Author name: Neringa Lašienė

Sėkmingas V. Šalaševičiaus rinkiminis debiutas gąsdina Druskininkų valdžią

Teisininkas Vaidas Šalaševičius, Lietuvos sąrašo remiamas TS-LKD kandidatas į Seimo narius, kartu su liberalų, TT ir kitų partijų atstovais Druskininkuose dalyvavo priešrinkiminiuose debatuose, kuriuos moderavo Darius Kuolys. Į debatus kviesta socialdemokratų atstovė vicemerė Kristina Kuncevič-Miškinienė atvykti atsisakė. Gal pabijojo tiesiai šviesiai atsakinėti į gausiai susirinkusiųjų klausimus? O gal gavo nurodymą iš savo bendrapartiečio Druskininkų mero R. Malinausko, kuris Druskininkuose jaučiasi kaip koks atgijęs Grūto parko personažas – vienvaldis despotas, akivaizdžiai piktnaudžiaujantis jam valstybės suteiktomis galiomis ir nesibodintis netgi absoliučiai neteisėtomis priemonėmis kovoti prieš bet kokį žmogų, trukdantį jo planams Tautos atstovybėje turėti savo „kišeninę“ Seimo narę dabartinę Druskininkų vicemerę.

Druskininkų savivaldybės ūkio skyrius miesto mero socialdemokrato Ričardo Malinausko pavedimu pakeltas į kovą su Tėvynės sąjungos kandidatu Vaidu Šalaševičiumi. Buvo liepta pašalinti visus Vaido Šalaševičiaus agitacinius plakatus, nes neva savivaldybė nedavusi leidimo tokiai reklamai. Teismas įpareigojo savivaldybę netrukdyti kandidatui reklamuotis pagal Rinkimų įstatymo nuostatas. Tačiau Druskininkuose, panašiai kaip pas kaimynus baltarusius, matyt, vado įsakymai ir yra vienintelis įstatymas. Po teismo sprendimo reklaminiame stende pakabintas Vaido Šalaševičiaus agitacinis tentas buvo nudrėkstas, o pats reklaminis stendas, kuris yra reklamos firmos nuosavybė, nupjautas ir išvežtas nežinoma kryptimi. Yra liudijančių kaip Tadeušas Miškinis, socialdemokratų kandidatės sutuoktinis, pats asmeniškai naktimis nuplėšinėja Tėvynės sąjungos kandidato Vaido Šalaševičiaus rinkiminius plakatus Druskininkų gatvėse. Žodžiu, socialdemokratai Druskininkuose bijo net Vaido portretų…

Susirinkę į debatus žmonės aktyviai klausinėjo ir įdėmiai klausėsi kandidato, kuris stebėjosi mūsų teisinėje valstybėje įsikerojusia neteise ir sakė dėsiąs visas pastangas, kad teisingumo, pagarbos žmogui mūsų valstybėje būtų daugiau, kad valdantieji savo galiomis negalėtų piktnaudžiauti, kad žmonės pagaliau pajustų, kad tai jie kuria valstybę ir kad Seimas pagaliau atgautų savo kaip Tautos atstovybės orumą ir deramą vietą visuomenėje.

Menininkai simboliškai atstatė Druskininkų savivaldybės nugriautą skulptūrą

Atstatyta savivaldybės nugriauta skulptūra

Fotografuota Spalio 22, Druskininkai, Lietuva

Mūsų druskininkietis kolega Romas Sadauskas-Kvietkevičius su tiesos.lt portalo skaitytojais mielai sutiko pasidalinti savo įspūdžiais ir nuotraukomis iš meninės akcijos, surengtos R. Malinausko, sakyčiau, despotiškai valdomuose Druskininkuose. Čia simboliškai simboliškai atstatyta Taikos ir Šv.Jokūbo gatvėje stovėjusi dailininko Antano Balkės skulptūra „Legenda”, kurią liepos pradžioje nugriovė Druskininkų savivaldybė.

Apie akciją taip pat galite paskaityti šiame „Alytaus naujienų” straipsnyje.

