Author name: Darius Kuolys

Priesaikos

Dažnai politikai piliečiams teigia: Seimas yra toks, kokia yra visuomenė – taigi negalite mums būti reiklesni nei patys sau.

Tokiais aiškinimais paprastai norima sumenkinti tą politinių įsipareigojimų naštą, kurią, paklusdamas Konstitucijai, privalo prisiimti kiekvienas Seimo narys.

Mat, Konstitucija nusako dvi būtinas sąlygas, kurias įvykdęs pilietis gali tapti visateisiu Tautos atstovu: jis turi būti bendrapiliečių į Seimą išrinktas ir davęs ištikimybės priesaiką Lietuvos Respublikai.

Penkiasdešimt devintasis Konstitucijos straipsnis skelbia:

„Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai“.

Taigi Tautos atstovas yra tas asmuo, kuris prisiekia ir yra ištikimas Lietuvos Respublikai: gina jos pamatines vertybes ir idealus, konstitucinę santvarką, tarnauja bendrai Respublikos gerovei.

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ nustatė tokią Seimo nario priesaiką:

„Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai,
Lietuvos žmonių gerovei.
Tepadeda man Dievas!“
Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio.

Ar Lietuvos Respublikai buvo ištikimi savoms ir užsienio specialiosioms tarnyboms bei jėgos grupuotėms savivaliauti leidę, žmogaus teisių ir laisvių ginti nedrįsę, su korupcija ir valstybės užvaldymu grumtis bijoję, tiesos ir laisvės nebranginę šios kadencijos Seimo nariai? Vargu. Ar esame atsakingi mes, piliečiai, leidę savo rinktiems Seimo nariams ištikimybės priesaikos nevykdyti? Matyt, esame. Ar galime elgtis kitaip ir padėtį keisti? Bent pamėginti galime.

Tiesa, jau daug metų Seimo rinkimų rezultatai lietuvių nedžiugina. Lietuvos parlamentą seniai yra ištikusi sisteminio nepasitikėjimo krizė: kad ir kokios sudėties Seimą išsirinktume, juo nepasitikime. Naujos kadencijos parlamentas vilčių nežadina. Tačiau turėtų žadinti mūsų pilietinį budrumą – supratimą, kad civilizuotos ir demokratinės Lietuvos išsaugojimas iš esmės priklauso ne nuo ciniško, primityvius jėgos žaidimus pamėgusio ir infantiliai žaidžiančio politinio elito, bet nuo visuomenės laikysenų ir elgsenų.

Šiandien, lapkričio 16 dieną, susirinkę į pirmąjį Seimo posėdį naujos kadencijos tautos pasiuntiniai iškilmingai prisieks ištikimybę Lietuvos Respublikai. Piliečių pareiga – šias priesaikas įsidėmėti, jų neužmiršti ir kiekvienu atveju jas priminti Seimo nariams. Juk atstovų priesaikų esmė – moralinės visuomenės sutarties atnaujinimas.

Mūsų pilietinė priedermė – ne tik patiems rūpintis savo Respublika, bet ir skatinti jai garbingai tarnauti Seiman pasiųstus pasiuntinius. Mūsų pareiga – draugiškai įspėti savo atstovus Seime, jei jų ištikimybė Respublikai taptų abejotina. Visada kiekvienas tai galime padaryti elektronine žinute – Vardas.Pavardė@lrs.lt.

Kai viešas krašto gyvenimas darosi vis svetimesnis ir atgrasesnis, ar nebūtų metas piliečiams labiau pasikliauti pačių žengiamais nedideliais, bet atkakliais ir tvirtais žingsniais? Ar nuolatinė reikli valdžios priežiūra, principingas piliečių dialogas su Seimu ginant laisvę ir teisingumą kaip pamatines mūsų Respublikos vertybes nebūtų bendrų pastangų vertas kelias padoresnės Lietuvos link?

Seimo salėje skaitomos priesaikos mums kalba ir apie tai.

Seime dirbs keturi Lietuvos Sąrašo remti tautos atstovai

Antrajame Seimo rinkimų ture užtikrintai savo varžovus įveikė du Lietuvos Sąrašo remti kandidatai – Tėvynės sąjungos narys Naglis Puteikis ir Liberalų sąjūdžio iškeltas nepartinis Vitalijus Gailius.

Nors nusileidę konkurentams vienmandatėse apygardose į Seimą su Drąsos kelio sąrašu taip pat išrinkti Algirdas Patackas ir Aurelija Stancikienė.

