mokslinio Komunizmo egzo? Jei taip, tai jos diplomas irgi niekinis ir jai pačiai praplauti smegenys – vadinasi, nepatikima jokiam antioligarchiniam judėjimui.

Sakykit,

ar Jūs nemanote, kad toks partijos pavadinimas, kaip „Centro partija „Gerovės valstybė”” – durniau ir nebe sugalvosi kvailų prasčiokų medžioklei? Negi Jūs manote, kad Rūtelė gali kurti Gerovės valstybę su profesionalių sovietikų praplautomis Kapsukėje smegenimis? Baikit mus čia balamutit.

elfe - Diedui

maniau, kad jus mastantis zmogus…
bet, pasirodo, tik speliojantis…

panasiai dabar mokylose jaunimas lavinamas – atspet is triju A.B.C. teisinga atsakyma…
net mastyt nereikia, nei info psieskot pasiguglinant ar paklausant youtubej kaip ir apie ka diskutuoja jusu itariamieji…

>> Sakykit,   13:29

Situacija kritinė.
Pasirinkimų beveik nėra.
Dešinieji 30 m. miega, o gal ir dar blogiau…
Laukimas prilygsta pražūčiai.
Taip, kritika visagalė, bet gal tas putojanti už tradicinę šeima yra teisus.

Kodėl nėra daugiau konstruktyvių pasiūlymų?

elfe >> Aš už tradicinę šeima !!!

kas uz tradicine seima/ tautine valstybe, tas ir yra tikrasis desinysis.
visaspartijas, kurios istojo i Internacionala, galima laikyt kairiosiomis, remianciomis neotrockistine revoliucija, su Davoso berniuku Great Reset…

tad belieka tik tokia priespriesa: komunistinis internacionalas (senasis Kominternas palindo po „Gorbaiov foundation”) pries nacionalines/tautines valstybes, kurias kosmolopitai su ANTIFA vardina kaip „fasistines” ir butent joms bando atsakomybe uz naciu (Vokietijos nacionalSOCIALISTU nusikaltimus zmonijai primesti.

Vos tik youtubej Viktoro Petkaus sunaus Dovilo laidoj Vidmantas Valiusaitis irode, naciu bendradarbiavima su NKVD, tuoj kosmopolitai su NKVD teisiu gynejais sukele skandala ir ne tik Valiusaitis buvo priverstas atsistatydinti, bet ir centro vadovas…
ir nereikia musu patriarchu vadint „psiaudo”, jei ka.. tuo tik stojat i kosmopolitu puse ir turetumet but isskraidintas i kosmosa:)

elfe >> Jules

nepamirskit, kad pradzioj Sajudis buvo uz Gorbaciovo Perestroika!
tik Antano Terlecko Laisves lyga grieztai kelus „Rybentropo – Molotovo pakta kreipe link atsiskyrimo nuo Melo imperijos ir V.Landsbergis tuo judejimu pasireme..

aga

Na prasidejo TS-KGB atakos komentaruose sovietiniu KGB stliumi – „kas tu toks/tokia?”, „o kas jinai tokia?”, „o kas jus, kunige Svarinskai?”. Prisimenam konservos, kai Svarinskui uzdraudete i Katedra ateiti Brazausko viziito metu?

elfe >> Madame Elfe

pritariu antram Tvanksto komentarui.

jei klausiat apie Andriu Kubiliu, tai gal reiktu pasiguglint kokia veikla uzsiima tas didziulis tarptautinis Rostrapoviciaus-Vysnevskajos fondas, kuri remia Duma, Bilas ir Gelinda, o nesenai ir Monsanto /BayerPhizer
Monsanto genetiskai modifiuotus produktus lietuva su kitom valstybem blokuoja. Bet Monsanto nusipirko Bayer, o si gal Pfize Big Pharm kompanija… argi ji nefiguravo TS rinkimu programoje?..

Raigerdas

Gerbiamas Linas V. Medelis yra protingas žmogus ir štai koki svarbu dalyka jis parase:„Svarbiausi Sąjūdžio žodžiai: dora, protas, dvasia“ – ir pajusime, kad tuos tris dešimtmečius mūsų visuomenei, ypač vadinamiesiems lyderiams, labai greitai ne tai tapo svarbiausia. Ko nesupranta gerbiamas Linas V.Medelis ir dauguma dabartiniu inteligentu, susiformavusiu savo poziurius i gyvenima dar sovietmeciu? Kazkada tai buvo nesvarbu, bet dabar nezinoti sito dalyko, tai panasiai kaip buti be ranku. Gerbiamas L.V.Medeli, paimkite ir patikrintike, kaip jusu draugai, pazistami sugeba atskirti SVARBIAUSIA DALYKA NUO ANTAREILIU? Jus nustebsite, kad jusu draugai ar pazistami nesugebes atlikti sitos uzduoties. Tuos dalykus galima istreniruoti, bet MUSU SVIETIMO MINISTERIJAI TAI YRA NESVARBUS DALYKAS. Kadangi Svietimo ministerijai tai yra nesvarbus dalykas, tada pasekmes bus tokios, apie kurias jus… Skaityti daugiau »