Parduodama valstybė? Rinkimų stebėtojai dalijasi įspūdžiais

„Superkame balsus! Parduodame valstybę!“, „Perkame – už balsą dešimtinė. Kaliniams – garantija, kad rinkimų dieną jų nemuš!“, „Urmu parduodame balsus. Kaina – sutartinė. Kas pasiūlys daugiau?“
Tokie skelbimai jau turbūt nebenustebintų. Nieko asmeniška, sakytų balsų supirkėjai-pardavėjai, tai tik biznis. Ginerojanti ikanomika. Organizotas viarslas. Kitaip tariant, jei sukčiai laiku valdžios nepatupdomi už grotų, jie nusiperka galią ir patys tampa valdžia. O tada įteisina savo nusikaltimus kaip normą. Kam žmones gąsdinti ultimatumais, tankais, liaudies seimais ar stalino saulėmis? Praeitas etapas. „Bolkanai, ar pastatysi skraidantį laivą?“ – klausia prasiskolinęs caras sukčiaus turtuolio sovietiniame animaciniame filmuke. „Nuspirksiu“, – burbteli tas…

„Gailiuosi likęs VRK pirmininku“, – mušasi į krūtinę rinkimų vyr. prižiūrėtojas Z. Vaigauskas ir svarsto, kad gal sankcijos nepakankamos. „Matome, kas darosi rajonuose, savivaldybėse kai kuriose. Tiesiog įžūliai. Manau, kad atėjo tas laikas, ir pradės politikai svarstyti, kad vis dėlto reikia taikyti sankcijas, kurios būtų pakankamai atgrasančios nuo tokių dalykų“, – sako jis. „Balsų pirkimas, nesąžiningumas rinkimų metu yra tai, ko absoliučiai negalima toleruoti, nes tai gali pakirsti tikėjimą pamatiniais demokratijos dalykais“, – piktinasi premjeras. Tačiau, kaip sakoma, o karavanas eina.

Mat policija, kaip skundžiasi vyr. policininkas S. Skvernelis, yra bedantė. Suprantama. Matyt, policijai dantys užsilenkė dar gegužės mėnesį, kai iš namų plėšė vaiką. O kai policija be dantų – argi ji gali „prisikasti“ iki balsų supirkinėjimo organizatorių… Juolab, kad užsakovai galbūt kaimyninėje valstybėje rinkimus stebi taip pat akylai. Rusijos spauda atvirai džiaugiasi rinkimų rezultatais, nes pasak jų, „V. Uspackichas – mūsų žmogus Lietuvoje“. Todėl nė už ką nenoriu sutikti su L. Pociūniene, rašiusia, kad V. Uspackichui derėtų atiduoti premjero postą. Neva, žmonės tuoj pamatytų, ko verti politinio sukčiaus pažadai. Gal ir pamatytų, bet… Jam pavaldžios taptų ir galios struktūros, kuriose ir taip pilna buvusiųjų. Sakykim, kriminalinės policijos vadas A. Matonis – buvęs KGB operatyvinis įgaliotinis. O kiek tokių „įgaliotinių“ mes nežinome ir nematome? Ar neatsidursime diktatoriaus Viktoro valdomoje šalyje? Ar netaps tuomet galios struktūros tarsi minų lauku, išsprogdinsiančių visą nepriklausomą valstybę? O „savo vaikino“ kauke prisidengęs V. Uspackichas persekioti moka. Vien jau Šarūno Paberalio byla – gyvas įrodymas.

Visame šiame chaose yra ir viena džiugi žinia – žmonės nebesitaiksto su rinkimų pažeidimais. Jie stebi, fiksuoja, praneša apie sukčiavimus. Tai pilietiškumo ženklas. Pilietinė visuomenė bunda. Duok Dieve, kad pabustų ne per vėlai.

