Pagaliau. V. Landsbergis D. Grybauskaitei: „Klaidas reikia taisyti“

Pirmasis atkurtos valstybės vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis buvo kantrus. Nepaprastai kantrus.

Socialdemokratų ministro įsakymu 2008 metais sunaikinus šauktinių kariuomenę Lietuvoje, kariuomenės savanoris V. Landsbergis nekvietė politikų ir piliečių prieš tokį sprendimą protestuoti. Profesorius kantriai tylėjo, kai 2008-aisiais į valdžią sugrįžę konservatoriai neatšaukė socialdemokratų ministro įsakymo ir ketverius metus tęsė kariuomenės žlugdymo politiką.

Tėvynės sąjungos garbės pirmininkas V. Landsbergis tylėjo ir tuomet, kai 2009-aisiais prezidente ir vyriausiąja kariuomenės vade tapusi jo remiama Dalia Grybauskaitė ryžtingai prisidėjo prie Rasos Juknevičienės ir Andriaus Kubiliaus vykdytos kariuomenės griovimo politikos.

Vis dėlto pagaliau profesoriaus kantrybė trūko: šeštaisiais D. Grybauskaitės viešpatavimo metais „Lietuvos žiniose“ V. Landsbergis paskelbė, kad prieš aštuonerius metus pasirašytas krašto apsaugos ministro įsakymas buvo klaida. Ir ne tik. Jis net ryžosi pasakyti, kad klaidas reikia taisyti.

Siūlome skaitytojų dėmesiui profesoriaus V. Landsbergio straipsnį.

Vytautas Landsbergis. Tavo bočiai prie Giedraičių kirtos…

„Lietuvos žinios“

Lietuvos kariuomenė, juolab visuomenė, nepasirengusi naujoviškam kaukių karui, kurį dar dengia masyvi ataka prieš protą. Kur mūsų šarvai?

Neaiškūs kareivos – bomžai, tartum „be gyvenamosios vietos“, o aprūpinti moderniausia ginkluote, iškėlė klausimus, į kuriuos turi atsakyti ir tarptautinė demokratinė bendruomenė, ir atskira šalis, kuriai grasoma, jeigu tik jos nesilanksto jokiam terorui.

Kariavimo taktiką ir instruktorius V. Putinui parūpino, deja, parsidavę vokiečių verslininkai. Kažkuri neslapta kompanija, vyriausybei kažin ar nežinant. Gal jiems papylė smilčių į akis, kad rusai prieš Vokietiją to nenaudos, o gal nereikėjo nė tiek. Biznis, pelnas. Visuotinė, net tarptautinė korupcija – juolab skvarbus ginklas, pakertąs bendros gynybos dvasią. Dezinformacijos cunamius tebevadinam informacija.

Bet pažvelkim į tiesioginį karą (Rusija su ginklais prieš Ukrainą), kurio taipgi dar neatsisakyta. Kaip atrodom, jei tektų gintis? Lietuvos kariuomenė dar neaprūpinta reikiama įranga ir ginklais, pavyzdžiui, prieš „Mistralį“ arba provokuojančius sienos pažeidėjus. Juolab ji apskritai nesukomplektuota. Nežinia ar bent instruktuota, kad pirmą kaukėtą įsibrovėlį neaiškia uniforma, taip pat svetimą ginkluotą kareivį „be atpažinimo ženklų“, lendantį, kur nereikia, dera nušauti nedelsiant (estų receptas), ir kad jo sėbrai tai žinotų. Juokų laikai baigėsi.

Pustuščiai batalionai, tai tik vienas nesukomplektavimo aspektas. Kitas: ar visai naujesnei ginkluotei, kurios turime ir gal netrukus gausim, yra parengta personalo? Jei nėra, tai ar jis rengiamas?

O tada ir patys kiekiai, skaičiai.

Buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė konstatuoja: „Kariuomenei katastrofiškai trūksta eilinių karių, nebėra rengiamas pakankamas rezervas, jaunuomenei suformuotas požiūris, kad mokėti ginti kraštą turi profesionalai, o mes čia niekuo dėti“ (Delfi.lt, 2015 01 14).

Asmenybiškai brandaus jaunimo požiūris kitoks, bet nebrendylų, pliuškių ir gyvenimo naudotojų turbūt turim sočiai. Požiūris, brandintas ir realizuotas maždaug 2008 metais, kad naujokų alga (stokojant pinigų!) pakeis išugdytą pilietinę motyvaciją, įprastą tvarką ir pareigą, todėl šauktinių kariuomenė naikintina, pasirodė klaidingas. Gal doktrinieriškas, gal lengvabūdiškas, bet klaidingas; o klaidas taisyti reikia.