Aš už tradicinę šeima !!! >> elfe

Kiek pastebėjau esi linkus tyčiotis iš lietuvių kalbos, piktybiškai nevartodama lietuviško raidyno. Neperseniausiai prašei padėti tuo klausimu, bet… Gal toks įvaizdis? Blogas įvaizdis. O gal esi nukritus iš kosmoso. —- Dėl dešiniųjų. Padėtis kraštutinai klaiki!!! . 30 metų, o jie nei vieno TIKRO portalo nesulibdė. Graudu… . Landsberginiai pakėlė neužmištuolę. Panašu kad visiems dešiniesiems tinka. . Tautinės mokyklos nėra, ir nereikia dešiniesiems (negi reikės kairiesiems, jug jiems visada buvo liaudis o ne tauta). . Emigracija. Pats per TV ne kartą mačiau kaip žurnalistų paklaustas V. Landsbergis dėl emigracijos gudriai nusukdavo „į šoną“… „juk ne už geležinės sienos esame…“ . Kubiliui premieraujant, rūpestis tik stambiais verslininkais (Kubilius, paklaustas žurnalistų apie smulkų ir vidutinį verslą, atsakė klausimu į klausimą: „o kur dėsis… Skaityti daugiau »

to Prezidente

Neleiskim visokiem sorosistam su maldeikienem NUNULINT musu Prezidento!
Prezidentas ne tik atsakingas uz uzsienio politika, bet yra ir kariuomenes vadas.

O siadien vyksta hibridinis karas: ekonominis/energetinis, informacinis.propagandinis ir galimai BIOLOGINIS/BAKTERINISbakterini gikla!
Tautu Taryba po „ispanisko gripo” buvo uzdraudusi naudot biologini ginkla.
Bet kai po karo su Suomija stalino Rusija buvo ismestais Tautu Tarybos, po karo Stalinas pasistenge panaikint TautuTaryba ir ikurt Jungtines Tautas su Rusijos veto teise, apie si ginkla buvo nutyleta. Itrauktas tik cheminio ginklo draudimas…

Seimu marsas turetu itraukt punktus del savo demokratiskai isrinkto Prezidento palaikymo.

Raigerdas–elfei

Miela „elfe”, jus rasote:”elfe – Diedui 2021-05-13 13:37 maniau, kad jus mastantis zmogus…” Apsirinkti tikrai nesunku. Sitas „Diedas” yra provokatorius ir paranoikas.O dabar tapo netgi smeiziku:”Kas susirinks? Buka vata, kuriems dėl viskų nelaimių kaltas Lanzbergis, kuri nesupranta kas vyksta aplinkui ir nemato kur ritasi Pasaulis. Niekada nebuvau už valdžią, esu prieš dabartinį bardaką, bet į kremliaus organizuojamą klounų maršą tikrai nesiruošiu Ir kitus agituoju neprisidėt”. Taigi, „Diedas” mastyti protingai neismoko, o dabar jau per velu, nes jau jis haliucinuoja. Jis tiki tuo, kad jam snibzda i ausis jo nesveiki paranojiniai vaizdeliai, kurie atrodo, kaip tikri, nors tai yra tik blogai sudeliota mastymo kombinacija, nes ten nera protingo deliojimo pozymiu. Sitas Diedas jau atitruko nuo realybes ir sugrizti atgal jis nebesugris,… Skaityti daugiau »

mtz.

bus jei palieps atitinkamos ambasados.

elfe Raigerdui

puikiai paraset ir apie Razma, ir apie Dieda, ir apie Atgimimo redaktoriu, sio straipsnio autoriu…
smagu skaityt.
nemoka esmes atskirt nuo salutiniu nieku ir mane atakuojantis del lietuvisku raidziu, nors paaiskinau…

beje, atsakiau i Jusu klausima apie Barnevernet aukletini Breivika. nezinau ar skaitet.
kazin ar kas noretu, kad ir Lietuvoje D.Sakaliene su „Open society foundation” globojamais psichologais, vaiku psichiatrais tokiu „pavliku morozovu” priaugintu?..
sis neotrockistines „permanentines revoliucijos” vaizdelis darosi isties siurpokas…

idomia disertacija aptikau: Incorporating Youth into the Political Arena: Elite Structures, Elite-Youth Linkages, and Youth (De-) Mobilization in post-1960 Turkey (1960-2016)
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/97725/3/Uzun_Taskin_Begum_201911_PhD_thesis.pdf

Kažkas bus

Bus du dalykai:šuds ir nieks.

