Majoras Albertas Daugirdas. Valdžia toliau imituoja rūpestį kariuomene

Šiuo metu klausimas, mano nuomone, turėtų pirmiausia skambėti taip: „Ar viską padarėme, kad Lietuvos nepriklausomybė būtų apginta?“ Jau po šio klausimo galima būtų išskirti dvi kryptis: ką padarė Lietuvos piliečiai ir ką padarė Lietuvos „valdžia“?

Lietuvos piliečiai padarė nepakankamai prisidėdami prie Lietuvos gynybinių pajėgumų vystymo. Net 1990–2000 m., kai tik buvo kuriamos ginkluotosios pajėgos, galėjome stebėti masinį išsisukinėjimą nuo privalomosios karinės tarnybos ir ne tokį jau didelį veržimąsi į Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą (vėliau – Krašto apsaugos savanoriškąsias pajėgas).

Tuo tarpu „valdžia“ nuo maždaug 1992–1993 m., kuomet valstybės valdymo „vadeles“ perėmė buvę komunistai, kariuomenę laikė „įtempę už apynasrio“. Tiesa, iš karto reikia pasakyti, kad ir konservatoriams kaskart grįžus į sprendimų priėmėjų gretas, situacija netapdavo ypatingai geresnė. Tačiau šį kartą kalbėsiu tik apie pastarąjį laikotarpį.

Negalima paneigti, kad valdančioji dauguma ir Prezidentė nesiėmė jokių veiksmų regione susidarius akivaizdžiai karinei grėsmei. Tačiau net iki šiandienos neišvengta tam tikro inertiškumo ir veiksmų imitavimo. Štai krašto apsaugos ministras nuo pat pavasario demonstruoja ne iniciatyvą, o reagavimą į pasekmes – vieną dieną visus kviečia „miegoti ramiai“, o keliančius nepatogius klausimus išvadina „eiliniais majorais“. Jau kitą dieną, po NATO ir JAV vadovų bei generolų patvirtinimų, kad NATO iš tikrųjų nepasirengusi tinkamai apginti Baltijos šalių, ima postringauti (to paties „eilinio majoro“ žodžiais) apie tam tikros ginkluotės pirkimą Lietuvos kariuomenei. Arba iš pradžių užsimena apie milijardą kainuosiančių pėstininkų kovos mašinų pirkimo konkursą, nutylėdamas apie pirminėse užklausose gamintojams keliamą reikalavimą užtikrinti tik antro lygio šarvų apsaugą, o jau vėliau puola su pagieža niekinti atsargos karininkų ir gynybos ekspertų išsakomas abejones dėl tokio pasirinkimo arba siunčia prieš TV kameras aiškintis savo komandos karininkus „būk tai, dar niekas nenuspręsta“.

Dar blogiau, kad už viso šio „nuostabaus“ sumanymo pradingsta argumentai, kodėl iki šiol visa (o ne dalis) kariuomenė neaprūpinta moderniais šalmais, neperšaunamomis liemenėmis, maskuojamaisiais baltais rūbais, kokybiškomis palapinsiaustėmis, taikikliais neseniai įsigytiems moderniems automatiniams šautuvams G36. Nutylima, kodėl iki šiol neperginkluotos Krašto apsaugos savanorių pajėgos tuo pačiu G36, kodėl kariai neturi naktinio matymo ir termovizorinės įrangos, suteikiančios milžinišką privalumą kovojant naktį. Kodėl pirmiausia nekalbama apie snaiperinių šautuvų ir lengvųjų kulkosvaidžių nupirkimą, kodėl nekalbama apie didelio kiekio prieštankinių sistemų Javelin nupirkimą, o tik apie „pakankamą kiekį manevriniams daliniams“. Kodėl kariai nėra aprūpinami taktiškai pagrįstu dėtuvių skaičiumi tabeliniam ginklui, kodėl nėra kalbama apie karines atsargas, kurios turėtų būti sukauptos ilgiems koviniams veiksmams vesti? Kodėl kariai nėra aprūpinami moderniais turniketais ir spaudžiamaisiais tvarsčiais? Kodėl kariuomenė nėra aprūpinama dideliu skaičiumi visureigių, kas tikrai padidintų jos mobilumą ir sukurtų pastebimai didesnį karinį pajėgumą? Kodėl kariuomenė neaprūpinama įvairių kategorijų nepilotuojamais skraidymo aparatais, įrodžiusiais savo milžinišką vertę kariniuose konfliktuose Irake ir Afganistane? Kodėl taip niekinamas karys – Lietuvos pilietis, kuris, „aprūpintas tokia modernia ginkluote ir įranga“, bus metamas į mūšio sūkurį, iš anksto suvokiant, kad tinkamai negalės atlikti savo pareigos? Ir tų „kodėl“ dėl ginkluotės ir įrangos įsigijimų būtų galima užduoti dar daugiau.