Taisykim ir žodyną. Lietuvos valstybės laikais būdavo sakoma: atsarginiai, atsarginių kariuomenė.

Galvojančiose šalyse galvojama, kad kariuomenė be keliskart gausesnio ir lengvai pašaukiamo atsarginių korpuso – tai apskritai ne kariuomenė. Pirmoji linija, o kas už jos? Estai šią vasarą pašauks į pratybas 10 000 atsarginių – buvusių šauktinių, jau mokančių pakelti ginklą. Estai – rimti žmonės, jie nenaikino šio valstybės jėgos rezervo. Gal ir jų liberalai nebuvo doktrinieriškai apsvaigę.

Mūsiškiams politikos veikėjams kas nors tarsi dainavo: istorija pasibaigė, velniai pavirto angelais, išorės pavojų Lietuvai nebėra. Galima panašiai plepėti, o galima, veikiau privalu, plepalais netikėti. Aukšti valstybės pareigūnai, pavyzdžiui, Pavojaus atrėmimo ministrai, neturėjo teisės taip galvoti. Kam gintis, atseit, mus apgins dėdė. Pataupykim savo rūpestį, darbą ir pinigą… Rezultatas – didžiulė spraga nacionalinės gynybos parengtyje, ją dabar ketinama lopyti nedideliais lopeliais. Gal vėl akių dūmimas?

Kariškiai ir vienas kitas politikas mato, kokią didžiulę žalą padarė tais 2008 metais išleistas nepalankaus gynybai ministro įsakas naikinti šauktinių tarnybą. Prarasta tūkstančiai apmokytų atsarginių, kuriuos galėjom turėti. Pasėtas nepasitikėjimas tokiais vadovais – irgi žala. Reikia susikalbėti, atkurti pasitikėjimą. Antai dėl pasitikėjimo stokos buvo prarasta arba sunaikinta 1992 metais egzistavusi per 30 000 savanorių kariuomenė. Šiandien turime jos apie keturis tūkstančius. Norinčiųjų vėl yra, jaunimas suvokia reikmę, o valdžia lyg apsenusi, nepasirengusi iššūkiams. Ji aiškiai stokoja jaunesnės dvasios, nesnūduriuojančių žmonių.

„Estai, išsaugoję privalomąją karo tarnybą, vien šiais metais šaukia 3600 jaunuolių“ (R. Juknevičienė, ten pat). Tokiais kiekiais pasipildo jų karių atsarginių pajėgos. Mes krapštomės akis ir kalbam apie 400–500… Mėginsim vilioti algomis. Lyg turėtume daug laiko naujiems eksperimentams.

Iš tikrųjų sakau jums, turime surimtėti. Kas įstengs, žinoma. Atsarginių pajėgos (KAAP) – toks korpusas turi būti formuojamas arba tesiformuoja pats. Veteranai savanoriai – visi į Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą! Kiek ji šiandien turi narių? Šauktinių kariuomenė turi būti atkurta nedelsiant. Ar šauliai aprūpinti šautuvais? Pasižiūrėkim puikų suomių filmą „Žiemos karas“. Kiekvienas vyras žino, kur jam eiti. Ir skautai galėtų pabusti bent Vasario šešioliktajai. Anksčiau negu po trejų metų.

Taip galvoju, tuo įsitikinęs, laukiu pritarimo arba kitų nuomonių. Tegul socialdemokratai pasišneka su ministru. Netempkime ligi Seimo rinkimų.

lzinios.lt

* * *

Daugiau apie Lietuvos kariuomenės ir piliečių pasirengimą ginti Tėvynę skaitykite kitose Tiesos.lt publikacijose:

Majoras Albertas Daugirdas. Visuomenė turi rūpintis, kad 1940-ųjų klaidos nepasikartotų

J. Oleko ir R. Juknevičienės šnekesiai apie krašto gynybą

Atsargos generolas majoras Jonas Kronkaitis: „Rusija ruošiasi kariniam konfliktui su Vakarais“

Juozas Olekas: „Aš miegu ramiai“

Jonas Algirdas Kronkaitis. Su dabartine kariuomene neįmanoma atremti grėsmės

Zigmas Vaišvila: Būtina atkurti neteisėtai panaikintą šauktinių kariuomenę

Kodėl R. Juknevičienė ir E.Jakilaitis bijo diskutuoti su Jonu Kronkaičiu?