Socdemų kovos be taisyklių Druskininkuose

Tėvynės Sąjungos kandidatas į Seimą Lazdijų-Druskininkų rinkimų apygardoje Vaidas Šalaševičius, kurį remia ir Lietuvos Sąrašas, įteikė pareiškimus Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos, savivaldžiavimo bei teismo sprendimo nevykdymo. Priminsiu, kad kandidato užsakymu VRK išorinės politinės reklamos įkainius deklaravusi bendrovė LT ADVERT pagal politinės reklamos sutartį įsipareigojo pastatyti du išorinės reklamos stendus su kandidato V. Šalaševičiaus politine reklama – po vieną Lazdijų ir Druskininkų miestuose. Reklaminis skydas, kuriame atvaizduota politiko nuotrauka ir rinkimų šūkis „Tvirtai ir teisingai!“, buvo pakabintas rugsėjo 3 dieną, tačiau kitą dieną dingo.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu Druskininkų savivaldybė buvo įpareigota netrukdyti pareiškėjui jo pasirinktu būdu skleisti politinę reklamą. Vaido Šalaševičiaus stendas buvo pakabintas, bet… Jis kabėjo vos vieną dieną.
Ketvirtadienio vakare, apie 20 val., Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio, kuri yra nuo Druskininkų savivaldybės administracijos priklausoma įstaiga, darbuotojai savavališkai nukabino ir konfiskavo Vaidui Šalaševičiui priklausantį politinės reklamos tentą, o V.Ambrozienės kompiuterinės veiklos įmonei „Vija“ priklausantį reklaminį stendą suniokojo – stendas buvo visiškai nugriautas, sukrautas į Druskininkų savivaldybės administracijos įmonės valdomą sunkvežimį ir išvežtas nežinoma kryptimi. Akivaizdu, kad Druskininkų vicemerė socdemų kandidatė Kristyna Kuncevič-Miškinienė kovoja dėl vietos Seime nesąžiningais ir negarbingais būdais. Kiek dar pakiltų Lietuvos korupcijos indeksas, jei ji atsirastų Seime?
Pasak Vaido Šalaševičiaus, “tokiais savo veiksmais Druskininkų savivaldybės administracija akivaizdžiai pažeidžia Seimo rinkimų įstatymo 46 str. reikalavimus, dėl ko aš, kaip kandidato į Seimo narius, pakartotinai kreipiausi į Vyriausiąją rinkimų komisiją. Be to, Druskininkų savivaldybės administracijos veiksmai yra visiškai nesuderinami su aukščiau nurodytu LVAT sprendimu, kas turi ypatingai neigiamą įtaką teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, įvaizdžiui visuomenės akyse. Druskininkų savivaldybės administracijos veiksmais yra akivaizdžiai deklaruojama nepagarba kitoms valstybės institucijoms, nepagarba įstatymams ir visiškas vietinės valdžios savavaldžiavimas bei įgaliojimų viršijimas.”
Šis pareiškimas generalinei prokuratūrai ir STT yra teikiamas ne pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą, siekiant, kad ikiteisminis tyrimas būtų atliktas operatyviai ir nešališkai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 174 str. nuostatomis, kadangi Druskininkų teritorijoje veikiančių ikiteisminių įstaigų pareigūnų veiksmams gali būti daroma įtaka dėl Druskininkų savivaldybės administracijos ir Vaido Šalaševičiaus, kaip kandidato į Seimo narius, nagrinėjamų ginčų bei galimo pareigūnų asmeninio suinteresuotumo (Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Jurgelevičienė yra Druskininkų PK viršininko Alvydo Jurgelevičiaus žmona, Lietuvos Kriminalinės policijos biuro viršininko A. Matonio, kuris savo tarnybinę karjerą pradėjo KGB operatyviniu įgaliotiniu Druskininkuose, žmona dirba Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja).

Laimėta byla prieš Vyriausiąją rinkimų komisiją

Tėvynės Sąjungos kandidatas į Seimą Lazdijų-Druskininkų rinkimų apygardoje Vaidas Šalaševičius, kurį remia ir Lietuvos Sąrašas, laimėjo bylą, keltą dėl Druskininkų mero Ričardo Malinausko vadovaujamos administracijos savivalės ir dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos priimto neteisingo sprendimo, teisinančio negarbingus socialdemokratų rinkiminės kovos veiksmus, kurių ėmėsi Druskininkų savivaldybė.

Kandidato užsakymu VRK išorinės politinės reklamos įkainius deklaravusi bendrovė LT ADVERT pagal politinės reklamos sutartį įsipareigojo pastatyti du išorinės reklamos stendus su kandidato V. Šalaševičiaus politine reklama – po vieną Lazdijų ir Druskininkų miestuose. Reklaminis skydas, kuriame atvaizduota politiko nuotrauka ir rinkimų šūkis „Tvirtai ir teisingai!“, buvo pakabintas rugsėjo 3 dieną, tačiau kitą dieną dingo.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas į Seimą Lazdijų-Druskininkų rinkimų apygardoje teisininkas Vaidas Šalaševičius Vyriausiajai rinkimų komisijai įteikė oficialų skundą dėl galimo Rinkimų įstatymo pažeidimo Druskininkų savivaldybėje.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), išnagrinėjusi skundą, nenustatė pažeidimų, susijusių su jo pareikštomis pretenzijomis Druskininkų savivaldybei, ir konstatavo, kad čia visi kandidatai turi lygias teises pristatyti save rinkimų kampanijoje.

Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kruopščiai išnagrinėjęs visas aplinkybes, konstatavo, kad „toks Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas vertinamas kaip Komisijos atsisakymas nagrinėti Vaido Šalaševičiaus skunde ir patikslintame skunde išdėstytus reikalavimus, t. y. nepagrįstas ir neteisėtas Vyriausiosios rinkimų komisijos neveikimas (Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 8 punkte ir Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 13 dalyje numatytos pareigos nevykdymas).“ Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, 121 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija galutinai ir neskundžiamai nusprendė Vaido Šalaševičiaus skundą tenkinti, VRK posėdžio protokolinį sprendimą dėl Vaido Šalaševičiaus skundo naikinti ir įpareigoti Druskininkų savivaldybę netrukdyti pareiškėjui jo pasirinktu būdu skleisti politinę reklamą Druskininkuose.

