2020

Geroji Naujiena: Mums gimė Viešpats – Nuostabusis, Dievas, Ramybės Kunigaikštis, Ateities Tėvas. Jo viešpatavimui nebus galo

Jie rado Mariją, Juozapą ir kūdikį… Praslinkus aštuonioms dienoms, jam buvo duotas Jėzaus vardas

Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį.
O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu.
Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.
Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.
Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose (Lk 2, 16–21).

Kardinolas Sigitas Tamkevičius. Žengdami į 2021-uosius metus žvelkime į Mergelę Mariją ir mokykimės iš jos tikrosios laimės

Žengiame į 2021-uosius metus.

Švęsdami Kalėdas, sveikiname savo draugus bei pažįstamus, linkėdami ir laimingų artėjančių 2021 metų. Visi mes norime, kad ateinantys metai būtų laimingi, todėl laimės linkime ir sau, ir kitiems. Žodyje „laimė“ telpa labai platus turinys: vieniems laimė būtų loterijoje išlošti apvalią pinigų sumą, kitiems – sėkmingai užbaigti gimnaziją ar universitetą, tretiems – įsigyti gerų draugų ir t. t. Būtų galima ilgai vardyti, ko žmogus labiausiai šiuo momentu trokšta, kad pasijustų laimingas.

Vytautas Sinica. Metų derybose laimi ir lenkai, ir britai

Pro Patria

2020 metų pabaiga tapo laiku, kai Europos Sąjunga užbaigia dvi labai svarbias derybas su savo esamomis ir buvusiomis narėmis. Tai faktinės derybos su Lenkija ir Vengrija dėl ES biudžeto sąlygų ir oficialios derybos su Jungtine Karalyste dėl prekybos sutarties.

Per Kalėdas pasirašytas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės prekybos susitarimas. Juo sureguliuoti ES ir JK santykiai po pastarosios išstojimo iš Europos Sąjungos. 2016 metų birželį britai apsisprendė palikti ES, o 2020 metų sausį išstojo iš ES, numatant per šiuos metus susitarti dėl santykių sureguliavimo. Ta diena atėjo.

Andrius Švarplys: „Pasisakyti prieš abortus, už šeimą ir prieš daugialytiškumo skatinimą (LGBT) yra baisiai radikalu“?

Šitame pseudo-informaciniame paskvilyje (lrytas.lt: „Lenkiją drebinantys protestai – Kremliaus karo su ES pasekmė? Maskvos oligarchai dosniai remia krikščioniškas organizacijas“) sužinosite, kad pasisakyti prieš abortus, už šeimą ir prieš daugialytiškumo skatinimą (LGBT) yra baisiai radikalu.

Scroll to Top