Author name: Svetlana Martyniuk

Edvardas Čiuldė. Daug ar mažai yra šimtas žmonių?

Pasakojama, kad antikos filosofas Diogenas iš Sinopės kartais nuo par ryto vaikštinėdavo po turgų užsidegęs žibintą, besidomintiems paslaugiai paaiškindavęs, kad tokiu būdu jis esą ieško tikro žmogaus. Daugumai gentainių filosofo demonstracijos potekstė jau tada buvo labai aiški: esą sutikti tikrą žmogų šiame pasaulyje yra labai sunku net ir ieškant su žibintu dienos metu. Be visa ko kito, verta prisiminti, kad Diogenas iš Sinopės gyveno statinėje turgaus prieigose, kur jau ko ne ko, o senovės Graikijos Saulės tiesiogiai teikiamos šviesos ir šilumos energijos tikrai netrūko.

Savo ruožtu mūsų poetas Sigitas Geda andai sakydavo, kad Lietuvoje gyvena tik trys žmonės su tokia nevilties išraiška veide, tarsi jiems išsitekti šalia vienas kito būtų nepaprastai sunku. Tačiau, galimas daiktas, tokia tiršta „daugybė“ buvo tik jo paties susitrigubinęs ego, t. y. transcendentalinis „aš“, šalia empirinio „aš“ , drauge su jo paties veidrodiniu atvaizdu.

Dosniai pinigais šeriamoje naujojo konformizmo žiniasklaidoje šmėkštelėjo tik kukli žinutė apie tai, kad Nacionalinio susivienijimo organizuotame protesto mitinge dėl valstybinio energetikos sektoriaus žlugdymo ir nežmoniškai užkilusių elektros energijos susirinko 100 žmonių. Daug ar mažai?

Nida Vasiliauskaitė. Dabar klausimėlis: ką Ingrida?

„Tu nekreipk dėmesio. Mes dabar Vyriausybė. Ingrida (Šimonytė – BNS), mano premjerė, galvoja, kaip aš. Užsienio reikalų ministras galvoja kaip aš, mes – pati didžiausia partija, pas mus – parlamentinė respublika, o prezidentas – simbolinis. Ir viskas“, – kalbėjo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis.

Pasitraukė, kad liktų ir tęstų darbus?

[quote]Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2013 m. spalio 2 d. raštą Nr. (25-1)-D8-8286 „[url=https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=f5384e353b&view=att&th=14198c54e2b8263a&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw;&saduie;=AG9B_P-h_2iQNELex3TZqZ-SJEWU&sadet=1381317981281&sads=RQoLwNI2R526XjTn2UiZ9IzCaWY]Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto[/url]“ Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nepritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl leidimo naudoti tradicinius ir išsklaidytuosius angliavandenilių išteklius Šilutės–Tauragės plote išdavimo“ projektui.
[…][/quote]

Žemaitijos bendruomenės: laukiame Vyriausybės sprendimų, kurie gintų mūsų gyvybinius interesus (papildyta video)

Rugpjūčio 27 d., antradienį, Vyriausybėje turėjo įvykti darbo sesija skalūnų dujų ir naftos klausimais. Keletas Žygaičių bendruomenės narių gavo asmeninius kvietimus. Suprantant, kad tai visam regionui aktualus klausimas, buvo kreiptasi į Vyriausybės atstovus su prašymu leisti filmuoti susitikimą. Toks skaidrumas visiškai atitinka Orhuso konvenciją, kurią Lietuva ratifikavo 2001 m. Ji numato ne tik viešą aktualių bendruomenėms ir visuomenei klausimų svarstymą, bet ir dalyvavimą priimant sprendimus, tarp jų – ir krašto ekologijos klausimais. Deja, Orhuso konvencija dar kartą buvo pažeista.

Kelios mintys iš Vidmanto Valiušaičio knygos pristatymo

Liepos 25 d. Vilniuje, Signatarų namuose, buvo pristatyta nauja Vidmanto Valiušaičio knyga, kelis metus spaudoje skelbtų komentarų rinkinys „Gyvuosius apraudu, mirusių šaukiuos. Politikos skliaute – velnio arija“. Renginyje dalyvavo Kovo 11-osios akto signataras Romualdas Ozolas, Seimo narys Valdas Vasiliauskas, literatūrologas Giedrius Viliūnas, o į diskusijas įsitraukė ir vakaro svečiai.

Geologijos tarnybos direktorius Juozas Mockevičius: „Nesu nei herojus, nei auka“ (papildyta video)

Aktyvūs piliečiai šiandien surengė [url=http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/ne-tas-atsistatydino]piketą prie Aplinkos ministerijos[/url]. Šįkart buvo protestuojama prieš aplinkos ministrą Valentiną Mazuronį, kuris nenori ir nežada išgirsti 275 Žemaitijos bendruomenių kategoriškos nuomonės neleisti sprogdinti Lietuvos žemės gelmių ir teršti cheminėmis medžiagomis požeminį vandenį.

Lietuva – ne poligonas taršioms technologijoms (papildyta video)

Būtent tokį plakatą piketo prie Aplinkos ministerijos dalyviai nusprendė padovanoti aplinkos ministrui, šią savaitę demonstruojančiam anksčiau neregėtą norą bendrauti su kitaip nei jis mąstančiais piliečiais. Ar toks jo noras įkvėptas prasidėjusio Lietuvos pirmininkavimo ES? Kaip bebūtų, tai geras būdas išgirsti, kodėl dalis visuomenės mano, kad yra brangesnių dalykų nei niekaip neįrodoma nauda iš skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos. Tie nepalyginamai vertingesni dalykai: nesugadintas neatkuriamai kraštovaizdis, neužterštos žemės gelmės ir, svarbiausia, – išsaugotas švarus vanduo, kuris daugelyje pasaulio šalių brangsta ir tampa sunkiai prieinamas. Tai gal jau laikas įvertinti, kad mes Lietuvoje turime didesnį lobį nei menamos skalūnų dujos?

Scroll to Top