Taip pat galima būtų užduoti klausimą, ir kodėl mūsų kariniai sandėliai yra centralizuoti – ar tam, kad priešininkui būtų lengviau juos sunaikinti?..

Inertiškumas pasireiškia ir tokiu sprendimu kaip greitojo reagavimo pajėgos. Po 2008 m. įvykusio Rusijos–Gruzijos karo buvo sukurtos taikos meto užduočių pajėgos darant prielaidą, kad jos galėtų greičiau reaguoti ir į karines grėsmes. Bet dabar išaiškėja (anot „valdžios“), kad jos būtų nepajėgios susidoroti su „žaliaisiais žmogeliukais“. Situacija panaši į tą, kai Afganistane bazės užpuolimo metu žuvus vienam lietuviui kariui, šios bazės apsaugai buvo permestos ne tik Lietuvos kariuomenės specialiosios pajėgos, bet ir koalicijos partnerių, t.y. vieni kariai buvo mesti saugoti ir ginti kitų karių. Argi ne komiškai skamba? Dabar taikos meto užduotis atliekantys ginkluoti kariai pasirodo yra per lėti (tai kam tuomet iš viso tokios pajėgos buvo sukurtos?) ir negebantys izoliuoti „žaliųjų žmogeliukų“ užimto savivaldybės pastato? Tai ko tuomet mokomi vadai ir kariai karinėse mokymo įstaigose tema „Kovos veiksmai mieste“? Ir ko verti aiškinimai, kad pareigūnai nežinotų ką daryti, pamatę „žaliuosius žmogeliukus“ be skiriamųjų ženklų, bet su ginklais? Tai ko tuomet vertas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas ir kiti teisiniai aktai, reglamentuojantys, kas turi teisę nešioti ginklą atvirai ir kokias teises ginti kitų piliečių sveikatą ir gyvybę turi bet kuris Lietuvos pilietis, tarp jų – ir turintis ginklą savigynai?

Argi ne komiškai skamba ir pareiškimas, kad iš visų turimų pajėgų sukurta 2,5 tūkst. gerai parengta ir gerai aprūpinta grupuotė? Ar tai reiškia, kad kiti kariai yra prastai parengti ir prastai aprūpinti? Kodėl šiame grėsmių kontekste įnirtingai tylima apie tai, kad iki 2000 m. jau buvo sukurta teritorinės gynybos sistema, pagal kurią kiekviename rajone, miestelyje ar kaime buvo suformuoti savanorių padaliniai, kartu su reguliarios kariuomenės padaliniais turėję reaguoti į įvairiausio tipo krizes? Kas, jei ne vietinis savanorių būrys, kurio kariai ginklus laiko namuose (tiesa, ši idėja 1993 m. buvo numarinta), kurio nariai puikiai pažįsta tiek vietinius gyventojus, tiek ir vietovę, gali greičiausiai sureaguoti į konvencinį ar nekonvencinį incidentą? Apie tai tylima, nes prieš stojant į NATO ši sistema buvo nepaprastai energingai sugriauta.