Jules

Madame Elfe, jūs minite Viktoro Petkaus sūnaus Dovilo laidą, kurioje Vidmantas Valiusaitis įrodė, kad naciai bendradarbiavo su NKVD. Bet jūs gi protinga Madame, tad puikiai suprantate, kad dar aktyviau bendradarbiavo Vakarų spec tarnybos su Stalino Rusijos NKVD, bet to neparašote. Jei to neparašote dėl mums suprantamų priežasčių – tiek to, nes jėgos nelygios ir tai mes suprantame. Sąjungininkų spec. tarnybos daug aktyviau bendradarbiauja – labiau nei priešų. Ir dar: sąjungininkai tarpusavyje nekariauja, o drauge skraido į „Kosmosą” ir dalijasi moderniomis technologijomis, ir jūs tai žinote labai gerai. Molotovo Maskvos paktas buvo tobuli spąstai Vokietijai, į kuriuos ji ir pakliuvo. Mes dabar irgi spąstuose. Amerika iki karo Sovietiją industrializavo ir elektrifikavo, kai ši steigė Gulagą ir ten vėliau, okupavusi Baltijos šalis,… Skaityti daugiau »

stasys

Medelio rašiniai tokie pat tuščiaviduriai kaip rupūžių pilvai kuriuose tik oras ir nieko daugiau . Daug gražių žodžių pavartota bekvapiu, bejausmiu .., žmogus užsidėjo pliusiuka ir jau gali drąsiai jaustis nuveikęs didelį darbą ..paslovinant praeitį ir anų laikų didvyrius parodant kokie jie dideli lyginant su šių dienų herojais .Ne , neplosiu aš tai ‘Garliavos lakstingalai’ jo žodžiai vargiai bus nuoširdus .Priešingai norėtųsi kad Vingio parke susirinktų realūs žmonės ir nuoširdus gebantis pasverti žodį jausmą ir tik tada apie jį kalbėti …Kam tas garliavinis muliazas ? Jo laikas jau senai praėjo .

Diedas

Smagu komentarus skaityt.
Apie save daug sužinai.
Vakar sužinojau, kad sovietmečiu gėriau vodkę, o dabar blogą travkę rūkau.
Šiandien ištisa litanija surašyta, apie visokias oj oj oj blogybes ir net sutartį su velniu.
Rytoj gal skaitysim, kad Diedas storas, negražus, be dantų, kiaurom punčiakam, priprestais triūūūsais ir jam iš burnos smirda.
Visaip dėlioju, bet tokiuose komentaruose niekaip nerandu ryšio su vatnykų organizuojamu maršu.
Nepataikyta į temą.
Manykim, kad kažkas prie kompo pasijaučia per daug kietas.
Negalvoju, kad susitikus akis į akį, bent vienas man pačiam pradėtų pasakot mano paties gyvenimo istoriją, kaip kad komentaruose rašo.
Šita tema neseniai mačiau gerą filmą.
Kas supranta maskoliškai pažiūrėkit.
labai nsugaišins.
Aštuonias minutes tetrunka.
https://www.youtube.com/watch?v=5Hp0l0AAxtU&t=199s

Diedas

Kodėl aš nemėgstu vatos.
Štai kas būna kai jie laimi.
https://www.youtube.com/watch?v=rldxFJsjOjk

Diedui

Tuo ir skiriasi skaitytojas nuo vatniko!
Skaitytojas komentuoja straipsnį, o vatnikas viską, išskyrus straipsnį. Trolintojai straipsniu, gi, neskaito, tik komentarus.
(habilitās)

Diede,

vatnikai yra tie, kurie įslaptino kagebistus ir atsisakė vykdyti desovietizaciją – deokupaciją. Derusifikaciją ir depolonizaciją. Atsisakė tankistus grąžinti namo su jų giminėmis, kaip neteisėtai, karo keliu, kirtusius Lietuvos sieną, ar dabar supratai?

stasys

Diedas .. atsargiai smaginkites , nežinia kokia ’emocinio triperio forma ‘ platina reigardas su vazelino bidonėliu nešiotojais . Va ims isteplios kokiais
prietarais o paskui imk ir nusiplauk kad gudras .Pas mane kišenėje vis dar barska nežinia iš kur atsiradę 30 norvegišku sidabriu..Gal juos pakasti po kokiu Garliavos daugiabučio balkonu , kaip atradimą ..:)))

labas rytas

Kad nepagalvotumėte, jog sąsius nuo kovido nusprogo, jis net du kartus kakutį komentaruose paliko! 🙂

Aibo

Ačiū už gražias mintis

60
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top