Lietuvos Sąrašo remtas konservatorius teisininkas Vaidas Šalaševičius, Lazdijų-Druskininkų apygardoje įveiktas Druskininkų vicemerės socialdemokratės Kristinos Miškinienės, į Seimą nepateko.

Taigi Seime dirbs keturi Lietuvos Sąrašo remti tautos atstovai: nusikaltėlių gaujas tramdęs ir su finansiniais nusikaltimais kovojęs generolas Vitalijus Gailius, buvę Seimo Antikorupcijos komisijos nariai Naglis Puteikis ir Aurelija Stancikienė, sovietmečio disidentas, Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Patackas.

Lieka palinkėti jiems sėkmės grumiantis už Lietuvos Respubliką, padėkoti už bendrą darbą visiems Lietuvos Sąrašo remtiems kandidatams, o piliečiams – už šiems kandidatams išsakytą paramą.

Pirmasis Seimo rinkimų turas ir Lietuvos Sąrašas

Šių metų gegužės 26-ąją, po susidorojimo su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovais ir po valdžios smurtavimo Garliavoje, Simono Daukanto aikštėje Vilniuje buvo iškelta Lietuvos Sąrašo – plačios demokratinių jėgų bangos – idėja. Siūlyta telkti Lietuvos Sąrašą kaip alternatyvą Viktoro Uspaskicho sąrašui, tuo metu su partneriais jau paskelbusiam, kad sieks valdyti Lietuvą po Seimo rinkimų.

Deja, plataus Lietuvos Sąrašo subūrimu nebuvo suinteresuotos nei valdžios partijos, nei valdžios grupuotės, nei specialiosios tarnybos. Pristigo politinės patirties ir naujoms politinėms jėgoms. Tėvynės sąjunga, viešai pabrėždama savo partnerystę su Darbo partija, pradėjo priešrinkiminę kovą su Drąsos keliu ir kitais naujais politiniais junginiais. Drąsos kelias aštriausias kovos strėles taip pat nukreipė į Tėvynės sąjungą.

About the “Lithuanian List”

The „Lithuanian List” was founded as a party in its own right and independent association by senior public figures from academia and the cultural sector on the 5th of June 2012 on Simonas Daukantas Square.

The party’s aim is to support the citizens of Lithuania in reclaiming their state and reviving a truly democratic Republic.

The „Lithuanian List” was formed as an expression of civic resistance to the cynicism, lies, and violence committed by the state – as an attempt to reinstate the disintegrated moral contract between the citizens and the executive.

In its efforts to reinstate the constitutional order as well as to assert the right of the people to self-determination, the „Lithuanian List” is pursuing an innovative approach, acting simultaneously as a popular movement, and a think tank, and a political party.

The „Lithuanian List” will actively participate in the 2012 parliamentary elections, albeit without presenting a candidates’ list of its own. Instead, we shall submit a „work programme for Lithuania” to the honest politicians and to society at large. With this programme for a restoration of the Republic we endorse those candidates who subscribe to it. Thus, we seek to rally support and strengthen the democratic and patriotic forces.

After the parliamentary elections, the „Lithuanian List” will cooperate with the elected representatives we supported in order to encourage a democratic institutional overhaul. We will usher in a productive dialogue between citizens and those in power, help society to join forces, monitor the executive, and rein in official arbitrariness where necessary.

The Lithuanian List is being supported by senior public figures from academia and the cultural sector. Amongst the party’s founders there are numerous teachers, students, farmers and scientists. The founders include the Professors Algis Mickūnas, Donatas Sauka, Sergėjus Temčinas.

At the inaugural meeting, the following representatives were elected to the party bureau:
Arūnas Bingelis, philosopher
Prof. Zenonas Butkus, historian
Kęstutis Ignatavičius, public figure from Panevėžys
Liudvikas Jakimavičius, writer, political observer
Saulius Jurkevičius, historian, pedagogue
Prof. Antanas Kulakauskas, historian, political scientist
Dr. Darius Kuolys, cultural historian
Konstancija Lina Lapėginienė, public figure from Klaipėda
Dr. Saulė Matulevičienė, anthropologist
Narutė Mazurkevičienė, pedagogue
Dr. Gediminas Mikelaitis, literary scholar
Joana Noreikaitė, sculptor
Valdas Papievis, writer
Eglė Pranckūnienė, education expert
Jolita Radčenkienė, businesswoman, public figure
Justas Subačius, economist, public figure
Arvydas Vaičiūnas, Lithuanian philologist, farmer
Irena Vasinauskaitė, journalist, public figure from Šiauliai
Dr. Jolanta Zabarskaitė, philologist
Rūta Zabielienė, public figure from Kaunas

A great number of the bureau members were active members of Sąjūdis at the time. Dr. Darius Kuolys has been elected as party chairman.