Kad jau prabilau apie savanorius, tai negaliu nepasakyti ir apie visą mobilizacinę sistemą. Ji tiesiog nefunkcionuoja. Paklauskite, kada Lietuvoje per nepriklausomybės laikotarpį vyko stambesni mobilizaciniai mokymai? Tokių nebuvo! Tik dabar prabilta, kad 2015 m. ketinama juos organizuoti tam tikra apimtimi. Tai gerai. Tačiau kas trukdo išeinantiems į atsargą kariams išrašyti dokumentą su jo priskyrimu konkrečiam daliniui, konkrečioms pareigoms? Jau trejus metus esu atsargos karininkas ir tokio priskyrimo neturiu!? Kokių gi čia milžiniškų biudžeto padidinimų reikia? Tačiau maža priskirti prie konkretaus dalinio, dar atsargos karys turi turėti sukomplektuotą uniformą ir ekipuotę bei priskirtą ginklą su amunicija. Be to, jo įgūdžiai turi būti reguliariai atnaujinami ir palaikomi. Piliečiai karinės grėsmės akivaizdoje pademonstravo savo neabejotiną pasiryžimą ginti Tėvynę, tačiau „valdžia“ taip ir nepajėgė jų pakviesti savo lėšomis atvykti „bandomajai mobilizacijai“. „Valdžia“ vykdo tam tikrą viešųjų ryšių kampaniją – finansuoja filmus ir realybės šou apie kariuomenę, demonstruoja, kaip karių darbdaviai, žymūs visuomenės asmenys, parlamentarai šaudo poligonuose moderniais ginklais. Tačiau ši kampanija turi ir kitą „lazdos galą“ – atsargos kariai, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos nariai, neturi teisės taip pat išmėginti ginkluotės, nes „tam nėra teisinio pagrindo“. Dar vakar jis buvo, bet šiandien, jau išėjus į atsargą, toks pagrindas dingsta, tuo tarpu seimūnams jo ir iš viso nereikia?!

Apibendrinant: „valdžia“ vis dar per daug šneka ir teisinasi lėšų bei laiko trūkumu ir per daug imituoja veiklumą. Didesnį pasitikėjimą piliečių tarpe sukeltų skaidrūs, greiti ir profesionalūs sprendimai bei konkretūs veiksmai stiprinant gynybinius pajėgumus. Kitas frontas – tokia „valdžios“ politika, kuri padėtų piliečiams patikėti sava valstybe ir galimybe joje kurti savo ateitį. Tuomet nereikėtų abejoti, ar užteks savanorių kariuomenės etatams užpildyti…

Atsargos majoras Albertas Daugirdas
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus valdybos pirmininkas

* * *

Daugiau apie Lietuvos kariuomenės ir piliečių pasirengimą ginti Tėvynę skaitykite kitose Tiesos.lt publikacijose:

J. Oleko ir R. Juknevičienės šnekesiai apie krašto gynybą

Atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis: „Rusija ruošiasi kariniam konfliktui su Vakarais“

Juozas Olekas: „Aš miegu ramiai“

Jonas Algirdas Kronkaitis. Su dabartine kariuomene neįmanoma atremti grėsmės

Zigmas Vaišvila: Būtina atkurti neteisėtai panaikintą šauktinių kariuomenę

Kodėl R. Juknevičienė ir E.Jakilaitis bijo diskutuoti su Jonu Kronkaičiu?

Iš propagandos frontų: DELFI „demaskuoja“ generolą J. Kronkaitį

Buvęs Karinių oro pajėgų vadas Zenonas Vegelevičius: „Lietuva gali būti okupuota per pusvalandį“

Kaip turėtų būti ginama Lietuva? Septyni esminiai žingsniai

Jonas Kronkaitis: Kariuomenės padėtis blogesnė, negu manote

Anoniminis kariuomenės ekspertas: Kaip sustiprinti Lietuvos gynybą?

Dalia Grybauskaitė: „Labai svarbu, kad žmonės gerai žinotų, ką turi daryti agresijos atveju“

Būsimasis Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas: daliniai nesukomplektuoti, karo technika – beviltiškai pasenusi

Naujasis kariuomenės vadas nedrąsiai pripažįsta: krašto gynybai trūksta karių

Advokato P.Žumbakio pokalbis su gen. Jonu Kronkaičiu: ko moko Lietuvą įvykiai Ukrainoje

Ką pamiršo R. Juknevičienė gelbėdama D. Grybauskaitę

Ar „Rusijos pavasaris“ ateis ir į Baltijos valstybes?