Iš propagandos frontų: DELFI „demaskuoja“ generolą J. Kronkaitį

Buvęs Karinių oro pajėgų vadas Zenonas Vegelevičius: „Lietuva gali būti okupuota per pusvalandį“

Kaip turėtų būti ginama Lietuva? Septyni esminiai žingsniai

Jonas Kronkaitis: Kariuomenės padėtis blogesnė, negu manote

Anoniminis kariuomenės ekspertas: Kaip sustiprinti Lietuvos gynybą?

Dalia Grybauskaitė: „Labai svarbu, kad žmonės gerai žinotų, ką turi daryti agresijos atveju“

Būsimasis Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas: daliniai nesukomplektuoti, karo technika – beviltiškai pasenusi

Naujasis kariuomenės vadas nedrąsiai pripažįsta: krašto gynybai trūksta karių

Advokato P.Žumbakio pokalbis su gen. Jonu Kronkaičiu: ko moko Lietuvą įvykiai Ukrainoje

Ką pamiršo R. Juknevičienė gelbėdama D. Grybauskaitę

Ar „Rusijos pavasaris“ ateis ir į Baltijos valstybes?

Juozo Oleko ir Rasos Juknevičienės pokštai

Gynybos ekspertai: šiandien Rusija mus užkluptų nepasiruošusius

Naglis Puteikis: Jei taip žygiuosime toliau, turėsime Krymo scenarijų Lietuvoje

Ukrainos pamokos. Algirdas Patackas. Rusijos agresijos akivaizdoje reikia susigrąžinti vidinį jėgos šaltinį

Aleksandras Matonis: Mūsų krašto apsaugos ministro veikla įsilieja į Rusijos propagandą

Jonas Ohmanas. Lietuviams reikia pasiruošti gintis ir išlikti

Pulkininkas Z. Vegelevičius: Karinių pajėgumų turime tiek, kiek katinas priverkė

N. Puteikis: per 12 minučių Lietuva netektų 90 proc. pėstininkų ginkluotės

Rasai Juknevičienei – etiketo pamokos

Prezidentė D. Grybauskaitė pasirinko naują kariuomenės vadą – socialdemokratai ir konservatoriai pritaria

Kada ministras Juozas Olekas sako tiesą – ramindamas lietuvius ar gąsdindamas NATO?

N. Puteikis. Dar kartą apie D. Grybauskaitės ir R. Juknevičienės „rūpestį“ Lietuvos gynyba

Ar reikia kariuomenei teisės imtis ginklo nepaskelbus karo?

Jonas A. Kronkaitis. Ar pakaks valios atgaivinti šauktinių karinę tarnybą?

Estijos prezidentas: Atsisakydamos šauktinių mažos šalys suklydo

Ką reiškia Krašto apsaugos ministerijos išplatinta žinia, jog Vyriausybė patvirtino Valstybės mobilizacijos planą?

Gen. mjr. Algirdas Jonas Kronkaitis. Lietuvai reikia susigrąžinti šauktinių kariuomenę

Majoras Albertas Daugirdas. Valdžia toliau imituoja rūpestį kariuomene

Iš informacinio karo frontų. R. Juknevičienė: Kariuomenei katastrofiškai trūksta karių

0 0 balsų
Straipsnio įvertinimas
Prenumeruoti
Pranešti apie
guest
74 Komentarai
Seniausi
Naujausi Daugiausiai balsavo
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Hmm

Ačiū gerbiamam Profesoriui už parodytą drąsą, už ryžtą ir patriotizmą. Geriau vėliau, negu niekad.

Žiūrėk

koks drąsus. Grybauskaitė už tokį netaktą gali ir ausį nusukti ar liepti STT ištraukti popieriukus apie anūko žmonos mokyklą.

Mix

Atsibudo! Politikų žargonu vadinami „runkeliai”, visą laiką kritikavo valdžiasėdžių sprendimą dėl Lietuvos kariuomenės sunaikinimo. Bet kas „runkelių” klausys! Kiek dabar kainuos visa tai atstatyti? Ar atsakys kas už kvailus sprendimus?

realybe tokia

Lietuvos potencialus sauktiniai isvaryti is Lietuvos. Ateikite i oro uosta ir paziurekite- lektuvas po lektuvo- jaunu vyru (ir moteru) su mazais vaikuciais paliekanciu Lietuva… Nemanau, kad jie gris ginti Tevynes, nes valdziazmogiai jau pasistenge, kad net toks zodis butu istrintas is jaunimo samones. Tad ko cia verkti patriarchui?