Lietuvos Sąrašo darbams reikia paramos

Savita Lietuvos Sąrašo partija kilo kaip pilietinis judėjimas, grįstas savanoryste ir asmeninėmis dalyvių aukomis. Šiais šaltiniais Lietuvos Sąrašas iki šiol remiasi.

Tačiau stengiantis įgyvendinti visuomenei pasiūlytą Lietuvos Respublikos atkūrimo programą, įsitraukus į Seimo rinkimų varžybas tokių išteklių nepakanka.

Todėl Lietuvos Sąrašas kreipiasi į visus geros valios piliečius, siekiančius šalyje demokratinių permainų, norinčius prie jų prisidėti, ir prašo visokeriopos paramos.

[strong]Būsime dėkingi visiems savanoriams, kurie pageidaus ir galės savo asmeninį laiką skirti:
prisidėdami prie Lietuvos Sąrašo iškeltų ir remiamų kandidatų į Seimą rinkimų agitacijos,
sutikdami spalio 14 dieną būti stebėtojais rinkimų apylinkėse.[/strong]

Visus, galinčius būti savanoriais, kviestume kreiptis į Lietuvos Sąrašo rinkimų štabo sekretorę [strong]Mildą Mažėtytę[/strong]
el.paštu: ls.rinkimai@gmail.com
arba telefonu: [strong]8 650 21616[/strong]

Taip pat būsime nuoširdžiai dėkingi už finansinę paramą Lietuvos Sąrašo rinkimų kampanijai. Ji labiausiai reikalinga iškeltų kandidatų Liudviko Jakimavičiaus ir Šarūno Navickio bei 24 remiamų kandidatų skrajutėms, bukletams, plakatams ir kitai juos pristatančiai medžiagai.

[strong]Į Lietuvos Sąrašo atsidarytą rinkiminę sąskaitą galima pervesti iki 40 litų.[/strong]

Tai didžiausia suma, kuria įstatymai leidžia paremti nepateikus deklaracijos. Tas pats žmogus aukoti šią sumą gali tik vieną kartą.
Jei pageidautumėte partiją paremti didesne suma, būtume dėkingi, bet nepamirškite, kad galima paaukoti ne daugiau nei 10 procentų savo praėjusių metų deklaruotų pajamų. Šiuo atveju, jei dar nepildėte 2011 metų pajamų deklaracijos Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, tai reikėtų padaryti prieš pervedant paramą. Maksimali aukojama suma negali būti didesnė nei 21 750 litų.

Lietuvos Sąrašo rinkiminė sąskaita:

[strong]LT724010042403827672
Lietuvos sąrašas
DNB bankas[/strong]

Dėkodamas už supratimą ir paramą,

Darius Kuolys

Lietuvos Sąrašas rinkimuose siūlo alternatyvą

Savita Lietuvos Sąrašo partija šiuose Seimo rinkimuose siūlo savitą alternatyvą ciniškai, moralinį jautrumą praradusiai šalies politikai. Nesiverždama į valdžią ši partija stengiasi sugrąžinti valdžią piliečiams.

Lietuvos Sąrašas, kaip buvo žadėjęs steigimo metu, neiškėlė rinkimuose partinio sąrašo, nes nenorėjo sudaryti konkurencijos naujiems demokratiniams politiniams junginiams. Tačiau jis pateikė visuomenei Lietuvos darbų sąrašą – demokratinės Lietuvos Respublikos atkūrimo programą ir remia rinkimuose kandidatus, sieksiančius Seime šią programą įgyvendinti – sugrąžinti valstybę piliečiams

О партии Список Литвы

Список Литвы — 5 июля 2012 года на площади Симонаса Даукантаса из деятелей культуры и науки сплотившаяся самобытная партия, самостоятельное сообщество, цель которого — помочь гражданам вернуть государство, возродить демократическую Литовскую Республику.
Список Литвы возник из гражданского сопротивления цинизму, лжи и насилию властей, возник как попытка восстановить прервавшийся моральный договор между гражданами и властью.

Стремясь возродить конституционный порядок, закрепить самоуправление народа, Список Литвы берется за нетрадиционные виды деятельность. Он действует и как общественное движение, и как создающий идеи клуб, и как политическая сила.

Scroll to Top