Juozo Oleko ir Rasos Juknevičienės pokštai

Gynybos ekspertai: šiandien Rusija mus užkluptų nepasiruošusius

Naglis Puteikis: Jei taip žygiuosime toliau, turėsime Krymo scenarijų Lietuvoje

Ukrainos pamokos. Algirdas Patackas. Rusijos agresijos akivaizdoje reikia susigrąžinti vidinį jėgos šaltinį

Aleksandras Matonis: Mūsų krašto apsaugos ministro veikla įsilieja į Rusijos propagandą

Jonas Ohmanas. Lietuviams reikia pasiruošti gintis ir išlikti

Pulkininkas Z. Vegelevičius: Karinių pajėgumų turime tiek, kiek katinas priverkė

N. Puteikis: per 12 minučių Lietuva netektų 90 proc. pėstininkų ginkluotės

Rasai Juknevičienei – etiketo pamokos

Prezidentė D. Grybauskaitė pasirinko naują kariuomenės vadą – socialdemokratai ir konservatoriai pritaria

Kada ministras Juozas Olekas sako tiesą – ramindamas lietuvius ar gąsdindamas NATO?

N. Puteikis. Dar kartą apie D. Grybauskaitės ir R. Juknevičienės „rūpestį“ Lietuvos gynyba

Ar reikia kariuomenei teisės imtis ginklo nepaskelbus karo?

Jonas A. Kronkaitis. Ar pakaks valios atgaivinti šauktinių karinę tarnybą?

Estijos prezidentas: Atsisakydamos šauktinių mažos šalys suklydo

Ką reiškia Krašto apsaugos ministerijos išplatinta žinia, jog Vyriausybė patvirtino Valstybės mobilizacijos planą?

Gen. mjr. Algirdas Jonas Kronkaitis. Lietuvai reikia susigrąžinti šauktinių kariuomenę

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
19 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Diedukas

Užtat rūpestis savom kišenėm yra nuoširdus, neimituojamas…

Dabar

perkami autobusiukai.Gal vieną kartą galėtų premjeras sudrausminti ministrą su tais bereikalingais pirkimais. Gal jau nebežino , kur pinigus kišti?

finansuokim armiją

komunistas olekas sėkmingai ir toliau su tovariščiais nukomunizdins armijos lėšas – jie nusipelnė gyventi geriau

Raigerdas

Labai džiugu, kad Lietuvoje dar liko tikrų vyrų, kaip Majoras Albertas Daugirdas. Super. Labai teisingos jo idėjos. Bet svarbiausia, kad už šitų imitatorių veiksmų, jau yra tūkstančiai potencialių aukų. Man asmeniškai tas Oleka kelia alergiją. Susidaro įspūdis, kad jei reikėtų, tai jis nusidažytų ir savo plaukus mėlynai. Bet nėra ką dažyti, gal būtent todėl ir nedažo. Aš įsivaizduoju, kaip tai turi siutinti karininkus toks „ministras”. Aplamai paėmus, Juknevičienė, Oleko – tai tikras pasityčiojimas iš mūsų kariuomenės. Kaip gali norėti jaunuolis eiti tarnauti į Lietuvos kariuomenę, matydamas tokį pavėpusį ministrą, kuris keičia nuomonę, priklausomai iš kur valdžios vėjas papūtė. Taigi, gėda, neapsakoma gėda. Manau, kad daugumos nuomonė sutampa, kad tiek socdemai, tiek koncervatoriai išlieka tie patys komunistai su savo iškrypusia mąstysena,… Skaityti daugiau »

Raigerdas

Skaitau šitą majoro Alberto Daugirdo straipsnį ir tiesiog širdis džiaugiasi, kad Lietuva dar turi tokių žmonių. Tikrai su tokiu majoru eičiau ginti tėvynės. O Oleka, tai neišsivystęs vyrelis, kuris įlindo į politiką, tikėdamasis lengvai uždirbamų pinigų. Jis gi norėjo eiti į europarlamentarus, nes ten didesnis atlyginimas, na ir sėdėti gali ištisas dienas kol padėjėjai parašys kokius nors dokumentėlius. Mano manymu, jeigu nori kas nors išgąsdinti žmonės, kokia yra socdemų partija, tai reikia rodyti Olekos portretą. Tada žmones pradėtų pykinti. Gal ir neapsivemtų, bet šleikštulys būtų kaip reikiant. Pažiūrėkite kaip eina tas ministras, kiūtina lyg lapinas prieš išsirikiavusius kareivius ir karininkus. Kai matai tokį vaizdą, tai darosi gėda dėl visos Lietuvos kariuomenės. Man atrodo, jis labai tiktų vadovauti kokiai nors mėlynbarzdžių… Skaityti daugiau »

Kai yra

konservai-yra juknevičienė, kai yra socikai-yra olekas. Ne duok Dieve, kad dar atsirastų koks nors liberastas, tipo masiulis, steponavičius arba glaveckas. Tai viena it ta pati gauja. Tik kitoj rankoj.