Vaidas Šalaševičius: Ateina gilesnių pokyčių metas

[strong]Vaidą Šalaševičių, trisdešimt penkerių metų politiką ir teisininką, Druskininkų-Lazdijų apygardoje iškėlė į Seimą Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Jį taip pat remia Lietuvos Sąrašas. Vaidą Šalaševičių kalbina Tiesos.lt žurnalistė Neringa Lašienė.[/strong]

[em]Kodėl Jūs, teisininkas, teisinių paslaugų firmos „Justicija“ įkūrėjas ir savininkas, nusprendėte eiti į aktyviąją politiką?[/em]

Pasakysiu paprastai – Marijampolėje buvau aktyvus pilietis. Beveik prieš dešimtį metų įsteigiau pirmąjį Marijampolėje verslo ir konsultacijų centrą, dukart buvau išrinktas jaunųjų verslininkų klubo prezidentu, taip pat vadovavau pasaulinės jaunųjų lyderių kalvės – Junior Chamber International JCI (Tarptautinių jaunimo rūmų) Marijampolės skyriui, įkūriau privatų verslo inkubatorių, įgyvendinau įvairius projektus, iki šių metų dėsčiau Marijampolės kolegijoje verslo ir teisės dalykus. Įstojau į partiją.

Pas mus žmonės politikais yra laikomi nuo tada, kai jie pakliūva į viešąją politikos erdvę – tampa Seimo ar savivaldybių tarybų nariais, eina dirbti politinio pasitikėjimo darbą. Politika – tai viešojo intereso gynimas, viešasis valdymas. Politikoje esu pakankamai seniai, gal jau dešimtį metų. Ši sritis, politiniai procesai visada man buvo įdomu. Pradėjau daugiau domėtis politika, ėmiau dalyvauti rinkimų kampanijose, štabų veikloje, dirbau Seimo nario padėjėju.

Stebint politiką iš provincijos ji atrodo visai kitokia. Padirbėjęs Seime, arčiau politikos lyderių, galėjau stebėti politikus iš arčiau, mačiau tikruosius jų veidus. Kai kurie iš jų gerokai skyrėsi nuo sukurto įvaizdžio, nuo to vaizdo, koks matomas toli nuo centro. Ne visi politikai ir seimo nariai žiba savo kompetencija, dažnas politinės lyderystės vaidmenį stengiasi nusigriebti labiau įžūlumu, rėkimu, o ne darbais. Pamąsčiau, kad savo teisininko ir politiko patirtimi galėčiau būti pravartus Lietuvos valstybei. Ir dar vienas dalykas – prisiminkite, kad buvo politikoje prieš dvidešimt metų ir kas yra dabar. Taip, senstelėjo kiek. Kiek žmonių pasikeitė? Daugiau kaip dvidešimt metų praėjo nuo Nepriklausomybės paskelbimo, o dalis žmonių valdžioje – tie patys.

Andrius Švarplys: Naujieji judėjimai – atsakas į realius demokratijos iššūkius

Santaros-Šviesos klubas, rugsėjo 2-ąją susirinkęs Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo rūmuose į tradicinį kasmetinį rudens forumą, pradėjo jį pokalbiu apie naujuosius Lietuvos politinius judėjimus. Egidijaus Aleksandravičiaus moderuojamoje diskusijoje dalyvavo Antanas Kulakauskas, Andrius Navickas, Darius Kuolys ir Andrius Švarplys.
Tiesos.lt žurnalistė Neringa Lašienė siūlo skaitytojams VDU sociologijos daktaro, Politologijos katedros dėstytojo Andriaus Švarplio pasisakymą.

Druskininkų valdžia atsisakė išduoti leidimą kandidato į Seimą politinei reklamai

Lietuvos sąrašo remiamas 35 metų teisininkas Vaidas Šalaševičius Druskininkų savivaldybės administraciją kaltina pažeidus politinės agitacijos principus Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Mat Druskininkų savivaldybė, vadovaujama mero R. Malinausko, atsisakė išduoti leidimą viešai išorinės reklamos stende paskelbti apmokėtą kandidato į Seimą Vaido Šalaševičiaus politinę reklamą.

Darius Kuolys teisiamas už ministro Artūro Meliano drąsinimą

Vilniaus apskrities policijai iškėlus administracinę bylą dėl šiemet gegužės 3 d. surengtų pilietinių apeigų, kurių metu buvo mėginta įpūsti drąsos Vidaus reikalų ministrui Artūrui Melianui, taip pat dėl Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimo prie Valstybės saugumo departamento bei žodžio laisvės gynimo pilietinėmis vaikštynėmis S. Daukanto aikštėje toliau teisiamas Vilniaus universiteto dėstytojas Darius Kuolys.

Scroll to Top