Trupmenas

Gudrauja. Baksnoja pirštu į ministrą. Truputį ne tuo adresu.
O apie jaunimą tai žmogus jau praradęs bet kokį supreatimą. Špygą tas jaunimas kišenėj laiko, bes būten Matrioškos kohorta su konservais ir pačiu tata tiek tyčiojosi iš jaunimo, kad jis pasipustė padus „pasipinigauti auksinėms grabų rankenoms”. Kieno tai frazė?
Koktu, kaip pats nesugeba net prisiminti savo žodžių, o ne tik klaidas taisyti.

nusikaltėlių bendrininkai konservos

kai olekas milijonais vogė ir žlugdė KAM’ą – „politiškai korektiškai” konservos nematė ir dabar nemato komunistų nusikaltimų.
arba kvailas tas landsbergis arba piktybiškas arba marionetė

Ieva

Nesuprantu, kas vertė jį taip ilgai laukti? Kodėl 8 metus tylėjo?

pragydo sena lupyna po laiko

gal sąžinė užgraužė? aha, „”Tebūnie Dalia Lietuvos dalia!
norėjai- tapo.
o kas toliau, senas pirdyla?

Juozapas

Tėtušis 8 metus buvo komoje, o dabar prabudo.
Baisus dalykas, ta sąžinės koma.
Spėju, dabar Tata atšauks savo anūkėlį iš briuselyno.
Taip ir matau – anūkėlis su kariška eilinio uniforma tūno apkasuose sušalęs.
Ot būtų stebuklas neregėtas.
Seni, seni -kam tu smegenis bandai pudrinti?

Nuomonė

Žemės išparduotos užsieniečiams, skurdžiai gyvena nuo atlyginimo iki atlyginimo, turtų nesukaupė ir kas gi juos beturčius puls ? Kam jie reikalingi ? Jaunimas, darbingi ir už pavalgymą dirbanti darbo jėga „laisvai juda” iš vieno pasaulio krašto į kitą, jie jau negalvoja grįžti.Ir ką jie gins ? Tėvynę, kuri juos išvarė uždarbiauti ? Nuo gero nebėgama, bėgama nuo skurdo ir vargo. Lietuvių Tauta išblaškyta, išvaryta nuo savos žemės per 24 metus, ponai.
Vėlu ponai, reikėjo galvoti anksčiau, dabar jau šaukštai po pietų, kaip liaudyje sakoma.
O turtingieji te pasirūpina savo turtais ir savo gynyba…tokia mano nuomonė.

Trupmenas

Kad ten kitokių nebuvo. Klausimas tik kas didesnis vagis Raselė ar Peteliškinas, o Matrioška – abiejų stogas stogiausias. makaronai durneliams, va kas čia yra, o ne praregėjimas.

Juozapas

Kadangi už mėnesio savivalos rinkimai, o koncervų reitingai yra gerokai žemiau grindjuostės -Tėtušis išropojo į sceną morališkai nusibankrotinusios koncervinės partijos reitingų kelti.
Dėl apverktinos krašto apsaugos būklės aikšu viskas teisingai pasakyta, bet iš Polikarpovnos proteguotojųo lūpų tai skamba žiauriai veidmainiškai.
Ir dar- nereikia apeliuoti į jaunimą,kitus paprastus žmones.
Neperseniausiai, Tėtuši ,spjaudei į žmones iš balkonėlio.
Senatvės marazmas, nepameni?
Išgerk „bilobilo”, gal padės.
Daug ką turėtum prisiminti bėda tik, kad bent vagono tablečių reikėtų.
Bet žinok senas klišiau – mes nieko nepamirštame!

Jurga

Pone, pas mus viskas laisvai juda ir žmonės ir žemės. Nebėra ko ginti, anei saugoti.AMEN.

KGB stukačius-dėdulė

Pavogė Norvegijos žmonių dovanotą tautos fondą, vagis nr.1 Lietuvoje?

pastabus

Kol „rusai puola”, Grybauskaitė tvarkosi Snoriuko reikalus: generalinį bevalį į vietą, byla vagiui Kuperiui nutraukta, viskas taip skaidru, kad net šviesu aplinkui…

VYTAUTAS

„Rusai puola” ir puls iki pat savivaldos rinkimų, o tada konservatoriai garsiai sušuks Kauno turginiams ir beretninkams – „balsuokite už mus ir mes jus išgelbėsime”. Juokiuosi balsu…