OOO

Gaila, kad tokie majorai būna priversti išeiti į atsargą.
Ar ne bado pulkininkams ir generolams akių tai, kad apie kariuomenės problemas kalba karininkas išėjęs į atsargą.
Olekas įvedė naują laipsnį: yra kariuomenėje seržantas-majoras, o čia eilinis-majoras:)

gudi giria

raudoniai bijo sveicarisko varijanto,vienu zodziu ginkluotos tautos,nes gali viena karta pasakyti tauta pakaks vagiai ir ismesti visus vienu ipu is visu pareigu ir vakarai si reikala reguliuoja,kad si gauja toliau naikintu LIETUVA.

Beta > Dabar

Tie autobusiukai tai, matyt, valdžiai. Kad, jei kas, būtų kuo patogiau iš Lietuvos bėgti. Prieš tai kai Olekas ministeriavo, prisipirko sunkvežimių- turtui išsivežti. Apie viską pagalvota. 🙂

Vilius

salis is kurios turetume pasimokyti -tai Sveicarija . Kiekvienas piletis turi tureti namose ginkla, apranga ir tt. Kiekvienas pilieti turi buti savo salies gynejas. Bet problema tame kad musu valdziamogiai savo tautos bijo kaip zydas kryziaus. Jau tas faktas kad dujinius suregistravo daug apie ka pasako. Konstitucujos 3 straipsnis Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Tem kas dar skaito rusiskai cia http://www.nashagazeta.ch/news/13583 http://topwar.ru/579-samaya-militarizovannaya-strana.html

Juozapas

Šio straipsnio fone itin mulkiškai atrodo chuntos klikos kaltinimai N.Venckienei „valstybės perversmu”. Koks dar ketinimas įvykdyti perversmą, kai tas perversmas seniausiai įvykdytas. Staipsnio Autoriaus išvadinti skaičiai yra šiurpūs. Tačiau šiurpesnė ta situacija kurios straipsnyje nebuvo paminėta. Gerai- įsivaizduokime, kad turėtume ginklų ir technikos tiek kiek reikia. Ir kas iš to? Pačios stipriausios tvirtovės žlunga jeigu jų įguloms vadovauja išdavikai arba kretinai. Lietuvišką valdžią 99 proc. sudaro tik dviejų tipų žmogėnai- arba kretinai arba išdavikai. Ir tie tie anie tuo pačiu bendrai dar ir vagys. Chuntos klika užsiima tik viena efektyvia veikla – jie ruošia šį kraštą lengvai ir jau nebegrįžtamai okupacijai. Kiekvienas balsuojantis už tuos padarus, kiekvienas su jais bendradarbiaujantis ir jiems talkinantis yra toks pats išdavikas. Balsavai už Peteliškiną… Skaityti daugiau »

Arvydas

„Taip pat galima būtų užduoti klausimą, ir kodėl mūsų kariniai sandėliai yra centralizuoti – ar tam, kad priešininkui būtų lengviau juos sunaikinti?..” – čia gal atsakymas ir į visus kitus klausimus?

Algimantas

J.Oleko skyrimas Krašto apsaugos ministru – nusikaltimui prilygstanti klaida. Vairuodamas automobilį, jis perėjoje užmušė du žmones, tačiau, bendrapartiečiams padedant, išvengė atsakomybės. Jis turėjo pasibarstyti galvą pelenais ir į jokius postus nebetaikyti.
Nusikaltimui prilygstanti klaida – J.Oleką skirti ir laikyti jį Krašto apsaugos ministro poste. Juk iš jo pasisakymų ir elgesio akivaizdu, kad jis nelojalus Lietuvos Valstybei.
Opozicija, jei dar turi spėkų, turi nedelsiant inicijuoti jo atstatydinimą.

Ale

situacija bloga, kaip ją taisysime? Su pagarba majorui.

ruta

Kai ministras ‘rupinasi’ , kad butu TIK antro lygio sarvu apsauga , tai apie visus kitus dalykus / pilieciu aktyvuma ir t.t./ galima ir nediskutuoti .Kaip vadinti toki subjekta , kuris taupo ant savo kariuomenes gyvybes saugumo ? Kad vagys , tai aisku , bet ciniskas amoralumas perzenge visas ribas .Galetu pasimokyti is Izraelio , kuriam KIEKVIENAS kareivis svarbus ir unikalus , bet ka cia kalbu , ar gali Lietuvos politikai , pirmaujantys ES , TIK augancia KORUPCIJA rupintis savo Tauta ? Stai panele prezidente , net sugriestino savo apsauga , ar koks sovietinis propesorius Landsbergis bijo , kad koks tikras patriotas geru pendeliu jam israsys , o Tauta …, kas ta Tauta, klausia sovietinis propesorius ? Pagarba tikram ,… Skaityti daugiau »

Išvada

Po ilgų svarstymų.
Kada ateis diena X Lietuvai?
Tada ,kad BIUDŽETNINKAMS nebeišmokės algų,o pensininkams pensijų.
Tada valdžiagyvių elektoratas kvyktels :”DUGNAS”.
Taigi,mielieji.
Jei norite trumpiau kankintis,tai pasistenkime rinkti tik tuos ,kurie potencialiai yra gabūs vogti ir sukti aferas.Na ir ,aišku, turi sugebėti BRANGIAI skolintis iš užsienio bankų.

Molis

Nus. Neverkšlenkim. Tai, kad kariuomenė laikinai išdraskyta ir vos vienas dalinys pilnai gali vykdyti užduotis, nėra blogai. Tai, kad aprūpinimas visose srityse prilygsta 3 – 4 dėtuvėm – beveik sveikintina. Įsivaizduokite: vieną dieną atsiras politinės valios kam nors sukurti kariuomenę – nuo nulio bus lengviau… (ašara rieda kairiu skruostu). Jei be naktinio matymo prietaisų ir t.t. sugebame veikti ne tik dieną bet ir tamsią naktį – rodo tų likučių lygį… (gerai, ašaros rieda abiem skruostais).

Raigerdas >Rimantui Bagdonui

Puiku, kad tu gerbi Albertą Daugirdą. Tai jau neblogai. Bet manau, kad pats tai iš viso jokios pagarbos nenusipelnai. Lietuva turi pakankamai propagandistų iš „Gyvulių ūkio”. Bet jeigu jau nutarei prisidėti prie šito „Gyvulių ūkio” veiklos ir propaguoti jų gyvenimo būdą, tai nenustebk, kad dalis tiesos.lt komentatorių pasakys tau „ukš iš šito portalo”. Vienas iš pagrindinių metodų, kurie darbuojasi „Gyvulių ūkio” propagandistai, tai jie siekia, kad visi aplinkui jį MELĄ VADINTŲ TIESA, o TIESĄ MELU. Jeigu tai daro Rusijos juodosios propagandos troliai, tai dar juos suprasti gali, nes Lietuva yra jiems didelis klūvinys, kad Vakarai patikėtų jų melu. Kada tai sklinda iš „Gyvulių ūkio” sostinės Maskvos, tai čia yra lyg ir naturalus dalykas. O kada jau čia sklinda ta „Gyvulių… Skaityti daugiau »

Antanas

Į Lietuvos kariuomenės atsikūrimo veiklą įsijungiau nuo pat jos pirmųjų savanorių gynusių Seimą. Dalyvaudavau jaunuolių norinčių tarnauti Lietuvos kariuomenėje – atestacijose. Tada, kur aš dalyvaudavau, tikrai buvo aktyvus jaunuolių noras tarnauti. Savanorių tarnybą sužlugdė „komunistiniai ir komjaunuoliški patriotai” Jie „vergdavo” dėl finansavimo, o patys išlaidaudavo milijonais. Tai labai atitinka vienos autorės knygai „Kaip sužlugdyti Valstybę jos inteligentų rankomis.” Rašymai, komentarai, pyktis, pagyrimai nepakeis padėties. Padėtį buvo galima pasirinkti per Prezidento rinkimus. Šiandieną jeigu jau susirinks alkani pensininkai arba mėnesiais negaunantys eurais algos darbininkai ( ko jie labiaiausiai bijo ) prie Semo, tai manau, kad gali pasirodyti ne tik guminės kulkos bet ir „žurnalistai” kurie suras „separatistus”, „apšvies liaudį”, kurių palatai su „rusiškais ordinais” kabo jų namų spintose. Padėtį Lietuvoje manau… Skaityti daugiau »

19
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top