Antanas

Ponas, ponas Profesoriau. Savo laiku man labai patiko rašytojo J. Marcinkevičiaus „Dienoraštis be datų.” Gal ir Jums patiks be datų bet su faktų priminimu. Prienai šventė prieš kelis metus didelį miesto paminėjimo jubiliejų. Jūs ar kviestas ar nekviestas nes stovėjote Prienų bažnyčioje netgi ne kaip svečias tam skirtoje vietoje, bet stovėjote. Buvo pamaldos. Jos baigėsi. Vyskupai ir kunigai „nepastebėjo” Jūsų ir nuėjo ruoštis iškilmingiems pietums su Prezidentu V. Adamkumi. Tik vienas kuklus, bet garsus dvasininkas nenuėjo su visa palyda, bet priėjo prie jūsų ir pakvietė jus prie tos vietos, kur Šventas Dievo žodis skelbiamas ir jums prabilti į kuklesnę miną ne kaip Jūs įpratęs. Eidami jūs paklausėte: „o kur tamstos kariuomenė?” ( savo laiku, tokiomis progomis būdavo pilna bažnyčia su… Skaityti daugiau »

Tadas

Gal pirma atgaukim pasitikėjimą savo valstybe,o po to atkurkim kariuomenę, nes priešingu atveju,ta kariuomenė ,gali prasisukt per komunistus ir vagis prezidentūroj,seime ir toliau ,žemėjančiai.Ar reikia mums kraujo,kad ir nedorų lietuvių.

bjaurus

Negaliu nei skaityti, nei žiureti i lansbergi be pasišlikštejimo.

arvis

prapesoriau,dar visai neseniai skaitėme R.Bingelienės interviu su tamsta,kur lietuvius išvadinote nesubrendusia tauta,neverta referendumo…o tai kas dabar PASIDARĖ?????pamatei,kad nėra kam ginti tėvynės?taigi jos jau nebėra,yra ES.Jie mus apgins.Kodėl skurdžiai turi ginti tai,ką jūs prisivogėte?Juk anūkas nr.1 irgi turtų parsiveš,o kas juos gins…kai pareikšti savo valią,tai runkeliai nesubrendo,o kai šalti apkasuose,tai jau reikalingi? Na,atgaivins tą šauktinių kariuomenę,gal…o kas toliau,žinant lietuviškas realijas…pakels mokesčius,skirs gynybai daugiau pinigų,didesnę dalį išvogs „partijos ir draugai”…garantuoju,kad seimo,valdininkų sūneliai netarnaus,juos „išsuks”.juk taip buvo neseniai,kai buvo šauktiniai.tik neturtingų tėvų kaimo berneliai buvo imami…Izraelyje,jei netarnavai kariuomenėje,nesvajok apie jokią valstybinę tarnybą niekad.net visą gyvenimą.jei negini savo valstybės,tai kodėl turi teisę iš jos srėbti?pamenu jaunystėje matytą šūkį”tu apie tvarką nekalbėk,imki šluotą ir pašluok”.tai va,Landsbergi,jei nori būti patriarchas ir profesorius,atšauk savo anūkėlį iš šiltos… Skaityti daugiau »

virginijus

Nepamirškit didžiųjų ES vadų pasisakymų : IKI 2020 METŲ NELIKS NEI TAUTŲ NEI VALSTYBIŲ !
Kas čia? Eilinis pasipiningavimas iš likusių skurdžių ?

Nikodemas

o tai kaip konservatorių taip propaguota „Globali Lietuva”? tai jei jinai visur, tai kaip ir kur ją apgint. patys jau susipainiojot toje savo kosmopolitinėj logikoj.apgailėtini suskiai man jūs.

ruta

Tai kiek reikia tureti izulumo , kad dabar jau prisiminti apie Tautos pareiga ginti valstybe .Ka kalbejo sis marksizmo leninizmo katedros sovietinis ‘propesorius’ , kai Tauta norejo pasinauduoti Referendumu del SAVO Konstituciniu teisiu priimti svarbius valstybei , sprendimus ?
Kur jus rasite tiek naivoliu , kurie gins politines nomenklaturos turtus ?Manau dauguma pasinauduos Lansbergio gyvenimo patirtimi , kuris sugeba isversti skura pagal konjuktura .

Vymdo

Anekdotas:kosmopolitas kalba apie šalies, kurioje gimė gynybą.

Manau

Šiaip tai sargyba yra mokama :)teks mokėti iš savų pinigėlių ponai…ir nėra ko kreiptis į nesubrendėlius.

Turtingų vaikai

po užsdienius išsiuntinėti.Mam,gavus minimalų atlyginimą,aukojusi savo gerbūvį ir užauginusi varge padorų sūnų turi siųst jį ginti ką :olandiškas tulpes,Katedros aikštėje, besielgiančius netinkamai Lietuvos tikinčiųjų atžvilgiu, ar besišaipančius iš Lietuvos simbolių ir didvyrių?

Bet ar

Lietuva jau neiškonstruota?

ČIA

tik atviras niuksas „skraidančių žemių” ir nelegalių turtų savininkams, kad spėtų susikaišioti savo turtus nepavojingose vietose…
Lietuva čia „ne prie ko”…
Nes ir anūko išsiuntimas ir apsauga [nežinia nuo ko] tai įrodo – bijom …[tik ko??]

Kaip jūs

pašauksit emigrantus?Nereikia šauktinių,reikia sąžiningos politikos,humanškos politikos.O šauktiniai tik valdžiai ginti.

Dags

jau stovi viena koja karste,anukeli issiuntes pas briuselio kopustus uzdirbti „auksinem karsto rankenom”…..niekas neis ginti tavo ir tavo subinlaiziu nei namu-pilaiciu nei taves negins-galesi Rankenas prisisukti ir laukti,kol uzkariautojai dangti uzdes…..juokas ima is veikejo,kuriam menulio fazes teksta diktuoja……

Nesupratau

bet „patiko”. Ar seniai ponas tulžim spjaudė iš balkonėlio apie privalomą, būtiną žemių pardavimą užsieniečiams( kitu atveju išmes iš ES ir t.t. ir panašiai)…dabar prigalvojo, kad durniukai tas parduotas žemes dar turėtų ir ginti ir saugoti.
Matot pats apsaugą gavo, dabar rūpinasi apsauga „draugelių”turtų iš ES . Virš visko ponai !!!
Dieve, apšviesk tautiečiams protą, saugok Dieve Lietuvą. Ar nebėra mūsų tautoje protingų galvų ?

Juozapas---Antanui

Labai ačiū Tamstai už išskirtinį komentarą.

linas

skaitau tik tuos kmentarus, kurie turi mažiausiai nyksčių užsidirbę. Nes pagal rašymo stilių ir neapykantą galima spėti, kad dauguma rašo iš ZONOS, o kiti iš kokios Latvių gatvės. Padorūs komentatoriai jau greičiausiai išsilakstė po kitus portalus…

Na, kas kas, bet už sukčiavimą teistieji visai neprivalo mylėt Landsbergio ar Prezidentės, kuri ir didžioji kovoja prieš sukčius, kurie buvo radę Lietuvoj sau gerą aplinką. Tokie kaip mafijoziniai Ūkio ar Snoro banko berniukai, Tauragės kontrabandininkai ar mokesčius nuslepiantys Kėdainių kniaziai…

Šiam kontingentui net neįdomu, kodėl socdemas, D.Pūro draugas Oleka panaikino šauktinių kariuomenę ir kodėl būtent šis mikrochirurgas vėl vadovaut paskirtas kariuomenei. Nejau socdemai negali atrast profesionalų? Ar būtinai skirt tik partinį? Kodėl ne kokį Kronkaitį?

Nu jo

Vagys savo prigrobtiems turtams apsaugoti pasikviečia net nato!!!

Vytatui

„rusai nepuola’ !
Paaiškink tai, Vytautai, Ukrainai, Gruzijai, Čečėnijai… jiems tur būt irgi tik vaidenasi rūsų kalašnikovai…

Lansberga-dėdulė

padarė nekilnojamą turtą – žemę – kilnojamu turtu, kad lengviau Lietuvą būtų išvogti. Stebukladarys…afigiet.

"Įteisintų" vagių stiliumi

Pasakėlė. Ateina Anūkas pas senelį ir prašo: duok man pinigų iš tautos fondo. Seneliui pinigų duoti pagailo ir sako: geriau aš tave įtaisysiu į Eurosojūzo pinigų melžyklą, padarysiu europarlamentaru. Vo teiiip… Pasakėlės pabaiga.

>>Landsberga

vaikeliuk, ne Landsberga kilnojo žemes, nes ne jis buvo Premjeru, o Vagnorius su pavaduotoju Vaišvila. Tai pirma.
O antra, kaip nekilnosi žemių, jei jau daugelis gyventojų sovietmečiu buvo iškilnoti.
Ir trečia. Po 2-3 hektarus buvo išdalinta visiems tik laikinai, bet VBrazausko vyriausybė tai įamžino įstatymu ir taip privėlė dar daugiau painiavos. Aišku?

internauts, pateisinant Oleką

kažkada ir aš maniau, kad Oleka be reikalo paleido šauktinius, bet per „sąrašo” konferenciją Olekos argumentai nuskambėjo gana įtkinamai – į šauktinius besiveržiančios “mažumos”, paruoštos naudotis ginklais, gali tapti ta jėga, kurią būtų lengva nukreipt kokiam Kremliui prieš pačią valstybę. nepamirškim, kad valtybėje tebėra išlikęs KGB rezervas, kuris ir buvo kuriamas panašiems atvejams, jei kartais Kremliui prireiktų užimti kraštą „per vieną dieną”… o Generolo Kronkaičio argumentai, kad “mažumų” šauktinai išmoks kalbų ar bus išspręsta nedarbo problema, neįtikino. nejau kas draudžia kad šauktiniais būtų kviečiami tik lietuvių tautybės žmonės? Kaip kad daro Izraelis? juk arabų jis nekviečia tarnaut Izraelio kariuomenėn? ar tada lietuvių jaunimas neimtų dar labiau plūsti iš Lietuvos? Tai irgi klausimas, kurį reikėtų spręsti suteikiant šauktiniams kokių nors privilegijų,… Skaityti daugiau »

Diedukas >>>  >>Landserga

Neklaidink žmonių. Tas vajus prasidėjo, kai reikėjo Gražinutės žemę prie Vilniaus nusikelt…

Diedukas >>>  >>Landserga P.S.

Sklypą G.Landsbergienė persikėlė 1999 m. Kaip žinia, paveldėtas žemės sklypas iš Anykščių į Vilnių G.Landsbergienei buvo perkeltas dar 1999 m., kai jos vyras Vytautas Landsbergis ėjo Seimo pirmininko pareigas. Beje, kaip tik tais metais V.Landsbergis atsisakė jam tuometinio konservatoriaus – Vilniaus apskrities viršininko Aliaus Vidūno – kaip signatarui paskirto žemės sklypo Žvėryne. Tačiau G.Landsbergienei to pačio A.Vidūno sprendimu buvo paskirtas 1 hektaro ir 12 arų sklypas Vilniaus rajone, Klevinės kaime. Šis sklypas yra pora kilometrų nuo Vilniaus ribos, prie pat autostrados Vilnius-Ukmergė. Šalia G.Landsbergienės sklypų jau pastatyta garsioje Bendorėlių gyvenvietė – privačių kotedžų miestelis. G.Landsbergienei perkeltas sklypas, kuris formaliai buvo skirtas individualiai žemės ūkio veiklai, buvo įvertintas simboline kaina – 3072 litais. Būtent tokią kainą už savo sklypą mokėjo G.… Skaityti daugiau »

mama

Būdama dviejų sūnų mama, esu dėkinga Lietuvos valstybei, panaikinusiai šauktinių kariuomenę. Pernelyg gyvi sovietmečio prisiminimai – ką reiškė anuomet tarnauti kariuomenėje, švininiuose karstuose grąžinami lietuvių kūnai.
Ar tie asmenys, reikalaujantys grąžinti šauktinius, norėtų, kad jų vaikai, vaikaičiai ir artimųjų sūnūs atliktų kokią nors taikdarių misiją Ukrainoje ar dar kokiuose karštuose pasaulio taškuose? Tegul tai daro profesionalai.

Pirmiausia reikia

ištaisyti Garliavos klaidą ir paleisti mergaitę į laisvę.Tai fatališka klaida,lėmusi blokadą Lietuvos valdžios mąstyme.Blokada gali pritraukti blokadą iš rytų.

internauts, dėl politinių cunamių

„Kariavimo taktiką ir instruktorius V. Putinui parūpino, deja, parsidavę vokiečių verslininkai. Kažkuri neslapta kompanija, vyriausybei kažin ar nežinant. Gal jiems papylė smilčių į akis, kad rusai prieš Vokietiją to nenaudos, o gal nereikėjo nė tiek. Biznis, pelnas. Visuotinė, net tarptautinė korupcija – juolab skvarbus ginklas, pakertąs bendros gynybos dvasią..” Kokių čia reikia dar „smilčių”? Juk niekam ne paslaptis, kad Putinas, savo karjeros pradžioj savo dantis galando Drezdene, KGB vokiškam padalinyje STASI. Todėl Putinas, puikiai mokėdamas vokiškai, o merkel, išaugusi Rytinėj Vokietijoj mokėdama puikiai rusiškai, nesusišnekėjo, kuomet Putinas, užėmęs Krymą, jai paaiškino, kad tai toks pat „susijungimas rusiškų žemių kaip ir dvejų Vokietijų sujungimas” . Merkel tada pareiškė, kad Putinas kalba su dausomis. Tai Merkel suspendavo 100 milijonų eurų „ginybinį” Diuseldorfo… Skaityti daugiau »

Saudo Arabija yra

turtinga ir jos karalius sau leido būti savimi,-gyveno kaip beduinas.Tokios šalys,kaip Lietuva delegavo dalį savo tapatybės Europai už galimybę būti saugesnei,nors ir nemoraliai,o moralė yra tikrasis individo saugumas.Rusija yra turtinga ir ji pagal savo mąstymo lygį leidžia sau būti nacionalistine ir bando gražintis tapatybę,kurią atėmė iš jos vakarų sukonstruota Spalio revoliucija.Jie ieško pamesto istorijos etapo ten,kur jau neras.Žinoma,viskas vyksta iškreiptai,bet tapatybė ir moralė yra tikrasis saugumas.Tai pamoka Europai.Nes Lietuvą baigia pribaigti emigracija,pensininkų išėjimas anapilin ir provincijos bankrotai,nes nėra žmonių.

> internautsui

gražai čia viską suvėlei, bet paskutinė pastraipa vaizdžiai iliustruoja kokiu tikslu. žinai, nesileisiu su tavim į lankas kapstytis po merkelienės biografijas. o jau kad priklijavai pnl. grybauskaitę, tuomet prosze bardzo, pasivaišink tokiu kotletu: būk malonus, užpildyk skairiąją grybauckaitės biografijos spragą kuri panelei-poniai grybauskaitei yra neįveikiama kaip koks kanjonas- papasakok mums, kur buvo ir ką veikė pnl. grybauskaitė 1991 sausio 13-ją? juk tau bus nesunku. esi didelis grybauskaitės skaidrumo žinovas. turėtum gerą progą išmušti dantis janutienėms. drąsiau drambly! antraip galime pamanyti, kad tu tik miglas mums puti.

Vien tik už SNORĄ

LansBergos-dėdulės statytinė Grybauskaitė, Kubilius, Šimonytė ir Vasiliauskas turėtų sėdėti kalėjime. Ir ilgam.

va va va

atsirado Snoro mafijos gerbėjų. 🙂

ar „Vilniaus brigados” dalyvio Baranausko su Rusijos mafijosu Antonovu dar DB nepasodino?

Papunis

O gal vis delto Putinas yra geresne iseitis nei neaiskios lyties ir siaip vertybiu padarai. Uzeitu Putinas isvaikytu visus veltedzius ir pastatytu prezidentu H. Daktara, kaip Cecenijoje Kadyrova. Daktaras ivestu zakona ir zakonas buti tikras kadangi visi bijotu ji pazeisti. O dabar visai ponijai nusispjauti net i konstitucija kuri vartoma kaip reikia. Tada nebutu problemu nei su mazumomis nei su kitomis mirties idiologijomis. Visos mirties ideologijos numirtu. Jau geriau tarciausi su Daktaro poniatkem nei visokiu samdytu konsultantu gerosomis praktikomis kurios tik zombina liaudi.

va va va - Drižiaus suformuotam mankurtui

Grybauskaitės tėvelis interviu 15min tik tiek pasakė apie jos mamą: „dar spėjo Lietuvos vėliavą iškelti ir numirė, vargšelė”. Nesmagu, kai mamos miršta per tokius svarbius įvykius..
.
O kai Drižius ėmė interviu su Burokevičium, bandydamas iškvost apie Dalią Grybauskaitę, tas teprisiminė tik dvi seseris Gybauskaites, kurios kaip pionierių vadovės, lydėjo jį, našlaitį, su vaikų namais evakuacijon į Rusiją. Jokios kitokios Grybauskaitės negalėjo žmogelis prisimint ir nors tu ką.. ką… Matyt eilinės dėstytojos, atsiųstos iš Mokslų Akademijos pamokyt komunistų vadovų, žmogelis taip ir neįsidėmėjo…
Kaip nuolatinis paksistinio laisvo laikrasčio skaitytojas, negalėjai, mankurtuk, praleisti šio straipsnio. Bet gali dar jį susirasti internete, jei moki.

74
0
Norėtume sužinoti ką manote, pakomentuokite.x
Scroll to Top